HÍREK

2018. december 8.

Novemberi BMI, októberi ipar, kisker és külker, illetve Q3-asrészletes GDP jelent meg a héten itthon. A novemberi BMI csökkent kissé avárthoz képest, de még így is kedvező szinten áll, 53,5-ön. A kisker forgalmanagyjából a vártnak megfelelő maradt, kissé még emelkedett is – 5,4-ről 5,7%-ra. Az ipar kibocsátása 3,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, pedig apiaci konszenzus csak 2,3%-os volt, és az előző havi adat is alacsonyabb,2,2%-os volt. A részletes GDP szerint a növekedés még erőteljesebb volt, mintazt az első olvasat alapján hittük. A kiigazított éves GDP-bővülés üteme 5,2%-os volt, a kiigazítatlan pedig 4,9%-os. Ezek így már messze meghaladják akorábbi legoptimistább várakozásokat is. Kínálati oldalon az építőiparteljesítménye továbbra is kimagasló, a felhasználás oldalán az egyes szektorokhozzájárulása pedig továbbra is kiegyensúlyozott. A növekedés szerkezetébennincs változás. Az októberi és novemberi adatok alapján az erőteljesnövekedés Q4-ben is folytatódhat. Az idei 4,6%-os várakozásunkat továbbra istartjuk.Jövő héten novemberi infláció jön, amelytől komolyabb korrekciót várunk.Az olajár esése miatt az üzemanyagárak is sokkal visszább jöhettek, amelyhavi alapon -0,1%-os változást jelenthet a fő mutatóra nézve. Az éves árindexpedig az októberi sokéves 3,8%-os csúcsáról 3,3%-ra jöhetett vissza. Idén 2,9,jövőre 3%-os átlagos inflációt várunk, noha 2019 második felétől már azalapvető folyamatok is erősödhetnek, amely alapján a december 18-i MNBkamatdöntés során a 2019-es szigorítás első mozzanatait ismegismerhetjük.Az állampapírhozamok és a bankközi kamatok tovább csökkentek ahéten, ami továbbra is az inflációs várakozások enyhülésével vanösszefüggésben. A 10 éves hozam már közelebb áll a 3%-os értékhez, mint a4%-oshoz, aminek közelében még ősszel tartózkodott. A nyugat-európaikötvénypiaci árazás változások hatással vannak a térségi, és így a hazaiállampapírpiaci folyamatokra is. A BUBOR kamatok is egyre nyomottabbak, ésa FRA piac, illetve az IRS-ekből és az FX swapokból származtatottforinthozamok is egyre laposabb kamatpályát vetítenek előre a BUBORkamatok és a hosszú hozamok várható normalizációja kapcsán. Ezek azárazások várhatóan ismét változnak, pontosabban szigorodnak majd, amikoraz MNB megteszi első lépéseit a szigorítás felé.Eközben az EUR/HUF továbbra is inkább az elmúlt időszak sávjának, vagyiscsökkenő trendcsatornájának a felső széléhez közelebbi szinteken áll, amelynem feltétlenül a fundamentális fejleményeknek, hanem sokkal inkább a vonzótechnikai képnek köszönhető. A 324-es ellenállás, amely a csökkenőtrendcsatorna felső széle, az utolsó erősebb ellenállás a korábbi mindenkori330 körüli árfolyamcsúcs előtt. Amennyiben tehát felfelé jelentősebb spekulatívpozíciók épülnének ki az ellenállás áttörésére fogadva, úgy további komolyabbemelkedés is benne van a pakliban. Mindenesetre, ha így is alakul, és elesik a324 körül akadály, úgy legfeljebb is csak átmenetileg maradna azokon atartósabb szinteken a kurzus. Mi továbbra is 320 közelébe várjuk vissza azárfolyamot.2018. december 1.

Foglalkoztatási adatok jelentek meg a héten a KSH közzétételében. Amunkanélküliségi ráta csökkent – 3,8-ról 3,7%-ra, amely érdemben nem nagyváltozás, de kedvezőbb egy fokkal. A foglalkoztatás is erősödött, ráadásultovábbi igen magas szintekre. Mindez megerősít bennünket abban, hogy ahazai bérdinamika a továbbra is feszített munkaerőpiaci trendek általfenntartható lehet jövőre is, noha nem feltétlenül kétszámjegyű, de 10% közelimértékben, amely fontos a mélyben meghúzódó inflációs folyatatok erősödésemiatt is, amelyek garantálják az inflációs cél fenntarthatóságát, sőt,amennyiben az olaj ára még vissza is jönne valamelyest év végévelmagasabb szintekre, magasabb üzemanyagárak formájában persze, akkormég akár előbbre is hozhatnál az MNB-től várt kamatpolitikai normalizálást.Egyelőre az olajár stabilitásával számolunk a jelenlegi szinteken, persze ebbebelefér 5-10 dollárnyi korrekció felfelé év végéig.Jövő héten jelenik meg a részletes GDP adat Q3-ra, az októberikisker, külker és ipari statisztika, illetve jön az MNB legutóbbiülésének jegyzőkönyve is. A részletes GDP-ből kiderülhet, hogy anövekedés továbbra is kiegyensúlyozott, ami azt jelenti, hogy a belső és külsőkeresletre változatlanul egyaránt támaszkodik. Az ipar és a kisker továbbra iserőteljesen alakulhatott, a külker többlet akár nőhetett is a szeptemberiszintjéhez képest. Az MNB egyelőre irreleváns. Majd a decemberi ülés leszfontos.A BUBOR görbe az egyhetes, kétheteses és a három hónapos lejáratokonnem, a többin jelentősebben csökkent. A határidős piaci várakozások istovább csökkentek. A 6*9-es FRA már csak 0,45%. Az augusztus-októberiidőszakban 60-80bp között mozgott, tehát jóval lejjebb jött. Itt is az olajárcsökkenésének a hatását érezhetjük, ami jelentős lefelé irányuló kockázatothordoz a jövő évi kamatpálya előrejelzésünkre is.Az államkötvényhozamok is tovább estek a héten. A 10 éves hozamharmadik legtöbbet süllyedőként 10bp-tal 3,2%-ra csökkent. Ilyen alacsonylegutóbb a júniusi elszállás közben volt. A magyar papíroknál jobban csak alengyel és az orosz kötvények szerepeltek jobban. A német kötvényekkelszembeni felár is hasonló mozgásokat mutatott. A hazai 10 éves papírharmadik legtöbbet szűkült a héten. A hozamgörbe laposodott, ami azt jelenti,hogy a hosszabb lejáratok többet csökkentek. A 1 éves hozam csak 1,5bp-taljött le, a 3 havi DKJ hozama pedig csupán 5,5-tel. A 15 éves kötvényhozam14bp-tal süllyedt. A hozamgörbe meredekségének csökkenése nem volt példanélküli a régióban, miután a cseh és a lengyel piacon is hasonló zajlott le. Acsökkenés mögött feltehetően az olajár eséséből származó reflációs árazásokis szerepet játszhattak. Mindazonáltal azt gondoljuk, hogy ezeken a szintekena hazai állampapírok már drágák lesznek egyes nagyobb befektetőkszámára, így további hasonló mértékű hozamcsökkenést már nem tudunkelképzelni rövid távon. A kamatok 2019-es normalizálásával a hozamok ismagasabban lesznek a mostani szinteknél. A jelenlegi várakozásunk szerint a10 éves hozam az október közepi szintje körül lehet majd.Az EUR/HUF árfolyama továbbra is a három havi enyhén csökkenőtrendcsatornában halad, amelynek felső széle körül állnak jelenleg ajegyzések, miután az orosz-ukrán válság miatti kockázatkerülés kissé nyomásalá helyezte a forintot is. Ellenállás ebben a trendben 324-325 körül van, mígtámasz továbbra is a 320-321-es szinteknél, amelyeknél a nyári elszállás ótasem augusztusban, sem pedig most november első felében nem sikerült sokkallejjebb menni. A szomszédos konfliktus enyhülése várhatóan a forintnak is jóttehet, de az is lehet, hogy a befektetők még előbb feleszmélnek, és mégkorábban visszatérnek a vételi oldalra a forint piacán. Mi a mostanieseményektől függetlenül továbbra is 320 körül látjuk az egyensúlyiárfolyamot. A dollár korrekciója ezt az előrejelzést támogathatja. Az árfolyamvárható volatilitása egyébiránt tovább csökkent a héten, így továbbra is bőféléves mélypont körül tartózkodik, amely szintén nem vetít előre az eddigiszinteknél sokkal messzebbre mutató elmozdulásokat az év hátralevő részére.Heti elemzés

Az MNB ezen a héten tartotta novemberi ülését, amely nem változtatotta monetáris politikájával kapcsolatban. A december sokkal fontosabbebben a tekintetben, amikor valószínűleg rávilágít arra, hogy mit szándékoziktenni a piaci likviditással a kamatlábak normalizálása érdekében. A friss GDPés a fogyasztói árindex előrejelzései is decemberben kerülnekközzétételre.A hét folyamán a bankközi kamatlábak többé-kevésbéváltozatlanok maradtak, míg a hosszabb lejáratú kamatok és hozamokjelentősen csökkentek. A 3 havi BUBOR ráta 13 bázispont maradt. A 10éves államkötvény hozama 3,61-ről 3,43%-ra csökkent. A 3 éves kötvényekhozama is csökkent - 1,65-ről 1,55%-ra. A hozamgörbe kissé lelapult, demeredeksége még mindig a közép-kelet-európai régió átlagánálmagasabb. Nem számítunk további jelentős csökkenésre ebben a tekintetben.A külföldi befektetők által tartott 1 évnél hosszabb forint állampapírokállománya továbbra is meghaladta a 4000 milliárd forintot. Amagyar kötvénypiac a hét folyamán felülmúlta társait, amelyben a Moody's maifelülvizsgálata is szerepet játszhatott.A várakozások szerint a hitelminősítő intézet pozitív értékelést fognyújtani ma Magyarországról a vártnál jobb Q3-as gazdaságiadatok és a további csökkenő külső sebezhetőség miatt. Ha ezbekövetkezik, a hazai kötvénypiac és a forint új lendületet kaphat. Hosszabbtávon azonban továbbra sem számíthatunk arra, hogy a kötvényhozamok vagya forint árfolyama jelentősen csökkenne.A forint árfolyama továbbra is a 320-as szint körül várható, míg akötvényhozamok és a rövid lejáratú bankközi kamatlábak valószínűleg akövetkező évben normalizálódnak. A jövő héten a KSH csak a frissfoglalkoztatási jelentést fogja kiadni, ami a piac szempontjából nemreleváns. A munkanélküliségi ráta októberben 3,8% körül maradhatott.Heti elemzés

A harmadik negyedévben - éves alapon mérve - 4,8%-kal bővül a magyargazdaság teljesítménye. A szezonálisan és munkanapokkal tisztított adat,még gyorsabb, 5%-os növekedést mutatott. Negyedéves alapon a növekedés1,2% volt. A várakozásokkal ellentétben tehát nem lassult a növekedés tempója.Egyelőre részletes adatok nem állnak rendelkezésre, de feltételezésünk szerint avártnál is jobb teljesítmény részben a mezőgazdaságnak és az építőiparnak azelőzetesen becsültnél magasabb növekedési hozzájárulásának köszönhető. Azipar teljesítményéről rendelkezésre álló adataink szerint, bár ez egész évbenviszonylag visszafogott volt a növekedés, de a harmadik negyedévben azelőzőeknél is gyengébb volt a növekedés. A szolgáltatások bővülése jóval átlagfölötti lehetett. Ami a felhasználási oldalt illeti, itt a lakossági fogyasztástöretlenül gyors növekedése képezi az alapot, amit a beruházásokgyors növekedése egészíti ki. Feltehetően a korábban prognosztizált beruházásnövekedésmérséklődése az, ami egyelőre nem következett be.Mindazonáltal várakozásunk szerint erre sor fog kerülni - talán inkábbhamarabb, mint később. Ennek egyrészt az a magyarázata, hogy a külsőgazdasági ciklus lefelé tartó szakaszába lépett (a 3. negyedévben anémet gazdaság már zsugorodott az előző negyedévhez képest) másrésztpedig az, hogy a hazai növekedésben kitüntetett szeret jásztó államiberuházás-boom - véleményünk szerint - nem fenntartható. Az EUtársfinanszírozásban megvalósuló beruházások tekintetében azt érdemesfigyelembe venni, hogy a magyar kormány a 2017-2019-es időszakrakoncentrálja a 2014-2020-as EU költségvetési ciklusban Magyarországszámára rendelkezésre álló EU források felhasználását. Ez egybeesik az üzleticiklus miatti erőteljes beruházási lendülettel a magánszféra oldaláról. A kettőegyüttesen pedig tumultust okoz az építőipari kapacitás-lekötés tekintetében, ígyszámos beruházás megvalósulása halasztódik jó-néhány negyedévvelkésőbbre. Ez – részben - magyarázhatja a harmadik negyedéves GDPmeglepetést is, illetve hozzájárulhat ahhoz, hogy a hazai növekedésimutatóban az előttünk álló 1-1,5 évben a lassulás még ne váljon túlzottanlátványossá. Mindazonáltal ez a lassulás a várakozásaink szerint már az ideiutolsó negyedévben beköszönt…Heti elemzés

Ezen a héten kiskereskedelmi és ipari termelési adatok is megjelentek,de a befektetők figyelmének középpontjában a legfrissebbinflációs jelentés állt, ami azt mutatta, hogy a fogyasztói árak dinamikájatovább növekedett októberben az előző hónapokhoz képest. Az éves inflációoktóberben 3,8% volt, ami 0,2 százalékponttal magasabb, mintszeptemberben. A piaci várakozás ugyancsak 3,6% volt, bár a sajátelőrejelzésünk egy kissé erősebb, a fogyasztói árak 3,7%-os évesemelkedéséről szólt. Továbbra is azt gondoljuk, hogy az infláció - az átmenetiemelkedő tendencia ellenére - közép távon valószínűleg stabilizálódik a 3%-oscél körül. Az idei éves átlag 3% lehet, és a következő évben valamivelmagasabbra, mintegy 3,3%-ra emelkedhet az éves növekedési ütem. Ahatáridős kamatok alapján az első kamatemeléssel kapcsolatos piacivárakozások változatlanok maradtak az adatközlés után.A forint árfolyama szintén nem távolodott el jelentősen a múlt heti szinttől. A kereskedés továbbra is az ismerős 321-322 szinteket folytatódott. Ahárom hónapos csökkenő trendvonal és sok más technikai mutató szintén ittvan, közel a 321-322 szintekhez. Nagyon valószínű, hogy a piac a jövő hétenis teszteli ezeket a szinteket, mindazonáltal lehetséges, hogy ezek még sokáigfennmaradnak. A 2018 végi forint árfolyamára vonatkozó előrejelzésünktovábbra is 320.A következő héten előzetes GDP adatokat kapunk 2018 harmadiknegyedévére. A második negyedévben a gazdaság éves szinten 4,8%-kal nőtt,a harmadik negyedévben várakozásaink alapján 4,2%-kalnövekedett tovább. 2018-ban összességében az átlagos éves növekedésiütem szintén hasonló lehet. A 2019-es évre 3,4%, 2020-ra az előrejelzésünk2,2%. Összességében a növekedési kilátások stabilak és kedvezőek, azinflációs kilátások az átmeneti emelkedések ellenére alapvetően változatlanokmaradtak, így a forint is folytathatja korrekciós pályáját a 320-askulcsszint felé. Közben a magyar államkötvények továbbra is valamiveljobban teljesítenek, mint a regionális társaik. A hét folyamán további korrekciótláthattunk a másodpiaci hozamokban. A 10 éves kötvény hozama 3,64%-racsökkent. Az 5 éves CDS prémium nem változott, a BUBOR kamatok sem.Feltételezhetően ezek a piaci trendek a jövő héten is velünk lesznek.Heti elemzés

A héten jelent meg a részletes adatsor az államháztartásszeptemberi folyamatairól. Szeptemberben az államháztartásban közel150 milliárd forintnyi többlet keletkezett. A tavalyi év szeptemberéhez képest13%-kal nõttek a vállalatok befizetései, 70%-kal a fogyasztáshoz kapcsolatadók (önmagában az ÁFA befizetések duplájára nõttek) és 11%-kalemelkedtek a lakossági befietések. 158 milliárd forint érkezett az "Uniósprogramok bevételei" soron. Az év elsõ háromnegyedében a hiány közel1500 milliárd forinot tesz ki szemben a tavaly ugyanebben az idõszakbanregisztrált 1236 milliárddal. A bevételek között a lakossági és afogyasztáshoz kapcsolt adók kapcsán beszélhetünk igen jelentõsnövekedésrõl, miközben az elsõ kilenc hónapra tervezett 1911 milliárdforintnyi EU-s bevételbõl eleddig mindössze 341 milliárd érkezett be.Összességében tehát az alapfolyamatok tekintetében nem látunkkülönösebben aggodalomra okot adó jeleket. A kérdés alapvetõen az EUpénzek beérkezését illeti: amennyiben nem következik be nagyon jelentõspénz-beáramlás az utolsó negyedévben, akkor a cash-flow alapúállamháztartási hiány igen jelentõs méretûre dagad, amelynek finanszírozásaaz Államadósság Kezelõ Központra hárul. Mindazonáltal mi látjuk esélyétannak, hogy a "brüsszeli" hátralékok jelentékeny része ledolgozásra kerül azév végéig.Az elõttünk álló héten jelennek meg a legfrissebb munkaerõ-piaciadatok, illetve az ipari termelõ árak szeptemberi statisztikája. Amia munkerõpiacot illeti, nagy meglepetések nem várhatóak: továbbra is maradalacsonyan (3,7% környékén) a munkanélküliségi ráta. A gazdaságlegnyomasztóbb problémája jelenleg a dolgozó kezek hiánya. Izgalmasabbazonban az ipari inflációs adat: az ipari termelõ árak augusztusban már8,1%-os éves emelkedést mutattak. miközben az év elsõ felében még "csak"3-4%os inflációs rátánál jártunk. A termelõi árak az emelkedõköltségtényezõk (munkaerõ, üzemanyag, alapanyagok) matt szabadultak elilyen mértékben, és félõ, hogy ennek a lenyomata részben a fogyasztóiárakban is tetten érhetõvé válik. Ez számunkra egy erõs figyelmeztetõ jelzés:a "másodlagos" inflációs mutatókban 10% körüli éves pénzromlást látunk(ipari termelõi árak; bérinfláció; építõipari árak; mezõgazdasági árak) ígyvéleményünk szerint a tisztított fogyasztó árinfláció a következõ idõszakbantrendszerûen tovább mozog felfelé. A mi értelmezésünkben 2018 közepétõlkezdve ki lehet jelenteni, hogy elértük a 3%-os inflációs célt. A kérdés inkábbaz, hogy mennyire szökünk a cél fölé. Ehhez adhat némi támpontot az iparitermelõi árstatisztika szerdán, október 31-én.Május óta a BUX index az 50-es és a 100 hetes mozgóátlagok közöttkereskedik; ebbõl szeptemberben egyszer megpróbált lefelé kitörni, de végülnem sikerült. Most újra megpróbálja, vagy legalábbis ezen a héten újra atrendvonal alatt fejezheti be a kereskedést. A regionális indexekkelösszehasonlítva a BUX index inkább alulteljesítõ volt. Hasonlóan a társaihoz,4% körüli veszteséget ért el péntek délutánig; a prágai piac volt az egyetlen,amely még gyengébb volt.2018.október 26.

Kissé tovább emelkedett a 100nmá mentén az árfolyam a tegnapi és ma reggelibankközi kereskedésben. A 100-ast az 50nmá is erősíti, amelyek így együtt mosta 324-es szint körül adhatnak egy erősebbe ellenállást az EUR/HUF számára.Amennyiben nem eszkalálódik a rossz piaci hangulat az eddig látottnál jobban atérségben, úgy a forint ismét erősödéssel próbálkozhat, ami azt jelenti, hogy azEUR/HUF ismét nekifuthat a 322 körüli, majd annak letörésével a kerek 320-astámasznak.2018. október 24.

Összességében stabil maradt a forint a hosszú hétvégén, ami azt jelenti, hogy az EUR/HUF árfolyama a 322-323 közötti szinteken áll ma reggel, vagyis nagyjából ugyanott folytatódik a kereskedés, mint ahol pénteken a londoni bankközin véget ért. Egy fontosabb Fibonacci szintés a bő kéthavi csökkenő trendvonal ad támaszt a 322 körüli szinteken, lejjebb pedig a kerek 320-as támasz van. Ma adat nincs, sőt, a héten már csak a külpiaci hangulat lesz fontos a forint számára, ami most, hogy a hazai szereplők is visszatértek, akár további forinterősödést is hozhat.Heti elemzés

Egyedül béradatok jelentek meg a héten itthon. Augusztusban lassult kisséa bérdinamika, de még erőteljes maradt 10,1%-on. A várt 12,3, illetve korábbi12,8% után továbbra is 10% feletti idei átlaggal számolunk, ami talán jövőrelassul csak 9% alá az év átlagában. Inflációval együtt az idei reáldinamikamég 7-8% körüli, jövőre azonban már csak 5-6% közötti lehet. Ez normális,mert a tetőpontján már rég túl van a trend, kérdés csak az, hogy az inflációvalóban megáll-e kevéssel a 3%-os cél felett, de ezzel kapcsolatban egyelőrekevés a kétség. Az adatok mindenesetre nem voltak piacmozgatóak.Az MNB keddi kamatdöntése sem, mert minden maradt a vártnakmegfelelően változatlanul. A BUBOR kamatok kissé csökkentek, a 3havi lejáratig 1, a felett 2bp-tal. A 3 havi így pénteken 16bp. Összességébentovábbra is stagnálás van. Ezért sem volt szükség semmi intervencióra, vagyváltoztatásra a jegybank részéről. Az FX swapok és az implikált forinthozamokis stagnálást mutatnak, a kamatemelési várakozások továbbra is 2019 nyárravárják legkorábban az első emelést. A hozamok és a swapokcsökkentek, miközben az USA hozamok meg emelkedtek. Ez többnyireannak köszönhető, hogy a korábbi hetek szintjei már attraktívak voltak akülföldieknek, ami látszott is az állományuk megugrásán, ami már lassan 4000milliárdon van. A 10 éves 3,9-ről 3,7%-ra jött vissza, bár kérdés, hogy lejjebbis tudna-e menni, és, ha igen, akkor mennyi tér van még. Szerintünk olyannagyon sok nincs. Inkább egy oldalazás várható a mostani és a 4-4,2% körüliszintek között a következő jó pár hónapban.A forintpiacon továbbra is az folytatódott, amit már a korábbi napokban,hetekben is láttunk. A fontosabb technikai szintek mentén folytatódik akereskedés. Van egy jól beazonosítható csökkenő trendvonal, amiaugusztusban még ellenállás volt, szeptember-októberben már támasz. Errőlpattant fel a héten is a kurzus megint, ami azt jelenti, hogy most már csak ez a322 körüli akadály az utolsó megálló a kerek 320-as támasz előtt, ami a mi évvégi várakozásunk. A jövő héten bankszünnap van hétfőn és kedden, így alondoni bankközin a szokásos csapongás jöhet… akár a 322-es támasztesztelésével is.2018. október 17.

Hagyott mindent az MNB a régiben, így a forint zavartalanul erősödött tovább.Az EUR/HUF a bő féléves emelkedő trend alatt jár, kérdés persze, hogy ezúttal ottmarad-e. Amennyiben igen, úgy a legközelebbi megálló 320-nál, majd 318-nállesz. 320 körül járt a nyári elszállás óta, de aztán visszapattant róla. 318 körülmég nem, így sokan inkább már azt várják következő nagyobb támasznak. Azarany felültartalékolásával kapcsolatos bejelentésnek inkább távlati hatása lehet,de alapvetően a régiós trendhez való felzárkózásról van szó, így közvetlen piacihatása a lépésnek nincs.2018. október 16.

Az MNB délután várhatóan hagy mindent a régiben, igaz rendkívüli bejelentésttesz befektetési politikájával kapcsolatosan, ami egyes piaci szereplõk szerint atõzsdei és/vagy kötvénypiaci jelenléttel kapcsolatos. Ilyen várakozások korábbanis voltak, amikor még az élénkítések fokozását várta a piac egy-másfél éve, deazok akkor nem igazolódtak be. A forinterõsödés mindenesetre jó eséllyelzavartalanul folytatódhat a döntés után, amennyiben a befektetési politikávalkapcsolatos bejelentés nincs összefüggésben a kamatok alakulásával. A hosszabbtávú emelkedõ EUR/HUF trend éppen törik megint – továbbra is ezen van abefektetõi fókusz.2018. október 12.

Továbbra is az emelkedő trendvonal mentén folytatódik a kereskedés, ami egyrészt jó, mert azt jelenti, hogy nem pattant el a piaci esésre, másrészt pedig érthető is, hiszen a piac inkább lefelé pozícionált, és a tőzsdei esés miatt kivár az emelkedő trend letörésének újabb kísérletével. Adat nincs, így az eddigi óvatos oldalazás folytatódhat.2018. október 8.

Az árfolyam a csütörtöki gyengülésével visszakerült az április közepe óta tartó emelkedő trend fölé. A további gyengülésben a 325/326 Ft közötti sáv akadályozza. Míg az erősödés előtt a 323,4–324 Ft között található mozgó átlagok (13-,20-,50-,100nmá-ok) szabnak gátat. A technikai mutatók további forintgyengülést vetítenek előre.2018. október 6.

Hétfőn megjelent az itthoni feldolgozó ipari BMI, ami szeptemberrevisszaesést mutatott a korábbi hónapok magasabb szintjeihez képest. Az indexértéke az augusztusi 56-ról 53,8-ra csökkent. Ez ugyan nem az idei mélypont,de megerősíti az idei csökkenő trendet a tavaly tavaszi csúcshoz képest. Azadat piaci hatása alacsony volt, szinte semmi. Kedden végleges júliusikülkereskedelmi forgalmi adat jelent meg, de az sem okozottkülönösebben nagyobb piaci mozgásokat, mert az előzetes adattal majdnemteljesen megegyezett. 373 helyett 362 millió euró volt a többlet. Ez még mindigjelentős, noha messze van már a korábbi évek 1 milliárd körüli értékeitől.Szerdán augusztusi kiskereskedelmi forgalmi adat jött ki, amiemelkedést mutatott a szektor volumenében. A korábbi évi 5,3%-ról 5,7 helyett6,8%-ra emelkedett a kibocsátás. Ez éppen egy tizeddel van az idei és az évesátlag felett, tehát kedvezőnek mondható a várakozásokhoz vetíttet megítéléséntúl is. Ma reggel ipari termelési adat is jött augusztusra, ami ugyancsaka várt feletti növekedést mutatta. 3,9 után nem 3,5, hanem 4,5%-os volt az évesnövekedés a kibocsátásban. Az ipar várhatóan Q3 egészében is ennyivelnőhetett. A kisker és az ipar egyébként fontosak a piacon, de most inkább arégiós hangulat és a technikai szintek domináltak.A forint árfolyama eközben visszapattant a fél éves emelkedő trendetjelképező 323 körüli támaszról, amit magán a trendvonalon túl más technikaiindikátorok is erősítettek. Volt esély arra, hogy megtörik a féléves emelkedőtrend, de kevesebb, mint arra, hogy inkább még folytatódik az oldalazás 323-325 körül. Egyelőre tehát ezt látni. A jegyzések visszapattantak a betonfalról,egészen fel 325-ig, majd onnan kicsit le, 324 közelébe, nagyjából a korábbihetek sávjának a közepébe. A régiós hangulat alapvetően nem rossz, a dollárerősödése azért néha-néha megálljt parancsol a forintnak és társainak, detovábbra is arra látunk több esélyt, hogy év végéig alacsonyabb, 320-hozközelebbi szinteken stabilizálódik az árfolyam kereskedése. Az MNB oldalárólés ezzel kapcsolatban piaci oldalról nincs nyomás, ami ezt hátráltatná.A 3 havi BUBOR a hét elején tovább csökkent 16bp-ra, majd beállt oda ahét második felére. A FRA és FX implikált határidős kamatok iscsökkentek. Nincs kamatemelési árazás jövő nyárig. Most megint nyugodt apiac. A hozamok inkább stagnálnak, de a külföldiek állománya a hét elejéigerős szinteken alakult, így a külpiaci megítélésünkkel sincs vélhetően probléma.A lényeg az, hogy a forinterősödés megtorpanása nem a kamatpolitikai, vagytőkeáramlási kérdésekre vezethető vissza, sokkal inkább csak a technikaiszintek azok, amik alakították az EUR/HUF árfolyamát a napokban.Jövő kedden jön szeptemberi infláció, ami várhatóan további emelkedéstmutat majd a 4%-os MNB célplafon irányába. A korábbi 3,4-ről 3,5%-raemelkedhetett a fő szám, a mag azonban ugyancsak emelkedhetett egy kicsit,annak ellenére, hogy legutóbb 2,4-ről 2,2-re jött vissza. A fő mutatóból év végefelé kiesik némi bázis, és az visszább húzza majd, de a mag emellett továbberősödik 3% közelébe, de nem annyira, hogy jóval meghaladja azt. Várhatóantovábbra is 3% körüli évi átlagokkal számolhatunk 2019-re és 2020-ra,hasonlóan az MNB-hez. A további emelkedés okozhat ugyan némi megugrástaz EUR/HUF árfolyamában, ahogy a határidős kamatokban is, de ezek idővelelhalkulnak majd.2018. október 5.

A határidős kamatok és a felárak emelkednek ugyan, de a külföldi kötvényállomány is, ami azt jelenti, hogy nem a külső megítélés romlott valamiért ,amikor tegnap visszapattant a féléves emelkedő trendvonalról a kurzus. Sokkal inkább a dolláros hozamok és a régiós hangulat tehetnek a dologról, ami miatt ezek szerint még többen tartják indokoltnak a 323-325-ös sávot, mint a féléves emelkedő trend megtörését. Egyelőre tehát maradunk itt, de mi attól még tartjuk év végi 320-as célárunkat.2018. október 4.

Megtorpant a csökkenés a Bollinger aljánál, ami ugyan kissé lejjebb van, mint a nemrég elesett több havi emelkedő trendvonal, de a helyzet így is bizonytalan, mert a pár hetes csökkenő trendből meg éppen felfelé készül kilépni a kurzus, ami pedig azt jelentheti, hogy a jegyzések ismét a féléves emelkedő trendvonal fölé kerülhetnek. Ebben az esetben még egy ideig oldalazás folytatódhat a 323-324-es szintek körül. Ma a pénzügyminiszter és a jegybank alelnöke is felszólal egy konferencián, a mondandójuk pedig piac mozgató lehet a forint és a kamat várakozások szempontjából.2018. október 3.

Az árfolyam tegnap és ma éppen letöri a 100 nmá által erősített fél éves emelkedőtrendvonalat, ami azt is jelenti egyben, hogy az április közepe óta tartóforintgyengülés megtorpanhat, és, ha nem is a 310-315-ös sávba, de a 325 körüliszintekhez képest egy mindenképpen alacsonyabb, várakozásunk szerint 320körüli szintre térhet vissza tartósabban a kereskedés. Ez az év végi árfolyamcélunkis. Ehhez persze az kell, hogy a régiós hangulat és a hazai kamatemelésivárakozások ennek megfelelően alakuljanak idő közben. Egyelőre azt látjuk, hogyezek a feltételek jelenleg adottak a forint további erősödéséhez a 320-as szintirányába.2018. október 2.

Egyelőre még kitart a korábbi sáv 38,2-es szintje és a 100 nmá által erősített 322 körüli több havi emelkedő trend vonal, amely azért fontos támasz, mert a nyári elszállás óta ez alá nem tudott visszakerülni a kereskedés. Amennyiben ez elesik, úgy komolyabb korrekcióra is sor kerülhet, del egalábbis a 320-as szint közelébe tartósabban is vissza tudna rendeződni a kereskedés. Ellenállást továbbra is a 13-as és az 50 nmá adnak 323,7-323,8 körül. Amennyiben mégis ezt törné át a kereskedés a napokban, úgy megint visszatérhetünk 325 közelébe.2018. október 1.

Ma van az, hogy a 100-as alulról és az 50nmá felülről harapófogóbakényszerítették az árfolyam kereskedését. Az említett technikai szintek most a napalja és teteje. Komolyabb elmozdulás jöhet ma: lefelé a több havi emelkedő trendérhet véget a 100nmá és a hosszú távú trendvonal letörésével, felfelé pedig isméta 325-ös szint környékére kapaszkodhat vissza a kurzus az 50nmá áttörésével. Areggeli BMI adat jelentős esést mutat a korábbi szintekhez képest, ami forintranegatív is lehet akár, igaz a piac nem annyira követi itthon a BMI adatot, mint arégió más devizái esetében. A technikai kép inkább letörést tartogat.Heti elemzés

 A hét elején megjelentek az üzleti és fogyasztói bizalmi felmérésekszeptemberre vonatkozóan, amelyek nagyjából azt a csökkenő trendeterősítették meg, amit a térségben is fokozatosan tapasztalni, és ami a nyugateurópaifelméréseket is jellemzi. Éppen emiatt, illetve egy kicsit azért is, mert abefektetők még mindig az MNB előző heti lépéseit emésztették, az adatok nemvoltak különösebben piacmozgatóak.Csütörtökön megjelent az augusztusi munkanélküliségi ráta is, amely avárt csökkenéssel szemben némi emelkedést mutatott, de alapvetően még így isroppant kedvező szinten tartózkodik. A júliusi 3,6%-ról augusztusra 3,7%-raemelkedett, szemben a várt 3,5%-ra való további csökkenéssel. A piacivárakozás egyébként közép távra az, hogy az index jó ideig 4% alatttartózkodhat a jövőben, így 0,1-0,2%pontos eltérés a várakozáshoz képest,miközben történelmi mélypont körül állunk stabilan, nem piacmozgató. Azadatnak nem is volt különösebb hatása a kereskedésre.A hozamgörbe kissé laposodott, a swap görbe pedig enyhén meredekebblett. Összességében pár bázispontos változásokról beszélhetünk csak. A 10éves hozam 3,61-ről 3,59%-ra csökkent, a 10 éves swap 3,03-ról 3,06%-raemelkedett. A dolláros CDS görbe is csökkent – az 5 éves CDS felár 88,5-ről88,2bp-ra jött le. A BUBOR kamatok is csökkentek – a 3 hónapos BUBOR0,19-ről 0,17%-ra.Az EUR/HUF árfolyama egyre szűkebb sávban mozog, miközben a felülrőlés alulról közeledő – és az árfolyamot lassan harapófogóba szorító – 50-es és100nmá a következő napokban már jó eséllyel elmozdulást hozhat a 323-324-es sávból. A 100-assal együtt emelkedő trendvonal a grafikonon áprilistólugyancsak erősíti ezt a mostani 323-324-es támaszzónát. Ami még a forintellen szól, hogy a Fed után a dollár megint erősödik, az MNB múlt heti lépéseitpedig kezdi egyre inkább nem a szigorítás irányába valóelmozdulásként venni a piac. Lefelé tehát korlátos az árfolyam. Mi ettőlfüggetlenül év végére tartjuk 320-as célárunkat. A jövő hét várhatóan ennek a323 körüli támasznak a tesztelésével indulhat.Szerdán megjelenik az augusztusi kisker, csütörtökön pedig a szinténaugusztusi ipari termelési riport. Mindkét adat várhatóan az eddigi évesnövekedési ütemét erősíti meg 4-5% körüli szinten. Az MNB előző hetiülésének jegyzőkönyve is jövő szerdán jön ki, de a kamatdöntéskorlényegében már mindent elmondott a jegybanki stáb, így a jegyzőkönyvtartalma csak kis eséllyel lehet piacmozgató.2018. szeptember 28.

Eddig nem volt semmi kedvezőtlen hatása a dollár erősödésének a régióra és a forintra, de ez részben azzal is magyarázható, hogy a flow áramlás most segíti a térséget, ami megtámasztja a forintot is. A volatilitás leesett a teljes görbén, a külföldi állomány megugrott az elmúlt hetekben, a hozamok és a kamatok stagnálnak. Az árfolyam az 50-es és a 100 nmá közé be van szorulva, ahonnan inkább lefelé jöhet majd egy nagyobb elmozdulás. A 100 nmá fémjelzi az emelkedő trendet, ami, ha elesik, akkor erősítheti az év végére vonatkozó 320-as várakozásokat. Ez a mi prognózisunk is.2016. szeptember 27.

A Fed tegnapi kamatdöntése és értékelése a dollár erősödésével járt, de a régió ebből eddig egyelőre semmit nem érez. A kérdés, hogy a nap folyamán lesz-e a vártnál szigorúbb iránymutatás miatt némi alulsúlyozás a térségben és ha lesz, akkor a forintot megfogja-e megint a 13 nmá és a 325-ös szint. Szerintünk, ha lesz is némi forintgyengülés ma, az nem lesz jelentős, pláne, hogy a reggeli kereskedés inkább az erősödés irányába mutat, azaz az EUR/HUF a 100 nmá által erősített 323-as támaszt közelíti inkább.2018. szeptember 26.

A forint piac ma két dologra figyel, egyrészt a ma esti Fed döntésre, ami az előretekintő értékelése miatt lesz fontos a fejlődő piacokon, másrészt a cseh kamatdöntésre, ami a várható emelés miatt a hazai és a külpiaci szintek között tovább növelheti a kontrasztot, ezzel akár sérülékenyebbé is téve a forintot(pl.aFeddöntéseelőtt) .Az árfolyam az 50 nmá mentén van még, de a 100 nmá meredeken jön fel, és lassan nagyobb elmozdulást hozhat. Támasz 322,60-322,80 körül, ellenállás 325-325,60 között.Mi tartjuk Q3-as 325-ös és Q4-es 320-as előrejelzéseinket.2018. szeptembe 25.

Az árfolyam továbbra is a korábbi szintjén áll, ami azt jelenti, hogy a kurzus várhatóan már ott marad a Fed holnapi kamatdöntéséig, ami jó eséllyel újabb 25 bp-os emelést hoz majd. A kérdés az lesz, hogy ezentúl az előre tekintő iránymutatás a vártnál szigorúbb lesz-e, avagy sem. Ez azért fontos, mert a régió és a forint erre nagyon érzékenyen reagálhat, pláne a forint, ami sebezhetőbbnek bizonyult nyár elején. Az 50 nmá ad elsődlegesen ellenállást, felette a 325-ös szint, lefelé támaszt pedig a 100 nmá által is erősített 38,2-es Fibonacci szint 322,60-322,70 körül, ami a nyári elszállásból adódik. Nem kizárt, hogy idén még visszajön a korábbi volatilis kereskedés, de év végére tartjuk 320-as előrejelzésünket.2018. szeptember 24.

A dollár kissé erősödött, a Fed előtt van némi óvatosság a fejlődő piacokon, a forint így kissé korrigált a múltheti erősödése után. Az árfolyam az 50 nmá felett áll ismét, de ez persze nem sokat jelent egyelőre. A 100 nmá meredeken jön fel, ma már 322,60 körül áll, hamarosan harapófogóba kerül a kurzus, ami jelentősebb elmozduláshoz is vezethet, éppen a Fed kamatdöntéssel (várhatókamatemeléssel)egy időben. A technikai indikátorok alapján inkább felfelé, 325 felé, de sokat számít majd a Fed iránymutatása, és az, hogy a dollárarra majd hogyan reagál, mert a fejlődő piacok várhatóan annak tükörképét csinálják majd.2018. szeptember 21.

Szűk sávban folytatódik a kereskedés, amelyből komolyabb elmozdulás várhatórövid időn belül. Az elsődleges ellenállást az 50nmá és az elmúlt hetek csökkenőtrendvonala adja 324 körül, vagy inkább kevéssel az alatt, míg támaszt a 320-askulcsszintig az augusztus közepi sáv alja, a 322,5-323 közötti sáv adhat, amit a100nmá is erősít. A régiós hangulat egyelőre jó, a szalagcímek és több indikátoralapján jön vissza a tavasszal elment pénz egy része a régióban, ami a forintot istovább erősítheti, most, hogy egyes kockázatok kiárazódtak a térségben. Mitovábbra is 320-as év végi célárral számolunk.2018. szeptember 20.

Folytatódott a forint erősödése a 324 alatti régióban, ahova az MNB után jutott eltartósabban a kurzus. A legközelebbi támasz továbbra is 323 körül van – ez azaugusztusi sáv alja, és nagyjából itt van a kora nyári elszállás 38,2-es Fibonacciszintje is. Lejjebb már csak a 100nmá van 322,5 körül a 320-as kerek támaszig,ami egyébként az említett kora nyári emelkedő szakasz 50-es szintje. Felfelé az50nmá adhat ellenállást – ez ma is körülbelül 323,9-re esik. A mai adatok nempiacmozgatóak.2018. szeptember 19.

Az MNB lényegében ugyanazt az üzenetet próbálta erősíteni, amit a nyáron is,hogy kész változtatni, már egy egyszerűbb eszköztárral, de egyelőre nem siet,mert a kockázatok nem indokolják. Ezt a piac is elhitte, a forint erősödött is, amivárhatóan folytatódhat is, ha nincs megint valami külső sokk a régióból, vagy adollárerősödés oldaláról, a hozamok ezzel szemben emelkedtek kicsit, amiazonban a hosszú oldali leszorító erő elvételére adott első reakciók egyike volt. Akamatemelési várakozásainkat nem befolyásolta a bejelentés tartalma, az elsőemelést változatlanul legkorábban 2019 Q3-ra várjuk.2018. szeptember 18.

Továbbra is kivárás jellemzi az árfolyamkereskedését, de a forint további erősödése azért ma is benne van a pakliban, amennyiben az MNB a megfelelő hangvétellel ezúttal is tudtára adja a piacnak, hogy nem siet a kamatemeléssel, de, ha kell, akkor kész változtatni, és ehhez a megfelelő kockázatokat követi nyomon. Az infláció magas, 3,4%-os, ami 5 és fél éves csúcs, a mag azonban 2,2%-ra csökkent legutóbb, ami éves minimum, és azt erősíti, hogy a mögöttes infláció továbbra is gyenge. Ezt előre kommunikálta már az MNB tavasszal, így a mostani inflációs előrejelzések, lehet, hogy nem is fognak változni a júniusiakhoz képest.2018. szeptember 17.

A török kamatdöntés hatása eltűnni látszik, az árfolyam ismét a 325-ös vízválasztófelett áll nem sokkal, a holnapi kamatdöntés az MNB részéről pedig a kivárásterősítheti annak ellenére, hogy várhatóan nem változtat semmin a jegybank ezúttalsem. A kamatok, az eszköztár és a kommunikáció is maradhatnak a régiben, aforint pedig magától is tud korrigálni, tehát az MNB-nek továbbra sem kellinterveniálnia, még szóban sem. A hosszabb határidős BUBOR kamatokstagnálnak, a kamatpiaci árazás nem vetít előre változást a közleményhangvételében. A kurzus holnapig már várhatóan nagyon nem megy el innen a324-326 körüli szintekrőlHeti elemzés

A héten megjelent az augusztusi inflációs jelentés itthon, ami a vártcsökkenéssel szemben azt mutatta, hogy az árak továbbra is 3,4%-kal állnakátlagban magasabban egy évvel korábbhoz képest, ami több, mint 5 évesmaximumot is jelent egyben az árdinamikát illetően. A piaci várakozás 3,3%-os, a mi várakozásunk 3,2%-os inflációról szólt. A maginfláció azalapmutatóval ellentétben tényleg csökkent – 2,4-ről 2,2%-ra, ami pedigtovábbra is azt támasztja alá, hogy a magasabb inflációs mutató még mindigaz olaj árának és a bázishatásnak tudható be, miközben a belföldi ároldalinyomás továbbra sem vetít előre az eddig gondoltnál fokozottabbkamatpolitikai alkalmazkodást. Várakozásunk szerint az inflációs alapmutató,amely immáron több hónapja a 3%-os középtávú cél felett van, a következőévekben nem haladja meg a jegybanki toleranciasáv 4%-os felső értékét. Idénátlagban 2,8%-os, jövőre 3%-os inflációt várunk. A jövő heti MNB-től ennekfényében mi nem várunk semmilyen változtatást, sem a kamatokban, sem akommunikációban, sem pedig a nem konvencionális eszköztárban.A forint az inflációs adatra nem nagyon reagált, de a hét második felében atörök jegybanki kamatemelésre már erősödést figyelhettünk meg. Atörök jegybank a várt 21% helyett 24%-ra emelte az irányadó rátáját a korábbi17,75%-ról, ezzel elejét vette eddig legalábbis a líra további zuhanásának. Alíra mintegy 5%-os erősödést mutatott a döntést követően az euróval szemben.Mindez azt jelenti továbbra is, hogy a forint változatlanul a régiós piacihangulatnak kitett inkább, mint sem a hazai kamatpiaci árazásoknak. AzEUR/HUF árfolyama a török kamatdöntést megelőző kereskedési szintjéről,az inkább 326 körüli értékekről hamar 324 alá csökkent, ma reggelre pedigmég lejjebb ment 323 közelébe, ahol aztán megtorpant. A mi várakozásunktovábbra is az, hogy az EUR/HUF árfolyama év végére visszatér a 320 körüliszintekre és tartósan ott is marad, és amennyiben nem történik jelentős változása régiós és a fejlett piaci kamatkörnyezetben, úgy a következő negyedévekbenis ott stabilizálódhat.A BUBOR piac kissé emelkedett, a 3 hónapos BUBOR kamata 20-ról 21bpra,a hosszú hozamok is feljebb mentek, a 10 éves kötvényhozam 7bp-tal3,53%-ra a héten. Az 5 éves CDS felár csökkent – a korábbi 87bp-ról 81bpramérséklődött a török kamatdöntést követően.2018. szeptember 21.

Sokat segített a török jegybank tegnap a vártnál is jelentősebb kamatemeléssel, ami nemcsak a lírában, de a régió többi devizájában, többek között a forintban is visszarendeződést hozott. Ma reggelre a forint az euróval szemben lejött az 50 nmá közelébe, ami most éppen 323,9-nél ad támaszt. Lejjebb az év végére várt 320-as egyensúlyi szintig már csak a 100 nmá adhat támaszt, ami most 322-nél van. Ez egybe esik a sáv 50-es Fibonacci szintjével is, így ez a 322-es szint lehet majd a fontosabb, amennyiben a visszarendeződés folytatódni tud. A jövőheti MNB innen nézve egyértelműen lényegtelen lehet.2018. szeptember 13.

Az EUR/HUF is az EKB-t várja, de a török kamat döntés is fontos lesz neki, ha nem fontosabb a régiós hangulat miatt. Mostanában a líra és a forint szorosan együtt mozog, így a várt török kamatemelés (17,75%-ról 21%-ra)a forintnak is kedvezhet. Az árfolyam visszarendeződhet 325 alá. Ellenkezőleg akár a 330-as szintekre is visszatérhet, ha csak az EKB nem mond valami váratlant, ami a teljes CEE régiót megsegíti. Mondjuk azt, hogy a várt feletti inflációs adatok ellenére sem emel kamatot előbb, mint 2019 Q32018. szeptember 12.

Az árfolyam csökkenése megtorpant az 50 nmá körül, ami most 323,90 körül képez elsődlegesen támaszt a kereskedésben rövid távon. A dollár kissé erősödik, ami szintén fékezi a visszarendeződés folytatódását. A holnapi EKB és török kamatdöntés miatt ugyan csak van némi hezitálás, hiszen az euró miatt az EKB, a régiós hangulat miatt pedig a török jegybanki ülés eredménye lehet fontos az EUR/HUF számára. Az EKB várhatóan megmozgatja rendesen a piacokat, lehet, hogy még némi segítséget is nyújt, ha lebeszéli az eurót, a líra pedig a CEE devizák atalakíthatja, attól függően, hogy emel-e a jegybank kamatot, a hogy a piac várja, vagy sem.2018. szeptember 11.

A várt feletti lett augusztusban az infláció. A korábbi 3,4%-on maradt az évesütem, ami 0,1-0,2%ponttal a várakozások feletti. Az MNB kommunikációját nemsegíti a várt feletti adat, ezért a forint sérülékenysége is fennmaradhat ebbőlfakadóan. Most egyelőre 324-hez közelebb áll az árfolyam, de a csütörtöki törökkamatdöntés utáni kép lesz majd érdekes, ami, vagy nagyobb visszarendeződéstis hozhat, vagy megint visszaviheti a jegyzéseket oda, ahol nemrég, illetve koranyáron is voltak, 330 közvetlen közelébe2018. szeptember 10.

A pénteki erősödést ma reggel megint csökkenés váltotta fel, de valójában ez a líra piacán történik, a forint pedig csak követi a régióval együtt. A forint alul teljesítése megmaradt, a héten azonban lesz augusztusi infláció itthon, ami, ha a vártnak megfelelően lassulást mutat, akkor segítheti a forintot is kicsit a kamat piaci árazások enyhülésén keresztül. Ezen felül lesz még török kamat döntés is, ami várhatóan kamatemelést hoz. Legalábbis a piac ezt várja. Kérdés, mekkorát. A piac legalább 3-4% pontos emelést vár.Heti elemzés

Érkezett a hét elején egy a vártnál jóval magasabb feldolgozói BMIaugusztusra, valamint megjelent a KSH közzétételében a részletesmásodik negyedéves GDP, ami ugyancsak a vártnál erősebb bővüléstjelzett az adott időszakra. Utóbbi volt a fontosabb, mert azt jelezte, hogy anövekedés nem 4,6%-os volt, ahogyan az az első becslésben állt, hanem mégannál is magasabb, 4,8%-os, legalábbis a kiigazítatlan számok alapján. Apiaci konszenzus korábban alig haladta meg a 4%-os (4,1%-os volt), így amostani végleges GDP kellemes meglepetést okozott. Mi 4,7%-kal számoltunk anegyedévre, így most megerősítést kaptunk a teljes 2018-as évrevonatkozó 4,2%-os növekedési előrejelzésünk továbbitartásához. A növekedés kiegyensúlyozott, egészséges szerkezetű – ez derülki a részletekből, ám megerősíti azt is, hogy a fellendülési ciklus tetőzik, így a2019-es és 2020-as számok már alacsonyabbak lehetnek az idénre vártnál.Jövő héten az egyetlen fontos adat az augusztusi inflációs riport lesz,amely várhatóan már némi lassulást mutat majd az éves árdrágulás ütemétilletően. Emlékezetes, hogy a júliusi adat igen magas, több éve nem látott 3,4%-os növekedést jelzett, de ebben bőven voltak egyszeri tényezők is a forint koranyári esése miatt. Augusztusra azonban már némi bázishatás is kieshet, így azindex is visszajöhet 3,2%-ra – nekünk ez a várakozásunk. Tény ugyan, hogyezek az értékek régiós viszonylatban is magasak, amelyeket itthon láttunknyáron, de az is tény, hogy az alapállás szerint év végére nem csak itthon és arégióban, de a fejlett piacokon is mérséklődik majd a korábbi bázishatáskiesése után az inflációs környezet. Éppen ezért a mostani cél feletti adatokitthon és a fejlett piacokon egyaránt nem vetítenek előre gyorsabb kamatpiacialkalmazkodást. Ez az MNB számára azt jelenti, hogy várhatóan tartani tudjaa mostani kamatpolitikát még jó ideig, de legalább addig, amíg a fejlett piacikamatpályák nem kezdenek el komolyabban tovább változni a most árazotthozképest. Az EKB esetében jövő őszre várjuk az első emeléseket, így az MNBkapcsán azt gondoljuk, hogy jövő nyár előtt kevés eséllyel kezdenek elszigorítani, legalábbis a klasszikus értelemben a kamatokkal. A többletlikviditás persze addig is változhat, és a BUBOR kamatok várhatóan továbbemelkednek idő közben, de mindez csak fokozatosan megy végbe, és a forintotilletően a fő mozgatórugó rövid távon továbbra is inkább a régiós piacihangulat maradhat. A török jegybank jövő csütörtöki kamatdöntő ülése éppenezért fontos a forintnak, még, ha az a hét második felében mára jelentősenkorrigálni is tudott a korábbi 328-329-es szintekről. Egyelőre tehát tartjukEUR/HUF előrejelzéseinket is változatlanul: Q3-ra 325, Q4-re 320 körüliszintekkel.2018. szeptember 7.

A dollár erősödés és a líra gyengülés megtorpant, a forint pedig ezzel együtt és a jó GDP adattal a háta mögött ismét korrigálta Bollinger tetejéről. A korrekció egyelőre megállt a korábbi technikai ellenállásnál, 326 körül. Ez a kora nyári elszállás 23,6-os Fibonacci szintje és a 13 nmá is egyben. Lejjebb az 50 nmá lesz majd akadály, ami most 324 körül áll, még lejjebb pedig, amennyiben folytatódik a líra és a dollár most kibontakozó kereskedése, az augusztusi sáv alja is terítékre kerülhet 322 körül. Most jó a helyzet, de a piaci meggyőződés az, hogy a törökök kezelik a jövő heti kamat döntésen a líraválságát. Amennyiben nem így lenne, úgy a forint megint elgyengülhet a lírával együtt, így tehát továbbra sem árt az óvatosság.2018. szeptember 6.

Korrigált a forint, ahogy a lírára nehezedő nyomás is enyhült némileg. Továbbra isa régiós, de főképp a líra miatt gyenge ennyire a hazai deviza, így a megoldást isváltozatlanul a török válságkezelés hatékonyságában, esetlegesen komolyabbkamatemelések formájában látjuk. A sávozás a kurzus kereskedésében addigfennmaradhat, amíg a török történet foglalkoztatja a piacokat. A jövő heti törökjegybanki kamatdöntés éppen ezért érdekes lesz mindenképpen. A rövid kamatok,CDS-ek és más indikátorok továbbra sem támasztják alá, hogy a líra válságán túllenne bármi hazai tényező, ami a mostani, elmúlt napokban látott újabbgyengülési hullámot indokolhatná.2018.szeptember 5.

Továbbra is a törökök miatt gyenge a forint, aminek az árfolyama már a 330-asmaximumot közelíti. A ma reggeli kedvező 4,8%-os GDP sem segít egyelőre, bárlehet, hogy a napközbeni kereskedésben azért némi erősödést már tud hozni ez isa forint számára. Mindenesetre a piac a jövő heti török kamatdöntést várja, amitőlmár minimum 10-15%-pontos emelést remélnek, hogy elejét vegyék a továbbiesésnek. A forint a lírával együtt mozog, így amennyiben a török válságkezeléshatékony tud lenni, úgy a forint is visszarendeződhet.2018. szeptember 4.

Változatlanul kedvezőtlen a piac hangulata CEE régióban. Az augusztusi török infláció a várt feletti, 17,9 %-os lett, ez pedig tovább fokozta a lírán és a török jegybankon a nyomást a kamatemelés irányába. A forint a második legrosszabbul teljesítő deviza a térségben, a volatilitás is nálunk emelkedik a legjobban, és a kötvénypiacon is alulteljesítőek maradtunk. Az árfolyam nagy valószínűséggel megközelítheti a napokban a nyári maximumát, de arra továbbra sem számítunk, hogy a török helyzet enyhülésével, esetlegesen megoldásával ne rendeződne vissza a hazai piac is. Tartjuk Q3-as 325-ös és Q4-es 320-as előrejelzéseinket.2018. szeptember 3.

A korábbi szinteken, talán kissé feljebb áll az árfolyam ma reggel a péntekihitelminősítői felülvizsgálat után, ami végül nem hozott felminősítést, ahogyvárható volt. A piac alapvetően nem lehetett emiatt csalódott, hiszen afelminősítésre vonatkozó várakozások a korábbi S&P után jelentősen csökkentek,így a továbbra is gyengébb szintek változatlanul a török líra és az argentinhelyzet miatti kockázatkerülésnek köszönhetőek. Mi továbbra is fenntartjuk Q3-as325-ös, illetve Q4-es 320-as előrejelzéseinket, teret hagyva az addig is jelentősmértéket öltő csapongásoknak.2018. augusztus 31. Heti elemzés

Az ipari termelő árak emelkedése júliusban éves szinten 8,4% volt. Ez nagyon magas érték, hasonlóan magas termelői áremelkedésre legutóbb 8 évvel ezelőtt láttunk példát. A mostani megugrás mögött a forint gyengülése, az olajár-emelkedésés a gyorsbérnövekedés áll.A héten napvilágot látott második negyedéves adat szerint éves összevetésben 15%-kal bővültek a beruházások(az első negyedévben 10%-os volt a bővülés). A vállalati szektorban 10%-os, a közszférában 44%-os volt a növekedés. Miközben az első negyedévben a feldolgozóipari beruházások még visszaesést jeleztek, a második negyedévben pozitív fordulat következett. A gyorsuló beruházás-bővülés lehet az egyik magyarázata a második negyedéves magas, 4,6%-os GDP bővülésnek. Találgatni nem sokáig kell már, hiszen az előttünk álló héten, szerdán, szeptember 5-én pontosan meg fogjuk tudni a részleteket. Aznap közli a statisztikai hivatal a júliusi kiskereskedelemi forgalmi adatokat (várakozásunk szerint fennmaradhatott az erős dinamika, éves szinten 6-7% közötti növekedésre számítunk). Csütörtökön (szept 6.) a júliusi ipar statisztika kerül napvilágra(itt is a növekedés folytatódására számítunk), pénteken pedig a júliusi külkereskedelmi adatokat közli a hivatal. Arra számítunk, hogy a júniusi brutálisan nagy 1 milliárd eurót meghaladó többlet után, most 200-300 milliós eurós többletet fogunk csak látni.A forint árfolyama a mögöttünk álló héten a török piaci események hatására jelentősebben gyengült(az EUR/HUF jegyzés 327 fölött is járt rövid ideig). Ami a kilátásokat illeti, továbbra sem a hazai fundamentumok fogják mozgatni elsősorban az árfolyamot, az döntően a külső híreket követi majd. Szeptemberi EUR/HUF árfolyam-előrejelzésünk 325, az év végére várakozásunk szerint elcsitulnak a külső zajok, az árfolyam pedig a 320-as szint környékén találhat nyugvópontot.2018. augusztus 31.

A július-augusztusi csökkenő trend megtörésével az augusztus végi sávból is kitört a kurzus és ma reggelre a Bollinger tetejéig emelkedett tovább. Innen már csak egy hajszál megint a korábbi mindenkori csúcs, kérdés, hogy a török és az argentin válság enyhül-e valamelyest. A mai hitelminősítői felülvizsgálat feltehetően nem hoz felminősítést, bár némi esély megint csak van rá. Erre vonatkozó várakozások nincsenek, így, ha mégis megtörténne, az sokat segíthetne a forinton is. Lefelé támaszok 326-nál, majd 324 körül lennének.2018. augusztus 30.

A dollár erősödött kissé hajnalban, de most inkább csak stagnál, a líra ezzel szemben tartósan tovább zuhan, a forint pedig a régió leggyengébbjeként követi. Az árfolyam már 326 körül áll, ennélfeljebb már csak a 330-as csúcs képezhet ellenállást. Nagyobb elszállás nem várható, inkább csak a kereskedési sáv szélesedik ki a korábbi hetek 322-325-ös értékeiről. A holnapi hitelminősítői felülvizsgálattól nem várunk semmit, így leginkább a külpiaci hangulat alakulása befolyásolhatja a forintot a továbbiakban.2018. augusztus 29.

A ma reggeli hazai foglalkoztatási adat a vártnak megfelelően alakult, a líra azonban megint esik, az ottani bankközi piac lefagyott, a régiót pedig ez ismét rosszul érintette, amiben a forint sajnos megint alulteljesít. Az árfolyam egyelőre az 50 nmá mentén halad 324 felett nem sokkal, de további emelkedés is elképzelhető ma, amennyiben a reggel tapasztalható kedvezőtlen befektetői hangulat fennmarad. Feljebb a korábbi hetek sávjának felső értéke adhat ellenállást 325 körül. Lefelé támaszt a 323-as és a 322-es értékek képezhetnek.2018. augusztus 28.

Továbbra is oldalazás folyik az árfolyam kereskedésében. A technikai szintek ugyanott állnak. A már lassan kéthetes sáv alja a 322-es, a teteje a 325-ös szint. A líra körüli bizalmatlanság nem engedi erősödni a forintot, a dollár gyengülése ellenben támaszt ad a hazai devizának, csakúgy, mint a többi feltörekvő valutának. Továbbra is oldalazásra számítunk a mostani szinteken. Innen esetleg a soronkövetkező, pénteki hitelminősítői felülvizsgálat mozdíthatja ki a kurzust. Mi nem számítunk felminősítésre, de van azért erre vonatkozóan némi várakozás a piacon.2018. augusztus 27.

Tovább folytatódik az oldalazás az 50 nmá körül .A sáv alja a 322-es, a teteje a 325-ös szint. Hír, vagy fontos adat nincs. A régiós viszonylatban a középmezőnyben vagyunk, így lényegében ebben sincs újdonság. A 100 nmá feljött a 320-as szintig, így most ez a támasz még nagyobb akadály lehet egy komolyabb forintpiaci korrekció előtt. Inkább valószínűbb a további oldalazás a mostani szinteken, esetleg a mostaninál szélesebb sávban. 325 felett 326 körül van ellenállás.322 alatt 320-ig nincs más támasz.Heti elemzés

Az ünnepnappal rövidített hét ellenére bőven akadtak piac szempontjábólfontos gazdasági adat. Rögtön a nemzeti ünnep utáni első munkanap az MNBkamatdöntése zavarhatta volna meg a kedélyeket, de a jegybank a piacivárakozásoknak megfelelően semmiben sem módosított korábbi álláspontján éskamatszintjein. A monetáris tanács úgy látja, hogy az előző hónapban öt és féléves csúcsra ugró infláció nem okozott meglepetést, hiszen az továbbra is a 2-4%-os inflációs céltartományban, sőt annak közepén található. Továbbá afeltörekvő piacokon – főleg Törökországban – tapasztalható megingásoknakcsak minimális hatása volt a forintra, így szükségtelen volt hozzányúlni arendszerhez. Véleményük szerint a laza monetáris kondíciók ideje még nemjárt le, de a volatilis és bizonytalan külső környezet óvatosabb megközelítéstkíván. Monetáris szempontból a szeptember sokkal érdekesebb lesz, mert azMNB ülése előtt öt nappal tartandó EKB ülésen bejelentik a mennyiségi lazításiprogram visszavágását és utalást tesznek a kilátásokra is, majd hazaijegybanki döntést követő 8. napon tartandó Fed ülésen újabb 25 bázisponttalszigorítanak az alapkamatjukon. Az átlagos bruttó bérek júniusban vártnálnagyobb mértékű (11,9% év/év) emelkedést mutattak, de ebben az év elejiminimálbér emelés (8%) és garantált bérminimum (12%) felemelése játszott főszerepet. Emellett, a közszféra dolgozók esetében és egyes államivállalatokban tapasztalható bérkiegészítés hajtotta magasabbra a mutatót.Ugyanakkor hiába a bővülés, ha annak mértéke az év eleje óta egyrealacsonyabb. A májusi 10,9%-os növekmény tavaly február óta nem látottgyenge érték volt. Ennek a trendnek a folytatására számítunk, pláne a reálbérekesetében. Itt nem csak az egyre alacsonyabb bérnövekmény, de az egyremagasabb infláció is közrejátszik. Így 18 hónapja nem látott mérsékeltemelkedést kaptunk júniusra, 7,9%-ot. A júniusi kiskereskedelmiértékesítések adat végleges módosítása tartogatott izgalmakat, hiszen amutató szeptember óta a második legalacsonyabb értékére esett. Az kapott6,4%-os növekedés így is egészségesnek mondható. A legnagyobb visszahúzóerőt az élelmiszer kiadások tavaly augusztus óta nem látott alacsony (3,1%)emelkedése okozta, ugyanis ez a szegmens rendelkezik a legnagyobb súllyal(45%) a fő mutatóban. Az autóértékesítések ugyan 12%-kal megugrottak, de abenzinértékesítésből származó bevétel csak 5,8%-kal nőtt. Ez december óta amásodik legalacsonyabb érték, pedig nyáron tipikusan megnő az üzemanyagfogyasztás, pláne, hogy az idén az árak is magasabbak. Mindezt agyengeséget a nem élelmiszer jellegű kiskereskedelmi értékesítések (10,9%)ellensúlyozta. A legjobban a vegyes áruházak (16%) és elektronikai ésbútorboltok (12%) teljesítettek. Az internetes értékesítések és csomagküldőszolgálatok bevételei 25%-kal nőttek, de ez a szegmens rendkívül alacsony3,9%-os részesedéssel rendelkezik csak a fő mutatóban. Összességében ahazai fogyasztó fenntartotta vásárlási hajlandóságát, még ha a júniusi értékekGDP bővülési lehetőséget nem is tartalmaznak. A jövő héten egyedül amunkanélküliségi ráta szerdán, és a pénteki végleges júniusi külkereskedelmiegyenleg szerepel a gazdasági naptárban.A héten a forint árfolyama folytatta augusztus 13-a óta kijelölt oldalazásáta 322 – 325Ft közötti sávban. Az 50 napos mozgóátlag (324) közelsége isarra utal, hogy az árfolyam egyensúlyi állapotban van, ahonnan még a törökesemények sem tudták kimozdítani. A technikai mutatók alapján is indokolt ajelenlegi tartomány. A kereskedési sávon kívül a 326Ft, illetve a 320Ft lennéneka következő szintek. A technikai mutatók megosztottak, így trendszerűelmozdulásra jelenleg nem látunk esélyt. Fennmaradhat az oldalazás.A magyar CDS a július végén elért március óta nem látott mélypontok utánaugusztusban egy 2 pontos sávban (85 – 87) rendezkedett be. Hasonlószinteket láthattunk április második felében is. Az S&P előző péntekifelminősítésének elmaradása nem ront a kilátásokon. Továbbra is úgy látjuk,hogy a hitelminősítők az elkövetkezendő hónapokban rendre felminősítik majdaz adósság besorolást, aminek akár forint erősítő hatása is lehet. Akötvényhozamok esetében is látható ez a nyugodtság, hiszen a 10-évesállampapír hozama június eleje óta csupán öt alkalommal hagyta el a 3,23 –3,55% közötti sávot. Jelenleg is a sáv közepén tartózkodik. A 3-havi BUBOR isvisszatért június közepi 20 bázispont alatti értékekre.2018. augusztus 24.

A kurzus 13-a óta a 322,60–324,60 Ft között ingadozik. Az 50 nmá (323,88)közelsége miatt kijelenthetjük, hogy egyensúlyi állapot jött létre, egyelőre. Mivel a technikai mutatók megosztottak, még egy darabig fennmaradhat ez a kereskedési sáv. Támaszt képez még a 13 nmá (322,5), ami alatt a 321 Ft vonzza az árfolyamot.2018. augusztus 22.

Egy belső napot (támasz: 322,85; ellenállás: 324,06) kaptunk egy jegybankikamatdöntő napon. Ez alapján és az 50nmá (323,88) közelsége miattkijelenthetjük, hogy egyensúlyi állapot jött létre, egyelőre. A kurzus 13-a óta a322,6 – 324,6Ft között ingadozik. Mivel a technikai mutatók megosztottak, mégegy darabig fennmaradhat ez a kereskedési sáv2018. augusztus 21.

A forint árfolyama augusztus 10-e óta az 322,6 Ft-os szint felett tartózkodik, de a 325 Ft alatt. Itt található az 50 nmá (323,8) is. Ugyan a trend a forinterősödése felé mutat – az egyre alacsonyabb mélypontok és az egyre alacsonyabb csúcspontok révén – de ez a 2 - 3 Ft-os sáv 323 Ft felett még egy ideig fenn maradhat. Ugyanakkor a technikai mutatók a forint gyengülés irányában állnak. Erre a 325 Ft felett a 326 Ft akadályoz.Heti Elemzés

Alapvetően pozitívan értékeljük a hetet a hazai gazdaság és a piacszempontjából. A KSH a vártnál sokkal jobb GDP adatot közölt, aforint és a bankközi piac nyugodt maradt, ráadásul már kissé felül isteljesítette a régiót a líra erősödésével megindult kis visszarendeződésben, ígypedig a jövő heti MNB előtt továbbra sem látunk semmi okot arravonatkozóan, hogy a döntéshozókon bármiért is cselekvési nyomás legyen.A hazai gazdaság második negyedéves teljesítménye a piaci várakozásoknálsokkal jobb volt. A GDP éves alapon 4,6%-kal emelkedett, szemben aBloomberg konszenzusával, ami 4,1% volt. Mi 4,7%-ot vártunk, miközbenarra számítottunk, hogy a megemelkedett beruházási aktivitás az elsőnegyedévben látottnál is magasabb növekedéshez vezet majd az áprilisjúniusiidőszakban. Azt, hogy a vártnál magasabb növekedés végül valóbana beruházások remek teljesítményének köszönhető-e, majd csak a részletesadatok közzététele után tudjuk meg, de addig is több minden miatt van okunkezt feltételezni. Többek között az Uniós források előfinanszírozásánakroppant magas szintje is ebbe az irányba mutat, ami rég nem látott hiánytcsinált az első félévben. Előretekintve az év második fele is hasonlóan erőslehet. Az idei egész évre vonatkozó várakozásunk 4,2%, a 2019-2021-esidőszakra vonatkozóan azonban már visszafogottabb, inkább 3% körülibővüléssel számolunk.Az EUR/HUF árfolyama a héten emelkedett kicsit, de alapvetően inkábboldalazott, ami részben a török líra visszarendeződésének és az időről időreelőjövő újabb menedékkeresésnek volt a következménye. Az árfolyam a 323-as és a 326-os szintek között mozog, ami azt jelenti, hogy nagyjából az50nmá mentén alakul. A volatilitás is emelkedett kissé, de ez most nem jelentsemmit. Az euróval szemben maga a forint a régióhoz képest egyébként alíra erősödésével kibontakozó elmúlt napokban látott erősödésben mégfelülteljesítő is volt. A továbbra is erős dollár persze megnehezíti, hogy azárfolyam tartósabban közeledjen a 320-as szint felé, de ez akár változhat isa következő héten. A következő hetekben-hónapokban azért mégvalószínűleg ezeken a 320 feletti szinteken lesz az árfolyam, és a 320-as,vagy akár tartósan az alatti kereskedés majd csak az év végével térhet vissza.Egy ennél is optimistább forgatókönyvet a közeljövőt illetően a globáliskamatemelési várakozások enyhülésén túl esetleg olyan hazai fejleményektudnak még a jó GDP mellett támogatni, mint pl. esetleges újabbfelminősítések. A mai S&P felülvizsgálat akár már hozhat is egy ilyensegítséget, de a következő, augusztus 31-i felülvizsgálat a másik nagyminősítőtől is izgalmas lehet ebből a szempontból.A hazai tőzsde is jól szerepelt a héten – a régiót legalábbis messzefelülteljesítette péntek kora délutánig. A BUX forgalma alacsony volt, deemelkedett a hét egészében eddig. Az index az 50nmá felől a 100nmá körüliellenállásig erősödött. További emelkedés esetén a hó eleji kéthavi csúcs, mégfeljebb a 200nmá állhatja útját az árfolyamnak.2018. augusztus 17.

Az 50 nmá mentén folytatódik a kereskedés a korábbi napok sávjában, melyben a támaszt a 323-as, az ellenállást pedig a 326-os szint adja. A sáv egyébként szűkül, mármint a tényleges sáv, ami egyelőre nem jelent semmit. Egyelőre azért ez még nem mini zászló alakzat. A régiós hangulat leginkább iránykeresésről szól, és a forint is ennek megfelelően mozog, szerencsére már inkább csak a középmezőnyben. Az S&P felminősítésére van esély, igaz, nem sok. A forintot mindenesetre támogatná. Ha lefelé kilépne a sávból a kurzus, akkor a 320-as szint alatt a 100 nmá adhat majd támaszt.2018. augusztus 16.

A nemzetközi befektetői hangulat is bizonytalan, és a forint és a régiós devizák többsége sem tudja, hogy milyen irányba kellene beállni, ennek folytán az EUR/HUF árfolyama jóformán beállt oldalazásba a héten. Ennek az oldalazásnak a szélei a korábbi elszállás Fibonacci szintjei, a 323-as és a 326-os szintek. Ma nincs adat, de holnap S&P felülvizsgálat, és az MNB szerint akár felminősítés is jöhet. Kérdés, lesz-e olyan a piacon, aki ez utóbbira akar most fogadni.2018. augusztus 15.

Tegnap a régióval együtt a forint is korrigált, és az árfolyam visszajött 323 alá. Innen megint a 320-as szintek lehetnek a következő nagy megálló. Korábban is e körül torpant meg a visszarendeződés. A líra korrekciója és a várt feletti GDP eddig segítették a forintot – kérdés, melyik hatás meddig tart ki. A pénteki S&P is tovább erősítheti a forintot, már csupán a kedvező várakozások is.2018. augusztus 14.

A líra korrigál, a forint is. A törökök kamatot emeltek, ugyan még nem azalapkamatot, de akár arra is sor kerülhet hamarosan, ha kell. A piacmegnyugodott egyelőre. A korábbi 326-os ellenállásról visszajött a 323-astámaszig a kurzus. Lejjebb a korábbi 320-as szint állhatja útját megint, esetlegalatta a 319-es 50nmá. A következő napok még így telhetnek, leginkábbbizonytalanságban. Az euró esése sem jó a forintnak, ahogy az erős dollár sem,de, ha a törökök komolyan kezelnék a helyzetet, és nem tőkekorlátozásról, hanemjelentősebb kamatemelésről beszélnének, akkor akár nagyobb régiósvisszarendeződés is jöhetne.2018. augusztus 13.

A líra mögött megint mi vagyunk a leggyengébbek, holott a fundamentumaink megítélése nem változott. A líra új mélyponton, az euró is esik, a dollár pedig tovább erősödik, mindez pedig a régiót ismét nyomás alá helyezi. A kora nyári emelkedés 23,6-os szintjénél járunk már 326 alatt nem sokkal, innen feljebb pedig 330-ig már csak a 327-es lokális csúcs adhat ellenállást. Kérdés, hogy a dollár visszavesz-e, vagy a líra válsága rendeződik-e valamennyire. Elképzelhető, hogy ismét megnézzük a június végi szinteket, de nem 100%.Heti elemzés

Alapvetően nem változott a héten a hazai gazdaságról alkotott képünk. A frissadatok közül a júliusi infláció volt a legfontosabb, amely magasabb lettugyan a vártnál, de a piaci reakciókkal megmutatkozott, hogy az átmenetilegmagasabb számok már a befektetők számára sem jelentenek gyorsabbjegybanki alkalmazkodást. A friss adat 3,4%-os drágulást mért, ami némilegmagasabb a várt 3,1-3,2%-os értéknél (főképp azért, mert a nyár elejéngyengébb forint miatt a tartós cikkek, főleg járművek import árai jelentősebbendrágultak – ezt a KSH is kimutatta most), mégis, mivel a mostani 3% feletti adatis alapvetően az energia-, másképpen az üzemanyagárak miatt történtleginkább, ezért az is jól előrejelezhető, hogy ezek a most cél feletti adatokvissza is fognak térni hamarosan a korábbi 3% alatti szintekre. Mi ezt az évutolsó hónapjaira várjuk, amellyel az éves átlag 3% alatti, 2,6% körüli lehet. Amostani adat feltehetően a jegybanki várakozásokat sem befolyásolta azinflációról alkotott képük kapcsán. A jegybank korábban is már azon azállásponton volt, hogy a túllövés átmeneti, és ehhez igyekezett magát tartani aturbulensebb piaci mozgásoktól nem mentes májusi-júniusi időszakban is.Egyszóval mára a piac is azon a véleményen van, hogy a magasabb dráguláscsak a most magasabb, és egy éve jóval alacsonyabb olajárak miatt van. Arra,hogy a piaci nyomás a gyorsabb jegybanki alkalmazkodásra jelentősencsökkent a júliusi kereskedésben, és azóta is ott maradt a legjobb bizonyítékmaga a hozamok és a bankközi kamatok szintje, illetve nem utolsósorban azutóbbiak határidős árazása. A piac júniusban még idei kamatemeléseket várt,július végére azonban ezek a várakozások szinte teljesen eltűntek. Most a piaciárazás szerint a kamatok legkorábban csak 2019 közepétől fognak emelkedni– ez megegyezik a mi várakozásunkkal is.A forint sokat csökkent az elmúlt hetekben. Voltak persze kisebb-nagyobbkorrekciók ebben a jelentős visszarendeződésben, ahogyan a mostani hét végefelé is ismét van némi gyengülés a líra miatt, de alapvetően a 330-as szinteketlátszólag maga mögött tudta hagyni az árfolyam. A hét első felében már a320-as szint alá is benézett a kerekedés és a 100nmá körüli szintet ismegközelítette, onnan azonban a régiós hangulat további árfolyamcsökkenéstmár nem tett lehetővé, és nem mellesleg, többen ezeken az alacsony szintekenmár a korábbi, nem is feltételnél olyan magasról nyitott short pozícióikat iszárhatták. A volatilitás kissé emelkedik, de megint inkább régiós hatás miatt,mint sem hazai eseményektől vezérelve. A júliusi és az augusztus elejicsökkenés után a mostani heti emelkedés egyelőre nem jelentős, determészetesen fokozott óvatosságot kíván. Az árfolyam és a volatilitás úgygondoljuk, hogy nem egy-két erősebb hét alatt fog visszatérni a korábbi,tavaszi szintekre, hanem, ahogy ilyenkor szokásos, kisebb-nagyobbmegállókkal, korrekciókkal, kivásásokkal. Most is egy ilyen megállónállehetünk. A mi várakozásunk továbbra is az, hogy a következő hónapok soráninkább még a 320 feletti, 325-höz közelebbi szintek lesznek a jellemzőbbek,és a 320 körüli, illetve már az alatti értékek jellemzőbben csak az év vége felékezdenek visszaköszönni.A jövő heti második negyedéves GDP adat közzététele a KSH részérőlfontos lesz. Ez lesz az egyik legfontosabb esemény a héten. Ezen felül még ajövő pénteki S&P felülvizsgálat is lényeges figyelemre tarthat majdszámot, pláne, miután a jegybanki stáb egyes tagjai is jelezték nemrég, hogyújabb felminősítésre is látnak lehetőséget – ahogy többen a piacon. A másodiknegyedéves GDP éves 4,7%-os növekedést is jelezhet majd, ami még az elsőnegyedévi 4,4%-os adatnál is magasabb lenne. Ez a mi várakozásunk. A piacéa Bloomberg felmérése alapján 4,1%, tehát a konszenzus némi lassulást vár abővülés ütemét illetően.2018. augusztus 10.

Tovább esik a líra, a forint pedig a régióval együtt ismét gyengül emiatt. Most akorábbi emelkedés 38,2-es szintjénél, 323 körül megállt az emelkedés megint, defeljebb is mehet a kurzus, ha a török helyzet eszkalálódik. Feljebb az említettemelkedés 23,6-os szintje képezhet majd ellenállást 326 körül. A jövő héten leszS&P és Q2-es GDP, és az e körüli várakozások akár még segíthetik is a forintot,addig azonban teljesen ki van téve a régiós hangulatnak. Mi Q3-ra még inkább325 körüli szinteket várunk, a 320 közeli kereskedést pedig inkább csak év végefelé tudjuk stabilabban elképzelni.2018. augusztus 9.

A várt feletti inflációval nem foglalkozott a piac, mert délutánra a forint továbberősödött. Az erősödésnek csak a török hírek állták útját, ami nem csak a hazai,de a régiós piacokon is megkongatta a vészharangot, ha nem is erőteljeskockázatkerülésre, de a korábbi napokénál nagyobb óvatosságra intve abefektetőket. A piac szerint már egy akár 500bp-os rendkívüli török kamatemelésis jöhet a héten. Ez átmenetileg megnyugvást hozhatna, de kérdés, mennyire lennetartós megoldás. A forint most mindenesetre ismét 320-ról indítja a napot, ésmegint jó esély van arra, hogy a 319 alatti szinteket is megnézi, esetleg a 318-astámaszig is lejut hamarosan.2018. augusztus 8.

A júliusi várt feletti CPI (fogyasztói árindex) főképp a tartós cikkek várt feletti drágulásával magyarázható,ami azt jelenti, hogy a korábbi forintgyengülés ennyivel jobban épült be azimportárakba, mint a piac várta. Ettől függetlenül már nem csak az MNB, de a piacsem várja a CPI tartósan cél körüli alakulását, így a kamatemelési nyomás is megszűntegy éven belül. A forint így könnyen tovább tud erősödni ma az adattól függetlenül – akurzus már 319 körül is járt hajnalban. Lejjebb 318-nál, a nagy emelkedés 61,8-asszintjénél lesz akadály, és ott valószínűleg több short pozíciót zárni is fognak abefektetők. A líra esése ettől függetlenül felfelé irányuló kockázatként ma is ott van apiacon, így nem árt az óvatosság.2018. augusztus 7.

320 alatt a forint.A líra esik, a válság kezelés kapcsán több hír is felröppent az elmúlt 24órában, de ezek egyike sem volt megnyugtató a líra-piac számára, mindez azonban nem eszkalálódott a forint és a kelet-középeurópai devizák piacára. 320 alatt 318 körül lesznek az első akadályok. 318,80-nál a Bollinger alja, 318,50-nél a 100 nmá, illetve 317,80-nál a 310-330-as sáv 61,8-as Fibonacci szintje. Kérdés, hogy az erősebb dollár mellett, illetve az egyre aggasztóbb török piaci helyzettel tud-e tovább erősödni a forint. Nem lennénk meglepve egy komolyabb korrekción 320 alatt, amivel 322-323-ig visszamehetnénk. Ergo nem árt az óvatosság.2018. augusztus 6.

Mára 320-as támaszt teszteli az árfolyam, aminek letörésére ma már nagyon nagy az esély. A korábbi napokban is ennek a szintnek a szegélyezésével kialakult 320-as 323-as sávban mozgott a kereskedés, de volt némi régiós korrekció, ami elsőre nem tette lehetővé azt, hogy a fontos támasz elessen. Amennyiben ez ma sikerül, avagy a következő napok valamelyikén, úgy akár 318-ig is tovább csökkenhet a kurzus az első lendülettel. Amennyiben nem, úgy ellenállást a korábbi sáv felső értékei, a 322-es és a 323-as szintek adhatnak. Elképzelhető, hogy ősszel még lesz 325 körül ismét a kurzus, de év végére már inkább ide, 320 körülre várjuk vissza stabilabban a kereskedést.2018. augusztus 3.

Mára beállt a kereskedés a 320-as és a 323-as szintek közé, amelyek egyébként a korábbi elszállás fontos technikai, 50-es és 38,2%-os Fibonacci szintjei is egyben. A 320-as támasz egyelőre kitart, hogy a dollár a Fed után ismét erősödik, de akár ismét tesztelésre kerülhet, ha ez az erősödés alábbhagy. Erre akkor van esély szerintünk, ha a mai adatokban megkérdőjeleződik az USD Libor kamatok magasabb árazása, és a dollár ismét kissé visszább vesz. Egy ilyen fordulat nem csak a forintnak, de valamennyi régiós devizának jót tenne.2018. augusztus 2.

Kissé korrigált a forint is, ahogy a dollár ismét erősödött a vártnál szigorúbb Fed iránymutatással párhuzamosan. A kurzus felpattant 320-ról, vissza 321 fölé, de nem sokkal, és akár ma, vagy a napokban ismét lefelé indulhat. A 320 erős támasz, ez ttöbbször jeleztük korábban, mert az nemcsak erős technikai támaszokkal erősített, de kerek szint is, és így pszichológiailag is erős akadályt képez.2018. augusztus 1.

Továbbra is felül teljesítő a forint a régióban, az árfolyam pedig mára 320-as kerek támasz körül áll, nem sokkal a felett pontosabban. Ezt a 320-as szintet erősíti az április-júniusi emelkedés 50%-os Fibonacci szintje is, tehát ez technikai értelemben is komoly akadály a forint korrekciója számára. A 320-as szint eleshet, alatta ebben az esetben 318 körül lenne támasz–ez az említett emelkedés következő Fibonacci szintje. A további erősödéshez az kell, hogy a dollár ne erősödjön ismét a Fed ma esti ülése miatt, a határidős árazások az USD Libor piacon pedig neváltozzanak nagyon.2018. július 31.

Tovább erősödik a régióval együtt a forint, miközben a kamatok és a hozamok is tovább süllyednek, ráadásul régiós felülteljesítéssel. A dollár gyengébb, mint hó elején volt, illetve korábban, ez pedig alapvetően segíti a feltörekvő piaci visszarendeződést. Kérdés, hogy a Fed álláspontja holnap változik-e, illetve az USA kamatok pályája hogyan alakul majd, és a dollár relatív gyengébb teljesítménye fennmarad-e. A hét további részében tehát a Fed és a dollár alakíthatják a forint kereskedésének irányát.2018. július 30.

Megint 322 körül jár a kereskedés, mint hó közepén, de akkor felpattant innen elsőre, most azonban, ha a Fed kamat döntés hangvétele ezt segíti, akkor a gyengébb dollár mellett akár tovább is csökkenhetnek a jegyzések 320 irányába. Az 50 nmá elesett, 320-ig már más nincs. Felfelé, ha ismét felpattanna a kurzus, 323, majd 326 körül vannak ellenállások. A forint a jó régiós hangulat és a gyengébb dollár miatt korrigál, így a héten kiemelten fontos lesz számunkra, hogy a Fed kamat pálya hogyan árazódik át, és a dollá rerre hogyan reagál .Inkább dollár gyengülésre van esély, így a forintnak is jó lehet. De piacon vagyunk,í gy nem árt az óvatosság.2018. július 27.

Kedden az MNB hagyta a kamatokat a rekord alacsony szinteken, és nem  jelentett be semmi lényegeset, illetve a közleményben megismételte a korábban elmondottakat, miszerint az inflációs cél az első, és mivel a mostani magasabb infláció csak átmeneti, ezért a kondíciók ennek megfelelően még jó ideig fennmaradnak, hogy az infláció középtávon is a cél körül alakuljon. Legközelebb változtatásra majd csak az őszi CPI és GDP prognózisokban számíthatunk. Addig semmi. A kamatok emelése továbbra sincs napirenden, de egyre inkább úgy tűnik, hogy a piac sem támaszt már erre akkora igényt. Mi 2019 Q3-ra várjuk a kamatfolyosó emelését, vagy kiszélesítését, attól függően, hogy akkor mennyi likviditás lesz még az egynapos betétben. Összességében csendes kamatdöntés zajlott, a piac által várt módon, ami a régiós visszarendeződést nem hátráltatta a hazaieszközök árazásában sem.2018. július 26.

Tovább erősödik a forint a régióval, ahogy ezzel együtt el is szakad a kereskedésa líra sajátos pályájától, ami eközben tovább senyved. A kurzus ma már a 323-attesztelheti, ami egyben tripla aljat is jelent a júniusi elszállás óta, ráadásul ezt mostmég az 50 nmá is erősíti. Ez alatt más már nincs a 320-as szintig, de ez nem leszegyszerű ma sem, mert a mai USA GDP akár újabb dollárerősödést is hozhat, amia régiós devizákat megint gyengülésbe kényszerítheti2018. július 26.

A forint a régióval együtt erősödik, annak ellenére, hogy a líra esik. A dollár bő két hetes mélyponton van. Adat nincs. A várható volatilitás csökken, a hozamok csökkennek, a némettel szembeni felárak és a CDS-ek csökkennek, a FRA-k is. Az árfolyam a gyengébb dollár miatt 324 közelébe süllyedt a tegnapi 325 feletti értékekről, amivel kilépett a korábbi napok szűk 325-327 közötti sávjából. Lejjebb 323-nál, majd 320 körül van támasz, ellenállás pedig 325 felett 327-nél. A 323-at több minden erősíti, annak letörése így elhúzódhat.2018. július 25.

325 körül, azaz a tegnapi kamat döntő ülés előtti szinteken folytatódik a forint árfolyamának kereskedése. A volatilitás nem változott, a hozamok és a rövid kamatok alakulásával kapcsolatos várakozások sem. Támaszt a 325-ös szint ad elsőnek, alatta pedig a 323-as, majd a 320-as, míg felfelé a korábbi napok felszúrásának maximumai képezhetnek ellenállást 327 körül. A forint most régiós sereghajtóból a középmezőnybe került, de egyelőre még ez a valamivel kedvezőbb helye is bizonytalan. Adat ma nincs. A dollár index stagnál, tehát bármerre elmozdulhat, így a régió és a forint is.2018. július 23.

Volatilis a kereskedés a forint árfolyamában. A csütörtöki jelentős gyengüléstpénteken erősödés követte. Mindenesetre a 20 nmá (325,48) és a 325 Ft-os szintmár támaszként funkciónál. A technikai mutatók megosztottak, így maradhat a325 Ft körüli oldalazás. A 327 Ft meghaladására és a 320 Ft érintésére nemszámítunk.2018. július 20.

Június 21-e óta nem látott mértékben gyengült a forint árfolyama az euróval szemben áttörve a 20nmá-ná l(325,4) található ellenállásokat. Evvel megnyílt az út a korábbi csúcspontok visszatesztelésére. Az elmozdulás nem magyar specifikus, mivel a zloty hasonló mértékben gyengült. Amúgy mindkét valuta a dollár erősödést követi le. A technikai mutatók egy része még mindig forint erősödés párti, de ez mára már megváltozhat. Támaszt a 325 Ft környéke képez.2018. július 19.

A 13 nmá (324,16) megtört. Ennek ellenére a kijelölt sávon (322,60 - 325,60) ez egyelőre mit semváltoztat. Támaszt továbbra is a 322,60 Ft-os szint képez a szépen emelkedő50 nmá (321,90) előtt. Emelkedésben a 323,70 Ft akadályoz, a 13nmá (324,60) előtt.Egyre több technikai mutatók hagyja el az erősödésre utaló jeleit.2018. július 18.

Nagyon szűk 68 filléres kereskedési sávban mozgott az árfolyam, amely így bizontyalanságra utaló belső napot generált. Támaszt továbbra is a 322,60 Ft-os szint képez a szépen emelkedő 50 nmá (321,50)előtt. A technikai mutatók eladási jelzései további forinterősödést vetítenek előre. Esetleges emelkedésben a 323,70 Ft akadályoza 13 nmá (324,90) előtt.2018. július17.

Volatilis kereskedésben, amikor napi mélypontján -30fillér híjján- az 50 nmá-ot (321,35)érintette az árfolyam, végül a 322,60 Ft-nál található támasz felett végzett az árfolyam. A technikaimutatók által alátámasztva továbbra is arra számítunk, hogy törik a 322,60 Ft támasza és az árfolyama 320 Ft közelébe csökken. Felfelé a 13 nmá (325,37) akadályoz.2018. július 16.

Ma reggel az árfolyam áttörte a 322,60 Ft-os szintet, ahol a 38,2%-os Fibonacciérték is húzódik. Evvel megnyílt a tér a 320 Ft felé. Előtte az emelkedő 50 nmá-ot(321,33) kell leküzdeni. A technikai mutatók alátámasztják az irányt. Esetelgesújbóli gyengülés esetén a 325 Ft akadályoz a 13 nmá-gal (325,30) egyetemben.2018.július 13. (péntek)

Az előző heti mélypont (323Ft) óta enyhe emelkedést láthattunk a forintárfolyamában, de a 325Ft-nál található ellenállások (mozgóátlagok is)akadályt képeztek a további gyengülés előtt. A technikai mutatók alapján isállítható, hogy nagy valószínűséggel véget ért a május-júniusi rohamos forintgyengülés időszaka. Azonban ettől még erősödő trend nem látszikkialakulóban, így az árfolyam a 322 – 326Ft között oldalazhat a jövő hétenis. A héten folytatódott a hozamcsökkenés a 10-éves állampapírban, ami ígyegyhavi mélypontra (3,34%) került.A jövő hét gazdasági adatokban nem bővelkedik, így a nemzetköziesemények rángathatják a forint árfolyamát. Azonban ahogy a héten isláthattuk szerencsére egyre kevésbé érzékeny a külső hatásokra a hazaifizetőeszköz.2018. július 12.

A három nappal korábban elért 322,60 Ft-os mélyponttól, ami egyben az áprilistól számított forintgyengülés 38,2%-os Fibonacci visszatesztelése is, újra gyengül az árfolyam, de a 20 nmá (325,27) és a 13 nmá (326,08)komolyabb akadályt képeznek előtte. Tegnap egy bizonytalanságra utaló belső napot kaptunk. Az árfolyamot továbbra is a nemzetközi események (Töröko.,Trump)mozgatja legnagyobb mértékben. Maradhat a 322-326 Ft közötti sávban.2018. július 11.

Volatilis kereskedésben, amikor is a forint árfolyam 325,76 Ft-os magasságbanjárt, végül kevesebb, mint 1 Ft-os gyengülést láthattunk. A nemzetközi hatások miatt(Törökország) bekövetkezett gyengülés, így átmenetinek tűnik és az elmúlt öt napkorrekciójának visszatesztelését szolgálja. A 325 Ft és a 326 Ft komolyellenállások. A technikai mutatók továbbra is a forint erősödését vetítik előre, de a322,60 Ft-os támasz áttöréséhez nagyobb lendületre lesz szükség. Alatta az 50 nmá(320,59) lép képbe.2018. július 10.

A korrekció első megállója a 323-as 38,2-es Fibonacci szint, ez most már világos. Ez alapján felfelé az ellenállást most a 23,6-os 326 adja. Lejjebb ellenben 320 jöhet, ami az 50-es szintje a tavaszi-nyári emelkedésnek. A vártnak megfelelő infláció segíti, a dollár ismételt erősödése fékezi a forint visszarendeződését. A hozamok esnek, a CDS-ek is, de a forint várható volatilitása magas maradt, nem csökken, ami azt jelzi, hogy ez az árfolyamszint még eléggé törékeny…még ebben sem biztos a piac.2018. július 5.

EUR/HUF: Nem volt több a tegnapi jegyzőkönyvben, mint két hete a kamatdöntés közleményében, nem erre erősödött vissza a forint, hanem a dollár veszített erejéből, sok régiós deviza elleni pozíciót zárhattak, a forint pedig, ahogy az esésben sereghajtó, most éllovas volt a visszarendeződésben. Az MNB jól tette, hogy kivárt, és nem kapkodta el, és látta, hogy főképp külpiaci oka van a megbillenés méreteinek. Ettől persze még a többieknél sérülékenyebb a laza kamat politika megkérdőjelezése miatt, de egyelőre úgy tűnik, hogy a nyomás nem az árfolyam szelepén, hanem a BUBOR kamatok emelkedésén keresztül megy majd ki, ahogy korábban lehetett várni az elszállás előtt. Most ez folytatódik. A hozamok és a határidős kamatok korrigáltak lefelé, a BUBOR emelkedett, a forint pedig visszajött 323-324 közé, és akár tovább is csökkenhet az árfolyam a BUBOR emelkedésével, amiben ismét lehet szerepe a likviditás kézbentartásának. A mi várakozásunkat megerősíti, amit most látunk a piacon, a BUBOR kamatok emelkedése folytatódik, kamatemelés pedig csak jövőre, az év második felében várható; a forint visszatérhet a mostaninál is erősebb szintekre, ha nem is 310-315 közé, de legalább 320 köré év végére.2018. július 4.

Tegnap ülésezett az MNB, de ez sem nem kamatdöntő, se nem rendkívüli ülés volt, a piac ezzel szemben mégis úgy viselkedett, mintha valamit tudna. A kamatemelési várakozások felrobbantak (már október-novemberre várja alapkamat köré a 3 havi BUBOR kamatot a piac), a forint pedig 327-ig jött vissza, azaz komolyabb mértékben erősödött,megelőlegezve valami olyasmi jegybanki döntést, ami a kamatpálya várható alakulását konkretizálja, a forintot pedig megnyugtatja. Mindezzel szemben azonban nem tudni semmit, az MNB nem mondott semmi rendkívülit, egyelőre tehát jele sincs semmi változtatásnak a kommunikációban, vagy éppen az eszköztárban, kamatokban. Ez felveti a kérdést, hogy a piac benézte, és megyünk vissza ezért hamarosan 330-ra, vagy tényleg van valami bejelentés előtt álló dolog, csak még kivár a jegybank. Mert, ha utóbbi az igaz, akkor az tovább is erősítheti a forintot, akár 325-ig is rövid távon, a kamatemelési várakozások pedig stabilizálódhatnának.2018. július 3.

330-nál a forint, a reggeli várt feletti kisker tovább emelheti, mert a kedvező belső kereslet fokozhatja az inflációs várakozásokat és így az alkalmazkodási kényszert a jegybank számára, legalábbis a piac olvasatában, függetlenül attól, hogy ez indokolt-e vagy sem. Holnap MNB jegyzőkönyv, jövő kedden júniusi infláció jön. Holnap kiderül, hogy szavaztak legutóbb a döntéshozók a kamatokról, amit azért várhatóan csak jövőre kezdenek emelni majd. A jövő keddi infláció ennél direktebb módon világíthat rá arra, hogy miért érzi a piac szükségét a sokkal fokozottabb kamatpolitikai alkalmazkodásnak. Hacsak nem mond valamit az MNB, még tovább eshet a forint a következő napokban.2018. július 2.

A kamatpiaci várakozások csökkentek ugyan, de az állampapírok kereskedésében továbbra is erős kockázatkerülés figyelhető meg. A hozamok emelkednek, a külföldi állomány csökken, a forint várható rövid távú volatilitása pedig egyre magasabb értékeken áll, ami egyre bizonytalanabb kimenetelt vetít előre az árfolyam alakulása szempontjából is, amely nem is nagyon mozdult el péntek óta az akkor elért 330-as mindenkori mélypontjáról. Részben az MNB laza politika melletti elköteleződése, részben az egyébként sem túl jó régiós hangulat tehetnek erről, egyelőre pedig beláthatatlan, hogy bármelyik is mikor változna meg, így az emelkedés végét sem lehet megjósolni.HETI ELEMZÉS

Izgalmas hét áll mögöttünk. Az EUR/HUF árfolyama 330 föléemelkedett. Itt állított fel új történelmi csúcsot. Ennyire gyenge sohanem volt a forint korábban. Ami érdekes, hogy a piac egyre inkábbegyütt kezeli a régiót, mert a korona és a zlotyi kereskedésében is azlátszott, hogy hasonló mértékben veszítettek értékükből a héten a dollárralés az euróval szemben, mint a forint. A cseh és a lengyel besorolásoksokkal magasabbak, adósságuk alacsonyabb, kamatpolitikájuk máremelkedő, szóval számukra nem lenne indokolt az esés. Ez persze minketnem nyugtat meg, de az sem, hogy a régiós együttmozgásban a hazaijegybank is nehezebben tud majd idővel ellene menni a leértékelődésnek,amikor az már olyan szintekre löki a forint árfolyamát, ami már ténylegveszélyezteti az árstabilitást.A jövő héten is várhatóan a mostani emelkedő trend folytatódásávalszámolhatunk, egyelőre ugyanis nem látjuk, hogy akár a külső nyomásszűnne, vagy a jegybank olyat tenne, amivel fordulhatna a trend.Adatok frontján, ami a héten megjelent, csak olaj volt a tűzre. Amájusi munkanélküliségi ráta, ami a várt alatti lett, 3,8 helyett 3,7%, illetvea szintén májusi termelői árindex, ami a korábbi 2,7-ről 5,3%-ra ugrott,sorra az inflációs túllövéssel kapcsolatos piaci várakozásokaterősítették, még, ha nem is feltétlenül voltak indokoltak azok.Jövő héten kiskereskedelmi forgalmi és ipari termelésistatisztikák jelennek meg a KSH-tól, illetve a legutóbbi kamatdöntésjegyzőkönyve az MNB-től. Ezek közül a statisztikák nem annyira lesznekizgalmasak, sokkal inkább figyel majd a piac a jegyzőkönyvre, amelybőlakár az is kiderülhet, volt-e olyan Tanács tag, aki már most kamatot emeltvolna.Előretekintve, beláthatatlan, hogy meddig emelkedik tovább az árfolyam,mikor kezd kellemetlenné válni a kormánynak, a jegybanknak, mikor váltjafel a szóbeli intervenciót kamatemelés, vagy a finomhangoló eszközökelvétele. Azt gondoljuk, hogy egész nyáron nem marad itt a forint,hamarosan valamilyen változás elindíthat egy visszarendeződést. Ez lehetkülső változás is. Akár az olajpiaccal kapcsolatosan, ami a globálisinflációs várakozásokat csökkentené ismét, akár a dollár kapcsán, amiidővel akár jelentősen veszíthet erejéből ismét.2018. június 28.

Tegnap új mélypontra lökték a forintot 328 körül, ma pedig tovább folytatódhat azemelkedés, amennyiben a piaci nyomás fokozódik, és egyelőre nincs okunk azthinni, hogy nem fog. Az MNB egyelőre nem mond semmit, a piac azonbantovábbi szóbeli intervenciókkal nem lenne elégedett, sőt, azok valószínűleg csakfokoznák a leértékelődést. Konkrét tetteket akarnak a befektetők. A török helyzetelkerülése érdekében nem húzhatja az időt, mert utána már csak nagyondrasztikus módon, egy jókora emeléssel tudná stabilizálni az árfolyamot, ami mára törlesztőrészletekben is érezhető lenne, ami meg végképp nem célja.2018. június 27.

A BUBOR fixingek nem emelkedtek tegnap, a kamat swap és FRA piaci árazások pedig süllyedtek is, a forint ezzel szemben 326 felett ragadt, pedig a dollár is visszább vett pár napja. A nyomás fennmarad, a piac tovább tesztelheti a jegybankot, kisebb esély van tehát arra, hogy önkorrekció legyen a piacon. A kérdés az, hogy az MNB kibírja-e a következő ülésig, ami július 24-én lesz, vagy rendkívüli lépésbe kényszerítik idő közben egy a mostaninál is kényelmetlenebb forint árfolyam mellett. 327 felett bármi lehetséges.2018. június 26.

326 körül áll az árfolyam, egyelőre nem szűnik a nyomás a forinton, a BUBORkamatok árazása továbbra is fél éven belüli kamatemelést vár, a 3 hónaposBUBOR már most 27bp, a fél év múlva várható értéke az FRA és kamatswappiacok alapján az alapkamat felett áll. A 327 feletti mindenkori csúcs ismét ahorizonton, a korrekcióra továbbra is csak valamiféle MNB intervenció általkerülhetne sor. Szóbeli intervencióval próbálkozhat, mással egyelőre várhatóannem.2018. június 25.

A kamatswap és FRA árazások már év végére alapkamat feletti BUBOR kamatokatvetítenek előre, amivel az MNB láthatóan nem ért egyet, és egyelőre szóbeliintervenciókkal próbálja lecsillapítani az emiatt a forintban elég nyilvánvalóanfelerősödő feszültséget. A következő MNB kamatdöntés július vége felé lesz,kérdés, hogy kitart-e addig a jegybank, vagy lecsillapodnak-e maguktól esetlegegy erősebb dollár visszarendeződéssel a hazai piacok is. Meglátjuk.Technikailag azért még bőven van tér felfelé. 327 felett is, ami eddig a csúcs volt.2018. június 21.

Az árfolyam rövid távú várható volatilitása csökkent ugyan, de maga a kurzus majd nem teljesen vissza is adta mára a kamatdöntés utáni csökkenését, ahogy a hozamok is nagyjából visszatértek a hét eleji szintekre. A piac egyelőre nem elégedett, de a mai inflációs jelentés miatti sajtótájékoztatón akár további részleteket is közölhet az MNB arról, hogy mit is kell érteni a keddi kettős közleményen és annak tartalmán. Ha a piac nem lát további elköteleződést az irányváltás mellett, és blöffnek veszi a keddi eseményeket, akkor az tényleg könnyen új forintmélyponthoz vezethet, akár már ma. Ellenkezőleg továbbra is nyitott a tér a 320 körüli, az alatti szintek felé való visszarendeződésre.2018. június 18.

A holnapi MNB miatt ideges a piac, mert az előző heti jegybankár inyilatkozatok is eléggé ellentmondásosak voltak azt illetően, hogy mennyiben hajlandó változtatni a tónuson legalább a jegybank. Lesznek friss inflációs számok is, amik várhatóan nem változnak, annak ellenére, hogy a tartós leértékelődés magasabb inflációt okozhat, amit az MNB nem akar. 1% forintgyengülés kb. 0,2 százalékpont emelkedés az inflációban közép távon. Vagy már 320 feletti EUR/HUF árfolyammal számol az MNB, és akkor a CPI pályát is emeli előző negyedévhez képest, de akkor nem változtat a tónuson, vagy marad a CPI pálya, és akkor dobhatja teljesen, vagy részben a lazítás melletti elköteleződését, ami megnyugtathatja a forintpiacot is. Utóbbira nagyobb az esély, így némi visszarendeződés is lehetséges, bár az előző heti ellentmondásos döntéshozói nyilatkozatok miatt nem tiszta a szándék. Ha nem enged a jegybank, akkor 325 körüli, majd a feletti, ha enged, akkor 320 alatti szintek jöhetnek kedd délutántól.2018. június 15.

2015 januárjában zárt utoljára ilyen gyenge szinten a forint. Az április végétől számított emelkedő trend júniusi gyengítése csak átmeneti állapot volt. A technikai mutatók jelzéseivel is alátámasztott trend újra erejében van. A Bollinger-szalagok (321,8) is feszülnek, ami a trend fennmaradását szokta jelezni. Cél a korábbi történelmi magasságok (326). Támaszt már a 322 Ft is jelent a 321 Ft és a 13 nmá (319,8) előtt.2018. június 14.

A Fed után a régió kissé korrigált, de a forint nem nagyon. A várható volatilitás mégmindig bő éves csúcson, a BUBOR kamatok és a hozamok emelkednek, a jegybank pedigeddig még nem engedte el hivatalosan a tartósan alacsony kamatok fenntartása mellettielköteleződését, ami a forint számára most a legnagyobb kockázatot jelenti felfelé. Rövidtávon, pláne, ha ma még az EKB is a szigorítás irányába mozdul, a 325-327 körüliszintek sem zárhatóak ki. Később biztosan lesz visszarendeződés, kérdés, hogy mikor érziveszélyben az MNB az inflációs célt a gyengébb forinton és így a magasabb importárakon keresztül. Valószínűleg 320-nál még nem, de már közel van, mert a BUBORkamatokat sem sikerül fékezni nagyon, pláne nem a hozamemelkedést.2018. június 13.

Ha az esti emelés nem lenne elég, a Fed az előretekintő iránymutatás szigorításával isfokozhatja a régiós nyomást, amihez az EKB is csatlakozhat holnap, aki részleteketárulhat el a QE idei végével kapcsolatosan. A forint egyelőre a lírával együtt régióssereghajtó. A kurzus, ha minden összeáll a térség ellen, akár a minapi 322-esellenállást is áttörheti, és akkor jöhet a 325-327-es sáv, vagy akár új forintmélypont is.Minden a Fed és az EKB kommunikációján múlik, illetve itthon egy kicsit azon is, hogyaz MNB eközben változtat-e elköteleződésén az alacsony kamatok tartósfenntartásával kapcsolatban. Közép, hosszú távon 315 körüli szinttel számolunk, rövidtávon azonban magas volatilitás és akár új forintmélypont jellemezheti a kereskedést.2018. június 12.

Fontosabb adatok, hírek hiányában gyengült tovább tegnap a régió, és veleegyütt a forint is az euró ellenében. 321 körül most új kétéves forintmélypontalakult ki, ahonnan 325-327-ig nincs más ellenállás. 327 felett van csak igazábólfeltérképezetlen terület, de a 325-327-es sávig is bármeddig lehet felszúrás akövetkező napokban, hetekben, ameddig nem jön a várt visszarendeződés. AzMNB várhatóan nem ül fel a hullámvasútra, nem csökkent likviditást, hiszen akkora BUBOR kamatok emelkedését segítené. Egyelőre ebbe az irányba tesztelgetheta piac.2018. június 11.

A pénteken megjelent májusi infláció 2,8 lett, amit mi vártunk, de ez kicsit a piaci konszenzus feletti volt azért. Az erős adat megint kidomborította, hogy az MNB ettől nem tesz semmit, tartja elköteleződését a laza politika mellett. Ez az árfolyamban ki is csapódott, mert az visszatért a 318-320-as sáv tetejéhez, pedig előtte nap már 317 alatt is járt. Most még egy ideig tesztelheti a piac az MNB-t, aztán visszarendeződés jöhet 315 köré. Továbbra is 315 körülre várjuk a forint egyensúlyi árfolyamát.2018. június 6.

Második napja, hogy a forint nem járt 319-321 között tartósan. Az emelkedőtrend megtörhetett 319-nél, így most jöhet a 318, majd lejjebb a 315-316 közöttisáv. 318 alatt várhatóan már látványosabban jöhetnek a vevők vissza a forintpiacára, addig maradhat az óvatosság. Pénteken infláció, ami jelentős emelkedéstmutathat, majd, ami forint negatív lehet a laza politika mellett elkötelezett MNBmiatt. 318-ig a jó régiós hangulat, alatta az újonnan nyitott forint melletti pozícióksegíthetik a visszarendeződést2018. június 5.

A tegnapi forinterősödés az emelkedő trendcsatorna alsó szárához szorította ajegyzéseket, az árfolyam ma reggel így már ez alatt a trendvonal alatt kezdte,igaz egyelőre még messze nem távolodott el a 319-as szinttől. Annak ellenére,hogy az előző hetet 320 felett zárta, amire eddig még nem volt példa, a mostanitechnikai kép is igen ígéretes, és akár azt is jelentheti, hogy a forint is profitálhat arégiós visszarendeződésből, ami már napok óta tart. Elsőre tehát a 318-320-assávból kell kivergődnie, utána pedig jöhet a 316-os támasz. Az óvatosság perszetovábbra sem árt, mert közel a 320, ami felett legközelebb csak 325-327 közöttvan ellenállás.2018. június 4.

Nem is foglalkozott velünk a Moody's, a forint piac csalódott volt, az árfolyam pedig 320 felett zárt, amire eddig még soha nem volt példa. Ez technikailag nem néz ki jól, így további esés is jöhet, ha a dollár megint erőre kap. Ellenállás 325-327 körül van feljebb, támasz pedig 318 és 316 közelében. A héten az inflációs adat lesz fontos, illetve, ha jobban megszalad, mint ahogy a piac várja, akkor az, hogy erre mit reagál a jegybank, ha így alakul. Továbbra is a régióval együtt megyünk, de most már Moody's kilátás-javítás körüli remények nélkül, amivel még a zlotyi mellett is alulteljesíthetővé válhatunk rövidtávon.2018.június 1.

Egyelőre megállt a forint piaci visszarendeződés, mert a líra újbóli esése megintrossz fényben tüntette fel a régiót, és ez alól a forint sem tudott kivételt képeznimég úgy sem, hogy az esti hitelminősítői felülvizsgálattól jó eséllyel várhatunkkedvező döntést, legalább a kilátást, de akár a besorolást illetően is. Ha kapunkilyet, akkor innen, 319-320 közeléből akár 316 körülre is visszaerősödhet a forintaz euróval szemben a jövő hét elejére. Onnan pedig már csak egy hajszálválasztaná el a 315 feletti long pozíciók stop állományától, ami továbbiárfolyamcsökkenést is hozhatna 315 alá. Ellenkezőleg, ha a török nyomás semenyhül, akár 321 közelébe is visszatérhet az árfolyam hétfőre.2018. május 31.

Éllovas a forint, és nem kizárt, hogy a régiós hangulat javulása mellett a holnapiMoody's felülvizsgálat is hozzátesz majd ehhez. A forint árfolyama már 319 alattjár, de hétvégére akár 316-318 közé is visszajöhet, ha legalább a várt kilátásjavítástmegkapja a piac. Megjegyzésül, idén legalább egy hitelminősítő a mostegy szinten levő besorolást is emelheti.2018. május 30.

Új kétéves forintmélypont alakult ki 320-321 között, mivel nem tudvisszarendeződni a régió a kedvezőtlen befektetői hangulat miatt. 325-327-iglégüres tér van, lefelé pedig, ha jönne egy fordulat változatlanul 318 és 316 körüllennének támaszok. Közép távon továbbra is a 315-ös egyensúlyi szintet tartjukreálisnak, ebből adódóan azt gondoljuk, hogy idő kérdése a visszarendeződés,nem csak a forintban, de a lengyel és más feltörekvő devizákban is. A líratermészetesen nem feltétlenül tartozik ezek közé.2018. május 29.

A régiós hangulat nem jó, a hazai CDS, a hozamok azonban nem emelkednek, ésa külföldi állomány sem csökken. A líra egyelőre stabil, bár inkább csak ideigóráig,a lengyel és a cseh piacok azonban nyomás alatt, ez pedig a forintnak semtesz jót, és megint 319 felett jár az árfolyam. Egyelőre nincs korrekció, detovábbra is azt gondoljuk, hogy a pénteki hitelminősítői felülvizsgálathozközeledve majd érkeznek azért vevők is a hazai deviza piacára. A stabil kilátáspozitívra javítását szinte biztosra vesszük, de akár a besorolás is javulhat egyfokkal. Utóbbira kis esély van, de, ha bekövetkezne, az visszahozhatná egyből315 köré, akár az alá is a kurzust.2018. május 28.

Látszik némi visszarendeződés a régióban. A líra erősödik, a dollár szorításaenyhül, a forint, a zlotyi és a cseh korona követik a lírát. Az árfolyam egyelőremég 319 körül van, de ma már akár a 317-318-as sávot is visszatesztelheti. Nagycsökkenésre egyszerre nincs esély, mert a 319 körüli short pozíciók annálóvatosabbak lehetnek, hogy 1-2 forint nyerő után ne zárnák le őket azonnal. Adatnincs. Csendes visszarendeződés folytatódhat, feltéve, hogy a líra, ésösszességében a feltörekvő piac nem fordul ismét.2018. május 25.

Tovább gyengült a forint ma reggelre, a jegyzések már 320 körül járnak. Innen egy lépés a 2016-os csúcs. Ellenállás ott, 321-322 körül lesz, felette a korábbi felszúrások csúcsainál, 325-327 körül. A volatilitás magas, a fordulat várat magára, a dollár erős, és egyelőre nem adott vissza ebből semmit, így a feltörekvők még egy ideig nyomás alatt maradhatnak.2018. május 24.

319 körül ragadt az árfolyam, korrekció sehol, a dollár ráadásul tovább erősödött kicsit, és egyelőre még mindig nyomás alatt tartja a régiót és a forintot is. A líra esése már csak hab a tortán. A jövő heti hitelminősítői felülvizsgálattól akár újabb felminősítést is kaphatunk a kedvező makrogazdasági kép miatt, ez a várakozás pedig, amivel mi is egyetértünk, némi forint erősödést hozhat a következő napokban. Kérdés, hogy a 2016-os csúcsokról, vagy innen, még 318-319 közeléből. Bármi nagyobb korrekció 315 felett még megállhat, mert a piac látszólag óvatos, így vissza 315közelébe, illetve majd alá, várhatóan többlépcsőben juthat el a kurzus2018. május 23.

Nem remegett meg az MNB keze, mivel nem hazai esemény, vagy EKB miatt esik a forint. A tartós fenntartás a laza kondíciók kapcsán megismétlődött, erre pedig a forint ismét esni kezdett, ma reggelre pedig újfent 319 felett jár, ahol akár a 317-318 körüli forint melletti pozíciók is elpattanhatnak. A fordulat tehát egyelőre várat magára, sőt, a 2016-os 321-322-es forint mélypont egyre közelebb van. Némi visszarendeződést a jövőheti hitelminősítői felülvizsgálat előtti optimizmus hozhat, illetve az, ha a dollár visszavesz kicsit, és hagyja levegőhöz jutni a fejlődő piacok egészét.2018. május 22.

Az MNB ma legfeljebb szóban jelzi, hogy nem hazai okok állnak a forin tgyengülése mögött, ezért ő sem lép egyelőre, hogy kieressze a gőzt a likviditás visszább vételével. Megpróbálhatja nyugtatni a piacot, ami látszólag már magától is elkezdett konszolidálódni. Amíg nem hazai, illetve EKB kapcsán felmerülő árazás gyengíti a forintot, addig az MNB nem tesz semmit. A jövő heti hitelminősítői értékelés kapcsán jöhetnek újabb felminősítéssel kapcsolatos várakozások, amelyek a konszolidációt tovább segíthetik. Addig akár a gyengébb szinteken is ragadhat a forint, de lehet, hogy már addig is visszanyer valamit a napokban elvesztett erejéből.2018. május 18.

A nap eleji forint erősödés hamar elillant és délután már újra erőteljes gyengülést láthattunk. Az árfolyam a Bollinger-szalagjain (317,31) kívül zárt, ami erősödő trendre utal. A technikai mutatók is alátámasztják a további gyengülést. Az árfolyam legutoljára 2016 június végén zárt ilyen magasságban. A 318 Ft környéke erőteljes ellenállást képez, miközben a 316,50 Ft és a 315,70 Ft a támasz szintek.2018. május 17.

A forint árfolyam vissza erősödött a 316 Ft-os szint alá. Az érdekesség, hogy az április közepe óta zajló forint gyengülése mértéke, 316,50Ft-os csúcs szinttel megegyezett a január közepe és a március eleje közötti gyengüléssel. Éppen emiatt további forint árfolyam emelkedésre nem számítunk. A zsugorodó Bollinger-szalagok is erre utalnak. Ugyanakkor az emelkedő trend érvényben van és a technikai mutatók sem utalnak még fordulatra. Támaszt a 13 nmá (315)képvisel, ami egyben az emelkedő trendcsatorna széle is. Felfelé a 318 Ft az akadály, ami már 2016 június óta nem látott magasság.2018. május 16.

Tegnap tovább emelkedett a BUBOR annak ellenére, hogy az MNB az elmúlt héten kétszer is növelte a kint levő likviditást ennek fékezésére. Az eredmény a BUBOR kamatokban nem, csak a forintban látszik, ami emiatt a régiótól elszakadva kissé (ha a lírát nem nézzük)317 közelébe esett az erő ellenében. Voltak persze technikai szintek is, amik csalogatóak voltak a kereskedők számára, miután áttörésre kerültek, illetve korábbi 315 körülről indított shortok stop megbízásai is eleshettek 316 körül, ami szintén okozhatott további emelkedést, de alapvetően a már 1,81 ezer milliárd forintos többlet HUF likviditás okolható a gyengülésért. Amíg a feszültség nem az EKB miatt van, addig magától nem engedi feljebb az MNB a BUBOR-okat, ami további forintesésben manifesztálódhat. Így könnyen lehet átmenetileg 318 feletti, vagy BREXIT körüli 312-es forintunk is.2018. május 15.

A mai nap nagy kérdése, hogy a piaci várakozásnál is magasabb Q1-es előzetes GDP segít-e a forintnak visszajönni 315 alá, illetve, hogy e mögött a hozamok megint csökkenni tudnak-e. A 10 éves már 3% körül, ami részben régiós alulsúlyozás eredménye. Ellenállás 317 - 318 körül, de inkább már itt fordulat várható, vissza a sávba. A piac ideges, a volatilitás magasabb, mint egy napja. Az MNB várhatóan nem csinál semmit, mert az EKB árazásának nincs köze a forint eséséhez. Ha a BUBOR kamatok tovább emelkednek, akkor esetleg. A hozam emelkedés mögött azért az is ott van, hogy az ÁKK túlkínálta a piacot, ami részben a BUBOR kamatok emelkedéséért is felelt, mert több likviditást szívott ki, mint szokott. Meglátjuk mi lesz, de a forint itt nem indokolt mindenesetre.2018. május 14.

Van némi alul súlyozás magyar eszközökben, amire a forint sem tud eltávolodni 2 éves mélypontjáról. Az árfolyam 315,5 körül, a 10 éves hozam pedig tavaly szeptemberi szinten, 2,8 közelében áll. A CDS most kissé csökken, a külföldi állomány pedig egyelőre emelkedést mutat előző hét második felére, a további forint esés szerintünk mérsékelt és korlátos 317-318 között, de lehet, hogy már addig sem megy el a kurzus. Mi fordulatot, és a sávozás folytatódását várjuk. Holnap GDP Q1-re, ami szerintünk 5 % körüli lehet. Egy erős adat a forint korrekcióban is segíthet.2018. május 10.

Továbbra is 315 körül billeg a forint, miután az erős dollár valamennyi régiósdevizát odaszegezett a sávja gyengébbik szélére, akárcsak az EUR/HUF esetébenlátható. A fordulat már úton van, nem számítunk innen továbbra sem nagyobbelszállásra, de azért átmenetileg benne van a pakliban az, hogy 315,5 fölé iskiszúr a kurzus még rövid időre. Feljebb, 315,5 felett 317-318 körül vannakellenállások. Fordulat esetén támasz 313 alatt kevéssel.2018. május 9.

Az erős dollár a decemberi mélypontra lökte megint a forintot az euróvalszemben, így a fordulat is várat magára. Itt, 315-315,5 körül jöhet majd, ha adollárerősödés alábbhagy kicsit, ellenkezőleg akár a 317-318-as sávot ismegnézhetjük hamar, amennyiben az amerikai, illetve közel-keleti eseményekeszkalálódnak.2018. május 8.

Korai volt a lefordulást elkiabálni, mert a dollár erősödés kiújulása és az emelkedő BUBOR kamatokra válaszként megemelt bankközi forint likviditás megint odaszegezte a kurzust a 314 feletti tartományba. Innen továbbra is inkább lefordulás várható, vissza 313 alá, de a dollár erősödés fennmaradásával a régióval együtt a forint is gyengébb maradhat még egy darabig. Fentebb 315,50 körül van ellenállás, ami a decemberi lokális csúcs volt.2018. május 7.

Ahogy vártuk lefordult az árfolyam kereskedése a sáv tetejéről, amire ma reggel már 313,80-313,90 körül folyik a kereskedés. Innen a további csökkenésben majd az első akadály 312,90-nél van. Ez alatt majd az 50 nmá jöhet 312,30-nál. Adat nincs, a forint a régiós hangulat javulásával együtt erősödik. A BUBOR kamatok emelkednek, ami a forintnak is kedvez, mert ott kicsapódik a forintra az EKB és a Fed kamatok árazása miatt esetlegesen nehezedő nyomás. A 3 havi BUBOR már 0,05% (+3 bpa minimum óta). Év végére 0,2%-ot várunk a normalizáció folytatódásával.2018. május 4.

Az EUR/HUF a hét elején az ünnep alatt eljutott a decemberi 315,5-ig is, deaztán visszajött és maradt 314 körül. Valószínűleg hamarosan visszatér asávba, ha a dollár visszavesz, és a brüsszeli híreket ismegemészti a régió, mert, hogy a két dolog nem csak a forintot, de akelet-közép európai devizák egész piacát rosszul érintette. Ha enyhül anyomás, akkor jöhet a lefelé kanyar – addig meg oldalazás a 314-315-ösmini sávban. Összességében tehát, és a fentiek miatt főleg, a forintbantovábbra is technikai kérdés, hogy merre megy a kurzus, pláne, hogy a jövőrevonatkozóan is ennek az eddigi oldalazásnak a folytatódását várjuk.2018. április 27.

A volatilitás emelkedik, tehát valami lesz előbb-utóbb, bár a régió ishasonló képet mutat, így ez is kérdéses. Felfelé a márciusi csúcs, lefelé a korábbiakadályok lesznek fontosak 312 és 311 körül. A sávozás folytatódik, kérdés, hogya sáv széleit megnézzük-e?!2018. április 25.

Az MNB maradt az eddig álláspontján,miközben a globális hozamok tovább emelkednek. Ez várható is volt, mint ahogy az is, hogy ez a forintban gyengébb árfolyamban fog kicsapódni. Meg is lett. A kurzus már a sáv 23,6-os szintjén van 312,9-nél, ami felett 315-ig már csak a márciusi lokális csúcsok vannak hátra 313,3-nál és 314,5-nél. Adat nincs. Marad a sávozás, ahogy várható volt.2018. április 24.

Eléggé látványosan visszapattant a 310 körüli támaszokról az árfolyam. Ma reggel már 312,50 körül állnak a jegyzések. A piac ma az MNB kamat döntésére figyel, ami azonban várhatóan nem hoz újdonságot. A kurzus az idei sáv 61,8-as szintjéről a 23,6-osig mozdult el, vagyis onnan már nem sok választja el. Ez 312,90 körül nyújt majd ellenállást. Ma támaszt az 50 nmá adhat, ami a mai nap eddig alja körül van, de pontosabb, hogy épp 312-nél. A sávozás tehát folytatódik, egyelőre pedig nincs tér a további forinterősödésre. Biztos, ami biztos, az MNB emelte az FX swap tendereken keresztüli HUF likviditást, hogy biztos legyen az EUR/HUF iránya (felfelé). Eredményes!!!2018. április 23.

Elsőre nem sikerült letörni a 310-et, így az árfolyam most ismét a 311-es szint körül áll. Itt több technikai ellenállás is van, bár kérdéses, hogy mennyit időzik itt a jó hangulatban a forint, mielőtt ismét nekifut a 310-nek. A 310-et egyébként a 200 nmá is erősíti, így eltarthat egy darabig.  A holnapi MNB kapcsán a várakozások teljesen neutrálisak, így a forintra aligha lesz hatásuk. Mi továbbra sem tartunk valószínűnek egy tartós forint felértékelődést, sokkal inkább gondoljuk a mostani sávozás fennmaradását. A sáv alja egyébként 308–, az még könnyen meglehet.2018. április 20.

A várt körüli februári béradat egyáltalán nem érdekelte eddig a forintot, ami továbbra is ott áll a 310-es fontos támasz körül. Ezt már a 200nmá is erősíti, így nem lesz egyszerű ennek letörése. Amennyiben sikerül, mi úgy sem számítunk tartós és jelentős további erősödésre. A sáv alja, ami 308 körül van, talán még meglehet, de az alatt csak nagyon átmenetinek tekintenénk mindenféle próbálkozást. A volatilitás alacsony, a várakozások és a kockázatok mindkét irányba kiegyensúlyozottak, az MNB pedig swap eszközével figyelni fog arra, hogy se az árfolyam, se a volatilitás ne változzon nagyon a mostani szintekhez képest.2018. április 19.

Egyelőre 310-ig jutott a forint az euróval szemben, ott azonban elakadt a lendület,de ez nem is meglepő, mert a 310 korábban is fontos technikai megálló volt. Ittvan most egyébként a 200nmá is. A sáv alja továbbra is benne van a pakliban,de ahhoz a régiós hangulat és a gyengébb dollár további támogatása is kellene.Hazai adatokkal az nem fog menni. A sáv 308-as alja alatt tartós továbbierősödéssel nem számolunk, inkább a korábbi oldalazás folytatódását várjuk.2018. április 18.

Tegnap 310-ig esett az árfolyam, de ma reggel sem sok kellett a forintnak, hogyezt visszatesztelje. Egyelőre a forintot támogatja a régiós hangulat és az oroszokmiatti kötvénypiaci flow, kérdés, hogy meddig tart ez ki. A sáv alja már sokaknaklátótávolságban lehet – ez inkább 308, mint sem 310 körül van. A sávbóljelentősebben kilépni nem fog az árfolyam, legalábbis a mostani folyamatokmellett. Ha igen, az nem feltétlenül lesz tartós. 310 alatt rögtön ott a 200nmá309,9-nél. A következő napok ennek a 310 körüli szintnek a letöréséről fognakszólni.2018. április 17.

Már 310 körül a forint, de egyelőre több technikai akadály is kitart, és az MNB isemelte a HUF likviditást a tegnapi FX swap tenderen, így lehet, hogy kisséfékeződik a forinterősödés. A forintnak most jó az orosz válsághelyzet, de a dollársem erős, és ez az egész régiót támogatja. Ezek a trendek fordulhatnak, és fognakis, a forint pedig inkább oldalazásban marad, igaz a 308-315-ös sáv alját azértmegnézheti a kurzus.2018. április 16. eur/huf

Ma reggel 310,50-ig erősödött tovább a forint, a március 15-i lokális alj elesett. Ezalatt legutóbb február elején jártunk. Innen már csak egy hajszá l a 310-es kerek támasz, igaz az eddig elsőre nem sokszor volt meg. Amennyiben a 310 is elesik, úgy egyelőre tartós további forint erősödéssel nem számolunk, hanem azt gondoljuk, hogy marad itt 310 közelében majd a kereskedés, hacsak a dollár nem erősödik jelentősen ez idő alatt. Ma nincs adat egyik devizában sem, a régiós hangulat pedig a rubel erősödésével egyelőre kedvező, így akár további forint erősödés is jöhet ma.2018. április 15.

Az EUR/HUF a héten inkább csökkent, ami összefügghetett a dollár erejénekcsökkenésével, amely általában véve és ezúttal is kedvez a régiós devizáknak. Az árfolyamnak ellenállást a héten a 100nmá adott, amely ma 311,5 körülvan. A jövő héten is ez lehet az elsődleges ellenállás, amennyibenvisszapattanás jön. Lefelé támaszt a korábbi 310-es kerek szint adhat, amitfebruár eleje óta nem érintett a kereskedés. A 310-et egyébként az addigramég közelebb eső 200nmá is erősíti majd – ez a 200-as indikátor most 309,8-nál áll, de fokozatosan emelkedik.2018. április 12.

A hozamok és az árfolyam is csökkennek. Az EUR/HUF viszonylatban nem várunk változást, esetleg mérsékelt forint erősödést.  Ha megint erőre kapna a dollár, akkor persze a forint is ismétgyengülhet kicsit, de ez egyelőre most nem esélyes. Elmozdulás sejtünk innen, ebből a 3 napos oldalazásból legalábbismindenképpen. Adat ma nincs.2018. április 11.

A forint ismét a 100 nmá közelébe erősödött az euróval szemben. Feljebb az 50 nmá ad ellenállást 312 körül, de a 100 nmá 311,60-nál lehet, hogy nem engedi vissza a jegyzéseket addig. Lejjebb a korábbi lokális mélypontok adnak támaszt 310,90-nél és 310,60-nál. Elmozdulás várható, amely irány a leginkább majd a régiós hangulattól függ.2018. április 10.

Ismét erősödött a forint, amellyel az árfolyam lejött 311-ig. Erről a 311-es támaszról márciusban többször is felpattant a kurzus, így ez a szint most is kritikus lehet a 310-es kerek támasz előtt. Amennyiben megint felpattan a kurzus, úgy a 311,80-nál, találunk ellenállást.2018. április 9.

Stabil maradt a forint a választások után–az árfolyamasáv közepén, a hozamok és a CDS kissé alacsonyabban, mint pár napja. Más érdemi reakcióra nem is számítunk, mert a papírforma teljesült piaci szempontból. A külső megítélés szempontja, hogy az eddigi növekedésösztönző és külső sérülékenység csökkentő politika nem változik, ami alapvetően kedvez a pénzpiaci kilátásoknak. A következő napokban a forintban folytatódhat a sávozás az eddigi mederben. Ellenállás 312,70-nél van. Támasz 311-nél.HETI ELEMZÉS

A gazdasági ciklus a csúcsán van Magyarországon, 2018 elején. Az év elsőkét hónapjában éves alapon 5% fölötti volt az ipari termelés és 7% fölötti akiskereskedelmi forgalom bővülése, a külkereskedelem továbbra is dinamikusanfejlődik, az építőipari boom pedig még magasabba fokozatba kacsolt (évesalapon 40% fölötti növekedés januárban). Jó esélyét látjuk annak, hogy a GDPnövekedési üteme kimagasló legyen és akár 5% fölötti számot sem tartunkelképzelhetetlennek.Mindeközben az infláció továbbra is viszonylag alacsony, a 2% körüli szintrőlelőrejelzésünk szerint márciusban sem mozdult el (április 10-én közli a KSH afriss statisztikát). Az MNB az újonnan publikált inflációs jelentésében nemváltoztatott a korábbi inflációs várakozásain, továbbra is 2019 második felérevárja a 3% cél teljesülését – mi úgy gondoljuk, hogy ennél is későbbre tolódikennek az időpontja. Amin az MNB változtatott, az a gazdasági növekedésselkapcsolatos előrejelzés: a korábbi 3,9%-ról 4,2%-ra emelkedett a hivatalos2018-as GDP prognózis.Kiemelkedő fontosságú az április 8.-i országgyűlési választás. Alegvalószínűbb forgatókönyv a Fidesz újraválasztása. Ezzel számolnak apénzügyi piacok, ez van beárazva – éppen ezért nem számolunk érdemi piacikövetkezményekkel ebben az esetben. Ez a forgatókönyv a stabil kormányzásfennmaradását és az elmúlt években megszokott makrogazdasági politikafolytatását jelentené, vagyis alacsony államháztartási hiányt, csökkenőadósságpályát, további célzott adócsökkentések valamint az MNB és akormány közötti stratégiai szövetség fenntartása mellett, vélhetően nagyobbhangsúlyt helyezve bizonyos versenyképességi tényezők (pl. K+F; oktatás;bürokrácia) javítására. Az ellenzék győzelmének kisebbek az esélyei, ha ezkövetkezne be az mindenféleképpen váratlan és meglepő fordulat lenne a piaciszereplők számára, amely ennek megfelelően piaci bizonytalanságotindukálna. Noha az ellenzéki pártok gazdasági programjában többhasonlóság is van (pl. progresszív jövedelemadó, célzottabb társadalmijuttatások, az MNB kritikája), komoly kétségek merülnek fel egy esetlegeskoalíciós kormánymegállapodás esélyeivel (valamint, ha létrejönne, akkorannak tartósságával) kapcsolatban. Így ez a forgatókönyv a politikaiinstabilitás megjelenése miatt rövid-távon legnagyobb valószínűséggel negatívpiaci következményeket (pl. forint gyengülése, állampapír hozamokemelkedése, részvények árfolyamának csökkenése) jelenthet.2018. április 6.

Az eur/huf célár a januári mélypontok (308) újratesztelését jelentené. A technikai mutatók alátámasztják ezt a nézetet. Emelkedés esetén a 100 nmá (311,60) felett az 50 nmá (311,83) akadályoz, de a 312,20-ig többellenállást lelünk.2018. április 5.

Tovább erősödött a forint, az árfolyam letörte a 100 nmá adta 311,60-os támaszt, és az év eleji szintig emelkedett: 311,-..Egyelőre ez fogja a kurzust 310 előtt. A mai várt alatti kisker adat (2018. februárban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 6,5%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit.) várhatóan nem állítja meg a forintot,de a régiós hangulat gyorsan változhat, ezért egyelőre kérdéses, hogy a héten lesz-e 310-es teszt. Jelenleg kissé felülteljesít a forinta régióban. A hozamok, swapok és a CDS viszont csökkennek. A választások árazásának nincs egyértelmű köze a forint mostani erősödéséhez.2018. április 4.

Lepattant a 311,80-as szintről a forint árfolyama. Itt egyelőre megtorpant a kurzus, de ez nem csoda, mert ez erős támasznak számít. Ez alatt 311-nél van szint. Adat ma nem jön ki.2018. április 3.

Összességében nem voltak nagy mozgások a forint piacán a hosszú hétvégén –nagyjából a csütörtöki szinteken, azaz kevéssel 313 alatt folytatódik a kereskedés.Ellenállás 312,70-nél van. Ez az elmúlt négy napban kitartott. Támaszt a 312,20 adhat. A kora reggeliórákban a forint kissé felülteljesít. Sok múlik ma az európai befektetői hangulat alakulásán. Ha a dollár sem csinál semmit a tőzsdei esés ellenére, akkor a forint és a régiós devizák sem valószínű, hogy nagyon mástcsinálnának, mint eddig.2018. március 29.

Folytatódik a szűk sávban való oldalazás, amelyből leginkább a délutáni swap tender tudja kibillenteni a kurzust, de igazából erre sem látunk nagy esélyt. A régióval együtt megy a forint ma is, hacsak nem történik valami rendkívüli a hazai piacon.2018. március 28.

A jegybank mindent hagyott a régiben, így az árfolyamok sem változtak. Egyedül a GDP prognózisok emelkedtek, idénre és jövőre vonatkozóan, de az inflációs várakozások maradtak a régiek. A forint tovább sávozik az eddigi szintek között. A ma reggeli munkanélküliségi ráta adat a vártnak megfelelően 3,8% maradt.2018. március 26.

Hétfő reggel 312,90-nél járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a péntek délutáni árfolyammal. A múlt hét végén 313,30-ig gyengült a forint, majd onnan fordult vissza erősödésbe. Az utóbbi egy hétben a forint fél százalékkal gyengült, vagyis érezhetően kimozdult a korábbi 310-311 körüli árfolyamról.2018. március 22.

Csütörtök reggel 311,49-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális emelkedést jelentett a szerda esti árfolyamhoz képest. Az utóbbi napokban nem tud semerre elmozdulni a forint a 310-312-es szűk sávból, a jelek szerint a nemzetközi hangulat változása sem tud ezen segíteni.2018. március 21.

Nem mozdult érdemben a forint árfolyama szerdán délelőtt az euróval szemben. A nap folyamán kivárás lehet jellemző, miután a befektetők az amerikai jegybank kamatdöntésére várnak. Nagy mozgásokra azonban nem számíthatunk egészen addig, amíg a Federal Reserve kamatdöntése nem kerül nyilvánosságra. A magyar idő szerint este 7-kor esedékes döntés során az amerikai jegybank 25 bázisponttal emelheti a kamatot az elemzők döntő többsége szerint, és az is ki fog derülni, hogy a Fed döntéshozói milyen szigorítási pályát rajzolnak fel. Ha a Fed közleményét és a döntéshozók hangnemét szigorúnak ítélik meg a befektetők (több kamatemelésre utalnak), akkor a dollár erősödhet és a tőzsdéken nagyobb volatilitás alakulhat ki, de ha galamb hangmenet üt meg a jegybank, akkor fellélegezhetnek a piaci szereplők.2018. március 20.

Kedd reggel 311,24-nél állt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi napokban befagyni látszik a magyar deviza árfolyama a jelenlegi szinten, innen vagy a nemzetközi kockázatvállalási kedv változása, vagy valamilyen belföldi hír mozdíthatja ki. A forint a dollárral szemben 252-nél járt, míg a svájci frank 265 forintba kerül.2018. március 19.

Hétfő reggel 311,05-nél állt a forint az euróval szemben, ez csak egy hajszállal volt magasabb a péntek esti jegyzésnél. Az utóbbi napokban-hetekben megint megfagyni látszik kicsit az euró-forint árfolyam, a 310-312-es sávból nem tudunk érdemben elmozdulni. A forint versenytársai a régióban alig mozdultak, a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdult péntekhez képest az euróval szemben.2018. március 14.

Szerda reggel a forint 311,84-nél járt az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a kedd esti árfolyammal. Az utóbbi napokban a forint megint befagyott a jelenlegi szint környékén, a hosszú hétvége alatt azonban a devizapiacon lesz kereskedés, az illikvid piacon pedig akár a forint árfolyamában is lehetnek kilengések.2018. március 9.

Látványosan felülteljesített a héten a forint. A 314,50-es szintekről péntek reggelre a 311,60-as szintig süllyedtek az euróval szembeni jegyzések. Legutóbb február 20-án volt ennyire erős a hazai fizetőeszköz.2018. március 8.

Második napja erősödik látványosan a hazai fizetőeszköz. Az euróval szembeni jegyzések a szerdai kereskedésben a 313-as szintről 311,70-ig süllyedtek. Ezzel a forint bő kéthetes csúcsára kapaszkodott az euró ellenében. A lengyel zloty ellenében is felülteljesítő a forint, a jegyzések itt a 74,33-as szintig süllyedtek, ami bő egyhavi csúcs a forint szempontjából.2018. március 7.

Második napja erősödik látványosan a hazai fizetőeszköz. Az euróval szembeni jegyzések a szerdai kereskedésben a 313-as szintről 311,70-ig süllyedtek.2018. március 6.

A forint kedden 314,23-nál járt az euróval szemben, ez egy kicsit volt csak magasabb a hétfő esti árfolyamnál. Tegnap azonban a nap második felében érezhetően gyengült a magyar deviza, nagyjából 50 fillérrel került feljebb a jegyzés. Ezzel ismét a lélektanilag fontos 315-ös szintet közelíti a forint. Ráadásul most nem csak lélektani szint ez, hiszen 315,20-nál több mint másfél éves forintmélypontot látnánk. A dollárral szemben 254,66-nál járunk, míg a svájci frank 270,88 forintba kerül.2018. március 5.

Óvatos erősödéssel kezdte a napot a forint az euróval szemben, de érdemben nem tud eltávolodni a jegyzés a 314-es szinttől. A nemzetközi devizapiacon az euró gyengülését lehet kiemelni, az olasz választáson kialakuló patthelyzet miatt botladozik a közös deviza. A forint a múlt heti lassú, fokozatos gyengülés után megtorpant idei mélypontja környékén, a 315-ös szintet már nem tudta érdemben megközelíteni.A dollárral szemben 255,5 körül indul a hét a forint piacán, míg a svájci frank 272,4 forintba kerül. A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty kismértékben erősödött, a cseh korona viszont 0,1 százalékos gyengüléssel kezdett az euróval szemben.2018. március 2.

Péntek reggel 313,50-nél jár a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelent tegnaphoz képest. A magyar deviza napok óta a 314-es árfolyamot kerülgeti. Tegnap este az amerikai piacokon felerősödő újabb pánik nincs hatással a forintra. A dollárral szemben 255,70-nél járt a magyar deviza, míg a svájci frank 272 forintba került. A régióban sem látunk egyelőre komoly mozgást, a lengyel zloty minimális gyengüléssel kezdte a napot, míg a cseh korona 0,1 százalékkal erősödött az euróval szemben.2018. március 1.

Csütörtök reggel 313,94-nél járt a forint az euróval szemben azok után, hogy tegnap 314,40-ig gyengült a magyar deviza. Így már napok óta arról beszélhetünk, hogy új idei mélyponton van a forint, ami azonban ennél is fontosabb, hogy 315,20 felett új bő másfél éves csúcsot látnánk az árfolyamban, hiszen 2016 nyara óta nem volt olyan gyenge a forint. A következő napok-hetek nagy kérdése az lesz, hogy folytatódik-e a lassú, fokozatos forintgyengülés. Ha igen, akkor néhány nap alatt elérhető ez az említett kulcsszint. A dollárral szemben 257,13-nál járunk, míg a svájci frank 272,27 forintot ért. Minimálisan a dollár is erősödni tudott. A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot.2018. február 28.

Szerda reggel 314,25-nél járt a forint az euróval szemben, ez egy hajszállal volt magasabb a kedd esti jegyzésnél. Az utóbbi napokban apró lépésekkel araszol felfelé a forint, a hét elején már idei mélypontjára esett az euró ellenében, innen pedig már csak egy lépés a másfél éves mélypont 315 felett. Közel a forint másfél éves mélypontja. Tavaly decemberben 315,20-nál volt az árfolyam csúcsa, azt leszámítva 2016 júniusa óta nem volt stabilan 315 felett a jegyzés2018. február 27.

Kedd reggel 313,70 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte megegyezett a hétfő esti árfolyammal. Az utóbbi napokban érezhetően gyengült a forint, tegnap egészen 314 közelébe kúszott fel az euróval szembeni jegyzés. Ma kora délután kamatdöntő ülést tart az MNB Monetáris Tanácsa, a szakemberek nem várnak változtatást a kamatkondíciókban és az eszközökben, de egyáltalán nem lesz mindegy, milyen hangot üt majd meg közleményében a jegybank, mennyire tűnik majd elszántnak a laza kondíciók mellett. A dollárral szemben 254,34-nél járt a forint reggel, míg a svájci frank 271,58 forintba került. A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdte a napot. Az euró-dollár piacon az utóbbi napokban a szokásosnál nagyobb kilengések jellemezték a kereskedést. Tegnap például a nap első felében dollárgyengülést láttunk, majd délutánra ezt ledolgozta az amerikai deviza. Kedd reggel megint kismértékű emelkedést látunk az árfolyamban.2018.február 26.

Hétfő reggel a forintot 313,22-vel jegyezték az euróval szemben, ez minimális, 0,05%-os gyengülést jelentett péntek estéhez képest. Az utóbbi napokban a magyar deviza fokozatosan gyengült 313 fölé, most a holnapi kamatdöntés mozdíthatja esetleg ki innen valamerre, bár a szakértők nem várnak semmilyen lépést az MNB-től.  A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot. A dollár reggelre megint gyengülésnek indult, 0,2 százalékkal 1,2322-ig emelkedett az euró-dollár jegyzés.2018. február 23.

Több olyan jelet is azonosíthatunk, amelyek egy már most zajló dollárfordulatra utalnak, amelyet a Fed idei kamatemelései meg is támogathatnak, igaz az Egyesült Államok fokozódó eladósodása épp ez ellen hat. Egyelőre elakadt az euró menetelése, a dollár megtalálta a mélypontját.  A dollár újraéledő erejét a Fed idénre várt újabb 3 kamatemelése mindenképpen fűtheti (az első most márciusban bekövetkezhet), de eközben a dollár gyengülése sem kizárt, a fokozódó szövetségi eladósodás miatt az Egyesült Államokban. A forint tegnap délutánra 313-ig gyengült az euróval szemben, ma reggel 313,20 körül is járt az árfolyam, azaz kéthavi mélypont közelében jár a kereskedés a bankközi piacon.2018. február 22.

Jön az amerikai kamatemelés, veszik is a dollárt !  A szerda este megjelent Fed-jegyzőkönyvből a piac arra a következtetésre jutott, hogy márciusban jön a következő kamatemelés a tengerentúlon. Részben emiatt erősödni kezdett a dollár, ami csütörtök reggel is folytatódott. Csütörtök reggel a forint 312,68-nál járt az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a szerda esti jegyzésnél. Tegnap egyébként egyhetes mélypontra esett a magyar deviza, a következő fontos lélektani szint 313 felett lenne, február közepén addig gyengült a forint. Ha most sikerülne addig elmennie az árfolyamnak, az már idei mélypont lenne a magyar deviza szempontjából. A forint versenytársai közül a lengyel zlotyra nagyon rájár a rúd az utóbbi napokban, a tegnapi több mint fél százalékos esés után ma újabb 0,2%-os gyengüléssel kezdi a napot.2017. február 21.

Szerda reggel 311,90 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális eltérést jelentett a kedd esti szinthez képest.  Az euróval szemben a magyar deviza hetek óta nem tud kimozdulni a 310-312-es sávból, a jelek szerint friss impulzusra lesz szükség ahhoz, hogy bármelyik irányba kimozduljon innen. A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a napot. A dollár megint kismértékben erősödik ma reggel az euróval szemben.2017. február 20.

A forint 311,60-ig gyengült kedd délelőttre, ez 0,15%-os gyengülésnek felel meg hétfő estéhez képest. A régióban a lengyel zloty továbbra is 0,2%-os visszaesést mutat, vagyis nem egyedülálló a forint gyengélkedése.  A magyar deviza hosszabb ideje a 310-312-es sávba van beragadva, a jelek szerint onnan nem akar, vagy nem tud elmozdulni egyik irányba sem. Vagy legalábbis újabb impulzusokra, hírekre lenne szükség ahhoz, hogy innen bármerre elinduljon a magyar deviza.2018. február 19.

A forint 311,44-nél állt reggel az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a péntek esti árfolyammal. A magyar deviza már napok óta megint befagyott 311 és 312 között, ezzel egy kicsit feljebb került az árfolyam a korábbi 308-310-es sávból. A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a napot2018. február 16.

Továbbra sem hagyja magát a forint ! A forint 312,05-ig erősödött az euróval szemben csütörtök reggelre, ez 0,1 százalékkal volt alacsonyabb a tegnap esti árfolyamnál. Szerdán 313 felett is járt a forint, majd onnan fordult vissza. A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is mérsékelt erősödéssel kezdte a napot. A dollárra a jelek szerint ismét rájár a rúd, 1,25 közelébe gyengült az amerikai deviza az euróval szemben, innen már csak egy lépésre van az élv elején látott 1,252 körüli bő kétéves mélypont.2018. február 15.

NEM HAGYJA MAGÁT A FORINT !  A forint 312,05-ig erősödött az euróval szemben csütörtök reggelre, ez 0,1 százalékkal volt alacsonyabb a tegnap esti árfolyamnál. Szerdán 313 felett is járt a forint, majd onnan fordult vissza. A dollárral szemben 249,88-nál jár a magyar deviza, míg a svájci frank 269,76 forintba került. A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is mérsékelt erősödéssel kezdte a napot,2018. február 14.

Kedd estére a forint 312,03-ig esett vissza az euróval szemben, ez 0,1 százalékos emelkedést jelentett a hétfői árfolyamhoz képest. Az utóbbi napokban (a korábban hónapokig kitartó 308-310-es sávból) egy kicsit feljebb tolódott az euró-forint jegyzés, most inkább a 312 határozza meg a devizapárt. A forint versenytársai sem mozdultak érdemben, a lengyel zloty minimális erősödést mutat, míg a cseh korona a forinthoz hasonlóan kismértékben gyengült.2018. február 13.

Az euró/forint kurzus 311,60-os szint körül mozog, amelyre a hajnali 312-es árfolyamról erősödött a hazai deviza. Az euró/dollár feljebb került, és ismét 1,23-as szint felett kereskednek a devizapárral. Ez a harmadik egymást követő nap, hogy a dollár gyengül, illetve az euró erősödik. Magyarországon ma a januári inflációs adat érdekes, egyébként hangulati alapú kereskedésre lehet számítani, más fontos makrogazdasági hír ugyanis nem várható.2018. február 9.

Az euró/forint kurzus 311,50 körül mozog ma reggel, így a hazai deviza nem mozdult érdemben a tegnap esti árfolyamhoz képest. Igaz, csütörtökön idei mélypontjára esett a forint árfolyama, ehhez képest az elmozdulás igazán minimális. A régiós devizák sem mutatnak érdemi esést, így egyelőre nem lehet azt mondani, hogy a korábbi hangulatromlás közepette elkezdték volna adni a kockázatosabb eszközöket a befektetők, miközben a menedékeszközök sem igazán erősödnek. Leginkább a volatilitás növekedéséről lehet beszélni, mintsem pánikról, hiszen az európai tőzsdeindexek ma már pozitív tartományban nyitottak, miközben az amerikai tőzsdék hatalmas esést produkáltak.2018. február 8.

Mostanra 311,10-ig emelkedett a forint árfolyama az euroval szemben, ez már 0,15%-os forintgyengülést jelent tegnaphoz képest. A dollárral szemben már 0,35 százalékot bukott a magyar deviza.  Az utóbbi hetekben egyébként a 308-310-es sávba ragadt be a forint jegyzése, innen ez még enyhe kitörésnek számít, ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy tartósan 310 felett marad a jegyzés.  A forint szempontjából egyébként két érdemeleges esemény is lesz ma délelőtt: az NGM a januári költségvetési egyenleg előzetes adatát közli, míg az ÁKK 12 hónapos kincstárjegy-aukciót tart, ami az utóbbi hetek hozamemelkedése miatt lehet érdekes.2018. február 7.

Európai Unió   Az ECB közleménye az EUR bankjegyek 2017. II. félévi hamisítási adatairól2017 második félévében 363 000 hamis ill. hamisított EUR bankjegyet fedeztek fel a készpénz-forgalomban. 2017 első feléhez képest 9,7 %-kal, 2016 második félévéhez képest 2,8 %-kal többet. (Jelenleg több, mint 21 milliárd EUR bankjegy van forgalomban, több, mint 1,1 billió € értékben.A féléves trend az alábbiak szerint alakult: Időszak                             2014/2       2015/1       2015/2       2016/1       2016/2       2017/1       2017/2Hamisítványok száma    507 000     454 000      445 000    331 000     353 000     331 000     363 000Címlet szerinti megoszlás:Címlet                                5 €           10 €     20 €     50 €     100 €     200 €     500 €                         

Százalékos megoszlás %     1,0      1,8      35,2     52,5     6,5         0,8         2,2      2018. február 7.

Szerda reggel a forint 309,58-nál járt az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt alacsonyabb a tegnap esti árfolyamnál. Az utóbbi napok nemzetközi viharai nem különösebben viselték meg a magyar devizát, rövid időre 310 fölé emelkedett az euró jegyzése, mostanra azonban visszatért a hetek óta bevált 308-310-es sávba2018. február 6.

A cseh jegybank (Marek Zeman, igazgató, CNB Communication Division) 2018. január 30-án közleményben jelentette be, hogy megújított, a jelenleg forgalomban lévőkhöz (CZK 100-1995,1997 CZK 200-1996, 1998) megjelenésében hasonló, de a hamisítás elleni új biztonsági elemekkel ellátott új CZK 100 és 200 bankjegyek kerülnek kibocsátásra.

Az új bankjegyeket 2018 májusában mutatják be a nyilvánosságnak. A forgalomba kerülés dátuma még nem ismert.

A régebbi kibocsátású CZK 100 és 200 bankjegyek továbbra is forgalomban maradnak.2018. február 6.

A reggel tapasztalt mérsékelt erősödő hullám után a forint euróval szembeni árfolyama visszatért a 310,40-es szintek közelébe. A forint nincs egyedül stabilitásával, a lengyel zloty is alig rezdül a tőzsdei pánik közepette. A reggeli nyitás óta egy kisebb hullám volt a forint euróval szembeni árfolyamában, jelenleg visszakerült a 310-es szint fölé. Vagyis egyelőre nem érzi a piaci pánikhangulatot a hazai fizetőeszköz.2018. február 5.

Hétfő reggel 310-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,05%-kal haladta meg a péntek esti árfolyamot. Reggel a magyar deviza kissé gyengült azt követően, hogy az MNB alelnöke arról beszélt egy interjúban, hogy a jegybank 2020 végéig nem szeretne változtatni az alapkamaton. A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot, a cseh korona viszont a magyar devizához hasonlóan minimálisan gyengült az euróval szemben.2018. február 2.

Péntek reggel 309-es szint felett mozog az euró/forint kurzus, ami kedvezőbb, mint a csütörtökön napközben látott 310-es kurzus, ugyanakkor a tegnap esti árfolyamhoz képest nagyon minimális gyengülést láthatunk. A dollárral szemben az elmúlt napokban tovább erősödött a forint, ez annak köszönhető, hogy az euró 1,25-ös szintre emelkedtt a dollárral szemben, vagyis a közös európai deviza folytatta menetelését. Az euró erősödése az európai gazdaság dinamikus növekedésével függ össze, valamint azzal, hogy az Európai Központi Bank (EKB) már nem folytat olyan különlegesen laza monetáris politikát, mint korábban. A nap folyamán az Egyesült Államokból érkeznek fontosabb makrogazdasági adatok.2018. február 1.

Nem tud érdemben elszakadni a 310-es szinttől a forint, az euroval szemben.A kurzus 310 körül ingadozik, kisebb hullámzások mellett. Szerdán megérintette idei mélypontját 311-es kurzus felett, de hamar visszakapaszkodott a hazai deviza. A Federal Reserve szerda este nem változtatott a kamaton, a dollár/forint árfolyam a 250-es szint környékén mozog.2018. január 31.

Az euró több mint 311 forintba került szerdán hajnalban, vagyis a forint folytatta mérsékelt gyengülését az euróval szemben, innen azonban visszafordult a hazai deviza. Nagy hatással ugyan nem volt a forint árfolyamára a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése, de a jegybank annyit elárult, hogy tartósan laza monetáris kondíciókat kíván megvalósítani, miközben a világ legtöbb jegybankja már szigorít vagy idén szigorítani fog. Az amerikai dollárért 250 forintot kell adni, amelyre a tegnap délután 251-es szintről kapaszkodott vissza a hazai deviza. Ez azzal függ össze, hogy az euró az elmúlt napokban kissé újra erősödött a dollárral szemben, miután kedvező gazdasági adatok érkeztek a térségből.2018. január 30

A forint kissé tovább gyengült tegnap délután, az euróért már több mint 310-et kell adni a hazai devizából. A dollár elkezdett visszaerősödni az euróval szemben, jelenleg 1,2367-nél jár az árfolyam, ami 0,4%-kal marad el a múlt hetitől. Még látványosabb a forint visszaesése a dollárral szemben, a 250,53-as jegyzés már 0,6%-kal magasabb, mint a hétvége előtt.2018. január 29.

Hétfő reggel 309,2 körül kezdi a hetet a forint az euróval szemben, ez szinte teljesen megegyezik a péntek esti szinttel. Az utóbbi időben már ez vált megszokottá, hogy a 308-310-es szintre szorult be a forint árfolyama, innen nem tud egyelőre kimozdulni. Holnap viszont jön az MNB kamatdöntő ülése, ami változást hozhat. A szakértők többsége nem vár további lépéseket a jegybanktól, de a közlemény hangvételével demonstrálhatják, mennyire bátrak a lazítást illetően. A dollárral szemben 248,95-nél járt a magyar deviza, míg a svájci frank 266 forintba került. A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel kezdi a hetet az euróval szemben, és a cseh korona is minimális javulást mutat.2018. január 26.

Nincs változás.A forint egyelőre elég semleges képet fest – az árfolyam továbbra is 309-310 között oldalazik. A jövőheti MNB várhatóan csak újabb megerősítést hoz a laza politika melletti elkötelezettséggel kapcsolatban, de a csütörtöki IR Stender, amely már fixáras lesz, érdekesebb lehet, főképp, hogy majd a forint hogyan reagál akkor, ha az működik, vagy akkor, ha továbbra sem tud hatékony hozam leszorító hatást elérni. Mi továbbra is felfelé várjuk a kurzust, vissza a korábbi sávba, és idővel inkább annak felsőbb széléhez.2018. január 25.

A forint csütörtök reggelre 309,30 körül jár a forint az euróval szemben, ez szinte megegyezik a szerda esti árfolyammal. A forint napok óta képtelen kimozdulni a 308-310-es szintről, az MNB tegnap délutáni bejelentése sem mozgatta meg az árfolyamot. Pedig a jegybank közölte, hogy máris döntött a januárban bevezetett IRS-eszköz finomhangolásáról. A dollárral szemben 249,08-nál jár a forint, utoljára több mint három éve volt erre példa.  A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel kezdett, de a cseh korona is kismértékű javulással nyitott. Úgy tűnik az euró megállíthatatlanul erősödik tovább a dollárral szemben.2018. január 24.

Szerda reggel a forint 309,3 körül járt az euróval szemben, ez egy kicsit alacsonyabb volt a kedd esti árfolyamnál. Az utóbbi napokban sem tudott érdemben elmozdulni a forint, annyi történt csak, hogy a 308-310-es sáv felső felébe került az árfolyam, sőt átmenetileg 310 felett is járt az euró-dollár jegyzés. A dollárral szemben 251,33-nál járt a magyar deviza, míg a svájci frank 263 forintba került.2018. január 23.

Tegnap folytatódott a forint múlt hét pénteken elkezdődött gyengülése az euróval szemben, ezzel pedig még jobban eltávolodott múlt hét csütörtöki, három hónapos csúcsától. A jegyzés jelenleg 310 közelében tartózkodik.2018. január 22.

A forint 309,16-nál kezdi a hétfőt az euróval szemben, ez szinte fillérre pontosan megegyezik a péntek esti árfolyammal. A magyar deviza az év eleje óta nem tud jelentősen elmozdulni, a 308-310 közötti szűk sávban ingadozik a jegyzés. Innen az MNB jövő heti kamatdöntő ülése mozdíthatja ki valamerre a forintot. A dollárral szemben 252,83-nál járt a jegyzés, az utóbbi hetekben a dollár árfolyamának változása mozgatta ezt a devizapárt. A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel kezdi a hetet, a cseh korona pedig minimális javulást mutat. Az euró-dollár jegyzés sem mutat már érdemi mozgást, a korábbi euróerősödés a jelek szerint kifulladt.2018. január 19.

Ma lényeges makroadat sem itthon, sem külföldön nem jelenik meg, így elsősorban az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos fejleményeket figyeli a piac. A német koalíciókötési folyamatban előrelépés jöhet akkor, ha a vasárnapi SPD-kongresszus megadja a felhatalmazást a hivatalos tárgyalások elkezdésére. Ez inkább az eurót erősítő tényező lehet és nem véletlen, hogy mindezek miatt az euró/dollár 1,22 felett tudott maradni a napokban és ma már újra az 1,23-as eddigi lokális csúcsot közelíti (1,2310 felett új hároméves eurócsúcs lenne).2018. január 18.

Csütörtök reggel a forint 308,58-nál állt az euróval szemben, ez szinte változatlan a szerda estéhez képest. A forint az utóbbi napokban nagyon beragadni látszik a 308-310-es sávba, onnan egyik irányba sem tud elmozdulni. A dollárral szemben 253,07-nél, míg a svájci frankkal szemben 262,22-nál álltunk.  A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona sem változott ma és egyelőre a feltörekvő devizák esetében sem látunk jelentős mozgást. Az euró-dollár esetében már-már úgy tűnt, hogy csak felfelé lehet az irány, aztán az utóbbi pár napban előbb megtorpant az euró erősödése, majd óvatos korrekció kezdődött. Ez folytatódik csütörtök reggel is, a dollár 0,2%-kal 1,2188-ig kapaszkodott vissza.2018. január 17.

Lassan mindenki eurót akar venni, egy év alatt 15%-kal erősödött az európai deviza a dollárral szemben. Bármilyen meglepő, ennek a legnagyobb vesztese mégis néhány európai ország, melyek akár a teljes kontinenst visszahúzhatják, vagy legalábbis lelassíthatják az utóbbi években kirajzolódott fellendülést. Márpedig a kontinens csak saját magára hagyatkozhat, a dollár oldaláról aligha várhat friss impulzust, sőt a tenger túloldalán dörzsölik a markukat, hogy végre kicsit leértékelődött az amerikai deviza.2018. január 16.

Kedd reggel 308,88-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülésnek számít. Az utóbbi napokban nem tud érdemben mozdulni a forint, beragadt a 308-310 közötti szűk sávba. A dollárral szemben sokkal nagyobb mozgásokat láttunk, az amerikai deviza gyengülése miatt hétfőn hároméves csúcsra ment a forint. Kedd reggel 251,89-nél járt a dollár-forint jegyzés. A forint versenytársai közül a lengyel zloty is mérsékelt gyengüléssel kezdte a napot, míg a cseh korona stagnálással indított.2017. január 15.

Múlt pénteken szárnyra kapott az euró árfolyama, miután megegyezés-közeli állapotról érkeztek hírek a német koalíciós tárgyalások kapcsán. Időközben az is kiderült, hogy a chicagói értéktőzsde adatai szerint múlt hét szerdán új történelmi csúcsra emelkedett az euró további erősödésére spekuláló határidős vételi kontraktusok száma. Hétfő reggelre 309,20-ig gyengült a forint az euróval szemben, ez már 0,14%-kal magasabb a pénteki szintnél. Nap közben a forint 308,72-nél járt az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a péntek esti árfolyammal. Az utóbbi napokban alig mutatott érdemi elmozdulást a magyar deviza, a 308-310-es sávba van beragadva az euróval szemben.2018. január 12.

Péntek reggel 308,73-nál járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a csütörtök esti szinttel. Az árfolyamot az sem befolyásolta érdemben, hogy a vártnak megfelelő 2,1%-os inflációról számolt be a KSH reggel. Az utóbbi napokban megint az erősödés felé mozdult a magyar deviza, szerdán még 310 felett is járt az euró. A dollárral szemben pénteken 256,29-nél járt a forint a nap elején. A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot. Az euró tegnap az EKB jegyzőkönyvének megjelenése után kezdett intenzíven erősödni, ez folytatódik egyelőre 0,2 százalékos emelkedést látunk az euró-dollár árfolyamban, így 1,206 körül jár a jegyzés. A japán jen 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,05 százalékkal erősödött.2018. január 11.

Csütörtök délután hirtelen 1,20 fölé ugrott vissza az euró árfolyama a dollárral szemben, az 1,204 körüli jegyzés 0,7%-kal volt magasabb a szerdainál. És ezúttal nem a dollár eséséről beszélhetünk, hiszen az euró a japán jennel szemben is 0,8%-ot ugrott. Az euró erősödése ellenére a forint alig rezdült ma, most 309,33-nál jár az euróval szemben, ami gyakorlatilag megegyezik a szerdai árfolyammal.2018. január 10.

Szerda reggel a forint 309,86-nál járt az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a kedd esti szintnél. Tegnap 310 fölé is benézett az árfolyam, pedig a nap elején még 309 alatt indult a kereskedés. A dollárral szemben szerdán 259,5-nél járt a magyar deviza, vagyis szintén kulcsszinthez közelít a jegyzés, a 260-as lélektani határ felett legutóbb december végén volt a dollár. A forint versenytársai közül a lengyel zloty minimális erősödéssel, a cseh korona pedig enyhe visszaeséssel kezdte a napot. A dollár napok óta fokozatosan erősödik vissza az euróval szemben, szerda reggel 1,1934 körül járt a jegyzés, ami további minimális csökkenést jelentett. A norvég korona 0,6%-ot javított a dollárral szemben. Az orosz rubel felülteljesítése mellett vélhetően ez is az olajár emelkedésének tudható be.2017. január 8.

A devizapiacokon csak kis mozgások vannak, az egyetlen érdemleges esemény a török líra erősödése: a tavaly sokat szenvedett deviza immár két hónapos csúcson van, egy euróért kevesebb, mint 4,50-et kell belőle adni.

A világot most leginkább a kriptodevizák tartják lázban, melyekből egyre több van, és egész ijesztő, hogy már 44 van, amelyik összesen 1 milliárd dollárt ér, és ezer, amelyik 1 milliót. Szaporodnak, mint a gomba, jó üzlet, aki tud, létrehoz egyet, amíg találnak valakit, aki megveszi.2018. január 6.

Sejthető volt, hogy a frank csak addig erősödik, amíg az összes frankhitelt át nem váltják, és vissza nem tér az euró iránti bizalom. Ez azóta megtörtént, a paritás körüli értékről szépen elkezdett visszagyengülni a frank. Ez a folyamat tavaly fel is gyorsult, és az idei év kezdetén is folytatódott: eurónként 1,178-as értéket érte el a svájci deviza. Ez már igen közel van az egykor a svájci jegybank által tartott szinthez, most úgy tűnik, a piac szépen helyreállítja azt, amit a jegybank nem tudott. Kíváncsian várjuk a nagy napot, amikor a monitoron felvillan az 1,20-as érték. Közben a lengyel zloty is dinamikusan erősödik, reggel eurónként 4,142-t kellett csak adni érte, amivel több, mint két éves csúcsot jelent. A forint megpihent az erősödés után: eurónként 308,50 körül van.2017. december 22. eur/huf

Már 312-nél az árfolyam, ahol már csak az 50nmá ad támaszt 311,9-nél a kerek 310-es szint előtt. Nagyon úgy tűnik pedig eközben, hogy a nyár óta húzódó emelkedő trendvonal, amely nagyjából 312,5 és 313 között volt valahol, az elesett, vagy legalábbis el fog esni, ha tovább erősödik a forint. Mindezek alapján nagyon valószínű, hogy mégis csak a sáv erősebbik szélén találja magát a forint év végén, amely azért lehet majd érdekes, mert az MNB nem feltétlenül ebben lenne érdekelt, hanem éppen abban, hogy inkább feljebb, a sáv tetején maradjon az árfolyam. Most tehát lehet találgatni, hogy a kurzus lejön-e 310-ig, alatta, vagy felette zár-e, és közbelép-e az MNB.2017. december 21. eur/huf

Az év végi hajrában úgy tűnik, hogy az alapvetően forint pozitív szemlélet veszi át a teret, mert a kurzus szép lassan elkezdett lecsúszni a sávban, és már annak közepén jár 312,5 körül, ahol az augusztustól húzódó emelkedő trend is megtörhet akár. Ez az említett trendvonal tegnap 312,8-nál volt, és a jegyzések alatta zártak Londonban, ma pedig már 312,9-re esik, és a mai londoni kereskedés sem sokkal feljebb indult innen. Egyszóval azok, akik még a piacon vannak, azok alapvetően ezeket a szinteket fogják figyelni, és mindebből még az is lehet, hogy a sáv aljára is letolják a forintot év végéig, bár, ott 310 körül azért már az MNB is könnyebben közbe tudna lépni, ha ellenérdekelt, éppen a már nem túl likvid piac miatt.2017. december 20. eur/huf

Egyedül a 2018-as GDP előrejelzésén változtatott az MNB, minden mást hagyott, beleértve a monetáris kondíciókat és az inflációs előrejelzéseit is, így pedig a forint jóformán nem is nagyon csinált semmit, a kereskedés 313-313,5 körül maradt. Az opciókból számolt rövidebb távú implikált volatilitás egyre alacsonyabb, a forgalom és a nagyobb piaci szereplők aktivitása csökken. Könnyen lehet, hogy az év végéig már ezek a szintek határozzák meg az árfolyam kereskedését. Technikailag erős támasz mindenesetre 312-nél, míg erős ellenállás felfelé 315-nél van.2017. december 19. eur/huf

Ma MNB lesz délután, a várakozásunk pedig az, hogy a monetáris kondíciók nem változnak, új bejelentés az IRS-ek és a QE kapcsán már nem lesz, de a GDP és CPI prognózisok kissé felfelé módosulhatnak. A GDP-k nagyobb, a CPI előrejelzések kisebb eséllyel, de amennyiben utóbbiak is, mivel az MNB 2018-as 2,5%-os előrejelzése pl. a pesszimistábbak közé tartozik, úgy az forint pozitív lehet, és az árfolyam még jobban eltávolodhat a sáv tetejétől, és akár le is jöhet a soron következő 312-es támaszig.2017. december 18. eur/huf

A héten jönnek az MNB friss CPI prognózisai, amelyek főképp 2018-ra kissé felfelé módosulhatnak. Most 2,5%-ot vár az MNB, ami a piaci konszenzus alatt van, és amennyiben felfelé változik valamennyire is a prognózisuk, úgy az forint pozitív lehet, és az árfolyam lejöhet kicsit a mostani sáv tetejétől, 314-315-ről, mondjuk erősebb elmozdulás esetén, akár egészen 312-ig is, ami az első erősebb támasz. Amennyiben nincs változás, vagy nem olyan mértékű, amely a piacnak is érdekes, úgy év végéig akár már maradhat is a mostani szűkebb sáv 314 körül.HETI ELEMZÉS

Jövő héten lesz a Magyar Nemzeti Bank soron következő kamatdöntő ülése, amellyel együtt a Monetáris Tanács közli a friss GDP és inflációs várakozásait is. A mi várakozásunk és a piaci konszenzus is az, hogy az irányadó ráta, a többi kamat és a folyamatban levő likviditást biztosító FX swap tenderek kerete változatlan marad, az előrejelzésekben azonban jöhetnek kisebb módosítások, főképp az inflációt illetően, miután a jegybank jövő évi célja sokak szerint túlságosan pesszimista a jelenlegi piaci folyamatok tükrében. A jegybank jövőre 2,5%-os, 2019-re pedig 2,9%-os átlagos inflációt vár – ezek alatta vannak a piaci konszenzusnak, illetve azoknak az értékeknek, amelyek a mi várakozásaink alapján képezik, ezért látunk rá mi is némi esélyt, hogy a stáb valamelyest felfelé módosítja a 2018-as, és esetleg a 2019-es átlagos inflációkra vonatkozó saját előrejelzéseit. Úgy gondoljuk, hogy amennyiben ilyen irányban változtat a mostani számokon, úgy az hatással lehet a forintra is, amely az elmúlt időszakban rendre a korábbi euróval szembeni sáv gyengébbik szélén mozgott. Az EUR/HUF árfolyama a fentiek szerint némi csökkenést mutathat, amennyiben a jegybanki stáb a mostaninál optimistább, azaz magasabb inflációs pályát vázol fel jövő heti friss inflációs jelentésében. Technikailag leginkább arra van esély, hogy a kurzus egy ilyen lépés esetén visszatér a legközelebbi támaszhoz, 312 közelébe. Ennél nagyobb árfolyamelmozdulást egyelőre nem tudunk elképzelni azt látván, hogy év vége felé közeledve a piac egyre kevésbé aktív, a származtatott volatilitás alacsony, és a korábbi jó pár napot a Fed és az EKB kamatdöntő ülései mellett is rendre a 314-es szinthez tapadva vészelte át az árfolyam. Amely mégis amellett szól, hogy az inflációs prognózis változása az árfolyam egyre csendesebb kereskedésébe is egy kis életet csempészhet, az az a tény, hogy sokan most a magyar kamatpolitika és a régiós irányok közti különbségeket leginkább a forintban, pontosabban forintos devizakeresztekben kereskedik le, leginkább PLN/HUF-ban, amely mostanában azért emelkedett sokat, mert a hazai laza politika folyamatos megerősítése és a lengyel kamatpolitika fokozatos várható szigorodása mellett sok PLN long és megannyi HUF short pozíció nyílt nemrégiben. Összességében tehát a forint az euróval szemben kissé lejjebb jöhet a sávjában, noha a legnagyobb esély persze arra van, hogy év végéig már itt, ezeken a szinteken marad az árfolyam. Ami az állampapírokat és a rövid kamatokat illeti, ott nem sok minden változott. A rövid kamatokban lényegében semmi, a hosszabb lejáratú bankközi hozamokban, illetve az állampapír piaci hozamokban kisebb korrekció van, miután nemrég, az MNB jövő évi további lazításainak bejelentése körüli erősödés után több, főképp külföldi nagyobb név kiszállt a forintos kötvénypiacunkról. Az 5 és a 10 éves referenciahozamok 5bp-tal, a 15 éves referenciahozam 3 bp-tal emelkedett a héten. A külföldi állomány ma 3430 milliárd, ami két napos késés, de a lényeg, hogy ez 3600 milliárd felett volt nem is olyan rég még az előző MNB-ülés körül. Egyszóval 150-200 milliárd ment ki a külföldi állományból, mialatt a hozamok újabb történelmi mélypontjukra estek. Az év vége felé valószínűleg nagy mozgások már nem lesznek a hozamokban, sem a swapokban, hacsak az MNB kedden ezzel kapcsolatban nem mond valami újat, amit az eddigi bankokkal folytatott egyeztetések során nem tudtunk meg.2017. december 15. eur/huf

A vártnál lazább hangvételű EKB sem mozdította ki a jegyzéseket a 314 körüliszintekről, azaz továbbra is változatlanul ott áll a 315-ös válaszvonal előtt akurzus. Legközelebb idén már csak a jövő heti MNB van, amely részérőlleginkább a friss inflációs előrejelzések lehetnek piacmozgatóak. Most 2,5-öt,illetve 2,9%-ot várnak 18-ra és 19-re, de 2018-ra kissé emelhetik, ha nincs„árfolyamcél”, és akkor akár kissé lejjebb jöhet megint a sávban az EUR/HUF.Fontos, hogy az MNB mérlegében jó, ha itt marad a kurzus, így ezek alapján nemáll érdekében emelni semelyik évre sem a CPI előrejelzését. Ha így lesz, és nemváltoztat semmin, akkor 314-315 körül jöhet el az év vége.2017. december 14. eur/huf

Folytatódik az oldalazás, amely azt jelenti, hogy továbbra is az eddigi technikai szintek vannak érvényben felfelé, és lefelé is. Felfelé a 315-ös ellenállás felett legközelebb 316-317 körül lesznek akadályok, amelyek korábban már többször megfogták a forintot a nagyobb zuhanásban, lefelé pedig a 314-es támasz alatt 313,4-nél, majd 312,9-nél vannak szintek. Ezek Fibonacci szintek az elmúlt pár nap emelkedéséből.2017. december 13. eur/huf

Folytatódik az oldalazás, amely azt jelenti, hogy továbbra is az eddigi technikaiszintek vannak érvényben felfelé, és lefelé is. Felfelé a 315-ös ellenállás felettlegközelebb 316-317 körül lesznek akadályok, amelyek korábban már többszörmegfogták a forintot a nagyobb zuhanásban, lefelé pedig a 314-es támasz alatt313,4-nél, majd 312,9-nél vannak szintek. Ezek Fibonacci szintek az elmúlt párnap emelkedéséből. Adat nincs, csak euró oldaláról.2017. december 12. eur/huf

További 50 milliárddal növelte a bankközi forintlikviditást az MNB a tegnapi FXswap tenderrel, ami annak a bizonyítéka, hogy nem bízza a véletlenre a forintsorsát így 314-315 körül sem, most, hogy közeleg az év vége, és bizonyoselszámolások miatt fontos, hogy hol áll a spot. Mindenesetre az év végéig már jóeséllyel itt is marad ezeken a szinteken a kurzus, vagy legalábbis valami nagyonmás kellene, vagy az MNB, vagy a külpiacok felől ahhoz, hogy a mostanisávozást más irányba vigye.2017. december 11. eur/huf

Havi és éves alapon is elmaradt kicsit a várttól a novemberi infláció. Mi, ahogy apiac is, 2,6%-os éves drágulással számoltunk, ehelyett azonban mindössze 2,5%-os inflációról számolt be a KSH. Az adat még változhat, jelentősége pedigegyébként sem sok van. A korábbi 2,2% után a trend a vártnak megfelelőenalakul, és az idei átlag valahol 2,5% felett, vagy a körül lesz. A forint lefordult a315 körüli ellenállásról, és most ismét 314 alatt áll az euróval szemben. Ma nincsadat, ahogy a héten sincs, így hangulat alapú kereskedés folytatódhat. 315 felett316-317 képez ellenállást, míg támaszt a 312 ad. Ez a 312 az emelkedő trendalsó támasza.HETI ELEMZÉS

Fontos makrogazdasági adatok láttak napvilágot az elmúlt héten. Az előzetesoktóberi ipari termelési adat a második félévnek a leggyorsabb növekedéséthozta. A nagyon erős első negyedéves ipari termelés-bővülést követően amásodik negyedévben lelassuló hazai ipar ismét számottevő élénkülést mutat.Ez mindenképpen kedvező hír és alátámasztja azt a véleményünket, miszerint ahazai gazdasági növekedés ciklus a tetejére ér 2017 második és 2018 elsőfélévében. A harmadik negyedéves felülvizsgált GDP adat is ebbe az iránybamutat: az előzetesen publikált 3,6%-os növekedési rátát a KSH 3,9%-ramódosította. A részletes adatokból kiderül, hogy a háztartások fogyasztása és aberuházások maradtak a növekedés motorjai. Ezeknek jelentős az importkomponenseígy romlik a külkereskedelmi egyenleg valamint a nettó export is,melynek hozzájárulása 3,2% ponttal rontotta a GDP-t a harmadik negyedévben(hasonlóra csak a 2000-es évek elején láttunk példát). A termelési oldalonkiegyensúlyozott növekedési mintázatot láthatunk: az ipar és az építőipar is 1-1százalékponttal, a szolgáltatások pedig 2 százalékponttal járultak hozzá agazdasági növekedéshez, egyedül a mezőgazdaság teljesítménye maradt el amegelőző évitől. Várakozásunk szerint 2017 utolsó három hónapjában és2018 első félévében a GDP növekedés 4% körüli lehet majd. Ezt követőenlassan csökkenő növekedési ütemre számítunk, részben a külső környezetbenvárt lassulás, részben pedig belső okok (magas bázisadat, szaporodó szűkkeresztmetszetek) miatt.A novemberi inflációs adatot is napvilágra hozta a KSH. A pénzromlás üteme avárakozásoknak megfelelően kismértékben emelkedett (2,2%-ról 2,5%-ra). Anövekedés hátterében elsősorban az élelmiszerárak és az üzemanyagokárának emelkedése állt. Decemberben hasonló inflációs adatra számítunk,jövőre pedig enyhén tovább emelkedő pályát várunk: előrejelzésünk szerint azév második felében elérjük a 3%-os inflációs célt.2017. december 8. eur/huf

Az árfolyam újabb éves csúcsot jelölt ki. Komoly ellenállást nem találunk 315Ft-ig,azonban ott már '16 júliusa óta nem látott magasságba kerülnénk. A technikaimutatók vételi jelzésen, de túlvettségben. Ennek ellenére nem kizárható a 317Ftkörüli szintek érintése. Ezt támasztja alá a Bollinger-szalagok alacsony szintrőltörténő feszülése is. Támaszt az esetleges csökkenésben a 314Ft képezne alemaradó 13nmá (313) előtt.2017. december 7. eur/huf

Az árfolyam az év leggyengébb szintjeire került. Komoly ellenállást nem találunk315Ft-ig, azonban ott már '16 júliusa óta nem látott magasságba kerülnénk. Atechnikai mutatók vételi jelzésen, de túlvettségben. Ennek ellenére nem kizárható a317Ft körüli szintek érintése. Ezt támasztja alá a Bollinger-szalagok alacsonyszintről történő feszülése is. Támaszt az esetleges csökkenésben a 313Ft képeznea lemaradó 13nmá (3121,9) előtt. A napokban eldőlhet a helyes irány2017. december 6. eur/huf

Még a vártnál jobb GDP adatra sem tudott erősödni a forint. A kurzus ma már 314 felett kezd, ami annyit tesz, hogy egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy a kereskedési sáv rövid távra feljebb kitolódjon, akár 315-ig, vagy kicsivel a feletti szintekig. 315 felett ellenállások a korábbi felszúrások maximumainál vannak, 316-317 között, de inkább utóbbihoz közelebb. Támasz korrekció esetén 312-nél, majd 310 körül van. Az irány egyelőre felfelé van, de érik a korrekció is, mivel inkább sávozás sanszos, nem konstans forintgyengülés. Reggeli ipari adat a vártnál jobb lett, de ahogy a GDP, úgy ez sem érdekli a piacot. MNB jegyzőkönyv lesz, ami már érdekesebb lehet.2017. december 5. eur/huf

Nem tud erősödni a forint, amelyben a régiós hangulatnak és a jegybanknak isegyformán szerepe van. Az MNB tegnapi FX swap tendere eléggé megnyomta akamattartalmat, úgyhogy a piac azonnal meg is vette a csökkenést, de nagyjábólezt is látjuk már napok óta, azaz, hogy a piac szereplői minden egyesvisszaesésbe belevesznek. Mindebből az következik, hogy a kurzus még jobbankitolja a jelen sáv tetejét, akár 315-ig is, ez pedig csak órák, legfeljebb napokkérdése. 315 felett ellenállást a 316-317-es szintek adnak. Itt voltak aközelmúltban a nagyobb felszúrások maximumai. Támasz korrekció esetén 312-nél van.2017. december 1. eur/huf

Ismét az áprilisi idei csúcsot teszteli az árfolyam. A jegyzések már 313,2 felettmozognak, innen pedig már csak egy karnyújtásnyira van a 314 feletti ellenállás.Áprilisban 314,3 körül fordult a kurzus, novemberben, pár napja pedig 314,2körül akadt el az emelkedés, amely az MNB legutóbbi kamatdöntő ülése utánalakult ki. A 314 körüli ellenállás áttörésével a kurzus szerintünk elsőre a tavalydecemberi lokális csúcsokig juthat el, ha a lendület is adott. Ezek a szintek 315,5körül vannak. Amennyiben ismét esés jönne, mert nem bízik a piac azemelkedésben és inkább nyereséget realizál, úgy támaszok lefelé 312-nél és 311körül vannak. Utóbbinál ott az 50nmá is.2017. november 30. eur/huf

Felfelé indultak el a jegyzések az 50nmá jelentette 311-s támaszról, ma reggelpedig már 312,2 felett járnak, kicsit feljebb, mint ahol a 13nmá van. Felfelé aszintek ugyanazok. Legközelebb erősebb ellenállásban 314-nél ütközhet jó eséllyela kurzus, de addig semmi komolyabb. Ehhez persze ismételt lendület kell, amelyazért már valamennyire a régiós hangulaton is múlik. Ilyen katalizátor egyelőrenincs a piacon, így jobb híján marad a találgatás. Támaszok mindenesetre azellenkező irányba 311 alatt elsőre 310-nél, , majd 309-nél, a 200nmá körüllennének.2017. november 29. eur/huf

Tegnap is még eléggé érdektelen volt a kereskedés. A jegyzések visszajutottak a311-es szint fölé, és egyelőre ma reggel is ott vannak. Innen a technikai szintekugyanott állnak, ahol a korábbi napokban. Lefelé a 310-es szint jelent komolyakadályt a 310,9-nél levő 50nmá előtt. A 310 letörése esetén az MNB nemfeltétlenül fűzne kommentárt azonnal, mert decemberben egyébként is közli a márismertetett jövő évi lazítás részleteit, amely alkalommal majd tud élni, ha fel kénebeszélni a forint árfolyamát. Ellenállások, amennyiben ismét elindul felfelé akurzus, 311,5-nél, 312-nél és 314 körül vannak.2017. november 28. eur/huf

Az USA miatt komolyabb forgalom nélkül ma reggelre 310,6-ra jött le a kurzus,ahonnan aztán ismét felfelé próbálkozik, és már nyitás után 311-nél jár. Napvégére fontos, hogy az 50nmá felett zár-e, ami 310,9-nél van. E felett 312-nél,majd 314 körül vannak ellenállások. Amennyiben az 50-es alatt indul holnap abankközi kereskedés, úgy akár jöhet a 310-es kerek támasz is, amihez azért máraz MNB-nek is lehet egy-két szava. Bár lassan úgy is jönnek a további lazításpontos részletei, lehet, hogy addig már nem üzenget a jegybanki stáb az erősforint ellen.2017. november 27. HETI ELEMZÉS

Kedden a szokásos kamatdöntéskor két további lazító intézkedést is bejelentettaz MNB: 2018 januártól 1) két lejáraton, 5, illetve 10 éves futamidőkönkamatswap aukciókat tart majd, illetve 2) jelzálogpapírokat vásárol abankoktól. A kamatswap program az első negyedévben 300 milliárd forintlehet, de a teljes program elérheti az 1000-1500 milliárd forintot is. Ajelzálogkötvények vásárlásának kerete 500 milliárd körüli lehet. A programpontos részletei decemberben derülnek ki, miután a jegybank egyeztet azérintett kereskedelmi bankokkal. A két lépés célja a hozamgörbe laposodása,amely hozzájárulhat a fix kamatozású jelzáloghitelek arányánakemelkedéséhez. (a fix kamatozású jelzáloghitelek aránya jelenleg a teljes bankimérlegben valahol 40% alatt van. Az arány emelkedése csökkentené azt amakroprudenciális kockázatot, amelyet hosszú távon a hazai kamatkörnyezetnormalizálódása, azaz emelkedése jelenthet. A döntés előtt a piacivárakozások többnyire arról szóltak, hogy egyrészt egy a bejelentetthezhasonló, de feltételhez kötött IRS eszközzel, másrészt további adminisztratív,vagyis szabályozói változtatásokkal próbálja majd meg az MNB elérni, hogy ahosszabb lejáratok lejjebb még lejjebb jöjjenek. A jelzálogpapírok vásárlásávalkapcsolatban csak elszórtan voltak várakozások. a legtöbb elemzőház inkábbállamkötvény-vásárlási programot tartott volna valószínűbbnek. Összességébenezek miatt az MNB nem okozott csalódást, sőt, talán kicsit túl is teljesített, merta piaci reakciókban ez látszik. Összességében a döntés a forint gyengülését,illetve a hozamok és a hosszú swapok további csökkenését eredményezte,amely teljesen összhangban van a várakozásunkkal és az előrejelzéseinkkel. Évvégéig ezek a szintek már valószínűleg fennmaradhatnak. A 10 éves swap madélután 1,75, a 27/A hozama pedig 2,05 százalék körül jár. Ami a forintotilleti, az euróval szembeni jegyzések a döntés után elsőre 314-ig szaladtak,majd onnan mára visszatértek 312 alá. Rövid távon azt tartjuk valószínűnek,hogy a további részletek, illetve az a tény, hogy az MNB valószínűleg nyíltvégűként kezeli mindkét eszközt, és ezt is fogja kommunikálni, ha szükséges, aforintot továbbra is segít az általunk gondolt 310-es célszint felett tartani.Technikailag az EUR/HUF ha ismét megpróbálkozik a 314-es ellenállással, ésazt át is viszi, akkor feljebb 315-315,5 körül talál akadályt az egy évvelezelőtti, azaz tavaly decemberi lokális csúcsoknál.2017. november 27. eur/hu

Az euró erősödésével párhuzamosan kissé lejjebb jött az EUR/HUF kurzusa is,amely ma reggel más 312 alatt, 311,3-311,4 között mozog. A jelentős támaszt a312-es szint képviselte 310 előtt, így már csak a kerek 310-es akadály maradt,amelyet azonban több minden véd a gyors eleséstől. Rövid távon inkábboldalazás marad fenn, és nem megy be, vissza 310 alá a kurzus jelentősen, igazalászúrhat átmenetileg, hiszen ez mindig benne van a pakliban. Most tehát elsőrea 310 lehet a cél, esetleg az alatt kicsivel, de onnan ismét felfelé indulhatnak ajegyzések, vissza a napokban tesztelt 314 közelébe.2017. november 24. eur/huf

Visszatért 313 alá a kurzus, ami azt jelenti, hogy a korábbi 314-es lokális csúcselsőre erős ellenállást jelent. A felett a tavaly decemberi szintek lesznek majdérdekesek 315-315,5 körül, de addig el is kell jutni, ami optimista régióshangulatban nem biztos, hogy sikerül. Ahogy tegnap is mondtuk a hosszabb távúkilátások kapcsán, az előrejelzésünk a stabilan 310 körüli szintekről eltolódhat akorábban prognosztizált sávozás felé.2017. november 23. eur/huf

Egyelőre az áprilisi 314 körüli csúcsig jutott az árfolyam, ahonnan mára kissévisszább jött. Rövid távon lehet még további gyengülés, mert nem gondoljuk, hogyennyiben kimerült volna a piac reakciója az MNB döntésére. A tavaly decembericsúcs 315-315,5 körül lehet a következő erősebb akadály felfelé. Az MNB lépésehosszabb távon számunkra azt jelenti, hogy a szorosan 310 körüli előrejelzésünka korábbi, szélesebb sávban való mozgás prognosztizálásához térhet vissza.Nagyobb elszállásra nem számítunk, inkább sávozás alakulhat ki hosszabb távon2017. november 21. eur/huf

Oldalazás folytatódik, az implikált volatilitás nem emelkedik. A forint egyelőrenem ideges a mai MNB miatt, pedig ma már akár lehet valami információnk arról,hogy mivel akarja lehúzni még jobban a hosszú hozamokat, kamatokat az MNB.A várakozások egyébként már-már túlzóak, ha csak az elmúlt egy hónapváltozásait nézzük hozamokban, vagy hosszú kamatokban. Ezt a túlzó várakozástkezelnie kell a jegybanknak, hogy ne okozzon csalódást, és komoly korrekciót azérintett eszközökben, no meg a forintban az ellenkező irányba. Éppen ezért lehet,hogy ma csak sejttetni fog valamit, de nem lövi el az összes puskaport. A QE-t, hanem is valószínű, kizárni épp ezért nem fogja.2017. november 20.

HETI ELEMZÉS: A héten kijött a harmadik negyedéves előzetes GDP, amely megegyezett avárakozásunkkal, 3,6%-kal. A piaci konszenzus 3,7% volt, de ettőlfüggetlenül nem okozott csalódást az adat. A KSH az előző negyedév és azelőző teljes év adatait is felfelé korrigálta kicsit, részleteket egyelőreazonban még nem közölt. Várakozásunk szerint idén 3,8%-kal fog nőni agazdaság, jövőre azonban kissé lassul majd a növekedés, valószínűleg3,6%-ra. A növekedés szerkezete nem változhatott sokat, így a részletekhiányában, de az valószínűsíthető, hogy a keresleti oldalon továbbra is alakossági fogyasztás és a beruházások voltak a fellendülés pillérei. Ahogyemlítettük tehát, komolyabb piaci reakciókat nem váltott ki az adat,ahogyan a Fitch múlt pénteki kedvező döntése sem, amikor javította a bóvlifeletti besorolásunkhoz tartozó stabil kilátást pozitívra. Valójában volt ilyenvárakozás, hogy másodikként ez a hitelminősítő is felfelé javítja akilátásunkat, de nem emiatt nem volt ennek sem hatása a piacainkra.Sokkal inkább arról van szó, hogy már lassan két hónapja körvonalazódikegy olyan várakozás a piacon, hogy a jegybank, amiért túlságosanmeredek a hozamgörbénk, újabb célzott lazítással fog élni, amely eszközétmég idén, akár már a jövő keddi kamatdöntő ülés során bejelentheti.Indoklása szerint a fix kamatozású jelzálog alapú hitelek sokkal drágábbak,mint a változóak, ezért kisebb a teljesen belüli arányuk, ami nem jó, mertéppen ezek védik ki a jövőbeni kamatkockázatot. A hosszabb, fixkamatozásúak népszerűtlensége persze érthető: drágábbak, és ezért alakossági szereplők, akik adott pillanatban hasonlítják össze a kettő haviköltségét, értelemszerűen az olcsóbb, azaz a változó mellett döntenek. Mosta jegybank ennek az okát próbálja meg megváltoztatni azzal, hogy ahosszabb lejáratokat csökkenti, így a hosszabb jelzáloghitelek fixkamatainak alapját is mérsékelheti. Ezt a meredekséget, valamennyibankközi piaci hosszú eszköz hozamát érintve, egy célzott swap eszközzeltudná hatékonyan csökkenteni a jegybank. Egy ilyen IRS eszköz bejelentéseadja tehát a várakozások alapját. Hogy milyen futamidővel rendelkezne ezaz IRS, az egyelőre nem tudjuk megbecsülni, de vélhetően valahol 10 évkörül lehet majd. Azt lehet még feltételezni, hogy egy ilyen eszközbejelentése együtt járna annak felhasználhatóságával összefüggőfeltételekkel is (itt elsősorban a kihelyezésekkel kapcsolatos vállalásokralehet gondolni). Összességében, akármit is jelent majd be a jegybank, azvélhetően egy hosszabb IRS lesz, amely akár tovább is csökkentheti a mármost is nagyon alacsony kamatokat és hozamokat a görbe hosszabblejáratainak esetében. Eközben ami pedig a forintot illeti, az éppen ezekmiatt a várakozások miatt nem reagál sem a kilátás-javításra, sem a vártnakazért nagyjából megfelelő GDP-re sem. Jelenleg 312 körül mozog azeuróval szemben, ami a régmúlt sávjának a gyengébbik széle. Innentovábbi gyengülés akkor jöhet, ha a jegybank a mostani várakozásoknál iserőteljesebb elköteleződést mutat az említett meredekség csökkentése iránt.Ellenkező irányba egyébként sem engedné el nagyon az MNB azEUR/HUF-ot, hiszen az több, korábban már tárgyalt, vélt és valós céllal isszembe menne.2017. november 20. eur/huf

Folytatódik a 312 körüli oldalazás, miközben a piac egy része már a holnapiMNB-re készül, igaz nem túl lázasan, mert a rövid implikált volatilitás teljesenlapos. Vagy holnap, vagy decemberben, de mindenképpen még idén jöhet azújabb lazítás bejelentése, amely vélhetően egy hosszabb lejáratú IRS eszköz lesz,ami a görbe hosszabb végét célozza majd. Ettől függetlenül az eszköz a forintot issegíthet gyengébb szinteken, vagy legalábbis 310 felett tartani.2017. november 17. eur/huf

Továbbra is oldalazás van, a várakozások mindkét irányba kiegyensúlyozottak. Sem újabb longokat, sem újabb shortokat nem nyitnak nagyon, így pedig jóformán nem mozdulnak nagyon a jegyzések az eddigi, most már lassan két hete jellemző, 312 körüli szintekről. Jövő kedden MNB, ahol már jöhet elviekben a bejelentés az újabb lazító intézkedésről, amely várhatóan egy hosszú swap eszköz lesz, amely leszoríthatja a görbe végét, és így a görbe laposodhat. Amennyiben ez a várakozás beigazolódik, vagy jövő héten, vagy decemberben, úgy tovább mozdulhat felfelé a kurzus, de addig inkább ez a mostani kivárás maradhat.2017. november 16. eur/huf

Sem újabb longokat, sem újabb shortokat nem nyitnak nagyon a piacon, ezért az árfolyam már sokadik napja egyhelyben áll. Ez főképp annak köszönhető, hogy, egyrészt nincs volatilitás, másrészt meg a várakozások abszolút kiegyensúlyozottá váltak az által, hogy összességében jó lett a GDP, javult a kilátásunk már a második hitelminősítőnél is, de mindeközben a jegybank tovább lazíthat, és ezt már a londoni elemzők is felfogták, így nem jönnek a messzebbre tekintő árfolyamvárakozások a korábbi vadabb szintekkel. Egyelőre tehát állóvíz, ahogy vártuk már napokkal korábban is. Ez fennmaradhat jövő keddig, jóllehet, inkább decemberben jöhet az újabb lazító intézkedés leleplezése.2017. november 15. eur/huf

Eseménytelen a forintpiac és leginkább oldalazás jellemzi, ahogy a jó gazdasági fejleményeket ellensúlyozza az MNB következő lazításával kapcsolatos piaci várakozás. Ezek a szintek maradhatnak még a héten. Komolyabb elmozdulásra innen rövid távon nem számítunk.2017. november 14. eur/huf

Mivel nagyjából a piaci várakozásoknak megfelelő GDP érkezett, a forint semleges maradhat, de, ha mégis lenne felértékelődési nyomás a Fitch pénteki döntése miatt, akkor az MNB miatti várakozások ezt ellensúlyozhatják. A jegybank hamarosan újabb lazító intézkedést jelenthet be, ami a forintot is érintheti, pontosabban segíthet gyengébb szinteken tartani az euró ellenében, 310 felett.2017. november 13. eur/huf

A Fitch javított a kilátáson, ahogy vártuk, az árfolyam pedig lefordult a 312-es ellenállásról, ahogy szintén vártuk. A piac innentől a holnap reggeli GDP adatokra figyel, mivel a további irányt azok adhatják meg leginkább. Ha nem okoz csalódást az adat, akkor további lecsorgás jöhet a sáv aljára. Ha igen, akkor ismét jöhet a 312-es ellenállás. Mindeközben az MNB akár újabb részletekkel is előállhat a decemberre várt újabb hozamcsökkentő eszköz kapcsán, ami ugyancsak a forint ellen szólna.HETI ELEMZÉS

Itthon megjelent a legfrissebb, azaz októberi inflációs riport a KSH közzétételében, de voltak más adatok is, amelyek fontosak voltak. Az infláció mégis érdekes volt abból a szempontból, hogy, bár csalódást okozott, mert elmaradt a korábbitól és a várttól 2,2%-ával az éves adat, de a trendeket a piacon mégis tovább erősítette, mert azt az üzenetet sugallta, hogy az előkészítés alatt álló újabb lazító intézkedés, amely jó eséllyel egy újabb IRS lesz, mint az NHP alatt, megalapozott. Mindennek hatására a hozamok és a kamatok a hosszabb lejáratok esetében tovább is estek, sőt, újabb mélypontokat értek el (a 10 éves hozam pl. már csak 2,27%, ami rekordalacsony értéknek számít), miközben a forint régiós sereghajtóként tovább esett az euróval szemben és 312 körül maradt. A héten megjelent az MNB októberi üléséről készült jegyzőkönyv és nyilatkozott az egyik döntéshozó is, amelyek alapján még az sem kizárt, hogy ennek az IRS eszköznek a bejelentése akár már december elején megtörténhet. Mindez azért fontos, mert a decemberi ülés 19-én lesz, a hónap második felében, így azonban már akár a hónap első felében érkezhet a dolog, és az ülésig már így nagy újdonság nem is nagyon marad, ráadásul a bankok ezt az eszközt hamar, akár egy-két hét alatt be is árazhatják. Az előzetes árazások persze már most is folynak, hiszen, ahogy említettük eddig is sokat csökkentek tovább az elmúlt időszakban a hozamok és a kamatok a hosszabb oldalon. Mindenesetre a bejelentés után mi arra számítunk, hogy az érintett lejárato(ko)n további 20-30bp-os csökkenés jöhet majd. Az ezzel kapcsolatos előrejelzéseink mindenesetre most emiatt felülvizsgálat alatt vannak. A 10 éves hozam 2017 végére – 2018 első negyedévére akár a 2%-ot is elérheti. Mindez azt is jelenti, hogy amennyiben a jegybank céljának megfelelően ennyit tud még csökkenni a meredekség, úgy a rövid oldalt, hacsak az FX swap műveletekből származó eredményesség miatt nem, már nem fogja bántani, azaz pl. az egynapos betét kamatát valószínűleg már otthagyja -0,15%-on. Nem mehetünk el mellette, még, ha nem is tartjuk valószínűnek, hogy az európai, vagy amerikai féle QE itthon azért sem lenne esélyes, mert az MNB elsősorban a jelzáloghitelek miatt azok alapjára, vagyis az IRS-ekre lő, de egy közvetlen vásárlással lehet, hogy csak az ASW szpredek szűkülését érné el, azaz az IRS-ekre nem lenne hatással, pláne, ha a BUBOR kamatok sem változnak már, csak a hozamokra, másrészt pedig a QE mérlegnövelő lenne, ami szinte teljesen ellentétes az elmúlt évek politikájának velejárójával, a mérlegösszehúzással. Összességében tehát egy 10-15 éves lejárat körüli feltételes IRS jöhet, és még december elején, amely az akkori árszintekről további elmozdulást okozhat majd. Mindezek mellett pedig a forint stabil maradhat a jelenlegi sávjában, mert a fentiek ellensúlyozzák majd a felértékelődési nyomást. Utóbbi a ma esti hitelminősítői felülvizsgálatból és a jövő heti Q3-as GDP-ből is táplálkozhat, amennyiben kedvező eredmények születnek. Ma este a Fitch részéről a besorolás mellé rendelt stabil kilátás változhat pozitívra, jövő héten pedig az előzetes GDP adat mutathat további gyorsulást a növekedésben, a Q2-es 3,2%-ról 3,6%-ra, amely alapján az idei átlagot 3,8%-ra becsüljük.2017. november 10. eur/huf

Régiós sereghajtó a forint. A további gyengülés mögött az MNB decemberi lazításával kapcsolatos várakozások erősödése áll. Ezt ma némileg ellensúlyozhatja az, hogy a piaczárás utáni hitelminősítői felülvizsgálattól a kilátás stabilról pozitívra való javítását várja a piac, ahogyan mi is. Az árfolyam ellenállásba 312,6 körül ütközhet, míg támaszt lefelé továbbra is a 311-es szint jelent.2017. november 9. eur/huf

Négy napja esik a forint. Ma reggel már 312,3 körül jár. Tegnap a legutóbbiülésről megjelent jegyzőkönyv világított rá arra, hogy decemberben jöhet az újlazító intézkedés, amely várhatóan egy hosszú IRS eszköz lesz, ma pedig a vártalatti infláció erősítette a további lazítással kapcsolatos várakozásoklétjogosultságát. 312 felett 312,6-nál van ellenállás, míg korrekció esetén 311,1-nél, majd 310-nél van támasz. Holnap Fitch, ahol kilátás-javítás jöhet. Ezekösszessége 311-312,5 között tarthatja a héten a forintot.2017. november 8. eur/huf

Továbbra is régiós alulteljesítő a forint, amely annak köszönhető, hogy a napokban több forrásból ismét olyan hangvételű vélemények jelentek meg, amelyek a jegybank további lazításával kapcsolatos várakozásokat erősítették. Mindez tegnap délután ismét 311,5 fölé lökte az árfolyamot, amely ma akár már a 312-es ellenállást is tesztelheti. A technikai szintek változatlanok, a mai adatokon túl a következő fontos statisztika a holnapi infláció lesz, de az is inkább az emelkedést segítheti. 312 felett 312,6-nál, a szeptemberi lokális csúcsnál van ellenállás. Támaszt a meredeken emelkedő trendcsatorna alja ad, amely ma 311,1-re esik. Az alatt változatlanul a 310-es szint képez akadályt.2017. november 7. eur/huf

A forint kissé alulteljesítő, az árfolyam pedig ismét 311 felett áll, és egyelőre továbbra is több szólna az emelkedés folytatódása mellett, mint ellen. Tegnap az ÁKK olyan üzenetet küldött a piacok számára, hogy az MNB valóban hamarosan előállhat egy újabb lazító intézkedéssel, amely ugyan elsősorban a hosszú hozamok leszorítására irányulhat, de mindez végeredményben a forint gyengébb szinteken való tartását is eredményezheti. Mindez és a régiós hangulat a napokban, vagy akár már ma ismét 312-höz szoríthatja a jegyzéseket. A technikai szintek tehát maradtak 310-312-nél, és egyelőre felfelé van nagyobb esély. A következő fontos esemény a csütörtöki infláció lesz, de az is inkább felfelé hathat.2017. november 6. eur/huf

Kissé alábbhagyott a lendület, azaz a forint most ismét 311 alatt mozog az euróval szemben, ami azért nagyjából meg is felel a régiós hangulatnak. Az ÁKK rendezésében az adósságkezelő vezetője beszél ma, de felszólalnak a jegybank részéről is, ahonnan az MNB gyengébb forint melletti elkötelezettségével kapcsolatban újabb megerősítést kaphat a piac, amely esetleg ismét feljebb lökheti némileg az árfolyamot, vissza a 311-312-es tartományba. Jelentős mozgásokat nem várunk ma, így a 310-312-es sávból feltehetően nem mozdul el egyelőre az árfolyam.HETI ELEMZÉS

A forint ismét visszatalált a 311 körüli szintekhez, ami azt is jelentheti egyben, hogy akár újabb emelkedés melletti pozíciók jöhetnek hamarosan és megint napirendre kerülhet a korábban erős ellenállást képző 312-es szint áttörése. Ehhez egyelőre minden adott. A régiós trend is, és a hazai fundamentumok is. Lesz októberi infláció jövő héten, de érdemi változást az eddigi trendben nem lehet tőle várni. Legfeljebb azt, hogy, ahogyan az MNB is fogalmazott, az év végére elfárad a trend és beáll, hogy az éves átlag sem lesz magasabb sokkal 2,5-2,6%-nál. A hozamok a hosszú oldalon csökkentek a héten, kb. 3- 6bp-tal, míg a rövidebbek 1bp körüli mértékben emelkedtek. A görbe tehát laposodott, amit az MNB is szeretne, és ami kapcsán a piacon folyik a találgatás, hogy hogyan tudja méginkább elősegíteni ezt. A BUBOR kamatok nem változtak. A CDS-ek csökkentek kicsit. Az 5 éves dolláros CDS felára 2bp-tal 0,93%-ra. A forint implikált volatilitása csökkent. Alapvetően tehát ezekkel a trendekkel megyünk át a jövő hétbe, ahol az inflációs adaton túl igazából nem nagyon lesz semmi fontosabb. Lesz persze még szeptemberi ipar, külker és kisker, no meg októberre még ÁHT, de a legfontosabb mindenképpen az infláció lesz. Pénteken Fitch is lesz, de nem várunk változást semmiben, ami persze nem azt jelenti, hogy a forintba ne árazhatna a piac valami kedvező ítéletet bele. Mindenesetre erre kevés az esély, ezért a forint valószínűleg marad 310 felett.2017. november 3. eur /huf

Továbbra is a sáv közepén áll a forint euróval szembeni árfolyama. Ez a sávozás várhatóan még napokig kitarthat, mert komolyabb adatot, vagy hírt nem várunk rövid távon, amely innen kimozdíthatná. Ettől függetlenül a régiós hangulat továbbra is fontos lehet, de egyelőre az sem indokol nagyon más szinteket, mint ahol most áll a forint. Várakozásunk szerint újabb long pozíciók nyílhatnak itt 310- 311 között, amellyel a korábbi 312-es ellenállás újbóli tesztelése ismét napirendre kerülhet, hacsak a jövő heti infláció nem mutat más irányt.2017. november 2. eur/huf

Bő egy hete áll a korábbi 310-312-es sávban a kurzus, és egyelőre úgy tűnik, hogy jól is érzi ott magát, mert, bár a jegyzések ismét annak aljára tapadtak, de a 310 egyelőre kitart, és ez lehet, hogy hoz némi bátorságot az újabb rövid távra nyitott longokhoz. Adat már nem lesz a héten, így a továbbiakban a szokásos MNB-s hírek és a régiós trend alakíthatják a forint kereskedését2017. október 31. eur/huf

A 310Ft-os szint komolyabb támasznak tűnik. Az árfolyam a tegnapi nap folyamán napi mélypontján a környékről fordult, hogy október eleje óta nem látott magasságban zárja a napot. A 310 - 312Ft közötti sávban tartósabban berendezkedhez az árfolyam. Trendszerű elmozdulásra utaló jeleket nem látunk és a 310Ft feletti értékek az MNB számára is elfogadhatóak. A technikai mutatók alátámasztják a gyengülést, de a 312Ft szignifikáns meghaladására nem számítunk2017. október 30. eur/huf

Az árfolyam meglehetősen volatilis kereskedés mutat az elmúlt hónapban. Az október közepi 100nmá (307,44) alatti értékek után úgy tűnik stabilan a 310Ft fölött rendezkedett be az árfolyam. Ugyan pénteken a 312 is megközelítésre került (311,76), de végül öt nap folyamatos emelkedés után alacsonyabban zárt. A technikai indikátárok megosztottak. Cél a 312Ft meghaladása, ami után a 312,6 képez akadályt. Csökkenés esetén a 310Ft illetve sokkal lejjebb a 13nmá (308,9) támaszt.HETI ELEMZÉS

A keddi kamatdöntés alapján a jegybank szárazon tartja a puskaport, ami azt jelenti, hogy ahogy a közleményben is fogalmazott, megvan a további lazítás eszköze, de egyelőre kivár, mert a szeptemberi lazítás eredménye egyelőre megelégedettséggel tölti el. Ami az inflációt illeti, a Tanács szerint a piaci várakozások többsége továbbra is túlzó lehet számukra, éppen ezért utaltak rá, hogy szeptember óta azért a kilátásokat övező kockázatok inkább lefelé tolódtak el. A kondíciók tehát nem változtak, de a közlemény kemény üzenetet fogalmazott meg a piac számára azzal kapcsolatban, hogy sem az infláció, de az eszközök véges száma nem állíthatja meg a jegybankot, ha a mostani kondíciók tartós fenntartása a cél. A döntés után az EUR/HUF árfolyama visszaemelkedett 310 fölé, ma pedig már a 311,5 körüli szinteken mozgott a kurzus. A hozamok tovább süllyedtek és még az EKB tegnapi bejelentései sem rengették meg komolyabban ezt a trendet. A 10 éves hozam mindeközben immáron ott van, ahol az amerikai 10 éves, ami nagyjából azt is jelenti, hogy 2,45% körül már nem áraz sem ország-, sem árfolyamkockázatot a piac a hazai papírba. A BUBOR kamatok nem változtak. A 3 hónapos BUBOR továbbra is 0,03%. Ez nagyjából megfelel az FRA-k árazásának is. Ami a további lazítást illeti, várakozásunk szerint a jegybank a jelzáloghitelek kamatainak csökkentését, pontosabban a fix kamatozású jelzáloghitelek bázisának csökkentését célozhatja meg valamilyen swap eszközzel úgy, hogy abban a bankok is érdekeltek legyenek, de közben a fix kamatozású hitelek költsége is csökkenjen minél közelebb a változókéhoz, és ezzel előbbiek aránya idővel haladja meg az utóbbiakét. Mindet nem lepne meg, ha a közlejövőben, akár még idén decemberben valami hasonlóval állna elő a jegybank. Egy ilyen kondicionális IRS a teljes görbét lejjebb tudná húzni, ami idővel persze még szélesebb piaci eszközök esetében jelentene hozzáigazodást. Ami a rövid távú eseményeket illeti, jövő héten nincs fontos adat, csak a friss BMI, ami másodrangú szokott lenni, így sok hatása várhatóan nem lesz. A fenti fejlemények alakíthatják továbbra is a trendeket, illetve a Fed, amely jövő héten ismét összeül.2017. október 27. eur/huf

Tovább emelkedett az árfolyam az EKB tegnapi bejelentéseivel párhuzamosan, igaz nem is feltétlenül ennek köszönhetően, hanem azért, mert a hazai deviza piacán erősödik egy olyan várakozás, amely szerint az MNB újabb lazító intézkedéssel állhat elő hamarosan, amely a forint gyengülését is elősegítené. Jelenleg ennek az árazása az, ami erőteljes alkalmazkodást váltott ki a kurzusban, vissza a 310 feletti tartományba. Rövid távon a korábbi, 312 körüli szint lehet erős ellenállás. E felett 314-315 között van a következő komolyabb ellenállási sáv. Korrekció esetén 310 képez támaszt.2017. október 26. eur/huf

Úgy tűnik, egyelőre megmarad 310 felett az árfolyam. A kurzust az hozta vissza, hogy a piacon ismét leesett a tantusz. Aki nem hallotta közvetlenül a szeptemberi ülés utáni értékelést, amin már elhangzott a most már a közleményben is leírt további lazítás és a további eszköz ígérete, az most kapcsolt. Pláne, hogy az inflációs várakozásokat is ismét sikerült lebeszélnie a jegybanknak, így a londoni elemzők most ismét tanácstalanok, és ezért a lefelé pozícionáltság is csökkenhetett. Ma nagyon drasztikus EKB bejelentés kellene ahhoz, hogy a forint elszálljon, különben csak további 310 feletti oldalazást várunk. Ellenállás 312-nél.2017. október 25. eur/huf

A változatlanul hagyott kondíciók mellett elég volt csak hivatkozni a már belebegtetett újabb lazításra, amely kiléte továbbra sem ismert, és a forint máris visszatért 310 fölé. Jelenleg 310,5 körül akadt el az emelkedés, de lehet ez feljebb is, amennyiben a 312-es ellenállás ismét vonzó lesz a piac számára, és nem csak a korábban beragadt short pozíciókat akarja zárni a befektetők többsége.2017. október 24. eur/huf

Kettős értelemben is harapófogóban van a forint. Egyrészt technikailag, a 100-as és a 200nmá között, másrészt a kedvező fundamentumokkal még mindig harcol az MNB, amely inkább a gyengébb forintban érdekelt, és a mai kamatdöntésen várhatóan olyan irányú kommunikációt hallunk majd, amely továbbra is a gyengébb irányba próbálja ellökni a kurzust. Az EKB csütörtöki bejelentései várhatóan nem sok vizet zavarnak majd a forint piacán, de amennyiben a központi bank a vártnál gyorsabb QE leépítést jelentene be, úgy az kisebb régiós gyengüléssel, így esetleg EUR/HUF emelkedéssel járhat.HETI ELEMZÉS

Augusztusi béradatok és szeptemberi infláció jött a héten a KSH részéről. A bérek továbbra is 13% feletti ütemben emelkedtek, így a trendben érdemi változás nincsen. Idén nagy valószínűséggel átlagosan 11%-os növekedés lehetséges. Az árak előző hónapban 2,5%-kal nőttek, ami kissé elmaradt a piaci konszenzustól, ami 2,7%-ról szólt a korábbi 2,6%-os ütem után, ám a piacot összességében nem érintette rosszul mégsem az adat, mivel a részletek a mögöttes folyamatok javulásáról tanúskodtak. Az inflációs várakozások ezek alapján érdemben nem változtak, sőt, továbbra is erőteljesen a forint mellett állnak, mint pl. az is, hogy a holnapi hitelminősítői értékelésen kedvező döntés születhet a kilátásainkat illetően. A jelenlegi besorolás kilátása stabilról pozitívra javulhat. A forint egyelőre 308-312 között oldalazik, mindenesetre már inkább 310 körül mozog, nem 300 közelében, mint augusztus végén. Rövid távon most inkább a technikai indikátorok alakíthatják az árfolyam mozgását, arra azonban számítani lehet, hogy a jegybank további szóbeli intervenciókkal élhet, amennyiben a következő hetekben nem akarna feljebb menni az árfolyam. A hozamok estek a héten, a CDS nem változott, a forint származtatott volatilitása süllyedt. A hazai pénzügyi piacokon a jövő heti EKB bejelentéseket egyelőre nyugodt körülmények előzik meg. A holnapi hitelminősítői vélemény, ha kilátás-javítást hoz, ismét a 308-as támaszhoz szoríthatja az EUR/HUF árfolyamát, és további hozamcsökkenést okozhat. A jövő keddi MNB üléstől nem várunk még konkrét intézkedést, leszámítva azt, hogy a már említett újabb lazító eszközre utalást tesznek majd a gyengébb forint és a laposabb hozamgörbe biztosítására.2017. október 20. eur/huf

Ismét 308 alatt az árfolyam, miközben a piac azt várja, hogy este a Moody's stabilról pozitívra javítja az éppen, hogy bóvli feletti besorolásunk kilátását. Erre van azért esély, nem is kevés, és ezért érthető, hogy ismét a 307-308 közötti tartományban van a forint, igaz szerintünk nem sokáig, mert a jövő heti MNB már arról fog inkább szólni, hogy a jegybankárok milyen új elképzelésekkel próbálnák meg még inkább fenntartani a jelenlegi ultra laza monetáris kondíciókat, amely része a forint is. Fontos, hogy a Moody's esetleges pozitív értékelésére a hétfői kereskedési szünnap miatt erősebb forinttal kell számolnia az MNB-nek.2017. október 19. eur/huf

Az árfolyam esése megállt, amely főképp annak köszönhető, hogy a kurzus nem tudta letörni az 50-es és a 100nmá közötti támaszzónát, amelyről most lassan, fokozatosan ismét felfelé indultak a jegyzések. Az árfolyam ma reggel 308,3 körül áll, és így 308 felett kevéssel be is szorult az 50-es és a 200nmá közé. Utóbbi 308,6-nál képezhet ellenállást, igaz korábban támasznak sem volt már annyira erős szint ez. A vártnál jobb béradat az inflációs várakozásokon keresztül enyhén támogathatja a forintot, de lehet, hogy ma inkább mégis a technikai szintek és a korrekció kap nagyobb szerepet.2017. október 18. eur/huf

Kedden ismét megpróbálkozott az 50-es és a 100nmá közötti 307,3-307,7-es támaszzónával a forint árfolyama, ám onnan gyorsan visszapattant megint, nagyjából oda, ahova hétfőn is, 308 fölé egy 20-30 ponttal. Adat továbbra sincs, a forintot pedig a régióval együtt változatlanul preferálja a piac, még az EKB várható bejelentései mellett is. Továbbra is az a várakozásunk, hogy átmenetileg tartózkodik itt az árfolyam, az MNB pedig minden lehetőséget meg fog ragadni, hogy megpróbálja felbeszélni ismét. Ezt a közeljövőben akár már újabb konkrét lépésekkel is megteheti.2017. október 17. eur/huf

A régióval együtt a forint is tovább erősödött tegnap, amellyel az árfolyam lejött egészen az 50-es és 100nmá határolta 307,3-307,6-os támaszokig. Innen aztán gyorsan vissza is tért estére 308 fölé, ma reggel pedig ennél kissé lejjebb, 308 körül folytatódik a kereskedés. Egyelőre sem az erőteljes jegybanki kommunikáció, sem a jelentős swap többlet nem fordított a csökkenő trenden, ami számunkra csak egyet jelent: a jegybank előbb-utóbb kénytelen lesz egy nagyobb fegyvert elsütni, ha a csökkenés begyorsul, ez pedig azt jelentheti, hogy a már hivatkozott újabb lazító intézkedés ismét napirendre kerülhet.2017. október 16. eur/huf

Elég volt pár nap 310 alatt és a jegybank máris jelezte, hogy nem ez az ideális irány az árfolyam alakulásában, pláne, hogy itt az év vége. A szóbeli intervenció ezúttal finomabbra sikerült, bár egyelőre ez volt az első, mióta előző hét elején bejött 310 alá az árfolyam. Mindez csupán azt jelenti, hogy a minap tapasztaltnál csak keményebb hangvétellel, vagy már konkrét intézkedésekkel jöhet a következő intervenció, ami csak idő kérdése. Első körben arra számítunk, hogy a már belengetett újabb lazító eszközre tesz ismét utalást a jegybank, ha magától nem fordulna hamarosan a kurzus.HETI ELEMZÉS

A héten kijött az augusztusi előzetes külker, ami a többlet ismételt növekedését mutatta, bár nem olyan mértékben, mint amiről a várakozások szóltak. A többlet 303-ról 440 millió euróra ment vissza. A piaci konszenzus 490 millió volt. A többlet csökkenése természetes folyamat és főképp a fokozatosan erősödő belső kereslettel függ össze. Kijött a szeptemberi infláció is, ami a várt alatti lett ugyan – 2,7% helyett 2,5% 2,6% után – de a mag 2,9% lett, ami 2014 január óta a legmagasabb. Az MNB lazításával kapcsolatos várakozások enyhültek kissé, ezért, és részben azért is, mert a régió is fordult, a forint árfolyama visszatért 310 alá, és ma délelőttig egészen 308-309 közötti szintekig jutott. Mi ezzel az erősödéssel kapcsolatban továbbra is azt gondoljuk, hogy csak átmeneti lehet, mert nem egyezik a jegybank céljaival. Ezért arra számítunk a következő napokban, hetekben, hogy a jegybank valamilyen formában, csatornán ezt jelzi majd, és megkísérli ismét megfordítani az árfolyam trendjét, mint augusztus végén tette. Akkor sikerrel járt, és most is van még eszköze állítása szerint, amely arra vár, hogy elsüssék, ha a monetáris kondíciók bármely értelemben (akár a forinton keresztül) ismét szigorodnának. Egyszóval várjuk vissza lassan 310 fölé a forintot, még, ha átmenetileg tovább is csökken a napokban, amire a jövő pénteki hitelminősítői felülvizsgálattal kapcsolatos kedvező várakozások nyomán van is egy kis esély. Közben az állampapírok kereskedésében ismét hozamcsökkenés van, ami azt jelenti, hogy a forintos 3 éves hozam 9bp-tal, az 5 éves 12bp-tal, a 10 éves pedig 17bp-tal süllyedt. Az új, 27-es kifutású eurós papír hozama még tovább süllyedt, mint első napján, így már 1,7% alatt van kicsivel. A BUBOR kamatok 1-1bp-tal süllyedtek a kéthetes és az éves lejáratnál, de a 3 hó nem változott, maradt 0,03%. A piac tehát kétségtelenül kissé szkeptikus még mindig az MNB kapcsán, ami szerintünk ismét nagy csalódást fog okozni egyesek számára. Ez, ami most van, ugyanis lehet, hogy felhívás keringőre, de a vége nem ennyire egyértelmű, mint, ahogyan azt a londoni inflációhívők látják onnan.2017. október 13. eur/huf

Már a 200nmá alatt a forint, így innen folytatódhat a csökkenés az 50-es és a 100nmá körüli 307,5-es támaszokig. Mi továbbra is rövid életűnek tartjuk a 310 alatti szinteket több dolog miatt is, de most kétség kívül több minden ezt segíti: egyrészt a minapi MNB kommunikáció is félreérthető volt, és azt sugallta, hogy a 310-es implicit cél nem létezik, másrészt a piac kapaszkodik egy olyan inflációs adatba, ami korábban jelentéktelen volt, harmadrészt a régió is jól megy, így a forint sem lóghat ki a sorból. Rövid távon lehet további csökkenés, de ezt az MNB lassan megfordíthatja, kérdés, hogy hogyan – szóban, vagy új eszközzel, mert, hogy erről is esett szó legutóbb.2017. október 12. eur/huf

A forint régiós felülteljesítése és a 310 alatti szint szerintünk 3 dolognak köszönhető. Egyrészt, hiába lett gyengébb a vártnál az inflációs fő szám, az MNB saját proxyja erős lett, és ez sokak szemében már egyet jelent azonnal a lazítás végével. Hiába, vannak még mindig olyanok a piacon, akik nem tudják elengedni, hogy itthon az infláció harmadrangú dolog. Másodszor, a líra és a zlotyi is jól ment a líra korrekciójával, így a forint is ment velük, pláne, hogy a 312 erős volt elsőre, és a legkitartóbb longokat is becsukták, ami lefelé kissé megszaladt, ahogy ez szokott lenni. Harmadszor, és ez lehetett a legerősebb, akik eddig sem nagyon hittek a 310-es implicit jegybanki árfolyamcélban és az MNB eredményorientáltságában, azaz nagyjából a londoni inflációhívők, azok most már pláne nem fognak, mert az elnök kedden azt mondta, hogy nem is az árfolyamon, sokkal inkább a kamatokon képződik az a bizonyos jegybanki nyereség. Ennyi pedig éppen elég is volt ahhoz, hogy a 310-et már ne is lássa annyira erősnek a piac egy része és a becsukott longok mellé esetleg új shortokat is nyisson. Szerintünk ismét csak idő kérdése a korrekció, vissza 310 fölé.2017. október 11. eur/huf

A vártnál alacsonyabb inflációra sem jöttek az újabb forint elleni pozíciók, így a már meglévőket is becsukta a piac, ami nagyobbacska eséshez vezetett az árfolyam kereskedésében. A kurzus tegnap átmenetileg megközelítette a 310-es szintet, ma reggel pedig, igaz kissé feljebbről, de újra lefelé indultak el a jegyzések. Adat nincs egyik devizában sem, így a hangulat alapú kereskedés mentén a technikai szintek dominálhatnak a csökkenésben. Továbbra is meredeknek tartjuk a 310 alatti szinteket, de, ha mégis… akkor ott a 200nmá 308,6-nál, ami erős támaszt képezhet.2017. október 10. eur/huf

Három napja emelkedik az árfolyam, amely így ismét távolodik az 1,17-es támasztól. Egyelőre nem bírt ezzel az akadállyal a kurzus, kérdés azonban, hogy felfelé mennyire lesz sikeres 1,185-nél, ahol az 50nmá adja a következő ellenállást. Adat nem volt tegnap és egyelőre még ma sem lesz semmi, így leginkább hangulat alapú kereskedésre kell számítani a mai napon.2017. október 9. eur/huf

A napokban többször is próbált kilépni az emelkedő trendből az árfolyam a csatorna alsó szárának tesztelgetésével, de ez egyelőre nem járt sikerrel, így ma reggel és már pénteken is emelkedés látszott, amelyből így könnyen új több havi csúcs is lehet 312,5 felett. Adat ma reggel volt, de csak egy várt alatti külker, ami most nem lényeges. A holnapi infláció lesz fontosabb, bár MNB azt is semlegesíti.HETI ELEMZÉS

A szeptemberi BMI a vártnál jobb, 57,5 helyett 59,3 lett, ami a valaha mért harmadik legmagasabb érték. A korábbi adat is felfelé, 56,6-ról 56,8-ra módosult. A júliusi külker a várt alatti többlettel zárt – 322 helyett csupán 303 millió euró volt, ami 2014 óta a legalacsonyabb. A kisker és az ipar a vártnál nagyobb ütemben bővült augusztusban – előbbi 4,4% helyett 4,6%-kal, utóbbi 2,9% helyett 6,8%-kal nőtt egy év alatt. Ezek sokéves és idei átlag felettiek. Az ÁKK sikeres REPHUN csereaukciót tartott: drága USD REPHUN-okat vásárolt vissza a piacról és helyettük olcsó EUR REPHUN-okat bocsátott ki 10 éves lejáratra 1 milliárd euró értékben. A kereslet előbbinél háromszoros, utóbbinál ötszörös volt, a hozamok pedig a vártnál sokkal kedvezőbbek lettek. Az új 2027-es EUR REPHUN-ok 2-2,1% helyett végül 1,9%-on mentek el, másnap pedig már 1,7%-on forogtak, ahol a spanyol 10 éves is, ami sokkal magasabb besorolással rendelkezik egyébként. Az ÁKK mindezzel 50 milliárd forint kamatkiadást spórol meg, miközben a devizaadósság aránya és mérete nem nő, a teljes adósság szerkezete pedig stabilabb is lesz kicsit. A lépés tehát kedvez a külső sérülékenység csökkenésének, ami a forintra és a forintos állampapírokra is pozitív hatással lehet. A HGB-k ugyan még korrekcióban vannak a nemrégiben elért új történelmi szintekről, de a forint kereskedésében azért lehetett érezni azt, hogy a jegybanki politika ellenére ismét megjelentek a vevők, és a CDS felárunk is tovább csökkent új, bő 9 éve nem látott szintekre. Ami a hozamokat illeti a HGB-k és a REPHUN-ok esetében, a következő napokban még lehet némi kedvező rövid távú hatása a sikeres csereaukció hírének, de ami a forintot illeti, ott a felértékelődési kockázatok eléggé korlátoltnak tűnnek 310 körül. Mi nem is nagyon számítunk az alatti szintekre, tartósabban a közeljövőben legalábbis biztosan nem. Egyelőre az emelkedő trendcsatorna alján áll az árfolyam, ahol ki is léphet belőle lefelé, de onnan 310,5-311 közé jöhet csak le inkább. 310 alatt még ott a 200nmá is, ami 308,6-nál ad támaszt. Ez, amennyiben lenne 310 alatt kereskedés, ott lesz a piac valamennyi szereplője előtt, mint masszív támasz. Jövő héten szeptemberi infláció jön, ahol maradhat a 2,6%. A piaci konszenzus egyébként 2,7%-ról, azaz némi emelkedésről szól az augusztusi 2,6% után. Hatása nem valószínű, hogy sok lesz, mert az MNB-t sem ez érdekli.2017. október 6. eur/huf

A forint a ma reggeli várt feletti iparra és a tegnapi erős keresletre az eurós kötvények iránt tovább erősödött kicsit, igaz nagyjából még mindig ott áll azokon a szinteken, ahonnan ismét könnyen vissza is térhet 312 fölé, bár a 310-311-es sáv is már elérhető távolságban van. Összességében nagy forinterősödésre nem számítunk rövid távon sem, de, ha esetleg bejönne ismét 310 alá a kurzus,ott a 200nmá 308,6 körül valószínűleg már erősebb támaszt képezne.2017. október 5. eur/huf

Az elmúlt napokban már többször próbálkozott az emelkedő trend megtörésével az árfolyam, ma pedig ismét ebbe az irányba mutatnak a reggeli mozgások, az árfolyam ugyanis közelíti ismét ennek a csatornának az alsó szárát, amely jelenleg 311,3-nál képez akadályt. Ez alatt 310-ig már nincsen semmi, alatta azonban szkeptikusak vagyunk az MNB miatt. Amennyiben mégis ismét 310 alatt találnánk magunkat, úgy ott a 200nmá adta 308,6-os támasz már eléggé erősnek fog bizonyulni mi úgy gondoljuk. A tegnapi sikeres eurós kibocsátás egyébként a forint erősödését segíti rövid távon, így a 310 előbb lehet meg, mint a 314-315-ös tartomány.2017. október 4. eur/huf

Némi forinterősödést látunk, de ez részben a régiónak is köszönhető. Ma az MNB jegyzőkönyve jön, amitől azonban nem várunk többlet információt azon túl, amit a legutóbbi ülés után hallottunk. Oldalazás folytatódhat 310-312 között. Ellenállás 313,7-nél, míg támasz 310,8-nál van. Ezek az emelkedő trendcsatorna szélei.2017. október 3. eur/huf

Újabb május óta nem látott szintekre esett tovább a forint, ahogy a BUBOR kamatok és az implikált hozamok is egyre lejjebb vannak az MNB legutóbbi FX swap tendere után. A bank célja a hosszabb határidős ügyleteket is kevésbé vonzóvá tenni, és egyelőre ez sikerül is neki, hiszen a kamattartalom a távolabbi lejáratokon is lassan eltűnik, egyre feljebb nyomva az azonnali kurzust is, ami már 312 felett mozog. Technikailag van még tér az emelkedésre (ellenállás a csatorna tetején 313,7-nél), de lassan jöhet egy komolyabb korrekció is, vissza akár 310- ig. Adat ma nincs.2017. október 2. eur/huf

Az árfolyam a 312-es ellenállást ostromolja, amelyről múlt héten már többször lefordultak a jegyzések. Feljebb, amennyiben elesik, 312,3-nál és 313,7-nél vannak akadályok. Előbbi egy kevésbé fontos Fibonacci szint, míg utóbbi a jelenlegi emelkedő trendcsatorna felső szára. A mai adatok kevésbé lehetnek fontosak, de amennyiben mégis, úgy inkább az emelkedés mellett szólhatnak. Támaszok változatlanul ugyanott állnak, mint pénteken. 310,3-nál és 310-nél vannak.HETI ELEMZÉS

Adatok híján a hét nagyjából arról szólt, hogy a BUBOR kamatok és az állampapír hozamok tovább estek, újabb történelmi mélypontokra, miközben meg a forint tovább gyengült az euróval és más főbb devizákkal szemben, ahogy a jegybanki stimulus már a hosszabb lejáratú határidős jegyzéseket is inattraktívvá teszi. A BUBOR kamatok csökkenése a héten már nem volt annyira látványos, mint az előző héten, illetve az előtt, amikor a piac készült a kamatdöntésre, de azért a 3 hónapos BUBOR még 1bp-ot tudott csökkenni, így most már csak 0,04%. A mi várakozásunk hosszú távon 0,05%, és elnézve a FRA piacot, a legtöbb kereskedő is e szint körül látja a csökkenés végét. Ennek a csökkenésnek az a köze a gyengülő forinthoz, hogy a határidős EUR/HUF árakba jegyzett kamatok, azaz az implikált kamatok is egyre lejjebb vannak, és így a távolabbi határidős jegyzésekből is fogy el a kamattartalom, ami sokáig még a hosszabb lejáratokat vonzóvá tudta tenni. Az EUR/HUF ennél fogva, és pláne, hogy az MNB már a 12 havi FX swap tendereket is nagyon megnyomja diszkonttal és volumennel, már 312 körül járt a hét második felében, igaz onnan most kissé megtorpanva lefordult, de mindez azért azt jelenti, hogy az MNB-re cirka 10 forintot jött feljebb az árfolyam pár hét leforgása alatt. Továbbra is arra számítunk, hogy itt 310 körül alakul majd ki egy egyensúlyi árfolyam, azaz egy új sáv, ami valójában nem is lenne annyira új, hiszen a kurzus már korábban is volt itt 310-315 között több alkalommal. A felfelé ható kockázat tehát az MNB és annak ebbe az irányba mutató kommunikációja, míg a másik iránya, azaz a forint mellett változatlanul a javuló makrogazdasági kép és a csökkenő külső sérülékenység áll. Ami a hozamokat illeti, az, hogy az MNB célzottan a hosszabb lejáratokat is szerette volna lejjebb látni, azaz a hozamgörbe laposodását is preferálta, már önmagában elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a folyamat magától elinduljon, így pedig lehet, hogy nem is fogjuk megtapasztalni, hogy mi lett volna az az új eszköz, amelyet belebegtetve ezt kényszerrel, vagy ösztönzéssel elérte volna a jegybank. A 10 éves hozam tegnapig egy hét alatt 22bp-ot süllyedt és így 2,49%. A hazai piac egyébként messze felülteljesítő volt, mind a 10 éves hozam csökkenésében, mind a némettel szembeni szpred szűkülésében egyaránt. A rövidebb hozamok is lejjebb jöttek, de nem ilyen mértékben, így jóformán a görbe valóban laposodik is egyben. Mi az MNB előtt arra számítottunk, hogy az év végére biztosan 2,7% alatt lesz a 10 éves hozam, ez pedig most már egyre valószínűbb, ahogyan az is, hogy a következő egy évben feltehetően nem emelkedik 3% fölé vissza, tartósan legalábbis eléggé valószínűtlen. Az, hogy a külföldi befektetők is megértették, hogy mit akar az MNB, és az, hogy a hosszabb lejáratok csökkenése akár új stimulus útján is teljesülhet abban is látszik, hogy a külföldi állomány idei csúcsán van 3600 milliárd körül. Az állomány tovább emelkedhet, ahogy a hozamgörbe is lejjebb jöhet még valamelyest a következő hetekben, de az év végéhez közeledve már lesznek olyan külpiaci események, amelyek az ellenkező irányba hatnak majd. Ezek természetesen a Fed és az EKB szigorításának árazásával lesznek összefüggésben. Jövő héten lesz pár adat, de továbbra sem olyan horderejűek, amelyek ezeket az autonóm trendeket komolyabban befolyásolhatnák2017. szeptember 29. eur/huf

Elfáradt kissé az emelkedés, és az euró is valamelyest erőre kapott a tegnapi jó euróövezeti adatok láttán. Ma nincs magyar adat, de a régióból jön a friss infláció, ami hatással lehet a kurzusra az eurós lábon keresztül. A 312 egyelőre várat magára. Támasz 310-nél, ellenállás 312,4-nél van.2017. szeptember 28. eur/huf

Fokozatosan esik a forint. Az árfolyam már a 312-es szintet közelíti. A volatilitás csökken a régióval együtt. A térségben egyedül a líra esett nagyobbat tegnap a hazai devizánál. A piac egyértelműen látja az MNB céljait, és ennek megfelelően alkalmazkodik a forint kereskedésében is. Technikailag még az emelkedő sávban a kurzus. Ennek teteje 312,4-nél van. Támaszok csak 310 körül, illetve inkább az alatt. Egyelőre nem látunk olyan eseményt rövid távon, amely kimenetele megfordíthatná a trendet. Erre leginkább csak egy hirtelen hangulatváltás lenne alkalmas régiós szinten.2017. szeptember 27. eur/huf

Úgy tűnik, megmarad 310 felett a forint. Az árfolyam már 311,5 körül jár, miközben halad felfelé az emelkedő trendcsatornában. Itt, 311,5 körül ütközhet elsőre ellenállásba a 310 feletti tartományban. A piac azt találgatja, hogy elsőre elmegy-e 314-315-ig, avagy lesz-e még egy lefelé kör, vissza 308 körüli szintekig. Talán nagyobb esély van a további fokozatos emelkedésre. Technikailag legalábbis. Közép távon is inkább 310 felett képződhet új egyensúlyi árfolyam.2017. szeptember 26. eur/huf

Tegnap tovább emelkedett az árfolyam, ami azt jelenti, hogy a több napnyi tapasztalható bizonytalanság után a piac többsége az mellett tette le a voksát, hogy az MNB igenis hatékonyan fogja tudni a jövőben is érvényesíteni akaratát a forint gyengítése érdekében, és erre valóban lehet még megfelelő muníciója, mint ahogyan azt a legutóbbi döntés után közölte is. Az elszántsága tehát úgy tűnik meggyőzte a piacot. A jó kilátások persze továbbra is lefelé hatnak, így az árfolyam nagyon nem fog elrugaszkodni, hanem itt talál átmenetileg egyensúlyi szintre 310-315 között sávozva.2017. szeptember 25. eur/huf

Némi gyengülés az euróban volt ugyan, de ez az árfolyam pályáján nem sokat változtatott. A kurzus továbbra is ott áll 310 alatt kevéssel, ahonnan 311-ig, illetve lefelé 308,5-ig nincs komolyabb akadály. Ma eurós adat lesz csupán, így leginkább az, valamint a régiós hangulat mozgathatják a kurzust.HETI ELEMZÉS

Keddi kamatdöntő ülésén tovább lazított a monetáris kondíciókon a jegybank. Ráadásul a vártnál nagyobb mértékben, mert a 3 havi betétet év végére nem 150, hanem csak 75 milliárdban korlátozta, ami így még több likviditás kiszorítását eredményezi majd. Az egynapos betét kamatát -5-ről -15 bázispontra csökkentette, ami nagyjából megfelelt a konszenzusnak, továbbá még azt is bejelentette, hogy folytatja az FX swap tendereket, amelyeknek fokozza a volumenén, illetve újabb eszközökön gondolkodik, amelyeket akkor használ majd, ha a hosszabb lejáratú hozamokra a mostaniakkal nem tudna kellő lefelé ható nyomást gyakorolni. Mindez tehát egy eléggé erős intézkedés csomag és iránymutatás egyben, amely a döntés óta további süllyedést is váltott ki, mind a BUBOR kamatokban, mind a hozamokban. A 3 havi BUBOR kamata már csak 5 bázispont, ami 7-tel kevesebb, mint egy hete volt. Az FRA-k és az implikált hozamok további csökkenést vetítenek előre, így az sem kizárt, hogy 0-hoz még közelebb lesz lassan ez a kamat. A 10 éves hozam bő 30 bázisponttal jött le, és már csak 2,5 százalék. Itt is elképzelhető további süllyedés. A jegybank nyíltan kimondta, hogy azt szeretné, ha hosszú ideig ezeken a szinteken maradnának a hozamok és a kamatok is, ehhez pedig mindent el fog követni. A forint is reagált a döntésre, bár itt a Fed szerda esti értékelése is segített kicsit. Az euróval szemben egyelőre 310 körül van az árfolyam, és egyelőre úgy tűnik, hogy itt stabilizálódik. Ami a hosszabb távú folyamatokat illeti, mind a forint, mind a kamatok és a hozamok annak függvényében találhatnak új egyensúlyi szinteket, hogy a jegybank mennyire hatékonyan tudja majd a jövőben kellőképpen ellensúlyozni a javuló makrogazdasági és változó külpiaci folyamatokból fakadó alkalmazkodási kényszert. A forintra már eddig is hatottak a javuló kilátások és a javuló külső megítélés. Többek között ennek eredményeképpen esett le megint 300 közelébe augusztusban az árfolyam, és ezek miatt a folyamatok miatt jönnek elő újra és újra a 300 alatti londoni célárak is. Az persze az ellenkező irányba hatna a forintnál is, ha a jegybanki ciklus sokkal hosszabban kísérelne meg lazító szakaszban lehorgonyozni, mint a külső ciklusok az EKB és a Fed esetében. Mi pedig, mivel a hazai jegybank kapcsán annak legutóbbi kinyilatkoztatása miatt is éppen erre számítunk, egyben azt is mondjuk, hogy a forintra nem csak felértékelődési, hanem egy fokozatosan jelentkező leértékelődési kockázat is leselkedik éppen ezeknek a jegybanki ciklusoknak az egyre élesebb kontrasztja miatt. Mindez pedig azt jelenti, hogy az inflációt és a hiánycélokat is figyelembe véve, a forint akár hosszabb távra is berendezkedhet a jelenlegi, pontosabban már az elmúlt pár évben is megszokott szinteken. Mi ezt a hosszú távú szintet továbbra is 310 körül látjuk, így az ezzel kapcsolatos várakozásunkat is változatlanul tartjuk. Ami a hozamokat és a BUBOR kamatokat illeti, ott a korábban vártnál immáron lassabb, vagyis sokkal inkább elhúzódó alkalmazkodást látunk. Ezzel együtt pedig azt is mondjuk, hogy amennyiben a jegybanki kommunikáció hatásos tud maradni a hosszabb oldalon is, úgy a hazai kötvénypiac még vonzó maradhat akár hosszabb távon is.2017. szeptember 22. eur/huf

Tegnap visszatért 310 fölé a kurzus, és végül ebben a Fed vártnál kissé szigorúbb hangvétele segített, amely nem csak a forintot, de más régiós devizát is kissé elgyengített. Az árfolyam kissé feljebb, 311 felett ütközhet majd erősebb ellenállásba a további emelkedés előtt. A 200nmá ad támaszt 308,5-nél. Egyelőre nem beszélhetünk még új sáv kirajzolódásáról, de szerintünk ez már csak idő kérdése, és valahol itt 310 körül valószínű.2017. szeptember 21. eur/huf

A 200-as felett indul a kereskedés, és ismét látótérbe került a 310-es szint, miközben a piac lerázza magáról a kezdeti csalódást, amelyet az MNB keddi döntése utáni esésben figyelhettünk meg. Ellenállások tehát 310-nél, majd 311,3-nál lesznek, míg támaszt a 200nmá képez 308,5-nél. Mi tartjuk közép távú 310-es prognózisunkat.2017. szeptember 20. eur/huf

Nagyjából 150 ponttal lejjebb indul a mai kereskedés, ami annak köszönhető, hogy, bár a jegybank még többet is hozott, mint amit a piac várt tőle, mégis kisebb csalódást keltett az, hogy a forint árfolyamáról érdemben ezúttal sem tett említést, holott a piacon volt egy ezzel kapcsolatos várakozás is. A 3 havi betétek jobban, 150 helyett 75 milliárdra csökkennek év végére, igaz ez volt az utolsó csökkentés is egyben. Az egynapos betéti kamat 10bp-tal -0,15%-ra jön le, ami megegyezik a konszenzussal. A bank továbbá nagyobb tűzerőt ígért be a deviza swapok kapcsán is, illetve a hosszabb hozamok hatékonyabb süllyesztésére újabb, eddig akár ki nem próbált eszközt is belebegtetett. Az iránymutatás tehát eléggé lazának bizonyult, ami további kamat- és hozamcsökkenést eredményezhet, igaz ennek egy része már meg is történt az augusztusi elszólás óta. A kérdés most inkább az, hogy a forint árfolyama megragad-e 310 körül, avagy ismét enged a makrogazdasági folyamatok indokolta felértékelődési nyomásnak és visszatér 300 közelébe. Mi azt gondoljuk, hogy, habár a jegybank ezúttal is a hivatalos állásfoglalást mondta el a forint árfolyamával kapcsolatban, az, hogy hosszú távon gyengébb szinteken tudjon stabilizálódni a deviza, továbbra is fontos lehet számára. Így, ennél fogva, mi továbbra is tartjuk közép távú 310-es előrejelzésünket.2017. szeptember 19. eur/huf

A következőket árazta be a piac a mai kamatdöntésbe: a 3 havi betét 150 milliárdos csökkentését Q4-re, az O/N betéti kamat 10bp-os vágását -0,15%-ra és hosszabb FX swapokat. Amennyiben ennél kevesebbet hoz az MNB, úgy az könnyen csalódást okozhat, de az is előfordulhat, hogy a hosszabb távú várakozásokat is befolyásolni tudja, és még a mostaninál is nagyobb lazítást és el, főképp a forinton keresztül, ami akár új sávot is kialakíthat, ismét 310 felett.2017. szeptember 18. eur/huf

Megelőlegezvén az MNB újabb lazító intézkedéseit a holnapi ülés alkalmával, az árfolyam tovább emelkedett és már a 310-es lélektani szintet súrolja, egyelőre igaz inkább 309-309,5 között mozog. Innen jöhet további emelkedés, amennyiben a jegybank ügyesen kilátásba helyez további intézkedéseket is, így a sáv is eltolódhat 310 fölé, akár a korábbi szintekre. Annak azonban, hogy az MNB ne hozza a beárazott lépéseket kicsi az esélye, de, ha mégis így tenne, akkor a kurzus sokat vissza eshet, akár 306 alá is, ami korábban valamiféle ellenállást képzett.HETI ELEMZÉS

Jövő kedden lesz az MNB soron következő kamatdöntő ülése, amelytől azt várjuk, hogy a monetáris kondíciók további lazításának érdekében a jegybankárok újabb rendhagyó intézkedéseket jelentenek be. Mindezzel kapcsolatban a piaci várakozás már azóta erősödik, hogy augusztusban a 28 havi EUR/HUF mélypontra (a 302-re) reagálva a jegybank kijelentette, hogy erősen fontolgatja a további lazítást. Az erős forint az importárak csökkenésén keresztül elodázza az inflációs várakozásokat és visszafogja az export külső versenyképességét, ráadásul csökkenti a jegybanki devizatartalékon elérhető árfolyamnyereséget is. Persze ez nem feltétlenül a 302-es árfolyamra igaz, de, ha már 300 közelében kereskednek vele, onnan egy szempillantás alatt új sáv alakulhat ki, először 290-300 között, majd 280-290 között, ahol a fenti állítások már igaznak bizonyulhatnak. Egyszóval a jegybank megvárva a nyári nem túl likvid időszak végét ügyesen elejét vette a további felértékelődésnek, amelyet egyébiránt a még mindig kedvező makrogazdasági kép, a legutóbbi hitelminősítői kilátás-javítás és a lassan, de fokozatosan emelkedő infláció indokolna. A keddi döntés kapcsán gyorsan ki is alakult egyfajta konszenzus a piacon arról, hogy mely lépésekkel tudja egyszerre továbbra is gyengébb szinteken tartani a forintot, és egyúttal akár még lejjebb nyomni a hozamokat és a kamatokat a bank úgy, hogy ahhoz ezúttal se kelljen az alapkamathoz nyúlnia. Először is fojtatni fogja a fő sterilizációs eszköz, a 3 hónapos betétállomány használatának korlátozását oly módon, hogy a negyedévente megállapított felső korlátot év végére tovább csökkenti a harmadik negyedévi 300 milliárdról. Szerintünk ezt 150 milliárddal teszi meg, azaz ugyanennyivel több likviditás lesz a piacon, amely a korábbiakhoz hasonlóan ismét az állampapírok és a bankközi kamatok piacán fog lecsapódni. Másodszorra, ami ugyancsak növeli a likviditást, ha a kamatfolyosó alját, azaz az egynapos betéti kamatlábat tovább süllyeszti. Ez már így is mínuszban van, -0,05%-on, ami azt jelenti, hogy napon túlra pénzt elhelyezni az MNB-nél már most is ráfizetés a kereskedelmi bankoknak. Ezt viheti még lejjebb, szerintünk 15bp-tal, -0,2%-ra, ami így még jobban elveheti a bankok kedvét attól, hogy ebben tartsák likviditásuk egy részét (ami az elmúlt években a 3 hónapos betétből már kiszorult). A harmadik lépés pedig az lehet, hogy a hétfői EUR/HUF swap tenderek volumenét és lejáratait is megnövelik. Ez az az eszköz, amelyen keresztül az MNB már eddig is közel 1000 milliárd forint többlet likviditást adott piacnak euróért cserébe, természetesen kedvezőbb áron, mint amiért azt a piacon a bankok megkapták volna, ezzel is süllyesztve a piaci kondíciókat (azaz azokat a bizonyos implikált kamatokat) a swap ügyletek mögött. Ezen lépések együttesen tehát még magasabb likviditást szorítanának ki a piacra a jegybank mérlegéből, tovább süllyesztve a hozamokat és a bankközi kamatokat, ezzel együtt gyengítve a forintot, amely az alacsonyabb kamattartalma miatt az eddiginél kevésbé lenne vonzóbb, így pedig az EUR/HUF short pozíciók tartása is veszítene attraktivitásából, már a hosszabb lejáratok esetében is. A piac tehát nagyon bízik ezekben a lépésekben, ez pedig több mindenben megmutatkozott azóta. A hozamok és a forint azóta sokat estek. A 10 éves hozam beesett a 3-3,2% közöttiről a 2,8% alatti szintekre, de az ÁKK is óriási kereslet mellett adott el pl. a héten hosszabb papírokat, ezentúl a BUBOR kamatok ismét megmozdultak lefelé (a 3 havi BUBOR már 12bp a korábbi 15bp helyett), ahogy az FRA-k is beestek, és a forint is visszajött 310 közelébe, ahogyan a még masszívabb BUBOR csökkenést még alacsonyabb implikált hozamokkal várják a kereskedők. Summában mindez azt jelenti tehát, hogy: a jegybank sikeresen visszahozta 310-ig a forintot, és akár fölé is tudja tornázni hosszabb időre, amennyiben olyan kilátásokat fogalmaz meg jó előre ismét a várt bejelentések mellé; valamint a BUBOR kamatok és a HGB hozamok is lejjebb jöttek, és még lejjebb is jöhetnek a következő hónapok során, utóbbiaknál akár új mélypontokra is.2017. szeptember 14. eur/huf

Tovább emelkedett az árfolyam, így már a 200nmá alatt állnak a jegyzések. A 200-as 308,6-nál képez ellenállást, amely ugyancsak eleshet, amennyiben nem szűnik a piaci várakozás az MNB jövő keddi lazításával kapcsolatban. Ha minden úgy történik, ahogy arra a piac számít, akkor 310 körüli szintekig mehet a kurzus egy héten belül. De az is elképzelhető, hogy az MNB olyan további lépéseket helyez kilátásba, amely hosszabb távra elveszi a forint melletti pozíciók attraktivitását.2017. szeptember 13. eur/huf

Egészen a 100nmá jelentette 307,3-as ellenállásig emelkedett tovább a kurzus az elmúlt 24 órában. Innen folytatódhat az emelkedés, pláne azért, mert a piac egyre jobban meg van róla győződve, hogy a jegybank jövő kedden újabb lazító intézkedéseket jelent be, hogy az árfolyamot még szorosabban visszavigye 310 közelébe, esetleg a fölé. A várt lépések az implikált kamatok további süllyedésén keresztül el fogják érni véleményünk szerint ezt a célt, a kurzus pedig 308-310 között lesz valahol a jövő keddi döntést követően. Mi tartjuk negyedév, illetve év végi 310-es célunkat.2017. szeptember 12. eur/huf

Oldalazás és kivárás. Ezzel írható le továbbra is a forint piaca, amelyben a jegyzések látszólag inkább felfelé mozdulnának, habár egyelőre ehhez kevésnek bizonyul a lendület. Itt, 306 körül törik egy hosszabb csökkenő trend, de ez egyelőre nem ígér heves további emelkedést. Az MNB szeptemberi ülése szerintünk mindettől függetlenül visszaviszi 308 fölé a kurzust hó végére, év végi 310-es árfolyamcélunk pedig így továbbra is tartható.HETI ELEMZÉS

Mozgalmas volt az elmúlt hét a Magyar gazdaságban. Egyrészt napvilágrakerültek a 2. negyedév hazai gazdasági teljesítményének részletei, az előzetesjúliusi külkereskedelmi és ipari termelési adat, valamint az augusztusi inflációsszámok. Másrészt a jegybank elnöke értékelte az elmúlt évek európai és ahazai monetáris politikáját valamint indikáció érkezett a kormány részéről ajövő évi költségvetési tervekről. Vegyük sorra: a második negyedéves GDPmásodik közlése megegyezett az előzetesen publikált adattal, vagyis az évesnövekedési ütem az első negyedévi 4,2%-ról 3,2%-ra mérséklődött (évesalapon). A lassulásban döntő szerepet kapott a mezőgazdasági teljesítményvisszaesése és az ipar hozzájárulásának mérséklődése. Mindazonáltal amunkanapokkal kiigazított növekedési adatokban az első és második negyedévközötti eltérés jóval kisebb (3,8%-ról pusztán 3,7%-ra esett csökkent anövekedési ráta). Éppen ezért különösebben nem aggódunk a növekedési rátalassulása miatt, különösen annak fényében nem, hogy a negyedéves alaponszámolt GDP változás meglehetősen erős maradt (0,9%). Azonban a harmadiknegyedév első hónapjáról közölt gazdasági adatok nem túl kedvezőek: az iparitermelés gyakorlatilag stagnált éves alapon (0,2% volt a változás), akülkereskedelmi egyenleg pedig az export és az import dinamikájának utóbbijavára történő szétválását erősíti meg egyre inkább. Mindezekből persze túlkorai lenne a harmadik negyedéves GDP-re következtetni, de mindenesetrefigyelemre érdemesek a nem túl kedvező adatok – egyelőre azonban nemmódosítunk az egész évre szóló 3,8%-os GDP prognózisunkon. Az infláció avárakozásaink szerint egy magasabb tartományba tért vissza augusztusra: azéves pénzromlás mértéke 2,6% volt. Számításaink szerint az év hátralévőhónapjaiban az inflációs ráta a 2,5-3% közötti tartományban stabilizálódik,jövőre pedig 3% fölé kerülhet majd.A jegybank elnöke dicsérő szavakkal illette az elmúlt évek hazai monetárispolitikáját. Ez nem volt sem teljesen váratlan, sem teljesen megalapozatlan.Ennek az európai kontextusba helyezése azonban már meglehetősenellentmondásos (sikeres hazai szemben kevésbé sikeres euro-övezetiválságkezelés). Véleményünk szerint az, hogy a válságkezelésen zömébensikeresen túljutott a hazai gazdaságpolitika nem feltétlenül jelenti azt, hogyMagyarországnak a jövőben is az euró-övezeten kívül kell maradnia, sőtmegítélésünk szerint éppen ez az ami megteremti a sikeres euró-övezeticsatlakozás alapjait hazánk számára. Ami a kormányzati elképzelésekről amúlt héten kiderült az a közelebbi jövőt érinti: a választásokat megelőzően, azév elejétől a járulékcsökkenés-minimálbéremelés vonalon várhatóak a korábbiterveknél nagyobb változások. A részletek ismerete nélkül első ránézésre,megítélésünk szerint ha valóban erről szól a „választási költségvetés” akkorannak a költségvetés hosszú távú fent-tarthatósága és általánosmakrogazdasági szempontból vegyes következményei lehetnek (továbbigazdaságélénkítést jelent, a felzárkózási folyamat gyorsítását, magasabbinflációt) de jelentős mértékben nem befolyásolják az összképet.2017. szeptember 11. eur/huf

A vártnál egy hajszállal magasabb infláció ellenére gyengült tovább a forint azeuróval szemben az elmúlt bő 24 órában. Ez azt jelenti, hogy – ahogyan arrami is számítottunk – a forint most csak az MNB következő lépéseire, és nem azalapvető inflációs folyamatokra koncentrál, illetve most sokkal fontosabbak atechnikai szintek is (pl. a 306-os ellenállás). Az árfolyam 306,7 körül áll korareggel, ahonnan ellenállás 307,4-nél (100nmá) és 308-nál lesz. Továbbiemelkedést várunk rövid távon, vissza 308 közelébe.2017. szeptember 8. eur/huf

Augusztus 11-e óta nem látott mértékű erősödést kaptunk, miután várakozásainknak megfelelően az árfolyam első körben nem tudta átütni a 306,6Ft környékén található jelentős ellenállásokat. Itt található az április óta tartó erősödő trendcsatorna felső szára, az áprilisi csúcstól mért erősödés 38,2%-is Fibonacci korrekciója és a júniustól számított második erősödő hullám 61,8%-os Fibonacci korrekciója is. Az árfolyam visszaesett az 50nmá (305,5) alá így a 304,75Ft érintése szint kizárva. Alatta a 304Ft kerül képbe. A technikai mutatók is a fordulat jeleit sugallják. Ugyanakkora a 12 napja megindult emelkedő trend még érvényben van.2017. szeptember 7. eur/huf

Az árfolyam augusztus végétől jelentős gyengülésen ment keresztül, de a 306,6Ft környéki szintek leküzdéséhez lehet, hogy nagyobb lendületre lesz szükség. Itt található az április óta tartó erősödő trendcsatorna felső szára, az áprilisi csúcstól mért erősödés 38,2%-is Fibonacci korrekciója és a júniustól számított második erősödő hullám 61,8%-os Fibonacci korrekciója is. Sikeres áttörés esetén a 200nmá (308,8) elérése sincs kizárva. A technikai mutatók jelentős túlvettsége egyelőre nem ebbe az irányba mutat. Támaszt a 306Ft és az 50nmá (305,6) képez.2017. szeptember 6. eur/huf

Immáron második napja indul 306 felett az európai kereskedés, persze ez egyelĹ‘re nem jelent sokat, csupán annyit, hogy a piacban most talán van valamennyi lendület ahhoz, hogy már lényegesebben eltávolodjon az árfolyam a 306-os akadálytól. Támaszt tehát továbbra is ez képez, illetve alatta az 50nmá. Ellenállást a további emelkedés mellett a 306,5-ös szint ad, amely áttörésével akár 308-ig is visszamehetne a kurzus. Itt 306,5-nél van az 5 havi csökkenĹ‘ trendcsatorna felsĹ‘ szára, illetve annak 38,2-es Fibonacci szintje is.2017. szeptember 5. eur/huf

Továbbra is a 306-os ellenállással küzd az árfolyam, amely lendülete egyelĹ‘re erĹ‘sebbnek tűnik, mint a korábbi napokban. Kérdés, hogy a részletes GDP adatok mennyire befolyásolják a kereskedést, lesz-e revízió felfelé, esetleg lefelé, és amennyiben igen, úgy milyen mértékű. Ellenállás tehát 306-nál, felette pedig 308 körül, míg támasz 306 alatt 303-304 között, illetve a nemrégiben elért lokális mélypont körül, 302 közelében van.2017. szeptember 4. eur/huf

Nincs változás. A 306-os szint és az 50nmá együtt erős ellenállást képeznek, amelyről rendre lefordulnak a jegyzések. Pénteken a várt feletti BMI és a vártnál magasabb külkereskedelmi többlet is ezt segítették. Ma nincs adat, holnap azonban részletes GDP jön, ami már hozhat érdekességeket. Lesz még a héten kisker és ipar is júliusra, de a lényeg a pénteki augusztusi infláció lesz az MNB miatt, amely legutóbbi intervenciója nyomán eddig sikeresen feljebb hozta az árfolyamot a korábbi 302-303-as szintekről.HETI ELEMZÉS

Két fontosabb adat volt a héten itthon. Megjelent a júliusi munkanélküliségi ráta, és kijött a második negyedéves beruházási adatsor is. A munkanélküliség a május-júliusi időszakban átlagban 4,2% volt, ami 0,1% ponttal alacsonyabb az egy hónappal korábbi három havi átlagnál, de ugyanennyivel magasabb, mint a piaci várakozás. Összességében a munkanélküliség ezeken a szinteken nagyon kedvezőnek mondható, a csökkenése már lassul, a piacon pedig már nincsen éppen emiatt jelentősége. A beruházások közel 27%-kal nőttek a második negyedévben az előző év hasonló időszakához képest, ami lényegesen magasabb a bázishatás miatt eléggé erősre sikeredett első negyedéves éves növekménynél is, amely akkor meghaladta már a 23%-ot. Rég volt ilyen mértékű bővülés, pláne, amely nem feltétlenül bázishatásból táplálkozott. A feldolgozóipari beruházások bő 9%-kal nőttek. A 3,2%-os második negyedéves GDP részleteit jövő héten teszi közzé a KSH, amelyek várakozásunk szerint már nagyon nagy meglepetést nem fognak okozni. Az erős beruházási adat azt is előrevetíti, hogy akár a nyers adat is változhat felfelé egy-két tized százalékkal. Mindenesetre a kiigazított adatok már sokkal közelebb állnak az első negyedéves év/év növekményhez. Mi egyelőre tartjuk idei évi átlagos 3,8%-os növekedésre vonatkozó előrejelzésünket. Jövő héten kisker és ipar is lesz. Mindkettő 5% körüli mértékben bővülhet tovább éves összehasonlításban. Az iparban a háromhavi átlag májusban és júniusban csökkenést mutatott, a féléves és éves átlagok azonban ennek ellenkezőjét, konstans emelkedést láttatnak. A kiskerben a 3 havi és a féléves trendek tavaszi fordulatot jeleznek, az éves átlag azonban továbbra is lassú csökkenést mutat, már lassan 2015 ősze óta. A külkereskedelem egyenlegéről is kapunk friss számokat a héten, amelyek enyhe visszaesést mutathatnak majd a többletben – 1 milliárdról 600 millió euróra. A többlet továbbra is markáns, leginkább pedig a forintpiac szempontjából érdekes, hiszen a forint júliusban tovább erősödött, ezzel szemben a megszokott szezonalitás azt mondatja velünk, hogy ahogyan tavaly is, úgy ezúttal is egy kisebb visszaesés jöhet a júniusi szintről. A legfontosabb adat talán az augusztusi infláció lesz, amely vélhetően emelkedést fog mutatni a júliusi 2,1% után. Mi 2,5%-ot várunk, a piaci konszenzus 2,6%- ról szól. Ezek bázisból fakadnak, hiszen havi szinten nem várunk változást, ahogyan a piac sem. Az infláció egyébként a várt 2,5%-osnál már csak magasabb lesz idén, ezzel együtt az éves átlag is 2,5%. Év végére 2,9% is lehet a mutató ettől függetlenül. A forint és más piacok szempontjából azonban az infláció most nem annyira releváns, mint egy hónapja volt pl., mert a jegybank már nyíltan beszél arról, hogy tovább lazítana. Ez mögött azonban a forint nyári erősödése áll, amely több minden miatt sem kedvező, sem gazdaságilag, sem a jegybank számára, így amennyiben a forint magától visszatalál a gyengébb, korábbi 310 körüli szintekre, úgy a jegybanktól is csak visszafogottabb intézkedéssorozatot kell várnunk. Amennyiben szükségesnek látja a jegybank, úgy eléggé sokminden áll rendelkezésére ahhoz, hogy ismét rontsa a forint attraktivitását a piacon, kérdés azonban az, hogy szükség lesz-e további lazításra. Az árfolyam egyelőre visszajött 305 fölé, de a 306-tal, ami éppen a kulcsszintet jelenti a csökkenő trend végéhez, már nem bír. Mi azt gondoljuk, hogy amennyiben nem magától, illetve a külső környezet miatt, úgy majd a jegybanki lépésekkel, azaz a további, esetleg újabb fajta lazításokkal vissza fog térni a forint a gyengébb szintekre. Emiatt mi tartjuk őszi, illetve év végi 310-es előrejelzésünket.2017. szeptember 1. eur/huf

Három napja próbálkozik az árfolyam a 306-os ellenállás áttörésével, amely egyelőre nem sikerült, igaz átmenetileg volt feljebb a kurzus tegnap, amikor egészen 307 közelébe eljutott. A csökkenő trend mindenesetre itt, 306-nál törik, ezért nem is mindegy pl. ma, hogy a hetet hol zárja a kereskedés, felette, avagy alatta. Amennyiben ismét alatta, úgy lehet számolni azzal, hogy a jegyzések ezúttal már visszacsúsznak 305-ig, vagy akár az alá is.2017. augusztus 31. eur/huf

306 alatt folytatódik a kereskedés, lényegében nincs új a nap alatt. 306 fontos szint, amely felett a legközelebbi ellenállás már csak 308 körül lesz. Támasz változatlanul 304-nél, illetve az alatt a korábbi állomásoknál, 303 körül, valamint 301,8-302 között. A dollár némi erősödésével a fejlődő devizák gyengélkedése, ha nem is olyan látványosan, de folytatódik egyelőre, és ez az, ami a forintot is inkább 306 körül tartja, és nem engedi visszajönni 305 alá. Kérdés, ez meddig lesz így.2017. augusztus 30. eur/huf

Tovább esik a forint, amely már nem csupán a jegybank múlt heti intervenciójának, hanem a feltörekvő devizák általános gyengülésének is köszönhető. Az árfolyam már 306 alatt áll nem sokkal, ami azt jelenti, hogy amennyiben marad a kockázatkerülés a nemzetközi piacokon, úgy akár már ma át is viheti azt. Felette 308-ig nincs ellenállás. Korrekció esetén támasz 304 körül van.2017. augusztus 29. eur/huf

Egyelőre úgy tűnik, hogy elérte a célját a jegybank múlt csütörtöki üzenete, mert az árfolyam ott maradt 304 felett. Ezzel szemben a technikai indikátorok további csökkenést vetítenek inkább előre, így pedig érdekes lesz a folytatás. Van, hogy a jegybanki politika árazása, pontosabban annak változása fontosabb, mint a technikai elemzés adta kép. Most pedig ez történik a forint esetében is. Kérdés, hogy kitart-e ez a soron következő jegybanki ülésekig. EKB 7-én, MNB 19-én, Fed pedig 20-án lesz. Előbbitől semmit nem várhat, utóbbitól emelést remélhet, így elképzelhető, hogy nem tudjuk meg, mi lenne az új eszköz, amivel tovább lazítana a jegybank.2017. augusztus 28. eur/huf

Továbbra is 304 felett áll az árfolyam, ami azt jelenti, hogy a továbbiemelkedés változatlanul benne van a pakliban, míg a piac azt találgatja, hogyaz MNB valójában mondott-e újat, avagy csak blöffölt a további lazítást illetően.Technikailag 306 körül van erős ellenállás 305 felett, míg támaszt a 303-304-essáv alatt a már tesztelt új lokális mélypont ad 301,7-301,8 körül.HETI ELEMZÉS

Egészen elképesztő fordulat bontakozik ki a szemünk előtt a hazaibankközi forintpiacon, miután az árfolyam a jegybank további lazítástbelengető nyilatkozatára visszapattant a 302 alatti szintekről, ésegészen 304,5-ig jutott első körben. Miről is van szó: az történt, hogy az erős forint már a jegybankszemét is szúrta, hiszen nem csupán az inflációs várakozásokat és azexportot fékezi, de a devizatartalék eredményességét is veszélyezteti, így,miután kedden a kamatdöntéskor nem, tegnap egy Reuters kérdésre adottválaszában már élt a lehetőséggel, és bemondta a további lazítást,ráadásul úgy, ahogy kell…sejtelmesen! A piac alapvetően számol azzal,hogy pl. a 3 havi betéteket év végéig teljesen leapasztja a bank, az FXswapok adta már közel ezer milliárdos többlet likviditást pedig továbbgörgeti, de éppen azért, mert ezek sincsenek kőbe vésve, a befektetők aztis hihetik, hogy újabb instrumentummal is előáll az MNB, és majd azzalfogja még jobban elgyengíteni a forintot. Az újabb eszköz, vagy lépéslehet akár az is, hogy a 3 havi mellett az O/N betétet is korlátozza,esetleg mégis tovább csökkenti a kamatát, de arra is lehet gondolni, hogyújabb swap eszközt hoz létre abból a célból, hogy a külföldi érdeklődést ahazai kötvénypiacon valamelyest visszafogja. Egyszóval több lehetősége isvan, sőt, ezeken túl még számos más, de azt viszont nem szabadelfelejteni, hogy akár időt is nyerhet a bank, és lehet, hogy éppen ez volt acélja. Ezt úgy értem, hogy szeptemberben ugyebár lehet egy Fed emelés,és jöhet egy szigorító lépés az EKB részéről, és amennyiben ezek egyrésze megvalósul, úgy elképzelhető, hogy a régió, és így a forint ismagától kissé visszagyengülne az euróval és a dollárral szemben. Ebbenaz esetben pedig nem is feltétlenül lenne szükség többre, mint amitalapvetően úgy is várunk, azaz, hogy tovább vágják a 3 havi betétet, ésgörgessék a 950 milliárdos swap állományt. Meglátjuk. Az árfolyamegyelőre azt mutatja, hogy elindult egyfajta spekuláció a fentiekkelkapcsolatban. A hozamok és az FRA-k is beestek kicsit. Ami a miforintpiaci előrejelzésünket illeti, a fentiek miatt mi továbbra is gyengébbforinttal számolunk a jövőre vonatkozóan és tartjuk 310-esvárakozásunkat.2017. augusztus 24. eur/huf

Egyre lejjebb az árfolyam, ahogy a 303-as szint elesni látszik. Innen fontos támasz már nem is nagyon van egészen a 300-as lélektanilag is fontos kerek szintig, de kérdés, hogy lesz-e egyáltalán akkora lendület a kereskedésben, hogy a jegyzések eljussanak odáig. Egyelőre még 302-303 között vagyunk, de ez változhat. Adat nincs. A régióban a forintot egedül a líra húzza vissza a további erősödéstől, szóval kissé alulteljesítő a CZK és a PLN mellett.2017. augusztus 22. eur/huf

Augusztus elseje után újra 303Ft alatt járt az árfolyam. Úgy tűnik csak átmeneti volt a 13- (304,31) és a 20nmá (304,51) feletti időszak és újra a 303Ft környéki támaszok tesztelése került célkeresztbe. A trend amúgy továbbra is lefelé mutató, amit a technikai mutatók is megerősítenek. A Bollinger-szalagok (302,92) június óta nem látott közelségben, ami trendszerű elmozduláshoz vezethet. A 303Ft környéke erős támaszt képez.2017. augusztus 21. eur/huf

Augusztus 3-a után újra 304Ft alatt zárt az árfolyam. Úgy tűnik csak átmenetivolt a 13- (304,31) és a 20nmá (304,51) feletti időszak és újra a 303,3Ftkörnyéki támaszok tesztelése került célkeresztbe. A trend amúgy továbbra islefelé mutató, amit a technikai mutatók is megerősítenek. A Bollinger-szalagokjúnius óta nem látott közelségben, ami trendszerű elmozduláshoz vezethet. A303Ft környéke erős támaszt képez.HETI ELAMZÉS

A héten csupán csak egy, de annál fontosabb gazdasági adat kötötte le abefektetők figyelmét. A második negyedéves GDP adat előzetes publikálásárólvan szó, amely sajnos elmaradt az elemzői várakozásoktól. Az elsőnegyedéves 4,2%-os éves bővülés és az általunk várt 3,8%-os emelkedést isalulmúlta a második negyedéves 3,2%-os emelkedés. Negyedévesösszehasonlításban 0,9%-os bővülést kaptunk a megelőző negyedév 1,4%-aután. Mivel előzetes adatról lévén szó pontos képet még nem tudunk adni azalulteljesítés okára. A végső, részletes adat majd szeptember ötödikén kerülpublikálásra. A KSH annyit közölt, hogy a második negyedévi növekedésrepozitív hatással volt a szolgáltatási szektor. Ez talán az élénkülő belsőkeresletre utalhat, ami átfogó tendencia az európai kontinensen is. Azonbannegatív hatással volt az ipari termelés, mivel az a második negyedévbenlassabban bővült, mint az elsőben. Szintén a gazdasági lassulás felé hatottak anem-piaci szolgáltatások, így a kormányzati, az egészségügyi és oktatásiberuházási kiadások. Végül a szinte megjósolhatatlan mezőgazdasági termeléslehetett a másik ok, ami visszahúzta a növekedést, hiszen a KSH megítélésealapján csupán átlagos évet produkálhat. Emellett egy erős bázishatás iscsorbította a felülteljesítés valószínűségét. Amúgy az első negyedéves 1,4%-osnegyedéves alapú bővülés 0,9%-ra csökkenése továbbra is dinamikusnövekedési képet fest. A második negyedéves adat által még nem módosított évvégi várakozásunk 3,8%-os erősödés, ami a tizenegy éve nem látott fejlődéstjelentene. Azonban a részletes adatok ismerete utáni felülvizsgálat sem fogjajelentősen negatív irányba módosítani az éves dinamikát. Az NGM jelzéseszerint az EU-források felhasználása, a lakástámogatások, az adócsökkentésekés a béremelések együttesen gyorsuló gazdasági növekedéshez járulnak majdhozzá a második félévben, így az első félévi 3,7%-os átlagos GDP-növekedésután az egész éves átlagos növekedés 4,1% lehet.  Ateljes régió, sőt a teljes európai kontinens nagyon jó negyedévet zárt. Azonbanrégiós összehasonlításban megint sereghajtókká váltunk és ebben akésőbbiekben sem várható változás, hiszen ilyen szinten már a szabályozói,törvényhozási környezetbeli különbségek okozzák a különbségeket. Akötvénypiacon minimális mozgást láthattunk. A 10-éves állampapír hozama 4bázisponttal 3,07%-ra mérséklődött. A hozam legutoljára július közepén voltalacsonyabb. Amúgy, ahogy az az egyre javuló CDS felárból is látható – ahéten 2008 májusa óta nem látott alacsony szintre hullott a felár – stabilhozamkörnyezetben találjuk magunkat. A forint esetében már nem beszélhetünkilyen kiszámítható jövőképről. Az árfolyam a hónap eleje után újra a 303közelébe esett vissza és ugyan a 300Ft környéke erőteljesebb támasz képvisela technikai mutatók alakulása miatt nem zárható ki, hogy még erősebb forinttaltaláljuk szembe magunkat. A héten MNB kamatdöntő ülés lesz, de semkamatváltoztatást, sem kommunikációbeli módosításra nem számítunk. Sőt,egészen 2019 második félévéig nem számítunk kamatemelésre idehaza. Így ajövő hét újra csendes lehet, ahol a befektetők a nyár utolsó teljes hetét mégkiélvezik.2017. augusztus 18.

Augusztus 3-a után újra 304Ft alatt zárt az árfolyam. Úgy tűnik csak átmenetivolt a 13- (304,29) és a 20nmá (304,59) feletti időszak és újra a 303,3Ftkörnyéki támaszok tesztelése került célkeresztbe. A trend amúgy továbbra islefelé mutató, amit a technikai mutatók is megerősítenek. A Bollinger-szalagokjúnius óta nem látott közelségben, ami trendszerű elmozduláshoz vezethet. A303Ft környéke erős támaszt képez2017. augusztus 17. eur/huf

Átmenetileg bement 304 alá, majd visszatért fölé az árfolyam a várt alatti GDPadatokra. A technikai szintek nem változtak érdemben, ami azonban furcsa,hogy a kurzus a gyengébb számokra nem emelkedett még tartósabb jegybankiélénkítést feltételezve, hanem ment a saját feje után. Ez is jól mutatja, hogymennyire nyár van, és mennyire nincsenek ilyenkor a piacon a nagyobb ésracionálisabb szereplők. Lényegében áll a piac. Támasz 303-304 között,ellenállás 306-nál van. Nyár végéig lehet, hogy ezt még sokszor el kellismételni.2017. augusztus 16. eur/huf

A korábbi napok rövid emelkedő trendje megtört ugyan, de nagy változás ebből sem alakult ki az árfolyam kereskedésében. A kurzus elsődleges támasza továbbra is 304, alatta pedig 303, míg ellenállás, amennyiben innen elmozdulna ismét a kereskedés, legközelebb 306-nál lenne. Ma friss GDP jön, ami hatással lehet a forintra is. A vártnál jobb adat ismét 304-ig, vagy az alá lökheti a kereskedést. Ellenkezőleg 305-306 közötti szinteket is láthatunk.2017. augusztus 15. eur/huf

Az észak-koreai feszültség enyhülésével a régiós devizák is fellélegeztek kicsit, bár komoly eladói nyomásról eddig sem beszélhettünk. Mindez összességében azt jelenti, hogy az elmúlt napok emelkedő trendje 304-nél megtörhet, a kurzus pedig ismét 303 közelében találhatja magát. Amennyiben a helyzet megint rosszra fordul, vagy a holnapi GDP csalódást okoz, úgy jöhet a 306.2017. augusztus 14. eur/huf

Kialakult egy pár napos emelkedő sáv, amelynek éppen az alján áll a kurzus. Ebből 304-nél tudna ma leesni, ami további esést generálhatna, vissza a korábbi, 303 körüli szintekre. Ez akkor lehetséges, ha a dollár és az északkoreai feszültség megint enyhül. Ha nem, akkor ebben a szűk emelkedő trendcsatornában haladhat felfelé a kereskedés, visszatesztelve a 306-os ellenállást. Szerdán GDP adatok jönnek, ami ugyancsak fontos lesz a forint számára.2017. augusztus 11. eur/huf

Tovább emelkedett tegnap a kurzus, amely azt jelenti, hogy a jegyzések már a 306-os szintet közelítik. Jóllehet ez még mindig messze van a csökkenő trendcsatorna felső szárától, amely 307,9 körül húzódik jelenleg, de az 50nmá jelentette rövid távú ellenállásig, ami meg 306,9-nél van, már nincs akadály. Adat nincs.2017. augusztus 10. eur/huf

Gyengülnek a régiós devizák az euróval szemben, a forint pedig valahol a középmezőnyben ugyancsak gyengébb szintekre ugrott. Tegnap a reggeli 304 közeli szintekről egészen 305-ig jutott a kurzus, ma pedig már ennél is feljebb, 305,5 körül folytatódott a kereskedés az ázsiai bankközi piacon. A csökkenő trend mindenesetre akkor törik, ha a trendcsatornából ki is lép a kurzus, ehhez azonban ellenállás csak 308 körül lesz majd. Addig az 50nmá 307-nél érdekes lehet. Támasz 305-nél.2017. augusztus 9. eur/huf

Nincs változás, talán csak annyi, hogy a kurzus egyre szűkebb tartományban mozog, ami azt jelenti, hogy lassan innen egy komolyabb elmozdulásra lehet számítani, bár ehhez kellene valamilyen esemény is, hiszen ilyen volatilitás mellett pusztán a technikai szintek nem biztos hogy elég katalizátort jelenthetnek a nyári forgalomban. Mindenesetre a technikai szintek nem változtak: támasz 304-nél, ellenállás 305-305,5 körül van.2017. augusztus 8. eur/huf

Változatlanul a 304,6-os 13nmá ad ellenállást, majd felette, amennyiben ez elesik, a 305-ös lélektanilag is fontos szint. Támaszok ugyanott vannak, mint tegnap, lényegében tehát nem változott semmi. Irány nincsen, forgalom sem nagyon, és nagyjából megyünk együtt a régióval.2017. augusztus 7. eur/huf

Második napja gyengül az árfolyam, de egylőre csak a csökkenő trendvonalat - amit a 13nmá (304,8) jól szemléltet - sikerült visszatesztelni. A technikai mutatók bizonytalanok. Vételi jelzésünk még nincs, de a 305Ft-os ellenállások áttörésével megkapnánk a zöld jelzést akár a 306Ft fölé. Támaszt a 303,8Ft nyújt a 303Ft előtt.HETI ELEMZÉS

A forint tovább erősödött a héten, az euróval szemben 303-as szint közelébe került a jegyzés (27 hónapja nem volt ilyen erős). Az okok között talán a legfontosabb az, hogy az euró rendkívül hirtelen és gyorsan erősödik a dollárral szemben és az általános gyakorlat szerint az euró erősödése a forint további erősödését hozza – ráadásul most mindez az uborkaszezonban történik, rendkívül alacsony kereskedési forgalom mellett. A háttérben természetesen ott van a pozitív makro-sztori illetve az MNB kommunikációja is, miszerint a monetáris politika számára az árfolyam jelentősége csökkent, vagyis toleránsabb a jegybank a forint erősödésével szemben. Megjelentek egyébként olyan vélemények is, melyek tartósan a 300-as szint alá várják az EUR/HUF árfolyamot – ez önbeteljesítő jóslattá is válhat pedig rövid távú deviza-spekulációt elindítva. Mindazonáltal mi úgy gondoljuk, az hogy a forint erősödése nem tart sokáig, az őszi hónapokra ismét a 310 körüli EUR/HUF árfolyamokra számítunk. Az előttünk álló héten derül fény arra, hogy júliusban milyen irányt vett az infláció Magyarországon. Várakozásunk szerint oldalirányt vett, vagyis mi változatlanul 1,9%-os éves pénzromlási ütemet jelzünk előre. Ennek hátterében ismételten az üzemanyagárak csökkenése áll: számításaink szerint az üzemanyagok havi átlagos ára júliusban 1%-kal maradt el a júniusitól. Ráadásul a szezonális élelmiszerek és a ruházati cikke ára is csökkent. Azonban ez volt valószínűleg az utolsó 2% alatti inflációs adat: augusztustól tartósan 2% fölé emelkedő inflációt várunk. Az év végére 2,7%-os inflációt, jövőre pedig már 3% fölötti prognosztizálunk. Mindazonáltal arra nem számítunk sem jövőre sem 2019-ben, hogy az inflációs célsáv (2-4%) fölé emelkedjen a pénzromlási ütem, így a monetáris politika számára sürgős teendő nincsen.2017. augusztus 4. eur/huf

Az árfolyam továbbra sem tud szabadulni a keddi kereskedési tartományból, de tegnap július 17-e óta nem látott gyengülést tapasztalhattunk. Azonban hiába, mert önmagában ez semmit sem változtat a csökkenő trenden. A technikai mutatók továbbra is eladási jelzésen, bár a túlvettség néhol csökkent. A 304Ft komoly ellenállást a gyorsan csökkenő 13hmá (304,9) előtt. Támaszt a 303Ft nyújthatna a 302,6Ft előtt.2017. augusztus 3. eur/huf

Egy belső napot (támasz: 303,09; ellenállás: 304,36) kaptunk, ami bizonytalanságra utal. Korai lenne még trendfordulóról beszélni, hiszen a technikai mutatók ilyet még nem sugallnak, mivel mind jelentős (túladott) eladási jelzésen. A 304Ft komoly ellenállás a csökkenő 13nmá (305,1) előtt. Támaszt a 303Ft, illetve a 302,5Ft képez.2017. augusztus 2. eur/huf

A 303-as szint egyelőre fogja a kereskedést, de amennyiben ez elesik, úgy a300-as támasz kerülhet terítékre, mert más komolyabb támasz már ténylegnincsen. Az MNB szemlátomást megengedőbb az erősebb forinttal szemben, deaz is igaz, hogy nyár van, és ilyenkor felesleges is lenne közbeavatkoznia,amennyiben nagyon zavarná. Továbbra is arra számítunk, hogy az árfolyammagasabb szintekre tér vissza nyár végével. Ellenállást 304,5-305 körül látunkelsőre.2017. augusztus 1. eur/huf

Az árfolyam már a 304-es támasszal próbálkozik, amely, ha elesik, akkor egészen 300-ig már lényegében nincsen semmilyen komolyabb akadály. A kereskedés jelenlegi szintje már messze az MNB komfortzónáján kívül esik, tegnap mégsem növelte FX swap tenderen keresztül a piaci likviditást. Azt gondoljuk, hogy az MNB a nyári időszakban értelmetlenül interveniálna, ezért nem is teszi. Jelenleg lehetetlen is megjósolni, hogy a mostani üres piacon meddig csökken még a kurzus. Komolyabb korrekciót ebben a hónapban már nem is nagyon várunk. Leginkább a lassú lecsorgás folytatódhat 300 közelébe.2017. július 31. eur/huf

Már 305 alatt folytatódik a kereskedés, de adat ma sem lesz és a külpiacihangulat lehet a döntő. A héten lesz MNB jegyzőkönyv, de sok újat az sem fogelárulni. A mostani szintek már az MNB komfortzónáján kívül eshetnek, és leszis ma lejáró FX swap, így érdekes lehet, hogy a lejáró mennyiséget túlkínálja-e abank, és amennyiben igen, akkor milyen mértékben, és az gyengíteni fogja-e aforintot. Szerintünk lesz túlkínálat, de a forintra ez nem lesz hatással.HETI ELEMZÉS

Megjelentek a friss júliusi bizalmi indexek itthon is a GKI felmérésében. Azüzleti bizalom emelkedett, míg a fogyasztói csökkent. A gazdasági isemelkedett. Az indexekre nem közöl várakozást a Bloomberg, de egyébkéntsem egy nagyon követett mutató. Tegnap kijött a júniusi munkanélküliségi adat,amely szerint a rendszerváltás óta még soha nem volt annyira alacsony amunkanélküliek aránya a munkaképes lakosság körében, mint előző hónapban.A KSH egyébként három havi átlagot néz időről időre, és ez lett most 4,4%után 4,3%. A piaci konszenzus itt 4,2% volt, de már a 4,3% is új mélypontnakfelel meg. Piaci reakció kifejezetten az adatokra nem volt. A forint továbboldalazott 305 és 305,5 között. A származtatott volatilitás közelíti vissza ajúnius közepi mélypontokat. A régióban a forint a héten egyébként az euróvalszemben a középmezőnyben volt 0,1%-os erősödésével. Nála nagyobbmértékben a szomszédok közül csak a lengyel deviza erősödött. A cseh koronaés a tágabb értelemben vett fejlődő devizák közül a líra és a rubel 0,5%-os,illetve 0,9%-os mértékben gyengültek. Az EUR/HUF 304-nél erős támasználvan, ami, ha elesik, akkor 300-ig nincs már semmi. Ezek a szintek már jóvalalatta vannak az MNB komfortzónájának, mi ennek ellenére azt mondjuk, hogya hagyományos módon ebben a nyári, likviditás nélküli kereskedésben nem foginterveniálni. Hétfőn egyébként újabb lejáró FX swap ügyletek lesznek – ottpróbálhatja meg megfogni a forinterősödést azzal, hogy a lejáraton túl adlikviditást a rendszernek, bár, ha őszinték akarunk lenni, korábban is volt márilyen, és akkor sem volt semmi hatása a forintra. Meglátjuk. Mindenesetre aforint biztosan nem marad itt sokáig, és a többség szerint inkább jelentősebbkorrekció jöhet lassan, mint sem további erősödés. Mi egyelőre tartjuk 310-eselőrejelzésünket közép távra vonatkozóan. Jövő héten jön MNB jegyzőkönyv,júliusi BMI, illetve júniusi kiskereskedelmi és ipari statisztika. A jegyzőkönyvtőlnem várunk semmit; a feldolgozói BMI maradhat a júniusi 57,2 közelében; akiskereskedelem és az ipar kibocsátása pedig maradhat éves 5-6% körül. Ahozamok és a BUBOR görbe most sem sokat tettek hozzá a hét eseményeihez.A BUBOR kamatok semmit, a hozamok ismét csak alig változtak. Utóbbiak éventúl 1-4bp-os mértékben emelkedtek, pont, mint a német lejáratok, tehátlényegében a piac megítélése nem változott, a papírok pedig mentek anyugatiakkal. Az 5 éves USD CDS 1bp-tal 105bp-ra süllyedt, ami 2008 nyaraóta a legalacsonyabb érték.2017. július 28. eur/huf

Nincsen változás tegnap ilyenkorhoz képest. Az árfolyam most inkább felfelé próbálkozik kitörni abból a szűk sávból, amelyben napok óta benne ül. Ehhez nagyon nem lesz segítség adatok formájában, így leginkább a régiós hangulat mozgathatja tovább a szálakat a mai kereskedésben is. Fontos támasz változatlanul 304-nél, alatta 300-nál, míg ellenállás 306-nál és 308-nál van.2017. július 27. eur/huf

Nem változott sok minden a forint árfolyamában. A Fed tegnapi üzenete, amit apiac úgy értelmezett, hogy a mérlegének csökkentése a tartósabban cél alatti inflációmiatt lassabb lehet a vártnál alapvetően korrekciót hozott a régiós devizáknál, így aforintnál is. Ez azt jelenti, hogy most egy kicsit feljebb áll a kurzus, valahol 305,4körül, nem pedig 305-höz tapadva, avagy az alá beragadva. Forgalom nemnagyon van, és volatilitás sem, az árfolyam így pedig marad a régiós ösvényen, amieléggé unalmas, de összességében arról szól, hogy kis erősödés, és még kisebbkorrekció…néha.2017. július 26. eur/huf

Úgy tűnik egyelőre kitart a 305Ft-os támaszszint, ahol október óta nem jártunk. Azonban egyértelműen látható a csökkenő trend, amelynek törése majd csak a 306Ft, illetve a 13nmá (306,7) meghaladásával valósulhat csak meg. A technikai mutatók eladási jelzésen, természetesen túladottságban, de június elején ez nagyobb mértékű volt. A csökkenés folytatása esetén a 304,2Ft képezne támaszt.2017. július 25. eur/huf

Úgy tűnik egyelőre kitart a 305Ft-os támaszszint, ahol október óta nem jártunk. Azonban egyértelműen látható a csökkenő trend, amelynek törése majd csak a 306Ft, illetve a 13nmá (306,7) meghaladásával valósulhat csak meg. A technikai mutatók eladási jelzésen, természetesen túladottságban, de június elején ez nagyobb mértékű volt. A csökkenés folytatása esetén a 304,2Ft képezne támaszt.HETI ELEMZÉS

A héten kevés gazdasági adatra figyelhettek a befektetők. Ugyan kamatdöntő ülés is volt a héten, de a vártnak megfelelően a jegybank nem változtatott monetáris politikáján. A fokozatosan lassuló infláció és az erős fizetőeszköz miatt nem is volt szükséges semmilyen változtatás. Így az MNB 14 hónapja rekord alacsony szinten 0,9%-on tartja az alapkamatot. Véleményünk szerint még nagyon hosszú ideig legalább 2019 második feléig ilyen alacsonyan marad az irányadó kamat és a jegybanki eszköztárban előkelő helyre előlépő bankközi kamatok (BUBOR) is majd csak a jövő év második felében kezdhetnek el emelkedni. A jegybank az inflációs kockázatokat alacsonyabb irányban látja, ezért sem sietik el a szigorítást, amivel mindenféleképpen megvárják az EKB kamatemelését. A fogyasztói infláció júniusban 1,9%-t lett, ami már kívül van a jegybanki 3% ± 1%-os sávon. Ráadásul negyedik hónapja zsugorodik a mutató főként az alacsonyabb energiaáraknak köszönhetően. A hozamgörbe csupán 2-4 bázisponttal emelkedett az elmúlt hét folyamán. A legnagyobb elmozdulást a hosszú végén találjuk, míg a rövid eleje alig 0,5 bázisponttal emelkedett. Azonban ez a minimális elmozdulást jelentősebb hét közepi volatilitást takar. Kedden a 10-éves állampapír hozama június vége óta nem látott 3,08%-ra esett folytatva a július 7-e óta tartó csökkenő trendet. Ez tört meg a szerdai és csütörtöki hozamemelkedésekkel. Mindezek ellenére a 10-éves hozam május eleje óta a 3,09% között ingadozik és egyelőre semmilyen jel sem utal arra, hogy kitörne a sáv tetejét jelentő 3,24%-os szintből. A forint esetében sokkal volatilisebb héten vagyunk túl. Az árfolyam október óta nem látott mélységbe esett átesve a korábban erős támaszt jelentő 306Ft-os szinteken. Pillanatnyilag a 305Ft képezhet megállót, de a technikai mutatók enyhe túladottságuk ellenére alátámasztják a csökkenő trendet. Hosszú távún semmiféleképpen sem számítunk az ilyen erős szintek fennmaradására, de az alacsony nyári kereskedés és az EURUSD két éve nem látott szintjei nyomás alá helyezik az árfolyamot és felerősítik a volatilitást. Tavaly októberben egészen 303,3Ft-ig esett a valutapár, így ennek újbóli meglátogatása sincs kizárva. A jövő héten még kevesebb piacmozgató gazdasági adattal találkozunk. Csak a csütörtökön megjelenő júniusi munkanélküliségi ráta tartogat némi izgalmat. A jelenlegi piaci várakozások alapján 4,2%-ra, rekord alacsony szintre zsugorodhat a mutató az előző havi 4,4%-hoz képest.2017. július 24. eur/huf

Úgy tűnik egyelőre kitart a 305Ft-os támaszszint, ahol október óta nem jártunk. Azonban egyértelműen látható a csökkenő trend, amelynek törése majd csak a 306Ft, illetve a 13nmá (306,9) meghaladásával valósulhat csak meg. A technikai mutatók eladási jelzésen, természetesen túladottságban, de június elején ez nagyobb mértékű volt. A csökkenés folytatása esetén a 304,2Ft képezne támaszt.2017. július 21. eur/huf

A 306Ft áttörésével - nagyrészt az euró erősödésének köszönhetően - tavalyoktóber óta nem látott mélypontokra esett az árfolyam, amikor is 304Ft alatt isjárt. A 305,2 megállót képezhet, de nincs különösebb akadálya a 304Ft feléelmozdulásnak. A technikai mutatók eladási jelzésen, de júniusban nagyobbtúladottságot láthattunk. Lassan négy hetes csökkenő trenddel van dolgunk. A306Ft már komoly ellenállás a csökkenő 13nmá (307,17) előtt.2017. július 20. eur/huf

Lényegében egyhelyben toporog az árfolyam, miközben még mindig fogja a306-os támasz, ami várakozásunk szerint a mai EKB után is kitarthat, mivel aforint most önálló életet él, ami unalmas ugyan, de nem sok esély van arra, hogyaz euró trendjének bármi változása befolyásolja. További forinterősödés 304körül korlátolt, míg ellenállás felfelé leginkább csak 308 körül van.2017. július 17. eur/huf

Kedden kamatdöntő ülés lesz, de nem várunk semmi újat az MNB részéről. Az inflációmájusban a vártnak megfelelően jött le éves minimumra, miközben egyhuzambannegyedszerre csökkent (immáron 1,9%-ra). A jegybank legutóbb nagyot lazított a 3 havikorlát újabb vágásával, így most nem kell semmi rendkívülire számítani. Az erős forintpedig ebben a nem túl likvid időszakban feltehetően ugyancsak nem vált ki nálukintervenciós kényszert, mert egyrészt most nem lenne hatásos, másrészt lassan úgy isfeljebb megy majd a kurzus, vissza 310 köré. 306 mindenesetre erős támasz, éstechnikailag érdekes, ha elesik, akkor ugyanis megnyílik az út 304 irányába. Korrekció308-nál korlátos.HETI ELEMZÉS

Negyedik hónapja megszakítás nélkül süllyedő infláció és ennek ellenéreegyre erősebb forint mellett tartja soron következő kamatdöntő ülését kedden a jegybank. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy mindenmarad a régiben, bár az ellenkezőjére most is vannak várakozások. Azinfláció, ami júniusban már csak 1,9% volt, féléves mélypontra süllyedt ésezzel kiesett a toleranciasávból is. Ez azonban nem lephet meg senkit,hiszen lehetett tudni, hogy az erős bérdinamika csak késleltetve fejti kihatását, és a második negyedév ezzel együtt sokkal visszafogottabb lehetaz árdinamikát illetően. Ami a forintot illeti, ott pedig leginkább átmenetitényezőkről van szó az erősödés mögött, éppen ezért azt nem is kell várni,hogy a mostani alacsony forgalomban a jegybank bármilyenkommunikációs eszközzel majd interveniáljon. Ez szerintünk nem reális.Egyszóval komolyabb piacmozgató hatása elvileg nem kellene, hogylegyen a keddi ülésnek. Más fontos nem lesz, leszámítva egy friss béradatotmájusra, amelyben várakozásunk szerint változatlanul 10% körüli évesnövekedést fogunk látni. A hozamok és a kamatok stabilak. Előbbiekmélypontjuk közelében, utóbbiak azokon vannak. Ami érdekes, ésvalószínűleg ez is hatással lehet a forintra a magasabb idegenforgalmikereslet mellett, hogy az 5 éves CDS a napokban is tovább csökkent, ésezzel már a 2008-as válság előtti szinteken áll. Jelenleg kicsit kevesebb,mint 106bp. A forint már a 306-os támaszt közelíti, ahol véleményünkszerint már lehetnek erősebb akadályok. Hogy lesz-e fordulat az árfolyamcsökkenő trendjében, az továbbra is kérdéses. Ha lesz, akkor az is korlátoltemelkedést hozhat csak, legfeljebb is csupán 308-ig. Ha meg nem, akkorez a lassú lecsorgás folytatódhat még jó pár hétig, akár a tavaly októberi304 körüli szintekig is. Rövid távon 306 alatt a júniusi mélypont, azaz a305,6-os szint képez támaszt2017. július 14. eur/huf

Tovább javult a hazai gazdaság megítélése; az 5 éves CDS-felár továbbcsökkent, míg a forint tovább erősödött. Igaz, továbbra is igen alacsony abankközi forgalom, főképp a nyári időszak miatt, de az árfolyam egyre lejjebbvan, míg a hazai deviza régiós viszonylatban is a jobbak között teljesít. Most amájus végi szinteken folyik a kereskedés – itt, 306,5 körül és 306-nál támaszoklesznek, lassan pedig akár némi fordulat is jöhet, vissza 308 irányába.2017. július 13. eur/huf

Újabb jelentős erősödéssel az emelkedő trendvonal alá esett az árfolyam,ráadásul a Bollinger-szalagokon (307) is kívül zárt. A technikai mutatók eladásijelzései alapján várhat a június közepi mélypontok érintése, bár néhol mártúladott tartományban vagyunk. Támaszt a 306/305,8Ft képez. A 307Ftellenben már komoly akadály.2017. július 12. eur/huf

Várakozásunknak megfelelően folytatódott a forint erősödése. Az árfolyam ahétfői mélypontok közelében zárt. Az elére 307,6Ft-os szint a június elejeoldalazás középpontja, így tartósan fennmaradhat. Ez ellen szól, hogy atechnikai mutatók további forint erősödést vetítenek előre. Támaszt ebben azesetben a 307,2 Ft képezhet, viszont alatta újra a 306Ft kerül képbe. Fentről a308Ft már mint akadály szerepel.2017. július 11. eur/huf

A pénteki beerősödés után tegnap sem tudott lényegében elrugaszkodni azárfolyam a másfélhónapos kereskedési sáv közepéről, a 308Ft-ról.A technikaimutatók további erősödést vetítenek előre, ami 307,2Ft-ra húzhatná el azárfolyamot. A gyengülés irányában az 50nmá (308,9) a komoly akadály.HETI ELEMZÉS

Gazdasági adatokból bőven ellátott hét áll mögöttünk. Szinte mindegyik naprajutott közzététel, amelyek többsége a májusi hónapot írták le. Összességébenelmondható, hogy mindenhol várakozásokat meghaladó értékeket kaptunk,amelyek megerősítik a kimagasló első negyedéves GDP teljesítmény átörökítéséta második negyedévre is. Hétfőn feldolgozóipari BMI-t kaptunk várakozásokatmeghaladó mértékben csökkent ugyan, de az előző hónap 61,9-es értékerekordnak számított. A mutató továbbra is a bővülési tartományban található(50 feletti értékek), sőt 2013 augusztusa igaz ez. Ráadásul az egy évemegkezdett emelkedő trend is töretlen. A csökkenés az új megrendelések éskibocsátás visszaesésének köszönhető. Szerdánelőzetes kiskereskedelmi adatokat (+5,4%) kaptunk, ami a várakozásokatmeghaladó mértékben bővült májusban. Az adatok előzetes mivolta miattpontos részletekkel nem szolgálhatunk a jelentős javulás okáról, de a főcsoportok szerinti bontás már ismert. Az élelmiszer- ésélelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 2,6%--kal, a nemélelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9,8%-kal, az üzemanyagkiskereskedelemben4,3%-kal emelkedett az értékesítés volumene. E nap jelentmeg a Nemzeti Bank júniusi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve is, depiacmozgató újdonságot nem tartalmazott. Továbbra is az a véleményünk,hogy nagyon alacsony szinten maradnak a bankközi (BUBOR) kamatok, míg azalapkamat (0,9%) majd csak 2019-ben indulhat el fölfelé az EKBkamatemelését követően. Csütörtökön szintén előzetes ipari termelési adatokatkaptunk, amelyek szintén meghaladták a várakozásokat. Sőt, ez volt 2015vége óta a harmadik legnagyobb javulása a szektornak. A havi szintentapasztalt 2,3%-os emelkedés is számottevő. Idén eddig csak februárban(3,2%) láthattunk erősebbet. Azonban előzetes adatokról lévén szó a megugráspontos okát még nem tudjuk. Pénteken a külkereskedelmi egyenleg haladta megvárakozásainkat (913 vs 895 millió euró). Az export 15,5%-kal, míg az import16,7%-kal javult az előző havi értékekhez képest. Éves szinten 19% és 18%-osa javulás. Az év első öt hónapjának eredményét összehasonlítva ugyanottjárunk, mint tavaly ilyenkor. Közel 4,3 milliárd euró többletet sikerültfelhalmozni. Mindeközben a világban tapasztalható hozamemelkedés hazánkatis elérte. A 10-éves állampapír hozama a héten 10 bázisponttal 3,19%-raemelkedett. Legutoljára május elején láthattunk magasabb szinteket. A júniusvégi mélypontokhoz képest pedig már több mint 26 bázispontos ugrásttapasztalhattunk. Ennél erősebb két heti elmozdulást legutoljára január közepéntapasztaltunk. Az egy és három éves papírok 1, illetve 5 bázisponttaligyekeztek lekövetni a hosszú papír mozgását. A forint ez idő alatt egy szűksávban oldalazott a 308,5Ft körül. Ugyan egyszer érintette a 100nmá-át(309,68), de megtartani a szinteket már nem tudta. Alulról a 308Ft, mint azelmúlt másfél hónapnyi kereskedési sáv középszintje támaszt. A jövő héten akeddi inflációs adatok lesznek érdekes a gazdasági eseménynaptártekintetében. Az előző havi 2,1% után várakozásaink szerint 2,4%-ra erősödikmajd a fogyasztói árak inflációja éves összehasonlításban. A hozamemelkedésmértéke lassulhat, bár a 10-éves állampapír hozama 2015 júliusától a 2,77% -3,7% között mozog, így még van tér felfelé a trendcsatornában.2017. július 7. eur/huf

Hiába járt az árfolyam napközben a 100nmá (309,7) közelében a napot végüla 20nmá (308,52) alatt zárta. A 200- (309,4), az 50- (309,05) és a 13nmá-ok(309,17) mind komoly ellenállást képeznek. Így nem meglepő, hogy a technikaiindikátorok még a forint erősödést sugallják. Támaszt a 20nmá alatt a308/307,5 Ft képez. Amúgy továbbra is a másfél hónapos kereskedési sávközepe (308) körül ingadozik az árfolyam.2017. július 6. eur/huf

A keddi erősödést igyekezett korrigálni az árfolyam, de az egy hete tartó csökkenő trend továbbra is fennáll. A 308Ft erős támasznak bizonyulhat, mint az elmúlt másfél hónap sávközepe. A technikai mutatók is kezdenek visszarendeződni, így a 307Ft felé esésnek csökkent az esélyt. Ugyanakkor fentről a csökkenő trendvonal és a szintén csökkenő 50nmá (309,14) akadályoznak erőteljesebben.2017. július 5. eur/huf

Rég nem látott mértékű erősödést kaptunk az árfolyam, de voltaképpen csak a másfél hónapja tartó oldalazás középvonalához (308) került vissza. A technikai mutatók további erősödést sejtetnek, ami így a 307Ft közelébe történő csökkenést jelent. A 20nmá (308,5) már komoly ellenállás.2017. július 4. eur/huf

A forint árfolyam az elmúlt hónapban a 309Ft körül ingadozott. Az előző heti 310Ft feletti szintekről így most korrigál. Átesett a 13nmá-án (309), így a 308Ft érintése lehet a következő megálló. A technikai mutatók is alátámasztják a forint újabb erősödését. A 308 Ft sérülése esetén a 307 Ft fogja megfongni a csúszát. Alacsonyabb szintekre egyelőre nem számítunk.HETI ELEMZÉS

Az előttünk álló héten több fontos gazdasági statisztika lát napvilágot. A KSH közölni fogja a májusi előzetes adatot a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról, az ipar teljesítményéről és a külkereskedelmi forgalomról. Mindezek az adatok mellett megtudjuk, hogy júniusban hogyan zárt az államháztartási egyenleg és azt is, hogy a beszerzési menedzser index mit mutat a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban. A mi várakozásunk az, hogy az adatok visszaigazolják a viszonylag erős gazdasági növekedés folytatódását a második negyedévben is. Gyorsuló növekedésre számítunk a kiskereskedelmi forgalom bővülése kapcsán (4,5%-os éves növekedést várunk az áprilisi 3,2% után), az ipar esetében pedig az április megbicsaklás után ismét növekedést várunk (3,5%-os éves bővülést, az előző hónapban mért 3,4%-os visszaeséssel szemben). A külkereskedelemben a többlet lassú ütemű csökkenése folytatódhat (a kumulált első öthavi többlete a tavalyi 4,3 milliárd euróról 4,1 milliárdra mérséklődhet). A Moody’s hitelminősítő naptárjában péntekre (július 7.) van beírva az, hogy Magyarország adósságminősítésével foglalkozzon. Ez azonban csak egy lehetőség, nem fog feltétlenül bekövetkezni a frissítés. Ha azonban igen, akkor sem várunk változtatást: tavaly novemberben minősítette fel a Moody’s – fél év leforgása alatt semmi olyasmi nem következett be, ami akciót igényelne a részéről. Mindazonáltal 12-18 hónap távlatában további felminősítésekre számítunk a kockázatok csökkenése, és az erősödő gazdasági növekedés miatt.2017. július 3. eur/huf

A forint a régió többi devizájával együtt gyengülget kicsit az euróval és a dollárral szemben, de ez nem nagyon látszik meg pl. az EUR/HUF árfolyamán, az ugyanis nagyjából változatlan szinten áll, sőt talán kissé lejjebb is jött a 310- es ellenállásról, ami inkább a forint tétlenségét mutatja, és azt, hogy az 50-es, 100-as és 200nmá körüli ellenállási sáv továbbra is áttörhetetlen.2017. június 30. eur/huf

Összességében annyi változik, hogy az 50-es a 100-as és a 200nmá alá esik,ez pedig megnehezíti a 310 feletti kitörést, és horgonyzottabbá teszi a mostaniszinteket 310 körül. Minden más ugyanaz. A fejlett devizákban van egyfajtaszigorodási várakozás a jegybanki politikákkal kapcsolatban, de ez egyelőrecsak nagyon marginálisan érinti a hazai devizát2017. június 29. eur/huf

Nem változott semmi. Ahogy a keddi, úgy a tegnapi EKB-s komment sem hatotta meg a kereskedést nagyon. A fontos technikai szintek lefelé és felfelé ugyanott állnak, ahol korábban. A kurzus egyelőre beragadt 310-nél. Fontos adat holnap lesz euró oldaláról, addig a régiós együttmozgás segíthet.2017. június 28. eur/huf

Az EKB üzenetétől függetlenül emelkedik lassan tovább az árfolyam. Ma reggel 310 körül áll, és az erősebb euró csak visszafogottan jelentkezik a jegyzésekben. A régióban sem látni egyelőre ilyesmit. A kurzus mindenesetre már az 50-es, 100-as és 200nmá adta ellenállási sáv felett jár, és most a kerek 310-es szint van soron. Innen további emelkedés első körben 311-ig elképzelhető – ez a május-júniusi esés 61,8-as szintje. Az MNB változatlan és az EKB szigorodó kilátásai a kamatpolitikát illetően felfelé hajtják az árfolyamot, de a kedvező hazai növekedési kilátások ezt némileg ellensúlyozzák. Kérdés, hogy mennyire.2017. június 27. eur/huf

Két nap is megközelítette a 310-et az árfolyam, de végül mindkét esetbenlefordult róla. A 310-et erősítette egyébként az 50-es és a 100nmá is. Jelenleg a200nmá ad ellenállást, ma reggel legalábbis ez alatt kereskednek vele, deinkább erről a 309,4-es szintről is csorog lefelé 309 irányába. Adat nincs, ígymarad a régióval való együttmozgás. Távolabb ellenállás 311-nél, támasz308,9-nél van.2017. június 26. eur/huf

Nagyon lassan araszol felfelé az árfolyam a 310-es kerek ellenállás irányába.Ez azt jelenti, hogy jelenleg éppen a 200-as és a 100nmá közötti sávban állnaka jegyzések – pillanatnyilag a 100-as felett, de az 50-es alatt még. A 200-as309,4-nél, a 100-as 309,6-nál, az 50nmá pedig 309,7-nél fogja a kurzust.Adat nem nagyon lesz, így a régiós hangulat segítheti tovább, avagy fordíthatjameg a kurzust. 310 felett 311-nél, lefordulás esetén 309 alatt pedig 308,9-nélvan akadály.HETI ELEMZÉS

A hét legfontosabb eseménye a jegybanki ülés volt, ahol a kamatokmaradtak, de a bankközi likviditás tovább fog nőni, mert az inflációsvárakozások romlottak, és a jegybank fél évvel kitolta 2019-re a középtávúcél elérését. A 3 hónapos betéti állomány következő negyedév végi felsőkorlátja 200 milliárddal 300 milliárd forintra csökken. A lépések várhatóakvoltak, a forint mégis gyengült kicsit és a hozamok is estek valamelyest. AzEUR/HUF most már 310 alatt áll szorosan, korábban 307-308 közöttmozgott inkább. Nagy forgalom nincs, nyár van, komolyabb elmozdulásegyelőre nem várható, és az implikált volatilitás is historikus mélyponton áll.A hozamgörbe laposodott. Az éves 1, a három és öt éves 7, a 10 éveshozam pedig 2bp-tal csökkent egy hét alatt. A 10 éves most 2,93%. Innenmár nincs messze a mindenkori mélypont, de szerintünk azt csakmegközelíti a hozam, nem éri el. Mindenesetre a normalizálódás lassúfolyamat lesz. A külföldi állomány nőtt. Egy hét alatt 14 milliárd jött vissza,míg az átlagos futamidő is emelkedett kicsit. Az IRS görbe jobbanlereagálta az MNB-t, mert többet jött le kicsit, így az ASW szpredek kissétágultak. Az FRA görbe is lejjebb jött, de az szerintünk nem indokolt, mert aBUBOR kamatok innen már nem lesznek lejjebb, mert technikailag is elértéka mélypontot. A jegybank sem várja lejjebb. Ami tehát tovább süllyedhet amagasabb likviditás (további FX swap tenderek és még alacsonyabb 3 havijegybanki betét) által, az a hozamgörbe és valamelyest az implikálthozamok (a BUBOR kamatoktól függetlenül). Utóbbi az EUR/HUFárfolyamában enyhe emelkedést, de hosszú távon továbbra is 310 körüliszinteket jelent. Jövő héten munkanélküliségi ráta jön, ami akár továbbicsökkenést is mutathat.Jogszabály változás !

Háromszázezer forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű pénzváltás esetén a pénzváltó iroda köteles az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt valamennyi adatra vonatkozóan azonosítani, és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni és a meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket elvégezni.A fentiek alapján az átvilágítás értékhatára 2017. június 26-tól 300.000,- Ft, a jelenlegi 500.000,- Ft helyett.2017. június 23. eur/huf

Változatlan szinten áll a kereskedés, ami azt jelenti, hogy a kurzus továbbra is309 és 310 között mozog, jóllehet még mindig előbbihez áll közelebb. Azárfolyam lényegében most nem annyira érdekes a külföldi nagyobbszereplőknek, leginkább pedig ennél fogva a régióval együtt mozgunk. A kérdéstovábbra is az, hogy áttöri-e a kurzus a 310 körüli ellenállásokat, avagy lefordulinnen, vissza az előző hetek sávjába.2017. június 22. eur/huf

Nagyjából ugyanott áll a forint, mint tegnap ilyenkor, így összességében nem történtsok változás. A kérdés továbbra is az, hogy az árfolyam elindul-e felfelé ésmegpróbálkozik a soron következő 200-as, 100-as és 50-as mozgóátlagokkal, nomeg a 310-es szinttel, avagy továbbra is itt marad a korábbi napok szintjén 309körül, esetleg lejjebb jön, vissza a korábbi sávba, 307-308 közé. Forgalom nemnagyon van, így leginkább a külpiaci, vagyis inkább a régiós hangulat döntheti eztel.2017. június 21. eur/huf

A jegybank tegnap a vártnak megfelelően gyengítette kicsit a forintot, amellyel azárfolyam el is ment egyhavi csúcsra. A kurzus 309,3 közelében várakozik, a kérdéspedig sokak számára az, hogy itt is marad-e, avagy akár tovább is tud-e emelkedni,hiszen itt már sorakoznak a fontosabbnál fontosabb ellenállások. Tegnap pl. a 200-as fogta meg, de feljebb ott áll a 100-as és az 50nmá is, no meg a 310-es kerekszint, ezekkel egyszerre a nyári pangásban pedig nem lesz egyszerű dolga ajegyzéseknek. Összességében: a forint gyengült, a hozamok estek, a BUBORkamatok nem változtak – a folytatás nem lesz túl izgalmas.2017. június 20. eur /huf

Forintgyengítő kommunikáció és további likviditás-növelés jöhet ma az MNBrészéről – legalábbis ezt árazza a piac. Az IRS görbe lejjebb jött kicsit, a forintbeállt 307,5 köré, a piaci konszenzus szerint pedig a 3 havi betét Q3 végéreújabb 150 milliárd forinttal csökken. Jelentős forintgyengítő hatást mi nemvárunk ilyen intézkedésektől, és szerintünk a BUBOR is stabil már a jelenlegiszinteken, de az állampapírok kereskedésében még van tér további erősödésre,azaz további hozamcsökkenésre, főképp a hosszabb oldalon.HETI ELEMZÉS

Adat nem volt a héten, de nem is történt semmi olyan lényeges a piacokon,amelyre érdemes lett volna odafigyelni, leszámítva a forint nem túl likvid piacontörtént jelentős erősödését, majd korrekcióját. A külpiaci hangulat alapvetőenkedvező maradt a Fed vártnak megfelelő kamatemelése után is, így a hazaipiac sem szerepelt rosszul összességében. Az állampapírok legalábbis nem. Akülföldi állomány a késleltetett adatok alapján érdemben nem változott sokat, atavasszal visszatért nagyobb nevek még mindig itt vannak. Az állomány most3335 milliárd forint, míg év elején volt 3200 milliárd is. A héten tehát ahozamgörbe lejjebb jött még egy kicsit. A hosszú oldal főleg, míg a rövidtovábbra sem nagyon változott. A 10 éves hozam bejött 3% alá – 6bp-talcsökkent, így most 2,95%-on áll a benchmark. Ami a külső megítélését illeti ahazai papíroknak, ott is tükröződik a fent említett helyzet. A némettel szembenközel legtöbbet a hazai papírok felára csökkent, míg az amerikai 10 évesnél amagyar 10 éves felára emelkedett majdnem legkevésbé a Fed kamatemeléseóta. A BUBOR kamatok semmit nem változtak – a 3 hónapos BUBOR továbbrais 0,15%-on áll, immáron bő három hete. Az FRA-k sem változtak, de nem ismeglepő, mert ahol most állnak, az mutatja nagyjából a reális jövőképet, azaz,hogy a BUBOR kamatok a jelenlegi szinteken stabilizálódnak. Továbbicsökkenést mi nem tartunk elképzelhetőnek, emelkedést pedig egészen 2018elejéig nem várunk. Egyszóval a korábbi spekulációt már nem is tükrözi nagyonaz FRA piac. Ami érdekesebb volt, az a forint piaca, ahol ugyan nem valaminagy a forgalom, lévén, hogy nyár van, de éppen emiatt eléggé csapongó is,és érdekes mozgásokat is produkál. A hét első felében esett – lejött 308,6közeléből 306 alá (valahol 305,6 körül fordult) –, majd ismét felfelé vette azirányt, és visszatért a hétfői szintekre, ahol azonban nem tudott megmaradni,így péntek délután már ismét kissé lejjebb áll (307,5 körül). Ami azt illeti, anyár egészében nagyjából erre is lehet számítani, hiszen a likviditás nem leszvalami magas, a fontosabb jegybankok kint nem nagyon csinálnak várhatóansemmit, itthon pedig annyira kiszámítható a monetáris politika (egyelőre), hogyaz sem fog sokat hozzátenni az összképhez. A kockázatok egyébként is eléggékiegyensúlyozottak mostanában. A HUF likviditás nő ugyan, de ez már csak ahozamokon érződik, a BUBOR kamatokon és így a HUF kamattartalmán nemnagyon (pláne, hogy a hitelezés is élénkül, ami a HUF likviditás növekedésétellensúlyozni kezdi). Ellenkező oldalon ott a rendkívül pozitív külső megítélés anövekedési kilátásokat illetően, ami nagyjából ugyanennyire hat a másikirányba az árfolyam esetében. Ennek együttese pedig most éppen nem isannyira érződik, hiszen nyár van, de ettől függetlenül a végeredmény egytartósabban 310 körüli, és esetleg csak 2018 második felétől emelkedő pálya,amihez meg még az is kell, hogy közben az EKB előbb lekezdjen szigorítani,mint az MNB. Ami egyébként a jövő heti ülést illeti, a 3 hónapos betétek őszikorlátja 350 milliárdra jöhet le, de ahogy már fentebb jeleztem, ennekvárhatóan leginkább csak a hozamokban lesz hatása, az effektív kamatokbanés a forint árfolyamában nem. A 3 hónapos betét egyébként várhatóanhamarosan teljesen elveszti jelentőségét, és az MNB aktív oldalra való átállásátkövetően érdekesebb lesz az, hogy a BUBOR kamatok onnantól elkezdnek-ekissé visszább emelkedni.2017. június 16. eur/huf

Úgy tűnik, hogy 306 alatt már nem érezte jól magát az árfolyam, ezért felfelévette az irányt, és egészen 308 fölé jött vissza. Hogy ez már a korrekció-e, aztegyelőre még nem lehet biztosan állítani, hiszen a piac pang, a forgalomalacsony, így egy-egy kisebb tétellel is meg lehet fordítani ennyire jelentősen azirányt, mint tegnap. Az biztos, hogy a mostani, 308 körüli szintekindokoltabbak, mint a 305-306 közöttiek. Komoly akadály csak 309,4-tőljelentkezik. Ott kezdődnek a mozgóátlagok, egészen 310,1-ig.2017. június 15. eur/huf

Amilyen kiugróan teljesített még egy napja, most úgy áll a sor végén a forint aFed emelését követő mini visszarendeződésben. Nagy változás nincsen, deazért látni mégis a régión az újabb kamatemelést. Forgalom továbbra semnagyon van, így marad a régióval való együttmozgás, amelyben támasz 305körül, ellenállás 306,2 felett 308-nál van.2017. június 14. eur/huf

A régiót enyhén felülteljesítve erősödik a forint – a jegyzések már 306 körül járnak. Forgalom nem nagyon van, így ez inkább a szokásos nyári hektikusság. A technikai kép kissé átrendeződött mindenesetre: támasz 305,9-nél és 305-nél, ellenállás első körben 307-nél van. Az esti Fed döntésre valószínűleg együtt reagál majd a térséggel a forint, ha egyáltalán lesz bármi reakció.2017. június 13. eur/huf

Nincsen változás az árfolyam kereskedésében – a jegyzések továbbra is az elmúlt hetek sávjában mozognak, nagyjából 307-309 között. A mozgóátlagok idő közben szinte teljesen kisimultak. Az MNB tegnapi 1 hónapos FX swap tendere után maradt a már meglevő HUF 850 milliárdos likviditás a bankközi piacon. A héten nincsen fontos adat, a forint így leginkább majd a tengerentúli Fed döntésre reagálhat elsőre. Pillanatnyilag a régióval együtt mozog a HUF, közben a 3 havi implikált volatilitás újabb mélypontra süllyedt. Továbbra is nehéz lesz innen kimozdulni.HETI ELEMZÉS

Az ünneppel rövidített hét ellenére az összes fontos gazdasági adatból jelent meg a héten bőséges feldolgoznivalót adva a piacnak. Kedden az áprilisi előzetes kiskereskedelmi értékesítési adat jelent meg, ahol a februári beesést (0,9%) nem számítva 2013 tavasza óta nem látott gyenge éves bővülést (2%) kaptunk csak. A tavalyi év erős bázisa miatt – csakúgy, mint februárban – nagy jelentőséget nem tulajdonítunk ennek a visszaesésnek. A legnagyobb zsugorodást az élelmiszer, szeszesital és dohányáruk csoportja (0,6% vs 3,6%) szenvedte el. Természetesen a kevésbé drága benzinárak (1,1% vs 2,3%) is hozzájárultak a visszaeséshez. A pozitívum, hogy a tavalyi évben tapasztalt csökkenő trend az értékesítés bővítésében úgy tűnik véget ért. Tavaly ősz óta 3% körüli növekedést láthatunk a statisztikában éves szinten. Szerda forgalmas nap volt, hiszen a májusi jegybanki ülés jegyzőkönyve és az ipari termelési adat mellett az első negyedéves GDP felülvizsgálatát is kézhez kaptuk. Az előbbi éves változása január óta nem látott alacsony növekedési ütemre lassult, míg havi szinten (-0,8%) hét hónapja nem láthattunk csökkenést. A visszaesés mögött a gyengébb autógyártás áll a KSH szerint. Részleteket itt is majd csak a későbbiekben kapunk. Az 1Q GDP adat végső olvasata 2006 óta a második legmagasabb értéket érte el. A magánszektor (+5,2% év/év) volt a fő mozgatórugó, amit a mezőgazdaság (-0,2 százalékpontos hatás az éves GDP változásban) némileg tompított. A feldolgozó- és építőipart érintő kedvező bázishatások mellett az ezeket kiszolgáló ipar és kapcsolódó beruházások (+28,4% év/év) szárnyalása segítette az adatot nagyrészt az EU pénzek felhasználása révén. Az ingatlanpiaci beruházások 52%-kal ugrottak meg, ami csak részben magyarázható a bázishatással. Itt már a CSOK program és a kedvező gazdasági környezet hatására beinduló lakásépítések is kiérdemelték az említést. A háztartások fogyasztásának bővülése tovább lassult, de ez a szolgáltatásokra (+2,1% év/év) és nem tartós fogyasztási cikkekre (3,2%) korlátozódott, hiszen a tartós- (+8,2%) és féltartós (+9,3%) fogyasztási cikkek iránti kereslet robosztus maradt. A külkereskedelmi többlet zsugorodott, mert bár az export (+4,5% negyedév/negyedév) erős volt az import (+7,4%) sokkal gyorsabban nőtt. Az előzetes 2Q-ra vonatkozó adatok alapján a jelenlegi negyedév lassabb lehet az 1Q-nál, de az éves 4% körüli növekedési ütem így is biztosítottnak tűnik. Saját előrejelzésünkben a korábbi 3,2%-ról 3,8%-ra emeltük meg GDP növekedési várakozásunkat 2017-re a kedvező első negyedévi folyamatoknak köszönhetően. Csütörtökön inflációs és külkereskedelmi adatokat kaptunk. Áprilisban az euróban számított export (-1,6%) és import (-0,4%) is rosszabb lett tavalyhoz képesít, így a külkereskedelmi többlet 98 millió eurós csökkenés után 878 millió euró lett a hónapban. Ugyanakkor a munkanappal kiigazított hatást vizsgálva még enyhe javulást is tapasztalhatunk. A májusi fogyasztási infláció (2,1% év/év) az év leggyengébbje volt. A februári 2,9% elérése után folyamatosan csökken a mutató a tavalyi üzemanyagár drágulás bázishatásának kiárazódása révén. Ezzel szemben a maginflációs mutató (2,1%v) 2016 áprilisa óta folyamatosan emelkedik. Az infláció 2% közelében maradhat, ahonnan majd csak ősztől rugaszkodhat el. Éves szinten az üzemanyag (4,7%), a szeszes italok, dohányáruk (3,9%) és az élelmiszerek (2,7%) drágultak leginkább, míg a tartós fogyasztási cikkek (-0,3%) olcsóbbak lettek. Várakozásaink szerint az infláció 2% maradhat az elkövetkezendő hónapokban, hogy majd ősszel induljon el 2,5% fölé. A jegybanki 3% +/-1%-os inflációs célsávja nincs veszélyben, így az MNB nem aggódik egyelőre az alacsonyabb inflációs környezet miatt, pláne, hogy néhány tanácstag már amájusi ülésen az inflációra lefelé ható kockázatokról tartott, ahogy az a szerdai jegyzőkönyvből kiderült. Összefoglalva a hét gazdasági eseményeit azt láthatjuk, hogy továbbra is erős lábakon álló gazdasággal van dolgunk, még ha az előzetes második negyedévi gazdasági mutatók lassabb növekedést is vetítenek előre. Az MNB elégedett lehet, bár a bérinfláció hatásának hiánya elgondolkodtató. A piacok terén a forint továbbra is a 306,8 – 308,8 Ft között ingadozik immár két hete. A heti aukciók sikeresek voltak jelentős fedezettségi hányad mellett. A nemzetközi trendekkel összhangban így a 10-éves állampapír hozama a 3%-ot ostromolja. Utoljára októberben tartózkodott e szintek alatt. A jövő gazdasági adatot nem tartalmaz, így a Fed, BOE és BOJ kamatdöntésekre figyelhetnek a hazai befektetők is.2017. június 12. eur/huf

A forint árfolyama folytatta erősödését, amivel újra a 13nmá (307,8) alá került. A 173,4%-os Fibonacci szinte egyelőre kitart, mint támasz, de valószínűbb, hogy az árfolyam a 306,8 - 308,8Ft közötti sávba rendezkedett be. Voltaképpen már két hete ebben tartózkodik. A technikai mutatók is elkezdétk újra az erősödés lehetőségét mutatni. A 306,8Ft alatt a 306Ft képezne támaszt. Az árfolyam január 16-án már járt, bár csak egyszer 306Ft alatt az idén.2017. június 8. eur/huf

Két hét 308Ft körül ingadozás után a forint árfolyama tegnap 11 napja nem látott magasságban is járt. Az árfolyam az április közepe óta fennálló csökkenő trendet igyekszik megtörni. A 13nmá (307,9) már támasz, míg a cél a 20nmá (308,4) leküzdése és a 200nmá (309,46) érintése. A technikai mutatók is arra utalnak, hogy forint gyengülés következik. Ellenkező esetben a 308Ft alatt a 307,4 és a 306,7 nyújtanak komoly támaszokat.2017. június 6. eur/huf

Nincs nagyon változás az árfolyam kereskedésében – a jegyzések továbbra is ott állnak kevéssel a 308-as szint alatt, és egyelőre sem felfelé, sem pedig lefelé nincsen elég lendület eltávolodni onnan. A héten lesz MNB jegyzőkönyv és EKB kamatdöntés is, ezek esetleg kibillenthetik kicsit innen a kurzust, bár kevés rá az esély. A technikai szintek változatlanok. A mai kisker adat esetleg még lényeges lehet.HETI ELEMZÉS

Az elmúlt héten látott napvilágot a beruházások első negyedéves alakulásáról szóló statisztika. Ennek alapján azt lehet állítani, hogy elképesztő mértékben bővültek a hazai beruházások: éves összehasonlításban 34%-kal valósult meg több beruházás, mint 2016 első negyedévében. Lehetett sejteni, hogy erős adat fog érkezni, hiszen tavaly éppen ellenkező irányú folyamatok zajlottak (az év egészében 20% körüli volt a beruházás-zuhanás), tehát alacsony volt a bázis, illetve az első negyedéves GDP adat a várakozásokat meghaladó lett, amelynek a hátterében – többek között – feltételezhetően éppen a gyors beruházás-bővülés állhatott. Ilyen erős adat mellett nem is nagyon akad olyan területe a nemzetgazdaságnak, ahol ne pozitív irányú folyamatokról szólna a statisztika. Az állami-, és a magán beruházások is 30%-ot meghaladó ütemben növekedtek – tehát az erős EU-s forrásbeáramlás mellett egyéb felhajtóereje is volt a jó adatnak. A vállalatok beruházási hajlandósága javul, részben a kedvező konjunktúra, részben az olcsó hitelek, részben pedig a megdráguló munkaerő melletti technológiai fejlesztési kényszer következtében. A gyors beruházás-bővülés az év egészében meghatározó marad.

Az előttünk álló héten számos fontos gazdasági adat lát napvilágot. A kiskereskedelmi forgalom várakozásunk szerint áprilisban 4-5% közötti mértékben bővülhetett, a külkereskedelemben pedig ismét egy milliárd euróhoz közeli lehetett a többlet (935 millióra számítunk), de mindezekkel szemben az ipari termelés-bővülés megtorpanhatott. A májusi inflációs adatban a várakozásunk szerint enyhén csökkenő pénzromlási ütem fog szerepelni (éves szinten 2%-os inflációt várunk), elsősorban az üzemanyagok árának mérséklődése miatt (májusban 3%-kal volt átlagosan olcsóbb az üzemanyagok ára, mint áprilisban). Mindezek mellet pedig az is ki fog derülni, hogy a beruházások mellett milyen tényezők milyen mértékben járultak hozzá az első negyedéves gyors GDP növekedéshez.2017. június 2. eur/huf

Tegnap reggel jelentősen erősödött a forint az euróval szemben, az árfolyam le is ment 307,4 környékére, onnan azonban a délelőtt folyamán visszakapaszkodott 307,8-ig, majd este még egy körben 308 köré. Ma reggel ugyanott folytatódik a kereskedés. A technikai szintek nem változtak – az erős USA adatok annyit egyelőre nem változtattak az ottani kamatvárakozáson, hogy a forint nagyobbat sérüljön, és esetleg visszamenjen 310 köré – ez a mai NFP után sem várható nagyon, habár némi esély azért van rá, de csak a régióval együtt.2017. június 1. eur/huf

Nincs nagy változás az árfolyam kereskedésében – az árfolyam nagyjából ugyanott áll, mint korábban, kevéssel 308 alatt, ahonnan egyszer-egyszer megpróbál felfelé elszakadni, bár van, hogy lefelé is, de végül ugyanoda jut vissza. 308 felett mindig elfogy a lendület, 306,5 körül pedig továbbra is erős támasz van. Egyelőre semleges a kép.2017. május 31. eur/huf

Lassan próbál elszakadni a nemrég kialakított több havi mélyponttól az árfolyam – egyelőre csak 308-ig jutott, felette eddig rendre elfogyott a lendület. Feljebb erős ellenállásba ütközhet az emelkedés 309,5 és 310,5 között, ott vannak ugyanis fontosabb technikai szintek, mint a 200-as, 100-as és 50nmá. Támasz továbbra is a múlt heti mélypontnál, 306,7 körül van.2017. május 30. eur/huf

Az általános eurógyengülés egyelőre nem érezteti hatását az árfolyam kereskedésében, de ez nem is meglepő, hiszen az ázsiai kereskedés alatt az EUR/HUF nem annyira népszerű még. Egyelőre a csökkenő csatorna tetején, 308 alatt kevéssel várja a továbbiakat a kurzus. Lefelé 306,9-ig, felfelé 309,5-ig van tér első körben. 310 továbbra is kemény ellenállás, ugyanis ott van a 200-as mellett a 100-as és kicsit felette az 50nmá is. Ahogy a külső kamatciklusokkal kapcsolatos várakozások enyhülnek, úgy lesz egyre kisebb a nyomás a forinton is – ezt látjuk most.2017. május 29 eur/huf

Enyhe fordulat, bár éppen ma érdekes is lesz ez, hiszen ma nincs London és USA sem, így pedig vagy nem csinál semmit a kurzus, vagy ide-oda csapkod majd. Szerintem előbbi, ami azt jelentheti, hogy esetleg egy kissé feljebb tud jönni, körülbelül 308-ig. Összességében a 310 visszatesztelése továbbra is várat magára, a technikai szintek a további lecsorgáshoz pedig változatlanok. 306,7-306,9 körül támasz, míg ellenállás 310 körül.HETI ELEMZÉS

A mögöttünk álló héten a hazai monetáris politika gondoskodott arról, hogy ne unatkozzunk. Hétfőn (május 22.) megtartotta az MNB az első 12 hónapos deviza-swap tendert, kedden (május 23.) a monetáris tanács tartotta kamatmeghatározó ülését, szerdán pedig az MNB alelnöke, Nagy Márton nyilatkozott az jegybank gazdaságról alkotott véleményéről és a hosszabb távú tervekről. Maga a kamat-meghatározó ülés nem hozott meglepetést, nem változott a 0,9%-os alapkamat, és a kiadott közlemény utolsó bekezdése szóról szóra megegyezik az egy hónappal korábbi szöveggel (amelyik továbbra is rendkívül galamb-lelkű és azt vetíti előre, hogy ha az infláció tartósan elmarad a céltól, akkor a monetáris kondíciók lazítása következik). Nagy Márton ehhez annyit tett hozzá, hogy az alapkamat 2019-ig, de akár tovább is változatlan maradhat. A jegybank alelnöke szerint a magyar gazdaságban csökkentek az infláció kockázatok és a gyors bérdinamika ellenére is alacsony szinten horgonyzottak az inflációs várakozások. Ehhez mi annyit teszünk hozzá, hogy az inflációs alapfolyamatok enyhén emelkedő pályát rajzolnak fel, az üzemanyagáraktól tisztított számítások alapján. Véleményünk szerint viszonylag stabil olajpiaci árakkal kalkulálhatunk a jövőben, ezért az üzemanyagárak a jövőben sem lefelé, sem felfelé nem fogják jelentős mértékben befolyásolni az inflációs adatokat. Viszont a gyors bérinfláció hatása fokozatosan megjelenik a fogyasztói árakban, így 2018-ban már 3% fölötti inflációt várunk (hacsak adminisztrációs intézkedések az emelkedés ellen nem hatnak – pl. ÁFA csökkentés, hatósági árak mérséklése). Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy az alapkamat valóban hosszú ideig marad a jelenlegi 0,9%-os szinten. A nagyobb jelentőséggel bíró bankközi kamatok esetében az a várakozásunk, hogy a következő 9-12 hónapban nem jönnek nagy változások, de 2018 közepétől kezdődően, az EKB monetáris politikájának változása (kamatemelése 2018 végén / 2019 elején) eredményeképpen a hazai bankközi kamatok is emelkedni fognak. Ez a folyamat 2019-ben felgyorsulhat, aminek eredményeképpen 2019 második felében már megnő a nyomás az alapkamat emelése irányába is.2017. május 24. eur/huf

Több jel is arra utal, hogy a 308Ft támasza kitarthat: korábbi mélypontok, Fibonacci elmozdulások. A technikai mutatók még nem utalnak fordulatra, bár már január óta nem látott túladottságban vannak. Akkor 306Ft alatt is járt az árfolyam. A tényleges fordulathoz a 200nmá (309,57) meghaladására lesz szükség.2017. május 23. eur/huf

Az árfolyam folytatta csökkenő trendjét, amibe a hónap elején kezdett. Támaszt a 308Ft képez, ami március óta állítja meg az erősödést. Annak ellenére, hogy az árfolyam pár egy héttel ezelőtt kiesett a január óta tartó enyhe emelkedő trendcsatornájából nem számítunk tartós erősödésre. Ugyanakkor a technikai mutatók még nem jeleznek fordulatot és a Bollinger-szalagok is még feszülnek. Februárban a 307,4 Ft képzett sokáig támaszt. A 309Ft komoly ellenállás.2017. május 22. eur/huf

Megint lefordult a 100-as és 200nmá által erősített 310-es ellenállásról a kurzus, ma reggel már 309 alatt jár. A várt feletti Q1-es GDP miatt a piac azt várja, hogy a jegybanki közlemény holnap szigorodik valamelyest – szerintünk erre kevés az esély, noha valamennyi azért van. Amennyiben a közlemény érdemben nem változik a politika irányultságát illetően, úgy az egy trigger lehet a forint számára korrekcióra, felfelé 310 irányába. Meglátjuk.HETI ELEMZÉS

Kedden kijöttek az első negyedéves előzetes GDP-adatok, amelyek pozitívmeglepetést okoztak. A KSH közzététele szerint a nyers adat 4,1%-os, aszezonálisan és naptárhatással kiigazított adat pedig 3,7%-os növekedést mutataz előző év ugyanezen időszakához képest. A negyedéves bővülés mértéke1,3%-os volt. A várakozások a nyers adatra vonatkozóan inkább a 3%-osértékhez álltak közelebb: a Bloomberg konszenzusa 3,2%-os GDP-vel számolt,ahogyan mi is. A növekedés szerkezetét elnézve javulást láthatunk, főképp ahozzájárulás oldalon, ahol az ipar ezúttal már nem csak az autógyártásnakköszönhetően növelte kibocsátását. Ezt láttuk ugyanis a korábbi negyedévektöbbségében, most azonban egy jóval szélesebb körű bővülést tapasztalhatunk.Az építőipar elképesztő sebességgel mászik ki a tavalyi évi gödörből – évesalapon több, mint 20%-kal nőtt az ilyen jellegű beruházások volumene. Aszolgáltatások volumene szintén nőtt, itt azonban olyan nagy meglepetést nemtapasztalunk. Felhasználási oldalon a lakossági fogyasztás – amelyegyértelműen a magyar gazdaság fő húzóereje – tovább erősödött. Aközösségi fogyasztás is segítette a GDP-t – itt érezni, hogy már egy év sincsen aválasztásokig, a kormány pedig költségvetési lazítást hajt végre. Aberuházások esetében is fordulatot tapasztalunk, bár ez egy lassabb éshosszabb folyamat eredményeként lesz majd a jövőben minél inkább érezhető.A hitelezési aktivitás emelkedik, az EU-források felhasználása gyorsul. Az üzletibizalom továbbra is erős és stabil, az EU-s pénzek felhasználása pedig majdleginkább csak a következő két évben fog meglátszani, tehát a 2018-as és a2019-es növekedést is jelentősen segítik majd. Összességében arrólbeszélhetünk tehát, hogy a növekedés szerkezete valamelyest egészségesebbmost, mint a korábbi negyedévekben tapasztaltuk, mindez pedig várhatóanmár fenn is marad az év hátralevő részében, és feltehetően a következőévekben is. A korábbi idei évre vonatkozó GDP-előrejelzésünk 3,2%-osnövekedésről szólt – ezt elképzelhető, hogy a mostani adat tükrében felfelémódosítjuk 4% közelébe. Ami a piaci reakciókat illeti, a forint érdemben nemtudott erősödni a hírre, hiszen idő közben kedvezőtlen hírek is érkeztekBrüsszelből, amelyek ezt némileg ellensúlyozták. A forintpiacot illetően avárakozások, ahogyan több régiós és nagyobb tartalékdeviza esetében is, igencsak horgonyzottak. A volatilitás historikus mélyponton van, a kamattartalomérdemben elfogyott. Az EUR/HUF árfolyama a héten mindezek mellettérdemben nem mozdult a 309-310 körüli szintekről. Előretekintve arraszámítunk, hogy innen inkább felfelé, 315 irányába mozdul majd ki azárfolyam, egyelőre azonban ehhez megfelelő piaci irányultságot éspozícionálást nem tapasztalunk. Ami a hozamokat és a bankközi kamatokatilleti, a vártnál sokkal jobb GDP-re tovább csökkentek – utóbbiak esetében máraz adatok előtti várakozások jelentős külföldi állományt csaltak vissza a hazaikötvények piacára, amely az adat után már egy kis nyereség realizálással isjárt, így pl. a hosszabb lejáratok ma délutánig pár bázisponttal feljebb állnakegy héttel korábbhoz képest. A 10 éves hozam itt 3% körül fordulni látszik, 3,5-3,6% körül azonban jó beszállónak bizonyult ugyanezen szereplők számára –mindez minket az év hátralevő részére arra enged következtetni, hogy a hozamvalahol ezen szintek között lesz, év vége felé a felsőbb értéket közelítve.Hosszabb távon továbbra sem várunk jelentős emelkedést, főleg nem arövidebb lejáratok esetében, amelyek a hazai bankszektor kitüntetett szerepemiatt sokkal horgonyzottabbak maradnak. A BUBOR kamatok a 3, 6 és 12hónapos lejáratokon hosszú idő után ismét csökkentek a héten, igaz nem sokat– mindegyik 1bp-ot, amellyel a 3 hónapos BUBOR most 15bp. Mindebbeninkább már az játszotta a főszerepet, hogy a hétfői FX swap tenderen az MNBújabb 50 milliárddal növelte az ilyen eszközökön keresztül nyújtott többletlikviditást a bankközi piacon. Előretekintve azt látjuk, hogy a mostani szinteknéla 3 hónapos és az annál rövidebb lejáratok ezekkel az eszközökkel már sokatnem fognak süllyedni, esetleg egy-két bázispontot, a hosszabb, 6, illetve 12hónapos BUBOR-ok azonban még lejjebb jöhetnek, sőt, a görbe akár teljesen elis laposodhat, hiszen az MNB-nek is az jelentene újabb áttörést, ha a 6 havikamat, ami a legtöbb lakossági hitel változó lába, minél alacsonyabb legyen.Az FRA-k ezt árazzák is némileg. Amit azonban a 3 hónál rövidebb esetbenmutatnak, az szerintünk nem indokolt. Összességében tehát ezen fejleményeknem mutatnak változást az eddigi trendekben. A CDS-ünk sem változottérdemben. A jövő heti MNB-től mi nem várunk változást a kommunikációban atovábbra is laza politikát illetően – ezzel kapcsolatban van egyfajtahorgonyzottság a forintban a sáv erősebb oldalán, ami, ha az MNBközleménye marad a régi, akkor feloldódhat, és az árfolyam ismét visszatérhet310 fölé a korábbi szintekre.2017. május 19. eur/huf

Próbált, de nem tudott 310 felett maradni az árfolyam a tegnapi kereskedéssorán. Ma reggel ennél lejjebb, 309,6 körül folytatódik a kereskedés, miközbena technikailag fontos akadályok felfelé és lefelé is változatlanok. Fent ellenállás309,9-nél (100nmá), 310-nél, majd 311-311,1 körül van, míg lent támasz309,6-nál (200nmá) és 308,5 körül van. Továbbra is felfelé mozdulhat el innena kurzus rövid távon. A mai béradattól 11%-os növekedést várunk, aminagyjából a piaci konszenzus. Várhatóan nem lesz komolyabb piacmozgatóhatása az adatnak.2017. május 18. eur/huf

Elakadt a csökkenés 309-nél, de egyelőre korrekció sincsen. Ahogyan a nagyonerős GDP sem tudta lefelé erőteljesebben elmozdítani az árfolyamot a jelenlegiszintnél, úgy a tegnapi brüsszeli döntés sem ért sokat az ellenkező irányba – pedigannak tartalma és üzenete alapvetően kedvezőtlen lenne a forint számára is. Fentmég mindig a 100-as és 200nmá által erősített 310 környéke képez ellenállást, míglent a korábbi napok mélypontja, a 308,5-308,6-os szintek adnak támaszt.Szerintünk rövid távon inkább felfelé fog elmozdulni innen a kurzus, bár sok múlik akülpiaci hangulaton is.2017. május 17. eur/huf

A vártnál jobb GDP-re visszapattant a 309 alatti tartományról az árfolyam – mareggel 309,5 körül folytatódik a kereskedés. Átmenetileg próbálkozhat mégerősödéssel a forint, ez azonban továbbra is korlátos a 308-309 közöttitámaszzónánál. Az alatti szintekről egyelőre nem érdemes beszélni. Felfeléellenállás a korábbi szinteknél, 309,6-nál (200nmá) és 309,9-nél (100nmá)van. 310 felett már csak 311-nél van akadály. Nem számítunk arra, hogy azMNB változtasson a GDP miatt álláspontján, így innen nem várunk lefelé hatónyomást a kurzusra. Marad az eddig sáv, amelynek valahol itt az alja.2017. május 16. eur/huf

Tovább csökkent az árfolyam, amely ma reggel így már a 309 körüli, néha azalatti szintekkel küzd. A mai GDP adatok lesznek nagyon fontosak a forintszempontjából, amelyektől a piac a növekedési kilátások első nagyobbhorderejű javulását várja a tavalyi átmeneti visszaesés óta. Legalább 3,1-3,2%-os növekedés kellene ahhoz, hogy a trend folytatódjon 308 körülig.Ellenkezőleg a piac csalódott lehet, és a jegyzések visszapattannak 310 föléismét.2017. május 15. eur/huf

A várakozás, amely szerint a Fitch javít a kilátáson, egészen a 200nmá körüligtolta le a jegyzéseket, a tény azonban, hogy ez nem következett be, fordíthat azirányon. A külpiaci hangulat alapvetően semleges, a holnapi GDP lehet akövetkező trigger, amennyiben az 3% feletti, de az ahhoz közeli várakozásokatalulmúlja. A technikai szintek változatlanok. Lejjebb támaszok 308-308,5között, ellenállások a 100-200nmá felett 311-312 között vannakHETI ELEMZÉS

A héten megjelent az áprilisi infláció, amely nagyjából a vártnak megfelelő lett,igaz a mi várakozásunknál egy hajszállal alacsonyabban alakult. Az évesdrágulás üteme a korábbi 2,7%-ról nem 2,3%-ra, hanem 2,2%-ra lassult. Ennekaz volt a fő oka, hogy az üzemanyagok árufőcsoportján belül más olyan tételekára is csökkent, amelyekkel korábban nem számoltunk. Alapvetően azért azelmondható, hogy ahogyan arra számítottunk, és ami a piaci konszenzus isvolt, a fél százalékos csökkenés az üzemanyagok árának havi eséséből jött.Előretekintve továbbra is arra számítunk, hogy a következő hónapokban is 2-3% között lesz a mutató, ez azonban átlagban, és így az idei év egészétilletően is már csak 2,5%-os mutatót eredményezhet. Korábban az éves átlagot3% körül vártuk. Összességében ez szerintünk továbbra sem releváns ajegybanki politika szempontjából, hiszen az MNB változatlanul elkötelezettnektűnik az eddig is hirdetett tartósan laza monetáris politikája mellet. Ilyenirányból tehát a kamatok változására továbbra sem kell számítanunk. Ami arendhagyó eszközöket illeti, ott pedig még jó ideig látni fogjuk a HUF likviditástnyújtó intézkedéseket, amely horgonyzottá teszi a hozamgörbe rövid oldalát,az effektív kamatokat, és alapvetően a forintra nehezedő felértékelődésinyomást is ellensúlyozza. A forint egyébként nem is feltétlenül erre, hanem mára péntek esti Fitch értékelésre készül. A várt alatti inflációra nem, hogy nemgyengült, de még erősödött is, miközben a kötvénypiacunkon is megjelentek akülföldi vevők. Igaz azok már a korábbi hetekben is erősítették állományukat,de, ha csak a hozamok csökkenését és a forint régiós és abszolút teljesítményétnézzük az euróval szemben, akkor látszik, hogy a Fitch kapcsán a piac a hételején elkezdte beárazni a besorolás mellé rendelt stabil kilátás javítását. Errelátunk mi is némi esélyt, hiszen az adatok alapvetően jók, az MNB, aki finomanszólva is, nagy hatással van az ÁKK politikájára, továbbra is szem előtt tartja akülső sérülékenység javulását és az adósságmutatók csökkentését, régiósviszonylatban pedig az utóbbi heteket elnézve az látszik, hogy ennek abefektetők is hitelt adnak. Összességében tehát ez egy jó történet, amely, hamost egy kilátás-javítással folytatódik, akkor további hozamcsökkenést ésforinterősödést is hozhat. Mi ezzel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy, ha be iskövetkezik, mindkét piac korlátolt a további erősödésben, hiszen a forint a fentemlített okok miatt feltehetően nehezen lépne ki lefelé a korábbi sávjából(esetleg átmenetileg 308-309 közé, vagy lejjebb 305 körülig), a hozamokpedig már korábban is túl alacsonynak bizonyultak 3-3,1% közelében anagyobb külföldi intézményi szereplőknek, akik vélhetően régiós kontextusbanmost sem vélekednének másképp, és ott már eladnának. Meglátjuk,mindenesetre a Fitch után jövő héten a hangsúly már a Q1-es GDP-n lesz,amely ismét 3% feletti növekedést jelezhet. Mi 3,2%-ot várunk, ahogyan az évegészére is.2017. május 12. eur/huf

Kicsit feljebb került ma reggel a kurzus, igaz jelentősen nem távolodott el a tegnap megközelített 200nmá adta 1,083-as támasztól. Most ott állnak a jegyzések, ahonnan bő két és fél hete elindultak felfelé, még a francia választások előtt. Támasz továbbra is a 200nmá által is szegélyezett 1,08-1,083 körüli szinteken, míg ellenállás elsőre 1,10 körül található.2017. május 10. eur/huf

A vártnál alacsonyabb inflációs adat gyengülést, a magasabb enyhe erősödésthozhat a forint számára, igaz a jegybank álláspontja szerintünk egyik esetbensem változna. A technikai szintek 310-nél és 312,7 körül vannak legközelebb,összességében azonban nagyobb változást a mostani trendben nemfeltételezünk. Átlag 3% körüli, kissé az alatti infláció mellett a forint idén már azeddig szintek közelében marad. Q2-re változatlanul 310-315 közötti sávot,illetve inkább 315-höz közelebbi szinteket várunk.2017. május 9. eur/huf

Enyhe csökkenést eredményezett az árfolyamban az euró korrekciója, ami azértis érdekes, mert eközben a forint sem szerepelt régiós viszonylatban valami jól.Összességében nagy változás nincsen, csak bejött 311 alá a kurzus, amely alatt310,9-nél az 50nmá ad majd támaszt. 309-310 körül több szint is van, így azelég erős támasz lesz. A holnapi infláció lesz majd lényeges, hiszen akamatpolitikai várakozásokon keresztül ez mozgathatja majd leginkább aforintot. Érdemi csökkenésre nem, inkább további oldalazásra számítunk.2017. május 8. eur/huf

A 2016 második felének 50-es szintjéről fordult le pénteken a kereskedés, miután ezta 312,6-os ellenállást nem tudta napokig áttörni a kurzus. Lejjebb támaszok 310,8-nál, az 50nmá körül, illetve majd 310-nél, a lélektanilag is fontos kerek szintnéllesznek. Utóbbi alatt áll szorosan a 100-as és a 200nmá is, így azok 309 és 310között továbbra is fogják a sávot. Áprilisi infláció jön a héten, addig azonbanmarad a lassú reagálás a francia eseményekre. A CPI a kamatpolitika árazásánkeresztül mozgathatja majd a forintot, igaz az általános vélekedés is lassanmegegyezik a jegybankéval. Összességében további oldalazás várható.HETI ELEMZÉS

Több adat is érkezett a héten, amelyek egytől egyig fontosak voltak, ám a forintárfolyamát továbbra sem tudták kibillenteni a korábbi hetekben már megszokottszűk kereskedési sávból. Megjelent többek között az áprilisi feldolgozói BMI,amely a várt emelkedéssel szemben kissé csökkent 55,9 után 56,5 helyett 55,9maradt. Mindez továbbra is jó teljesítményt tükröz a szektor esetében – ezt aláis támasztja az ipari adat, ami pedig ma reggel érkezett, igaz még egyhónappal korábbra. Éves alapon a piaci és a saját várakozáson bőven felülalakult a növekedés. A korábbi 7% körüli ütemet nem lassulás követte, ahogyanazt mi is vártuk (6%-ra), hanem további gyorsulás, 9,4%-ra. Amunkanaphatással kiigazított adat így a KSH szerint Q1-re 7,5%-os évesnövekedést eredményezett. Elmondásuk szerint nem csak az autógyártás,hanem minden szektor erősödött. A kiskereskedelmi szektor teljesítménye semmaradt el a hónapban. Éves alapon a vártnál is gyorsabban, 5,6%-kal nőtt aforgalom, holott mi és a piac is alacsonyabb bővüléssel számolt. A februárikiskereskedelmi statisztika szerint a többlet tovább emelkedett, 633 millióeuróról 881 millióra. Az előzetes adatok 911 milliós többletről szóltak, a végsőadat pedig ettől sokkal nem is maradt el. A külkereskedelem többlete teháttovábbra is tetemes, amely részben magyarázza a forint mostani, de márkorábban is megfigyelt erejét, amelyet a jegybanki intézkedések is csak annyiratudnak egyelőre ellensúlyozni, hogy a kurzus most szemlátomást lehorgonyzott312 körül. A 3 havi implikált volatilitás szép csendben történelmi mélypontjáraesett – azaz a piac talán még soha nem látta ennyire egyértelműen azelkövetkező időszak árfolyam-alakulását, amely várakozásunk és a jelek szerintis az ebben a sávban való oldalazás lesz. Nyárra inkább 315 körüli szintekenlesz a kurzus, ősszel aztán ismét 310 környékén, és végül év vége feléugyancsak 315 körüli szintek jellemezhetik leginkább majd az árfolyammozgását. Mindeközben a rövid kamatok esése roppant mód lelassult, és talánmeg is állt. Kérdés, hogy a 3 havi MNB betét következő korlátozásánakbejelentéséig tudnak-e tovább csökkeni a fontosabb lejáratok, pláne úgy, hogyközben az FX swap eszközök is mindig csak a lejáró likviditást újítják meg, ésnem emelik azt. Az FRA-k szerint nem nagyon; szerintünk sem feltétlenül. Ahozamok közben a nemzetközi trenddel összhangban kicsit csökkentek – agörbe laposodott valamelyest. Összességében tehát jó adatok jöttek, a forint ésa piac érdemben nem reagált semmit. Jövő héten friss infláció jön, amivisszaesést mutathat, főképp az üzemanyagok havi több mint 3%-os feltételezetteséséből fakadóan. A várt 2,3%-os adattal szerintünk nem változik akamatpolitika árazása, és így a forintra és a többi eszközre is csakindokolatlanul lehet hatása. Ha lesz is, az is inkább felfelé tolhatja az EUR/HUFárfolyamát.2017. május 5. eur/huf

A mai ipari termelési adattól nem várunk különösebb piacmozgató hatást, ahogy ategnapi kiskereskedelmi adattól sem láttunk sokat. A forint továbbra is eléggéhorgonyzottnak tűnik a jelenlegi szinteken – a kockázatok teljesenkiegyensúlyozottak, a további irányt feltehetően a külpiaci hangulat változásaidézheti elő, jóllehet az eddigi szűk sávból nagyobb elmozdulás a következő párnapban nem fog bekövetkezni. Az IRS-ek CDS-ek kicsit feljebb, a hozamok kicsitlejjebb jöttek, a kamatok nem változtak – összességében nincsen változás. AzEUR/HUF technikai szintek is változatlanok2017. május 4. eur/huf

Nagy mozgások nem voltak tegnap, de annyi azért történt, hogy a vártnakmegfelelő euróövezeti GDP-re a kurzus megpróbálkozott lefelé kilépni azemelkedő trendcsatornából 312-nél, amely alatt most is tartózkodik. Lejjebb,amennyiben ez a csökkenés folytatódik, 311,1 körül, illetve majd a kerek 310-es szintnél lesznek támaszok. Ellenállások felfelé 314-nél és 315 körül lesznek,addig azonban semmi fontosabb. Leginkább továbbra is a nemzetközi hangulatbefolyásolja az említett szinteken belül a kurzus mozgását, míg afundamentumok változatlanok maradtak.2017. május 3. eur/huf

Az emelkedő trendcsatorna alján várakozik a mai euróövezeti GDP adatokra akurzus. Az eurón keresztül enyhe csökkenés, így a csatornából való lefelétörténő kilépés lehetséges, amennyiben a várakozásokat nem múlja alul a Q1-eselőzetes adatközlés. Lejjebb a legközelebbi támasz 311,1 körül van, alattapedig már csak 310-nél. Felfelé a sáv teteje 313,8 körül, majd a 314-es és 315-ös kerek szintek képeznek ellenállást. Összességében tehát lehet egy kismozgás, de nagy változásra nem számítunk.2017. május 2. eur/huf

Fokozatosan jön fel a kurzus, ami azt is jelenti egyben, hogy a napi aljak isegyre feljebb kerülnek, amire egy enyhén emelkedő trendvonalat is rá lehetlassan illeszteni támasz gyanánt. Ellenállást is egy hasonló trendvonal ad, de azaz emelkedő sáv tetején. A mai napon nincsen fontos adat, vagyis csak a BMI,ami itthon nem szokott piacmozgató lenni, így egyelőre marad a régióshangulat és a lassú emelkedés 314-ig.HETI ELEMZÉS

Az elmúlt héten a Monetáris Tanács kamat-meghatározó ülést tartott. Ezúttalsemmilyen újdonsággal nem rukkolt elő az MNB. A monetáris eszköztár nemgazdagodott újabb elemekkel és a kamatszintek is változatlanul maradtak. Azután, hogy egy hónappal korábban jelentette be az új intézkedéseit (a 3-hónapos betét mennyiségének további szűkítése valamint a 6-, és 12-hónaposFX swap instrumentumok bevezetése) ez volt a papírforma. Ha újabbváltozások jönnek az eszköztárban, akkor arra majd valószínűleg a júniusikamat-meghatározó ülésen kerít sort a Monetáris Tanács. Ami pedig akamatszintet illeti, fel kell készülni arra, hogy nagyon hosszú ideig (még akárkét-három évig) nem változik a 0,9%-os jegybanki alapkamat. Mindazonáltalennek a jelentősége mára már minimális és inkább kommunikációs eszköznektekinthető, hiszen a tényleges kamatkörnyezet ettől jelentősen eltér. A bankközikamatok szintje 0,2% környékén van jelenleg, várakozásunk szerint idén nagymozgások már nem lesznek benne, azonban 2018-tól kezdődően, az európaikamatkörnyezet emelkedésével párhuzamosan, itthon is elkezdődhet akamatok emelkedése.Az előttünk álló héten jelenik meg a Beszerzési Menedzser Index (kedden,május 2-án), valamint a márciusi előzetes ipari és kiskereskedelmi statisztika.Várakozásunk szerint a gazdasági konjunktúra erős maradt és ezt tükrözőadatokra számítunk. A Beszerzési Menedzser Index az elmúlt hónapokbannagy erős volt (februárban 59 pont felett, márciusban 56 pont), és mivelsemmilyen trend-törésre utaló jelenséggel nem találkoztunk, úgy gondoljuk,hogy továbbra is magas marad (55 pont környékén, szemben az elmúltévekben ilyenkor átlagosan megszokott 52-53 ponttal). Az ipari termelésnövekedése 5%, a kiskereskedelmi forgalom bővülése pedig 4% körülalakulhatott. Mindezek az adatok kedvező gazdasági konjunktúráról ésgyorsuló növekedésről szólnak. A május közepén napvilágra kerülő elsőnegyedéves GDP adat a várakozásunk szerint 3% feletti bővülést fog majdmutatni.2017. április 28. eur/huf

Az árfolyam voltaképpen a negyedik napja a 20- (311,7) és a 13nmá-ok(312,7) közé szorult be. Alul az 50nmá (310,3) várja az érintést. Az árfolyamnem szeret sokáig távol lennei az 50nmá-tól érintés nélkül. A 13nmámeghaladásával a 314 Ft érintése következne újra. A technikai mutatók a forinterősödését vetítik előre, de az árfolyam az idei évben egy 5 Ft-os sávban kúszottegyre magasabbra, így a 310 Ft tartós törésére nem számítunk.2017. április 27. eur / huf

Továbbra is 312 körül áll a kurzus, és egyelőre nagyon nem látni, hogy mitőlmenne innen lejjebb, avagy feljebb. A fundamentumok egyértelműenkiegyensúlyozottak, a keddi jegybanki kommunikáció sem ad több segítséget azeddiginél, és egyelőre a külpiaci hangulat sem indokol semmi különösebbelmozdulást rövid távon. A technikai szintek nem változtak – várhatóan azoldalazás folytatódik az eddigi szintek körül.2017. április 26. eur/huf

Az MNB üzenete nem változott: itt tartani minden kamatot, amíg lehet – ez kicsitszembe ment a piaci várakozással, amely szerint az infláció miatt szigorodásjöhet lassan. A forintban kicsit kiütközött ez az ellentét, ezért a sáv aljáig semjutott el a kurzus, hanem felfelé indult el ismét, most pedig a sáv közepén jár. Atechnikai szintek nem változtak, továbbra is ezek között várunk oldalazást.Kritikus szintek 310 és 315 körül vannak.2017. április 25. eur/huf

A francia választások utáni piaci eufória a forintnak is segített, így az euróellenében igen sokat erősödött, majdnem a legtöbbet a lírát leszámítva. Most azidei enyhén emelkedő trendcsatorna tetejéről sikerült így lefordulnia a kurzusnak,egészen 311,5-ig, ahonnan akár lassú lecsorgás is jöhet még a 309,7-310,1közötti támaszokig. Egyébként további oldalazást várunk rövid távon a sávban,ma pedig az MNB kamatdöntése várhatóan nem hoz újat, még akommunikációban sem.HETI ELEMZÉS

Egyedül februári béradatok jöttek a héten itthon: éves alapon 10,7%-kal emelkedteka bruttó átlag keresetek, ami azt jelenti, hogy a januárival majdnem megegyező10% körüli növekedési ütem a vártnak megfelelően fennmaradt. Mindez atovábbiakban alátámasztja az árakkal és a bérekkel kapcsolatos idei évivárakozásainak, amelyek szerint a bruttó bérek 10-11% körüli mértékben, az árakpedig kevéssel 3% feletti mértékben emelkedhetnek átlagban. Jövő héten MNBkamatdöntő ülés lesz, de nem várunk ezúttal semmit, hiszen a legközelebbinagyobb horderejű bejelentés majd csak a 3 havi betét Q2 végi, Q3 végérevonatkozó limitének bejelentése lesz. Addig is a közlemény szövege lehet érdekes,pontosabban, hogy abban mennyire finomodik a további nem konvencionálislazítással kapcsolatos utalás. A kamatok, mármint az effektív kamatok várhatóanhosszú ideig itt maradnak, míg az MNB még folytatja a piaci likviditás növelését FXswap eszközein keresztül. A héten egyébként a BUBOR kamatok sokat nemváltoztak. A 3 és a 6 havi április 10-e óta szinte semmit. Az FRA-k kissé feljebbmentek, ahogyan az IRS-ek is. A BUBOR-ok innen sokkal lejjebb már nem mennek,várhatóan hosszú időre itt stabilizálódnak. A hozamok sem sokat változtak a héten:a 10 éves referencia legalábbis 3,27-ről 3,28%-ra emelkedett (előző csütörtökön isitt állt). Ennél sokkal lejjebb várhatóan nem megy rövid távon, de a 3,6% felettiszintek is csak később lehetnek tartósabbak, mindazonáltal a normalizálódás itt iselhúzódó lehet. A 3,6% körül többször jó beszállónak bizonyult a mostani 27/Asorozat, 3,2% körül azonban már inkább kiszállnak belőle. A CDS-ek érdembennem változtak. Az 5 éves idei átlagánál van, 115bp-on. A felárak között a dolláros2024-es REPHUN most már majdnem ugyanott áll, mint a 10 éves HGB. Összesen8bp-tal van csak feljebb, miközben az elmúlt években a szpred közel 100bp-ossávban szóródott, leginkább a HGB javára (az önfinanszírozási program miatt).Összességében az eheti mozgások megfelelnek a külpiaci trendeknek.A forint a régiós devizákkal együtt, de azoknál még mindigkisebb mértékben gyengül az euróval szemben, amely mögött főképp a franciapolitikai kockázatok beárazódása áll (még ha ebben a relációban nem is feltétlenülindokolt). Amennyiben a piac által kedvezőtlennek ítélt eredmény születik hétfőnFranciaországban, úgy a kurzus akár 315 fölé is kimehet (a 317-318-as korábbicsúcsokig). Ellenkező esetben azonban lefordulhat, vissza 312 irányába. Lejjebbkomolyabb technikai támaszok csak 310 körül vannak (50-es, 100-as és 200nmá),így az elmúlt 10 kereskedési nap körülbelül 400 pontos sávjában most leginkább aFibonacci szinteket érdemes figyelni korábbi pozíciók zárása, vagy újabbakfelvétele esetén.2017. április 24. eur/huf

Jelentős volatilitás mellett, de végül ott folytatódik a kereskedés, ahol péntekenabbamaradt. Vagyis kicsit lejjebb, mert a forint is tudott profitálni a kedvezőkimenetelű francia választási eredményből. Holnap MNB, de nem várunksemmit. Még változást sem egyelőre a kommunikációban. A kurzus továbbiemelkedés esetén ismét 314 körül torpanhat meg, lejjebb pedig a mostani,illetve 310 körüli támaszok segíthetnek.2017. április22. eur/huf

A származtatott volatilitás a forintban is emelkedik, jóllehet régiós szintén mégjól tartja magát a hazai deviza, noha tegnap új idei mélypontra esett az euróellenében. 314-315 körül lehet, amikor kiderül a választási eredményFranciaországban, akkor pedig attól függően vagy tovább megy 317-318irányába, vagy lefordul onnan, vissza 312-313 köré. A technikai szintekadottak.2017. április 20. eur/huf

Nem mozdult érdemben a kurzus, ami azt jelenti, hogy a jegyzések továbbra is 313 felett állnak kicsivel. A volatilitás itt is megemelkedett kissé, ami főképp a francia választások miatti árazásoknak köszönhető. A forint most kissé alulteljesíti a régiót, ez pedig rövid távon így is maradhat. Mi a következő hónapokban is ezeken a szinteken képzeljük el az árfolyamot 310-315 között, de inkább 315-höz közelebb. A sávozás tehát folytatódhat. A technikai szintek nem változtak. Lefelé 312, 310,9 és 310, felfelé 314 és 315.2017. április 19. eur/huf

Kis korrekció után végülis fennmaradt 313 felett a forint. Innen ellenállás 314-nél és 315-nél van. Utóbbi a Q2-es várakozásunk. Támaszok 312-nél, 310,9-nél és 310-nél (ahol összefut az 50-es, 100-as és 200nmá) vannak. Az ÁKK rendben a terv szerint változatlan hozam mellett eladott 20 milliárd 3 havi DKJ-t, míg az MNB 1 havi FX swap tenderével fenntartotta a korábbi likviditási szintet 550 milliárd forinton. Ma leginkább a külpiaci hangulat lehet fontos.2017. április 18. eur/huf

Eléggé elengedte magát a forint. Most, hogy sem hazai, sem londoni nem volt, a forint a feltörekvők között az egyik legrosszabb teljesítményt nyújtotta az euróval szemben. E mögött különösebben nem volt újdonság, egyrészt a többi feltörekvő is esett, másrészt pedig folyamatosan csapódik ki a hazai devizán az MNB kommunikációjából következő, külső ciklusokkal szembeni élesedő kontraszt. Jöhet a héten, akár már ma egy komolyabb visszarendeződés, de az is eléggé valószínű, hogy a következő hónapokat már inkább a most látott, nem pedig a korábbi 310 alatti szintek jellemzik majd.HETI ELEMZÉS

A héten megjelent a márciusi infláció. Az árak kevésbé szaladtak meg, mint vártuk. Az éves drágulás átlagosan 2,7%-os volt, szemben a 3,1%-os konszenzussal. Februárban 2,9% volt az adat, így az infláció most a drágulás enyhe lassulását jelzi. Alapvetően annak köszönhető a várttól való eltérés, hogy az élelmiszerek, azon belül is a zöldségek drágulása – igaz, nem hagyott alább, de – alacsonyabb ütemben folytatódott, mint azt vártuk. A paradicsom átlagára pl. jelentősen csökkent, ami fékezte az árufőcsoport emelkedési ütemét. Igaz így is gyorsult kissé az emelkedése: 1,5%-ról 1,6%-ra havi összevetésben. Az inflációs adat a forint gyengülését hozta, miután a piac most kezdi mindezzel együtt tudomásul venni, hogy az MNB tartósan laza politikát előrevetítő kommunikációja nem alaptalanul számolt átmeneti megugrással az év első negyedévében.Összességében a várakozásunk saját oldalon nem változott – továbbra is stabil, 0,9%-os alapkamattal, és tartósan alacsony, majd év végétől csak nagyon lassan, fokozatosan emelkedő BUBOR kamatokkal számolunk, miközben a külső ciklustól (EKB, Fed) való erőteljesebb függetlenedés forintban és a hosszabb hozamokban való kicsapódására számítunk. A forint most 312 felett jár – a hónapban akár feljebb is emelkedhet. Q2-ben 310-315 között, de inkább a felső széléhez közelebb lehet, Q3-ban azonban ismét lejjebb kerülhet. Q4-től viszont kissé felfelé tolódhat a sáv 320 irányába, köszönhetően a már említett külső ciklusoktól való függetlenedésnek. Közben a BUBOR kamatok a héten 3 hó felett 1bp-tal tovább estek (a 3 hó már 0,16%) – ezek emelkedése is lassabb és vontatottabb lehet. A hozamok kicsit csökkentek, igaz, a 10 éves heti összevetésben nem változott (maradt 3,28%). Ennél sokkal alacsonyabb szinteket egyelőre nem tudunk elképzelni, de egyelőre nem számítunk az eddig látottnál markánsabb emelkedésre sem. A fenti okok miatt fokozatos normalizálódás, ezzel együtt a görbe meredekségének ismételt emelkedése várható az év második felétől. A 10 éves hozam a következő hónapokban még 3,5-3,6% alatt maradhat, és csak H2-ben indulhat el feljebb, 4% közelébe. Jövő héten béradat jön – februárra az átlag bruttó bérek éves emelkedési üteme várakozásunk szerint (ami jelenleg megegyezik a Bloomberg által közölt piaci konszenzussal) 10% lehetett. Ennyi volt januárban is, így tehát most nem várunk ebben változást.2017. április 13. eur/huf

Négy napja folyamatosan emelkedik a kurzus, ahogy a piac kezdi tudomásul venni, hogy a vártnál mindig lazább jegybanki iránymutatás mégsem annyira alaptalan. A kurzus már 313-at közelíti. Várakozásunk szerint a hónapban és a második negyedév egészében a 310-315 körüli, de inkább ennek a sávnak a felső széléhez közelebbi szintek jellemezhetik a kereskedést.2017. április 10. eur/huf

További emelkedés lehetséges ma, habár egyelőre inkább iránykeresés volt azázsiai kereskedésben. Támaszt továbbra is a 310 körüli fontos mozgóátlagokadnak (100-as és 200nmá), alatta pedig 309,3-ig több minden védi a kurzustaz eséstől. Ellenállás 311-nél, majd 312-nél van. Lassan zárul a csökkenőékalakzat, így komolyabb elmozdulás várható.HETI ELEMZÉS

Több fontos februári adatot is közzétett a héten a KSH. Megjelent a kiskereskedelmiforgalomról, az ipar teljesítményéről és a külkereskedelem mérlegéről szólólegfrissebb statisztika is. A kiskereskedelmi szektor forgalma a vártnál lassabbanugyan, de tovább emelkedett. Éves alapon 1,2%-os növekedést regisztrált a KSH,szemben a jóval magasabb, 5%-ról szóló előrejelzésünkkel. A piac is magasabbatvárt, 3,5%-ot. A növekedés üteme ismét lassult némileg, mivel az év elején 3,8%-osvolt a bővülés mértéke. Az ilyen szintű volatilitás ebben a mutatóban teljesennormálisnak mondható, így érdemben nem ront az összképen. Az ipar kibocsátása7%-kal emelkedett előző év februárjához képest, ami a vártnál magasabb ütem. Apiac 2,9%-ot várt, mi 3-at a januári 1,6% után. Itt tehát némiképp gyorsult akibocsátás üteme. A külker többlete nagyjából a vártnak megfelelő lett. A januári633 millió euró után februárban 911 millióval haladta meg a kivitel a behozatalt.Mi 920 milliót vártunk, a piac 910-et. Jövő héten márciusi infláció jön, amelybentovábbi fokozatos emelkedést várunk, elsősorban az élelmiszerek és aszolgáltatások áremelkedéséből fakadóan. A februári 2,9 után mi 3,1%-ot várunk, apiac pedig 3-at. Később a félév során aztán rendre 3% alatti mutatóval számolunk,amely az év második felében majd még vissza fog térni egyszer 3% fölé. Az évesátlagos infláció idén így várakozásunk szerint 3,3% lehet. Jövőre kerek 3%-otvárunk átlagban. A középtávú cél körüli infláció szerintünk a jelen körülményekközött nem fogja alkalmazkodásra bírni a jegybankot, így az első szigorító lépések(kamatemelések) sem jönnek előbb, mint 2018 vége, 2019 eleje. Ebben tehát arraszámítunk, hogy a jegybanki kommunikáció és az alappálya árazása nem változik.A piacokon a hangsúly egyébként is a legutóbb is bővített likviditást emelőintézkedéseken van. A BUBOR kamatok tovább süllyedtek. A 3 havi már 0,17%-onáll, miután a héten is csökkent 1bp-tal. A 6 havi is már csak 0,25%. Ezek újabbmélypontok. Az FRA-k kissé feljebb mentek 2-3 bp-tal, de csak a korábbi hetekesése miatti korrekcióban. A hozamok csökkentek: a 3 éves 9, a 10 éves 3bp-tal.Az IRS-ek emelkedtek: az 5 éves 10, a 10 éves 8bp-tal. Az ASW szpredekszűkültek. A CDS-ek is csökkentek kicsit. Az 5 éves dolláros 1bp-tal 115bp-ra. Arégióban egyébként a hozamokban és a swap jegyzésekben majdnem mindenholilyen irányú mozgásokat láttunk, így kijelenthetjük, hogy a hazai pénz- ésállampapír-piaci trendek a nemzetközi mozgásokkal összhangban voltak. Az FXswapok minimálisan emelkedtek. Az implikált volatilitás kapcsán a forint most már amásodik legcsendesebb deviza a térségben, most, hogy a cseh jegybank elengedtea korona kezét, amely kisebb csapkodások mellett hamar rátalálhat új egyensúlyiárfolyamszintjére. Az EUR/HUF ismét 310 fölé kapaszkodott, de most várhatóanhuzamosabb ifősre felett marad. A 100- és 200nmá is alatta van már, és mástechnikai mutatók is inkább azt a várakozást erősítik, amely szerint a korábbi szűkkereskedési sáv most felfelé tágul (talán a korábbi 310-315-ös szintek irányába).2017. április 7. eur/huf

Tovább emelkedik az árfolyam, a jegyzések már 311 közelében járnak mareggel. A továbbiak ma inkább az eurón múlnak. Tegnap a cseh jegybanklépése csak egy pillanatra volt hatással a régióra és a forintra – véleményünkszerint további komoly hatása nem lesz a döntésnek a hazai devizára. Most azutolsó negyedéves emelkedés 38,2-es szintje ad ellenállást éppen (310,9), efelett 311-nél és 312-nél vannak szintek. Támasz 310 körül (100- és 200nmá),majd 309,3-nál (50nmá) van. Azt gondoljuk, hogy a jövő heti hazai inflációigmár nagyon nem süllyed vissza 309-310 közé a kurzus2017. április 7. eur/huf

Tovább emelkedik az árfolyam, a jegyzések már 311 közelében járnak mareggel. A továbbiak ma inkább az eurón múlnak. Tegnap a cseh jegybanklépése csak egy pillanatra volt hatással a régióra és a forintra – véleményünkszerint további komoly hatása nem lesz a döntésnek a hazai devizára. Most azutolsó negyedéves emelkedés 38,2-es szintje ad ellenállást éppen (310,9), efelett 311-nél és 312-nél vannak szintek. Támasz 310 körül (100- és 200nmá),majd 309,3-nál (50nmá) van. Azt gondoljuk, hogy a jövő heti hazai inflációigmár nagyon nem süllyed vissza 309-310 közé a kurzus.2017. április 6. eur/huf

Áttörte a 310-es kerek ellenállási szintet ismét a kurzus, egyelőre azonbanmegint csak elhamarkodott volna kijelenteni, hogy itt is marad tartósabbanfelette. Most az látszik, hogy a tegnapi lendülettel a 100-as és a 200nmá is megvan, és ma reggel még kicsit feljebb is járt a tegnapi maximumnál. A következőkomolyabb akadályok majd 311-nél és 312-nél jönnek – addig semmi.2017. április 5. eur/huf

Az látszik, hogy inkább felfelé próbálkozik a kurzus, de egyelőre keményenútját állja a 100-as és a 200nmá is 310-nél, miközben egy több havi emelkedőés csökkenő trendvonal is lassan bezárja a trendet – ez a szűkülő ékalakzatlehet esetleg majd az a tényező, amely végül kimozdítja innen, ebből ahorgonyzott állapotából a kereskedést. Egyelőre az említett technikai szintekjátszanak – rövid távon felfelé várjuk, vissza a korábbi sáv felső széléhez Q2-re.HETI ELEMZÉS

A jegybank kedden a vártnak megfelelően hagyta a kamatokat és feljebb vitte 2,4-ről 2,6%-ra az idei évre vonatkozó inflációs prognózisát. Ezen felül a vártnálnagyobb mértékben korlátozta június végéig a 3 havi sterilizációs állományelérését, illetve újabb lejáratokat jelentett be az FX swap tenderek kapcsán. A 3havi betét Q2 végére 500 milliárd forintra csökken – ez 250 milliárdos vágás (apiac csak 150-et várt). Az egykoron még 4-5 ezer milliárdos állomány tehát továbbapad, még laposabbá téve a BUBOR görbét. Mindezt segíti, hogy az eddigjellemzően 1 havi lejáratok mellett EUR/HUF swap formájában a piacnak adottlikviditás most hosszabb, 6, illetve 12 havi lejáratokra is érkezhet, így azokon islejjebb szoríthatja a BUBOR kamatokat. Összességében tehát a jegybank továbbiélénkítő lépéseket jelentett be, igaz a 3 havi állomány vártnál nagyobb vágásaszerintünk csak a mostani BUBOR szintek megtartását fogja segíteni, lejjebb nemnyomja azokat. Ennek a kommentárnak egy hosszabb tanulmányt is szentelt azMNB, amit az oldalán lehet elolvasni, szerintünk azonban annak tartalma nemfeltétlenül azt támasztja alá, hogy ne jöhetnének még lejjebb a rövid kamatok. Adöntést követően pl. már 0,18%-os 3 havi BUBOR és 0,25%-os 6 havi BUBORkamatokról beszélhetünk, amelyet csak a héten 3, illetve 5bp-os továbbicsökkenéssel értek el (ilyen mértékben ezek a lejáratok azért ennyire rövid idő alattnem mostanában süllyedtek). Várakozásunk szerint még jöhetnek lejjebb a BUBORkamatok, főképp a 6 hó, ugyanis az van pl. a lakossági hitelek mögött, így annakkitüntetett szerepe van az élénkítésben. A hozamok a rövidebb lejáratok esetébenugyancsak tovább süllyedhetnek, igaz a héten az MNB döntéseire inkább ahosszabbakban láttunk csökkenést. A 10 éves benchmark lejött 13bp-ot – most3,29%. Innen sokkal lejjebb már nem lesz, inkább fokozatosan emelkedik majd. Arövidebbek már a múlt héten is meglepően alacsonyak voltak – az ÁKK aukcióján a3 hó előző héten már -0,01bp-on is ment. Kérdés továbbra is, ha a DKJ-k akamatsáv aljára esnek, mit lép az MNB. De ez még szerintünk odébb van. Amiérdekes, hogy a meredekség egyre nő a görbében, és az MNB szerint ez meg fogfordulni – mi ezt egyelőre nem látjuk, szerintünk is attraktív marad a rövid oldal, dea hosszú nem; ahhoz valamiféle újabb ösztönző kellene a szabályozói oldalról,hogy a bankszektor pl. ismét új erővel vásárolni kezdje, főképp a 3 év felettiszegmenst. A forint mindeközben maradt 309-310 körül, és, bár indokoltabb lennea 310 fölötti tartomány, sorra lefordul onnan. Egyelőre a volatilitás is alacsony, és arégióban is inkább veszik a devizákat, így a forint is még gyűjti a lendületet.Továbbra is a korábbi sáv tetejéhez várjuk vissza az árfolyamot Q2-re2017. március 31. eur/huf

Nem bírt a 310-es szinttel a forint árfolyam, így a jegyzések mára ismétlefordultak róla. Most már inkább 309 körül, sőt kicsit alatta folytatódik akereskedés, amelyben ellenállást jelenleg az 50nmá és egy korábbi Fibonacciszint képez 309,3-309,4 körül. Támasz 308-nál van – ez a hó közepi mélypont.Továbbra is arra számítunk, hogy lassan ismét elindul felfelé a kurzus, ésvisszaközelíti a korábbi sáv tetejét.2017. március 30. eur/huf

Továbbra sem tud 310 fölé kapaszkodni az árfolyam, még úgy sem, hogy ajegybank nemrég további likviditást növelő lépéseket jelentett be keddikamatdöntő ülésén. Igaz technikailag is elég erős ellenállás most a 310-es kerekszint, hiszen a 13-as és a 100nmá is nagyjából oda esik. Támaszt az 50nmáad 309,3 körül, amelyet egy korábbi fontos Fibonacci szint is erősít. Innen így,hogy szűkül a rövid sáv, lassan komolyabb elmozdulás várható. Afundamentumok alapján felfelé, de a piac azért okozhat meglepetést egyleszakadással is.2017. március 29. eur/huf

Az MNB idén 0,2%-kal felemelte CPI prognózisát és a várt 150 helyett 250milliárddal 500 milliárdra vágta a Q2-es 3 havi betét korlátját. Ezen felül 6 és12 havi lejáratokkal bővíti az EUR/HUF swap tendereket. A kommunikációérdemben nem változott – a kibővített eszköztárral a teljes BUBOR görbét lejjebbhúzza a jegybank, azaz laposabb lesz (a 6 hó lakossági hitelek változókamatlába), a nagyobb likviditás pedig a rövidebb hozamokat méghorgonyzottabbá teszi, a forintot pedig itt tartja a sávban. További árfolyamemelkedést várunk 310-315 között.2017.03.28. EUR/HUF

Tegnap kicsit megbillent reggel a forint, de végeredményben ugyanott folytatja,mint korábban – kevéssel 310 alatt, de annak áttörésével kacérkodva. Ma MNBülés lesz – 0,3-0,4%-kal emelkedhetnek az idei és 2018-as CPI prognózisok, éstovább csökkenhet a 3 havi betét korlátja. Q2-re is hasonló ütemű vágás jöhet,mint Q1-re, azaz 750-ről 600 milliárd forintra jöhet le a felső korlát. Akommunikáció talán kicsit szigorodik, de csak annyit, amennyit a várt korrekcióaz inflációs prognózisokban indokol. Összességében gyengébb forintoteredményezhet a mai MNB.Heti elemzés

Erősen kezdte az évet a magyar gazdaság. Az építőipar a tavalyi mélyrepülésután januárban ismét szárnyalni kezdett és 20% körüli növekedést produkált,az ipar teljesítménye pedig 6,5%-kal múlta felül tavaly januárit (igaz, aszezonálisan és munkanappal kiigazított statisztikában már eltűnt anövekedés). A munkanélküliségi ráta tovább csökkent (4,3%-ra), a kimutatásokszerint egy év alatt 160 ezer fővel emelkedetett azok száma, akik dolgoznakmiközben 80 ezerrel csökkent a munkát keresők száma. Nemcsak többendolgoznak, de többet is keresnek az emberek: januárban 10%-kal nőttek évesösszehasonlításban a bérek. A többlet jövedelemből pedig többetfogyasztanak (4,8%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom januárban).Mindebből pedig több adót tud beszedni az állam: az év elejiadócsökkentések (ÁFA, vállalati nyereségadó, társadalombiztosítási adó)ellenére az év első két hónapjában 180 milliárd forint többlet keletkezett azállamháztartásban. Erre nem volt még példa – bár tavaly is többletes volt azegyenleg, de akkor annak összege csak 15 milliárd forint volt. Akülkereskedelmi egyenleg is tovább javult: idén januárban a többlet 7%-kalhaladta meg a tavaly januárit. A fenti termelési kisriportból azt a következtetéstlehet leszűrni, hogy amennyiben az év legelején tapasztalt gazdaságifolyamatok nem szenvednek törést, akkor az első negyedéves gazdaságinövekedés jócskán meghaladhatja a 3%-ot. Egyelőre nem látunk aggodalomraokot adó jeleket, az európai gazdasági konjunktúra is váratlanul erősenalakul. A fenti folyamatok viszont az infláció oldalán okozhatnak kellemetlenmeglepéseket: még ha az év elején meglóduló infláció a másodiknegyedévben némileg mérséklődik is (pl. az üzemanyag árának csökkenése éstöbblet adótartalom kivezetése miatt), a bérinflációs és keresleti nyomástartósan fennmarad az év egészében. Éppen ezért arra számítunk, hogy a zelőttünk álló héten az MNB friss inflációs jelentésében a korábbi 2,4%-os ideiinflációs előrejelzését 2,7% környékéra megemeli (mi azonban ennél ismagasabb, 3% fölötti inflációra számítunk).2017.03.27. EUR/HUF

A hét második felére elfáradt a forint és ma reggelre visszajött 310 fölé,olyannyira, hogy egy pillanatra a 312-es szintet is érintette. Jelenleg a 200nmáfelett állnak a jegyzések, további irányt pedig majd a holnapi jegybanki ülésadhat. Lesznek új inflációs prognózisok, új korlát Q2-re a 3 havi betétre, illetveújabb iránymutatás, amely várhatóan nem sokat fog változni. Innen amennyibena likviditás tovább nő a 3 havi betét csökkenéséből, illetve a CPI prognózisok isfeljebb mennek 0,3-0,4%-kal, a forint is feljebb kerülhet kicsit 310-315gyengébbik széléhez.2017. március 24.

Gazdaság: A forint árfolyamának rövid távú trendje érdemben továbbra sem változik – a jegyzések 310-hez közelítenek, ahogyan azt a hó végére várjuk. Egyelőre vannak mégellenállások addig (50-es és 100nmá), de ezek, ahogyan korábban is, feltehetően nem fognak komoly akadályt jelenteni. 310 felett kicsivel pedig ott a 200nmá 310,1-nél, ami akáregy kis időre még stabilizálhatja is ott a kurzust. Összességében, azt gondoljuk, hogy ilyen volatilitás mellett (rendkívül alacsony), valahol ezen a szinten lesz a kurzus jövő keddenis, amikor az MNB újabb kamatdöntő ülést tart, és többek között bejelenti a legfrissebb inflációs várakozásait idénre és jövő évre vonatkozóan. Továbbra is 0,3-0,4%-kal magasabbprognózisokat várunk a decemberi inflációs jelentésben szereplő várakozásokhoz képest, jóllehet a teljes jelentés, amely csak csütörtökön jön ki, érdemben továbbra sem fogjaalátámasztani az infláció elszállásával és a mielőbbi kamatemelésekkel kapcsolatos piaci várakozásokat.2017. március 24. eur/huf

A kurzusban továbbra is érvényesek az eddigi technikai szintek: fent az 50-es, a 100-as és a 200nmá játszanak fontosszerepet, míg lejjebb a korábbi mélypont 307, illetve 308 körül. Fontos adat már nincsen a héten, így a fókusz a jövő heti MNB-n van. Az új inflációs előrejelzések várhatóanfeljebb módosulnak (0,3-0,4 százalékponttal), de a kommunikáció továbbra is laza lesz, azaz érdemben olyan sokat nem változik. A 3 havi betét Q2-es maximuma is kiderül –valószínű a további csökkenés, azaz a HUF likviditás további emelkedése, amely a mostani piaci környezetben a hozamgörbe meredekségét emelheti még jobban.2017. március 22.

Miután hétfőn újabb 50 milliárddal nőtt a jegybank swap tenderein keresztül nyújtott forint likviditás a bankrendszerben, a keddi DKJ aukción már negatív előjellel iselfogadott keresletet az Államadósság Kezelő (ÁKK) és közel egy hónap után a 3 hónapos BUBOR kamata is tovább csökkent. A bankközi likviditás az FX swap eszközön keresztülmár 550 milliárd; hamarosan a 3 hónapos jegybanki betét további korlátozásáról is döntés születik, ami a likviditás további emelkedését hozhatja. A 3 hónapos BUBOR 0,23%-ról0,22%-ra csökkent. A 3 hónapos DKJ aukció átlagos hozama – a legutóbbihoz hasonlóan – 0,01% volt (6bp-tal a referencia alatt), de az elfogadott ajánlatok között eddig nemszerepelt negatív előjelű, most azonban az ÁKK már -0,01% és 0,03% között fogadott el ajánlatokat, igaz a meghirdetett 20 milliárddal szemben csak 12 milliárdért (mivel akereslet alacsony volt). Az FRA-k nem változtak, igaz a napokban inkább csökkentek, jelezvén, hogy a BUBOR görbe mostani értékei egy ideig inkább a jelenlegi szintekenstabilizálódhatnak. Az IRS-ek a hosszabb lejáratoknál kicsit csökkentek, a hozamok enyhén emelkedtek – a szpredek tágultak. A forintban a volatilitás továbbra is nagyon alacsony,hasonló szinteken áll, mint a cseh korona esetében az euróval szembeni jegyzéseknél. Az árfolyam ma második napja emelkedik, egyelőre azonban még a legutóbbi támaszt adó50nmá alatt áll. Ez 309,2-nél képez akadályt, míg a 100-as 309,7, a 200nmá pedig 310,2 körül foghatja meg a további emelkedést. A következő hetekben-hónapokban inkábbfeljebb várjuk a kurzust, vissza a korábbi sávba, 310-315 közé, de jellemzőbben inkább annak felső széléhez közelebb. Ma nincs adat.2017. március 21. eur/huf

Tegnap kisebb korrekciót láthattunk a kurzus mozgásában, amely nem is volt meglepő azok után, hogy hat napon át esett az árfolyam. A jegybank is újabb FX swaptendert tartott, amellyel az így nyújtott likviditás a rendszerben újabb 50 milliárddal tovább emelkedett. Immáron 550 milliárd. Ez is, illetve ez miatt az implikált hozamok romlása,avagy várható romlása is segíti a kurzust abban, hogy korrigáljon, amelynek eredményeképpen a következő napokban, hacsak nem történik valami váratlan külpiaci esemény,amely a forint melletti pozíciókat erősíti, 310 közelébe térhetnek vissza a jegyzések. Most felfelé több ellenállás is sorakozik: az 50 nmá 309,10-nél, a 100 nmá 309,70-nél, a 310-esszint és a 200 nmá 310,20-nél. A mostani megállót egyébiránt a december-januári csökkenés 23,6-os Fibonacci szintje is támogatta, amely éppen itt, 308,10 körül képez támaszt. Avolatilitás továbbra is alacsony; a hozamok most ugyanott állnak, ahol egy hete; ma lesz 3 hónapos DKJ aukció (legutóbb rekord alacsony 1bp-on mentek el a papírok), kérdés,hogy lesz-e negatív hozam az elsődleges piacon; a benchmark egyelőre még feljebb áll. A CDS és a rövid kamatok érdemben nem változtak (a 3 hónapos BUBOR lassan egyhónapja áll 0,23%-on). Adat nem lesz, a tegnapi béradat kissé meglepő volt, de nagyjából a vártnak megfelelő ami az összképet illeti.2017. március 20. eur/huf

Fontosabb adatok nem voltak a napokban, a forint azonban, ahogyan arra számítani lehetett, jelentős mozgásokat mutatott a Fed kamatemelését követő kereskedésinapokban. A korábban elkezdődött emelkedő trend megtört 313 felett, ahonnan a korrekció mostanra egészen 308-ig süllyesztette vissza a jegyzéseket. Lényegében hatodik napjaesnek a jegyzések, így most az 50-es, a 100-as és a 200 nmá is már elesett. A mai nap teteje egyébként éppen az 50 nmá körül van. Innen további esés még elképzelhető, de az307 felett kicsivel, ahol korábban is, véges lehet. Továbbra is 310-zel számolunk erre a negyedévre, a következőben pedig azt gondoljuk, hogy inkább 315 körül alakulhat majd azárfolyam, legalábbis azt lehet inkább jellemzőbb. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 310-315-ös sávot tartjuk még mindig reálisnak idén az év egészében, ebből pedig kisebbelmozdulást csak 2018 során várunk, felfelé 320 irányába. Előbbit az árfolyamra ható kockázatok kiegyensúlyozottságára, utóbbit pedig az EKB emelésénél későbbi hazaiszigorításra alapozzuk. A hozamok és a CDS-ek egyelőre nem változtak sokat az előző héten jellemző szintekhez képest.2017. március 13. eur/huf

Elesett a dupla tető, így a kurzus ma reggelre egészen 313,6 fölé szaladt. Innenaztán az európai bankközi nyitásáig visszajött 313 alá, most pedig ottvárakozik a további lendületre. Egyszerre sokat jött fel a kurzus, így nem kizártegy jelentősebb korrekció, vissza 312-ig, ami a korábbi ellenállás volt. Az alá310,3-ig eshet tovább komolyabb akadály nélkül, más támasz ugyanis nincsenaddig. Ma nincs adat, így hangulat alapú kereskedés várható.Heti elemzés

Kijöttek a végleges GDP adatok, de nem okoztak különösebb meglepetést. Megjelenta februári infláció is, ami 2,9% lett, ahogy vártuk. A piaci konszenzus is 2,8% volt,tehát nagy mozgásokat nem váltott ki az adat. A januári külkereskedelmi többlet egykicsivel a várt feletti lett, ez azonban beleillik a korábbi trendbe. Az EKB tegnapi üléseegy hajszállal szigorúbb (vagy ha úgy tetszik optimistább) volt, mint várták, ebbőlpedig egy kicsi a hazai piacra is átragadt. A forint emiatt, és más egyebek miatt iskissé tovább gyengült, de ma délutánig egyelőre csak a januári mélypontjáig jutott azeuróval szemben. Most tehát 312-nél állnak az EUR/HUF jegyzések, innen azonbanakár ismét lefordulhatnak, vissza a 309-310 közé, ahol több mozgóátlag és mástechnikai szintek is már erős támaszt képeznek majd. Most nagyjából ott áll azárfolyam egyébként ahova mi is vártuk (Q1-re 310, Q2-re 315). Az MNB hétfőn FXswap tendert tartott, a lejáratnál pedig többet adott vissza a piacra, 50 milliárddalmár 450 milliárd forintra emelve a likviditás szintjét. Mindezek következtében azimplikált hozamok kissé csökkentek, és a keddi 3 havi DKJ aukción is 3 bázisponttalmentek el a papírok, ami jól mutatta, hogy a bankok továbbra sem nagyon tudjákhova tenni az egyre több likviditást, ami szorul vissza a rendszerbe a jegybanktól. Amásodpiacon eközben tovább emelkedtek a hozamok – főleg a hosszabbak. Az 5éves 10, a 10 éves 9 bázisponttal emelkedett. A 3 havi BUBOR már jó ideje nemváltozik, a BUBOR görbe süllyedése lelassult teljesen – az FRA-k is már stabilitástjeleznek ezeken a szinteken előretekintve, ezzel pedig mi egyet is értünk. A külföldiállomány tovább csökkent 55 milliárddal (3267 milliárd forintra) – ez a szigorúbb Fedpolitika árazása és az emelkedő infláció és a továbbra is változatlanságotkommunikáló MNB miatt van. A 10 éves hozam egyébként 3,6% körül fordulhat – ittvan egy olyan szint, ami mindent összevetve forduló, illetve jó beszállás lehet. Ettőleltekintve azonban arra lehet számítani, hogy a görbe hosszabb oldala fokozatosantovább emelkedik az év során, míg a rövidebb, éven belüli papírok továbbra isstabilak maradhatnak a növekvő bankközi likviditás miatt. Jövő héten MNBjegyzőkönyv jelenik meg – nem most, hanem a 30-án érkező új inflációs prognózisokmegjelenésével lesz majd izgalmas látni, feloldódni azt az ellentmondást, hogy a jelenfelfutás az inflációban átmeneti (ahogy legutóbb magyarázta az MNB), avárakozások ezzel szemben valószínűleg felfelé módosulnak idénre és 2018-ravonatkozóan is. Mindez abból a szempontból érdekes, hogy a jegybankikommunikáció a magasabb inflációs várakozások miatt lassan elhagyhatja a továbbilazításra történő utalásokat, jóllehet ettől még a kamatokat véleményünk szerintbiztosan nem kezdi el emelni 2018 vége előtt.2017.március 10. eur/huf

Dupla tető és fontos, kerek ellenállási szint állja most útját a továbbiemelkedésnek 312-nél. A tegnapi EKB és a mai amerikai adatok összességébentalán kicsit még feljebb lökhetik estig a kurzust, sokkal nagyobb mértékűelmozdulásra azonban egyelőre nem kell számítani. Innen lassan korrekciójöhet, amelyben támaszok 311,1-nél, 310,3-nál (200nmá), 310-nél és 309,6-nál (100nmá) lehetnek majd.2017. március 9. eur/huf

A várakozásunknak megfelelően 2,9%-os februári infláció már az MNB-nél ismagasabb várakozásokat eredményezhet majd (hó végi Inflációs Jelentés), ezzelpedig már nem lesz alátámasztott a további lazítás, jóllehet azt nem várjuk azirányadó ráta a vártnál előbb emelkedjen majd, a BUBOR kamatok az év másodikfelétől a visszafogottabb likviditás-ösztönzés miatt lassan emelkedni kezdhetnek.Összességében a forint továbbra is itt lehet a mostani szinteken, Q2-re 315 körül,addig a 310-315-ös sávban. A magas likviditás tehát tovább ellensúlyozza mégidén a szintén magas külső egyensúlyi többletet.2017. március 8. eur/huf

Az MNB hét eleji deviza swap tendere 50 milliárddal 450 milliárdra növelte abankközi forint likviditást, ezzel kissé gyengítette a forintot, az árfolyam pedigígy már áttörte a 310-es kerek ellenállási szintet. Most a 200nmá van soron,amely jelenleg 310,3 körül képez ellenállást. Erről tegnap és ma reggel is méglefordultak a jegyzések, de valószínűleg a piac tovább próbálkozik majd.Komolyabb elszakadás a 310-es szint közeléből rövid távon valószínűleg nemlesz – hó végére 310-et várunk. Q2-re 315 közelébe kerülhet a kurzus.2017. március 7. eur/huf

Kicsit tovább emelkedett a bankközi forint likviditás (már HUF 450 Mrd), miutánaz MNB tegnap a lejáró mennyiségnél többet pumpált vissza a rendszerbe 1hónapos EUR/HUF swap tenderén keresztül. A forint kissé gyengült és ismétnekiment a 310-es szintnek, de még alatta zárt. Igaz napon belül 310 felett ismegfordultak a jegyzések, a 310,3-as 200nmá még nem került sorra. Ez lehetmajd a következő állomás, amennyiben a piac tovább próbálkozik. Támaszt a100nmá ad.Heti elemzés

Az MNB kamatdöntő ülése a vártnak megfelelően változatlanul hagyta amonetáris kondíciókat, a közlemény szövege pedig némileg enyhítette az eddiggondoltnál korábbi szigorítással kapcsolatos várakozásokat. A forint részbenemiatt, részben a régiós mozgások miatt, egyhavi mélypontjára esett. AzEUR/HUF árfolyama hetekig próbálkozott 307-308 körül, de miután nem tudotttovább esni, több mindennel együtt fordult a piac, a jegyzések pedig mára 310-ig jöttek vissza. Innen felfelé a következő komolyabb akadályt a 310,3 körüli200nmá jelenti. Hétfőn megint lesz MNB deviza swap tender. A részleteketegyelőre nem tudni, de mivel lesz lejárat, az valószínű, hogy a már kinnlevőlikviditás szintjét, ha nem is növelni, de megtartani igyekszik majd a jegybank.Amennyiben a likviditás is nő, úgy az implikált kamatok is csökkenhetnek,amellyel az árfolyam is kissé tovább emelkedhet. Nagy mozgásokra azEUR/HUF esetében mindenesetre nem számítunk, de nagyjából ezt a 310-esszintet is várjuk Q1 végére. A héten a rövid kamatok nem változtak. A 3 hónaposBUBOR 0,23%. A hozamok a görbe közepén jobban (2-4bp-tal), a végénenyhébben (1bp-tal) emelkedtek. A külföldi állomány csökkent némileg, igaz eztcsak késleltetett adatokból tudjuk; szerdáig egy hét alatt 20 milliárddal 3321milliárdra jött le. A swap-ok és az FRA-k 1-2bp-tal emelkedtek. Jövő héten februáriinflációt és részletes GDP adatokat közöl a KSH. Az infláció 2,9% lehet a januári2,3% után. Ehhez leginkább az élelmiszerek és a szolgáltatások áránakmegugrása járulhat majd hozzá. Az infláció az év második felében a 3%-osközéptávú cél fölé emelkedik majd előrejelzésünk szerint, és akár a 4% körüliértékeket is jelentősen megközelítheti, mégsem gondoljuk azt, hogy a jegybank2018 végénél korábban kezdene szigorítani, sőt, célja továbbra is ennek minélkésőbbre halasztása. A friss inflációs adatra ismét számíthatunk a jegybaktól aszigorítási várakozásokat hűteni szándékozó kommentárra.2017. március 6. eur/huf

A fordulat után egyelőre megakadt 310-nél a kurzus, így a feljebb ellenállást adó 200 nmá még szóba sem került. Most kicsit lejjebb áll 310 alatt a kurzus, de további emelkedéssel próbálkozhat a héten, amennyiben a piac több heti álldogálás után tényleg vérszemet kapott .A Moody's nem csinált semmit pénteken; ma MNB FX swap tender lesz, ami ha több likviditást ad, mint a mennyi lejár, úgy a forintot gyengítheti kissé. Volatilitás továbbra sincs, így sokra nem kell számítani. Q1 végére 310-et várunk már lassan fél éve.2017. március 4. Heti elemzés

Az MNB kamatdöntő ülése a vártnak megfelelően változatlanul hagyta amonetáris kondíciókat, a közlemény szövege pedig némileg enyhítette az eddiggondoltnál korábbi szigorítással kapcsolatos várakozásokat. A forint részbenemiatt, részben a régiós mozgások miatt, egyhavi mélypontjára esett. AzEUR/HUF árfolyama hetekig próbálkozott 307-308 körül, de miután nem tudotttovább esni, több mindennel együtt fordult a piac, a jegyzések pedig mára 310-ig jöttek vissza. Innen felfelé a következő komolyabb akadályt a 310,3 körüli200nmá jelenti. Hétfőn megint lesz MNB deviza swap tender. A részleteketegyelőre nem tudni, de mivel lesz lejárat, az valószínű, hogy a már kinnlevőlikviditás szintjét, ha nem is növelni, de megtartani igyekszik majd a jegybank.Amennyiben a likviditás is nő, úgy az implikált kamatok is csökkenhetnek,amellyel az árfolyam is kissé tovább emelkedhet. Nagy mozgásokra azEUR/HUF esetében mindenesetre nem számítunk, de nagyjából ezt a 310-esszintet is várjuk Q1 végére. A héten a rövid kamatok nem változtak. A 3 hónaposBUBOR 0,23%. A külföldi állomány csökkent némileg, igaz eztcsak késleltetett adatokból tudjuk; szerdáig egy hét alatt 20 milliárddal 3321milliárdra jött le. A swap-ok és az FRA-k 1-2bp-tal emelkedtek. Jövő héten februáriinflációt és részletes GDP adatokat közöl a KSH. Az infláció 2,9% lehet a januári2,3% után. Ehhez leginkább az élelmiszerek és a szolgáltatások áránakmegugrása járulhat majd hozzá. Az infláció az év második felében a 3%-osközéptávú cél fölé emelkedik majd előrejelzésünk szerint, és akár a 4% körüliértékeket is jelentősen megközelítheti, mégsem gondoljuk azt, hogy a jegybank2018 végénél korábban kezdene szigorítani, sőt, célja továbbra is ennek minélkésőbbre halasztása. A friss inflációs adatra ismét számíthatunk a jegybaktól aszigorítási várakozásokat hűteni szándékozó kommentárra.2017. március 3. eur/huf

Ma lesz Moody's, de az előző héthez hasonlóan ezúttal sem várunk semmit. Akurzus több hét után visszatért a 309-310 közötti sávba, ahonnan most akártovább is emelkedhet, amennyiben a régiós hangulat és a technikai szintek isengedik. Ellenállások innen első körben 309,50-nél (100 nmá), majd 309,80-nál(Bollinger szalag felső széle) és 310,30-nál vannak. Utóbbi a 200 nmá, tehát azmár egy erősebb szint. Támaszok korrekció esetére 308,70-309 közötti szintekentalálhatóak.2017. március 1. eur/huf

A jegybanki közlemény a vártnak megfelelően igyekezett hűteni a magasabbinflációval, így a korábbi szigorítással kapcsolatos piaci várakozásokat, ám aforint csak nagyon visszafogott mértékben gyengült, és nem is tudott jelentőseneltávolodni a napokban már megszokott 308-as szinttől. Innen valami más fogjamajd kimozdítani; ehhez a technikai szintek változatlanul adottak. Fent az 50-esés a 100 nmá-ok, lent a 13 nmá és a korábbi havi mélypont képezhetnekakadályt.2017. február 28. eur/huf

Nem várunk változtatást a monetáris kondíciókban, de a közleménymegismételheti a januári inflációra adott laza állásfoglalást, az akkorinál mégnagyobb hangsúlyt fektetve arra, hogy a kamatok tartós szinten tartása továbbrais prioritást élvez. Ennek többek között az is célja, hogy a forint mellettipozíciókat kevésbé vonzóvá tegye a jegybank, egyúttal hűtse a korábbiszigorítással kapcsolatos várakozásokat. Ellenállás 308,9-309,4-nél, támasz307 körül van. A laza álláspont gyengítheti a forintot, amennyiben kellően laza.2017. február 28.

Mint arról már több csatornán is értesülhetett a Magyar Nemzeti Bank megújított 2000 és 5000 forintos bankjegyet bocsátott ki, amelyek 2017 március 01-től jelennek meg a készpénzforgalomban.  A  2016. előtt kibocsátott, régi 2000 és 5000 forintos bankjegyek 2017. július 31-ig használhatóak a készpénzes fizetés során  A kereskedelmi bankoknak azonban 2019. december 31-ig átváltási kötelezettsége lesz.  A bankjegyekkel kapcsolatos bővebb leírás az MNB honlapján/Bankjegy és Érme/Hírek alatt található. A bank a régi 10 000 /5000 /2000 HUF további értesítésig visszaforgatja a hálózatába. Amíg a visszaforgatási tilalom (5000 / 2000 címlet esetén 2017. július 31) nem kerül elrendelésre, addig a Bank régi és új címleteket is egyaránt forgalmaz.

Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk Önöket a 2017. év II. negyedév és III. negyedév időszakában bevonásra kerülő (SEK, GBP) valamint a továbbra is forgalomban maradó EUR valutanemek és címletekkel kapcsolatban:

1., Régi kibocsátású GBP 5-ös címletű bankjegy:Az ügyfeleinktől átvesszük: 2017. április 20-ig.

2., Régebbi kibocsátású SEK 100 és 500-as címletű bankjegyek:Az ügyfeleinktől átvesszük: 2017. május 20-ig.

3., Régebbi kibocsátású EUR 50-es címletű bankjegyekEzt a címletet időkorlát nélkül átvesszük az ügyfeleinktől. Az EUR 50-es címletnél "bevonási határidő" nincsen, párhuzamosan lesz forgalomban és folyamatosan vonják be a régebbi kiadású 50-es címletet.

4., EUR 500-as címletű bankjegyek A fennmaradó EUR 500 bankjegyek továbbra is érvényes fizetőeszközök maradnak. 2018. végétől nem bocsátanak ki EUR 500 bankjegyeket. Az új Europé sorozatban nem lesz EUR 500 címlet.2017. február 27.

Az S&P pénteki felülvizsgálatán megerősítette hazánk adósbesorolását, amelyegyelőre nem okozott komolyabb elmozdulást az árfolyamban, hiszen ezt isvárta a piac. A kurzus most ugyanott áll, mint péntek délután, kevéssel 308,5alatt. Innen felfelé ellenállást 309-nél az 50nmá, 309,4-nél a 100nmá ad.Támaszt a korábbi ellenállás, a 308-as kerek szint képvisel. Mamunkanélküliségi ráta érkezik januárra vonatkozóan, de hatása nem lesz – mi4,4%-ot várunk. További oldalazás valószínű 308-309 között.HETI ELEMZÉS

Az előző havinál és a vártnál lassabban, csupán 5,7%-kal nőttek decemberben abruttó átlagbérek, de még ez is elég volt ahhoz, hogy reálértelemben az évegészében 7,3%-kal emelkedjenek, amelyre 2003 óta nem volt példa. Idén is hasonlómértékben nőhetnek a reálkeresetek; várakozásunk szerint idén is hasonló mértékűlehet, amely a 11%-os nominális növekedésből és a 3% körüli átlagos inflációbóladódhat. Jövő héten januári munkanélküliségi és kiskereskedelmi adatokat tesz közzéa KSH. A munkanélküliség 4,4%-ra csökkenhetett a decemberi 4,5%-ról, akiskereskedelmi szektor forgalma pedig éves összevetésben 5%-ra gyorsulhatott akorábbi 3,3%-ról. Az MNB kedden tartja soron következő kamatdöntő ülését,amelytől leginkább azt várjuk, hogy a közlemény megismétli a januári 2,3%-asinflációra adott első döntéshozói reakciókat, amelyek szerint a trend nem változott ésa jegybank továbbra is elkötelezett a laza monetáris kondíciók tartós fenntartásamellett. Egyes piaci szereplők úgy látják, hogy akár már hónapokon belül 3% felettlehet az infláció, de még a toleranciasáv 4%-os felső értéke fölé is kerülhet idén,amely azonnali jegybanki alkalmazkodást von maga után. Mi ezt nem tartjukvalószínűnek, noha mi is kissé felfelé módosítottuk előrejelzéseinket. Mi továbbra isarra számítunk, hogy legkorábban valamikor 2018 vége felé, de inkább 2019elején, azonban mindenképpen az EKB első szigorító lépései után fog csak elkezdenikamatot emelni az MNB. A kamatdöntésig és a közleményt követően is visszafogottpiaci reakcióra számítunk. A forint még kicsit gyengülhet 310 irányába, a hozamokpedig – főképp a hosszabb lejáratok esetében – még lejjebb jöhetnek.2017. február 24. eur/huf

Három napja gyengül a forint, amellyel az árfolyam ma reggelre ismétvisszatalált az 50 nmá jelentette ellenálláshoz 309 körül. Kicsivel felette ott vanrögtön 309,30-nál a 100 nmá és egy korábbi fontos Fibonacci szint is, tehát atovábbi emelkedés semmiképpen sem lesz zökkenőmentes. Támaszok lefordulásesetén 308-nál és 307-nél vannak. Megerősítette változatlan stabil kilátással Magyarország befektetési ajánlású államadós-besorolását pénteken a Standard & Poor's. A nemzetközi hitelminősítő a hosszú és a rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar szuverén adósságra "BBB mínusz", illetve "A-3" besorolást tart érvényben. Az osztályzat megerősítéséhez fűzött elemzésében a Standard & Poor's kiemelte, hogy a magyar gazdaságban az idén 3 százalék körüli, a 2018-2020-as időszakban átlagosan valamivel 2,5 százalék alatti átlagos éves növekedési ütemeket vár.A cég szerint a magyar államadós-osztályzatokat alátámasztó tényezők közé tartozik a jelentős külső fizetési többlet és az immár hosszabb ideje jellemző visszafogott költségvetési politika. Az S&P a minősítés korlátozó tényezői közé sorolta a mérsékelt hosszú távú növekedési kilátásokat és a még mindig magas közadósság-rátát.Magyarország tavaly mindhárom piacvezető nemzetközi hitelminősítőnél visszanyerte a befektetésre ajánlott osztályzatot.A Fitch Ratings tavaly májusban, a Standard & Poor's szeptemberben, a Moody's Investors Service novemberben emelte vissza a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadós-besorolást, és azóta azonos, "BBB mínusz/Baa3" hosszú távú osztályzattal tartják nyilván Magyarországot. Ezek a besorolások a befektetési ajánlású sáv alapszintjét jelentik.A Standard & Poor's kiemelte: a globális pénzügyi válság óta a hazai bizalom lassan helyreállt, és ez a foglalkoztatottság növekedését, valamint a pénzügyi kondíciók fokozatos javulását eredményezte. A hitelminősítő szerint a reálértéken mért fogyasztás tavaly érte el ismét a tíz évvel korábban, 2006-ban mért szintjét. Várakozása szerint a magyar hazai össztermék (GDP) növekedési üteme az idén megközelíti a 3 százalékot, elsősorban a kormány által kezdeményezett bérmegállapodás eredményeként. Az S&P a magyar gazdaság hajtóerői közé sorolja emellett az EU-folyósítások gyorsuló lehívását, a költségvetési ösztönző intézkedéseket - köztük az áfa-csökkentéseket -, a bankadó csökkentését, a növekvő lakástámogatási kifizetéseket, a reálbérek és a foglalkoztatottság emelkedését, valamint a magánszektor javuló pénzügyi mérlegét.2017. február 23. eur/huf

Második napja gyengül a forint, igaz, ez nem annyira látványos, hiszen a jegyzésektovábbra is szorosan 308 körül alakulnak. Hajnalban az erősödési próbálkozástegyelőre megfogta a 13 nmá 308,20-nál, de amennyiben feljebb is jutna a kurzus309,10 és 309,30 között egy ennél sokkal erősebb ellenállási sávval találná magátszemben. 309,10-nél az 50 nmá, 309,20-nél Fibonacci szint, 309,30-nál pedig a100 nmá képez akadályt az erősödés előtt. A jegybank ismét növelte kicsit aforintpiaci likviditást hétfői tenderével – ez segíti valamelyest a hazai fizetőeszközgyengülését.2017. február 22. eur/huf

A forint folytatta erősödő trendjét, miután tegnap az árfolyam nem tudtameghaladni a 13 nmá-át (308,48). A 307 Ft erőteljes támaszt képez, hiszen azárfolyam tartósan november eleje óta nem tartózkodott a szint alatt. Azonban atámasz törése esetén 306 Ft-ig, sőt 305,20 Ft-ig is elszaladhat különösen úgy,hogy ekkor a Bollinger-szalagok (306,76) feszülésnek indulnának, amitrendszerű elmozdulást jelezne. Ami ez ellen szól az az 50 nmá-tól (309,30) vetttávolság. A 308 Ft az ellenállás a 13 nmá-gal együtt.Heti Elemzés

A héten közzétette az utolsó negyedéves GDP adatokat a KSH. Az előzetes számok alapján a gazdaság csupán 1,6%-kal nőtt éves alapon, amely messze alulmúlta az előzetes piacivárakozásokat. A KSH elmondása alapján az ipar és az építőipar gyengén szerepelt, minden más azonban hozzájárult a növekedéshez. A 2016-os év egészében mindezzel együtt 2%-osvolt a növekedés, ez azonban így négyéves mélypont. Mi korábban 2,2%-os bővülést prognosztizáltunk a tavalyi év egészére, jóllehet nem tartjuk kizártnak, hogy a részletes adatokkalegyütt a KSH felfelé korrigálja az utolsó negyedévi számokat, úgy pedig akár kicsivel 2%-ot is meghaladhatja a végleges mutató. Az idei évet és a következő éveket illetően továbbra isoptimisták vagyunk, és nem változtatunk az előrejelzéseinken. Idénre 3,2%-ot, jövőre 3,4%-ot várunk. Az előzetes GDP-vel együtt megjelent a januári infláció is, amely viszont jóval a vártfeletti lett. Éves alapon 2,3%-kal drágultak az árak, miközben a piac körülbelül 1,9-2%-ot várt és mi is 1,9%-ot prognosztizáltunk. A vártnál nagyobb emelkedés a részletek alapjánegyértelműen az élelmiszerek jelentős drágulásának volt betudható, ez pedig egyben azt is jelenti, hogy a célzott élelmiszer-áfa csökkentések sokkal kisebb, vagy majdnem, hogy semmilyenmértékben sem érvényesültek a végleges kiskereskedelmi árakban, szemben a várakozásainkkal. Ami ebből persze a piacoknak fontos, hogy az évet így 0,4 százalékponttal feljebbkezdjük, így pedig még idén megközelíthetjük a jegybanki inflációs tolerancia sáv 4%-os felső értékét, amelyet egyesek a szigorítás mielőbbi megkezdésének feltételeként aposztrofálnak. Ami előrejelzéseink is emelkednek ezáltal természetesen, de nem olyan mértékben, amellyel 4%-os, vagy éppen a feletti éven belüli adatokat látnánk az előrejelzési horizonton, így aztgondoljuk, hogy az egyébként erről szóló várakozások hirtelen felerősödése nem feltétlenül indokolt. Továbbra is úgy véljük, hogy a jegybank csak az EKB szigorításai után kezd hasonlópolitikába, ami azt jelenti, hogy legkorábban csak 2018 második felében, vagy annak végén, de még az is lehet, hogy inkább csak 2019 elején lesznek az első kamatemelések. Ajegybank az adatok után jelezte is, hogy ők nem látnak semmi különöset az alapvető folyamatokat illetően az eddigiekhez képest – mindezzel azt erősítve, hogy a gyorsabb jegybankialkalmazkodással kapcsolatos várakozások túlfűtöttek. Ami érdekes, hogy mindennek a kommunikációnak egyelőre semmi jelét nem tapasztalni, hiszen a forint kicsit erősödött a héten azeuróval szemben, igaz az árfolyam olyan sokat nem mozdult el, sőt, továbbra is 308 körül van, de míg egy hete kicsit felette, ma kora délután már kicsit alatta áll. A hozamok a hosszabbállampapírok esetében kicsit emelkedtek – a 3-5 éves szegmensben többet, a 10 éves esetében csak pár bázispontot. A CDS-ek csökkentek – az 5 éves dolláros lejárat 5 bázisponttal 115bázispontra csökkent. Összességében tehát a magasabb inflációnak megfelelő reakciókat látni, de azok is csupán nagyon visszafogott mértékűek. Amennyiben a jegybankot zavarja, hogya forint tartósan 308 körül és nem 310 felett áll, úgy a korai kamatemelés körüli túlfűtött várakozások enyhítése céljából még határozottabb kommunikációt folytathat, illetve újabb likviditástnövelő lépésekkel próbálhatja meg a megfelelő irányba terelni az árfolyam alakulását. Jövő héten csupán béradatok lesznek; a bruttó bérek éves alapon várakozásunk szerint 7,5%-kalnőhettek decemberben. S&P-től pénteken nem várunk semmit.ez, míg a 309 Ft (20-, 50- és 100 nmá-ok) komoly ellenállást jelent.2017. február 21. eur/huf

Az árfolyam továbbra is az előző hónap végétől számított csökkenő trendbentalálható. Ez majd csak a 13 nmá (308,61) törésével ér véget. Azonban atechnikai mutatók további forint erősödést vetítenek előre. Támaszt a 307 Ftképez, míg a 309 Ft (20-, 50- és 100 nmá-ok) komoly ellenállást jelent.2017. február 16. eur/huf

Lényegében beállt 308 felett egy kicsivel a kereskedés; sem a várt feletti infláció,sem a várt alatti GDP, sem pedig a legutóbbi deviza swap tender és azinflációra adott jegybanki válasz nem látszik egyelőre. Mindezek összességébőlfelfelé lenne indokoltabb az elmozdulás, a 308-as szint azonban többekszámára bizonyára továbbra is vonzó, így újabb forint elleni pozíciók csaknehezen születnek. Volatilitás továbbra sem sok van, de lassan azért innenelmozdulás kell, hogy jöjjön. Kérdés, mi által ?2017. február 15. eur/huf

A forint összességében semmi komoly reakciót nem mutatott a tegnapi vártnál jóval gyengébb GDP adatokra, de ha a hozamokat nézzük, lényegében ott sem történt nagy elmozdulás, és a korábbi trendekben sem volt semmilyen változás. A forint volatilitása kissé emelkedett, az árfolyam viszont továbbra sem tud érdemben eltávolodni a 308-309 közötti szintektől. Technikailag nem változott semmi: ellenállások némi emelkedés esetén 310 előtt 309,20-nál (100 nmá) és 309,80-nál (50 nmá) vannak, míg támaszok lefelé 308 alatt 307,30 körül, a januári emelkedés 76,4%-os Fibonacci szintjénél, illetve lejjebb 305,90 körül, a januári mélypontnál találhatóak. A hozamok kicsit emelkedtek, ahogy a swap görbe is; a CDS-ek érdemben nem mozdultak; talán kötés sem volt bennük. A tegnapi adatokat illetően az MNB azonnal reagált a várt feletti 2,3 %-os inflációra, amely bőven a 3 %-os cél fölé löki a legtöbb modellben és előrevetítésben a tényszámot 1-1,5 éves időtávon. A jegybank azt mondta, hogy a mostani értékkel nem változott semmi a trendet illetően, az árstabilitási kilátások kapcsán tehát részéről nem indokoltak a mielőbbi szigorítással kapcsolatos várakozások erősödése. A piac már korábban is foglalkozott azzal, de a mostaniszámokkal is egyértelmű lett, hogy amennyiben már az idei évet ennyivel (nagyjából 0,4 százalékponttal) magasabban indítjuk, úgy a 4%-os felső határ közvetlen közelében is megfordulhat év közben a mutató, amely akár azonnali cselekvésre is késztetheti ott és akkor a döntéshozókat. Mi azt gondoljuk, hogy nem fogja elérni a 4%-ot az infláció a következő negyedévek során, jóllehet lényegesen megközelítheti azt. Mindezzel azt mondjuk, hogy érdemben a tegnapi adatok tükrében sem változott az első kamatemeléseket illető várakozásunk, amely a szigorítás megkezdését csak az EKB első hasonló irányú lépései után, pontosabban legkorábban csak 2018 vége felé várjuk.2017. február 14. eur/huf

Egyelőre nem reagált érdemben a forint árfolyama a ma reggeli GDP ésinflációs adatokra, pedig előbbi várt alatti, utóbbi pedig bőven várt feletti lett.Azt is mondhatnánk, hogy a meredekebb inflációs pálya úgy nem indokolgyorsabb jegybanki alkalmazkodást, hogy közben a növekedés mértéke ennyirealulmúlja a várakozásokat. Tehát lényegében a két adat kioltotta egymást, ezértma is 308-309 között folytatódik a kereskedés, és a tegnapi újabb FX swaptenderrel inkább felfelé. Technikai szintek a tegnap leírtak szerint alakulnak2017. február 13. eur/huf

A csütörtöki jelentős csökkenést pénteken még egy kisebb esés, ma pedighezitálás követte. Az árfolyam egyelőre ott áll 308 felett kevéssel, de a hajnalikereskedésben már szokatlanul széles sávot jártak be a jegyzések, és egyelőreúgy tűnik, hogy akár fordulhat is a rövid távú csökkenő trend. Ebben az esetbenellenállások legközelebb 309,20 körül lennének (Fibonacci szint és 100 nmá),feljebb pedig már csak 310 képezne akadályt. Támasz további esés esetén306,60-nál van.Heti Elemzés

Erősebben zárta a hetet a forint. A hét elején még emelkedéssel próbálkozottaz árfolyam, csakúgy, mint az előző héten, de 310 felett ismét útját állta többerősebb technikai szint, így onnan lefordulva immáron 308 közelébe jöttvissza. A heti adatok is segítették a forintot. A külkereskedelem többletedecemberben 556 millió, így egész évben pedig csaknem 10 milliárd euró lett.Ez előzetes adat, de ha igaz, akkor ez újabb rekord. 2009 óta többletes akivitel egyébként. Az ipar kissé visszafogottabb volt, de ez az Audi már ismertmodellváltása miatt nem volt meglepetés. A jövő héten megjelenő előzetes Q4-es GDP kapcsán a várakozásokban szinte alig okozott bizonytalanságot.Szerintünk éves alapon 2,7%-kal, így 2016 egészében pedig 2,2%-kal nőhetetta gazdaság. Kaptunk még adatot januárról is: a költségvetés egyenlegelegalább 20 éve nem látott mértékű többletet érhetett el: 123,4 milliárd forintot.Januárban az infláció is kellemes meglepetést okozhat. Jövő héten jönnek alegfrissebb adatok, amelyek éves alapon már 1,9%-os drágulást mutathatnak.Decemberben 1,8%-os volt ennek mértéke. A hosszabb lejáratú állampapírokhozama emelkedett is kicsit a héten. A rövidebbeknél stabil maradt. Ahozamgörbe meredeksége a jegybankot egyértelműen zavarja, így annakmérséklésére jó eséllyel tehet lépéseket hamarosan. Az év első felében mégszámítunk egy erőteljesebb hozamcsökkenésre a hosszabb lejáratok esetében.2017. február 10. eur/huf

Mára jelentősen eltávolodott az árfolyam a korábbi 309-310-es sávtól, és mareggel már a 308-as szinttel próbálkozik. Támaszok lejjebb 308,1-nél majd306,2-nél lesznek. Továbbra is inkább hangulat alapú kereskedésre számítunk.2017. február 9. eur/huf

Immáron hatodik napja tartja a 100nmá alulról a kurzust, amely tegnap is igencsekély sávban mozgott csupán; volatilitás továbbra sem sok van, de ezmajdnem a teljes régióra igaz. Az eddigi technikai szintek továbbra isérvényben vannak. Elsődleges támaszok lejjebb 308,10-nél és 306,20-nél,ellenállások felfelé pedig 310-nél, 310,50-nél, 311-nél és 312-nél vannak. AzMNB és az ÁKK között felmerült ellentmondáson egyelőre nem ütközött meg apiac.2017. február 8. eur/huf

Tegnap sem bírt a 310-es ellenállással az árfolyam; ma hajnalban már a100 nmá volt terítéken kevéssel 309 felett; lényegében innen, ezekről a szintekrőlkomolyabb elmozdulás egyelőre nem is nagyon várható, hiszen volatilitásnincsen, a technikai szintek pedig annyira szorosan sorakoznak egymás mellett,hogy a piac szereplői a legkisebb változásra is pozícióik zárásával reagálnak.Támaszok 308,10-nél, illetve 306,20-nál vannak. Ellenállás 310-nél, 310,50-nél,311-nél és 312-nél található.2017. február 7. eur/huf

A héten eddig nem volt komolyabb elmozdulás; a jegybank tegnap további HUF150 mrd többlet likviditást adott a rendszernek, amely ma feltehetően kicsitfeljebb szorítja majd a jegyzéseket. Összességében ehhez továbbra is az eddigitechnikai szintek vannak érvényben. Ellenállást 310,50-nél az 50 nmá 311 körülpedig a 200 nmá ad. Támasz 309,10-309,20 között, illetve lejjebb 308,30 körülvan. Érdekes lesz, hogy az FRA-k és a BUBOR kamatok esetében ez milyengyorsan eredményez korrekciót.Heti elemzés

Kedvező adatok érkeztek a héten. A munkanélküliség csökkent, pedig nemvártuk; már csak 4,4 %, a kiskereskedelem forgalma is nőtt kicsit, igaz nemannyival, mint vártuk, de ez az adat mindig hektikus. Ezek még decemberiek,de a januári BMI is nagyon erős lett; valamennyi komponens jelentősen javult,miközben még erőteljesebben eltávolodott felfelé az 50-es szinttől és a sokévesátlagától. Decemberre jövő héten még jön ipari termelés és külkereskedelmiforgalmi adat; előbbi 4,6 %-kal emelkedhetett, utóbbi továbbra is masszívtöbbletet érhetett el (EUR 648 mrd) a novemberi EUR 878 mrd után. A jóadatokból nem sok látszott a piacon. A forint erősödött ugyan, de inkább azért,mert az euróval szembeni árfolyama lefordult előbb a 200 napos, majd az 50-es mozgóátlagáról. Mindez persze nem volt nagy elmozdulás; 311-ről 309-310 közé süllyedtek a jegyzések. Összességében tehát inkább a technikaiindikátorok diktálnak továbbra is, és ez valószínűleg jövő héten is így marad,hacsak a jegybank nem mond valamit. A BUBOR kamatok a héten nemcsökkentek tovább, sőt, hosszú idő óta egy-egy lejáraton 1 bázisponttal mégemelkedtek is. Az FRA-k kilőttek; 4 hónaptól felfelé 10-11 bázisponttal ugrottaka 3 hónapos BUBOR határidős jegyzései. Ennek hátterében az állhat, hogy apiac kezdi tudomásul venni a jegybank üzeneteit, amelyek arról szólnak, hogya BUBOR kamatokat illetően ezeken a szinteken ők már elégedettek; ezttöbbféleképpen is a tudomására hozták a befektetőknek a döntéshozók azutóbbi időben. Mindezt pedig segítette az is, hogy itthon és az eurózónában iserős adatok érkeznek folyamatosan, amelyek az ottani árazok felfelétolódásával az ittenire is nyomást gyakorolnak, természetesen hasonló irányba.Mi azt gondoljuk, hogy amennyiben a jegybank tartja magát az eddighangoztatott álláspontjához, hogy szeretne minél inkább független maradni akülső ciklusoktól, akkor a mostani árazás-változás az FRA-k piacán lassúlefolyású lesz. A BUBOR kamatok lehet, hogy nem csökkennek tovább, de,hogy egyhamar még nem kezdenek emelkedni, szinte az is biztos. Azállampapírok kereskedése nem volt ennyire érdekes; a hozamgörbe 1-2bázisponttal ismét meredekebb lett; a swap jegyzések is emelkedtek, kicsittöbbet, mint a hozamok, így az ASW jegyzések szűkültek kicsit. A CDS-ekérdemben nem változtak; az 5 éves az egy héttel ezelőtti 112 bázisponton áll.2016. február 6. eur/huf

Nagyobb kilengéseket mutatott hajnalban az ázsiai kereskedés alatt azárfolyam, amely mögött azonban semmi különös nem áll. Ma nincs adat egyikdevizában sem, így marad a hangulat alapú kereskedés, amelyhez a technikaiszintek szolgáltatnak további segítséget. Ellenállás emelkedés esetén 311-nélvan, amelyet több Fibonacci szint és a 200 nmá is erősít, felette 312 akövetkező akadály. Támaszok 309,10-309,20 között, illetve lejjebb, 308,3 körülállnak.2017. február 3. eur/huf

Öt napja csökken az árfolyam, tegnap és ma azonban elakadni látszik a100 nmá jelentette 309,10-es támaszban. A hozamok, bankközi kamatok, FRA-kés CDS-ek nem változtak, a tegnapi aukciókon erős volt a kereslet, a forintra ezis hatással lehetett, és tovább segítette az erősödő trendjét. A 100 nmá alatttámaszok 308,10-nél, a december-januári esés 23,6-os szintjénél, majd csaklejjebb, 306,20-nál, az október-decemberi emelkedés 76,4-esénél vannak. Avolatilitás csökken, lassan itt is fordulat jöhet.2017. február 2. eur/huf

Ismét lefelé vette az irányt az árfolyam a kedvező régiós hangulatban. Kérdés,hogy a lefordulásból jön-e tartós csökkenés a korábbi rövid életű sávban.Támaszok 309,10-nél a 100 nmá körül, majd lejjebb 308,20-nél vannak.Ellenállást a korábbi támaszok képeznek, feljebb pedig a 200 nmá 311-nél. Manincs adat egyik deviza mögött sem, így leginkább hangulat alapú kereskedésreszámíthatunk, oldalazással, esetleg némi további csökkenéssel.2017. február 1. eur/huf

Adatok továbbra sincsenek, ám az MNB egyik döntéshozójának nyilatkozata,miszerint 2019-ig bőven maradhat a mostani 0,9%-os alapkamat, egy pillanatraelgyengítette a forintot az euróval szemben. Annyira persze azért nem, hogyebből újabb emelkedés induljon meg, inkább még nyitva hagyott longpozíciókat zárhattak az alkalom adtán. Most 310 körül áll a kurzus. Lefelé a100 nmá 309,10 körül, felfelé pedig a 200 nmá 311-nél képez akadályt.Heti elemzés

A héten az MNB-n volt a hangsúly. A jegybank a vártnak megfelelően tartotta amonetáris kondíciókat, és jelezte, hogy a továbbiakban, amennyiben szükséges akondíciók lazítása, azt az eddig alkalmazott nem-konvencionális eszközök által, apiaci kamatokon keresztül fogja megtenni. A közlemény hangvétele laza volt, sőt,némileg enyhítette is kicsit a korábban felerősödött kamatemelési várakozásokat2018 első felére vonatkozóan, amelynek eredménye képpen a forint és a bankközikamatok további eséssel reagáltak. Az EUR/HUF árfolyama visszatért a korábbisávba 310 fölé, és már a 311-nél húzódó 200nmá-ot is áttörte. Várakozásunk szerint, alacsony volatilitás mellett, a korábbinagyjából 310—315-ös szintek által határolt sávban marad idén a forint, perszeismét lehetnek ebből lefelé és felfelé kilengések, de nem huzamosabban. Lefelé ajegybank, illetve annak forint likviditást nyújtó intézkedései, felfelé pedig azösszességében kedvező fundamentumok jelenthetnek akadályt. A BUBOR kamatokis tovább estek – a 3 hónapos BUBOR a héten 3bp-tal, így pedig idén már összesen12bp-tal süllyedt. Jelenleg 0,25%. A mi várakozásunk arról szól, hogy 0,3% körülmegáll a bankközi kamatok süllyedése – ez némileg egybecseng azzal, amit ajegybank nemrég mondott, miszerint technikailag már ók is korlátozott teret látnak atovábbi mérséklődésre. Az állampapírok piacán a másodpiaci kereskedésben ahozamok pár bázisponttal emelkedtek, jóllehet a 3 éves benchmark több mint félszázalékkal feljebb van, de, csak azért mert a benchmark papír változott. A kamatswap jegyzések lejjebb jöttek 6-7bp-tal, a CDS-ek érdemben nem változtak. AzFRA-k is 2-3bp-tal süllyedtek, de ez csak a fent említett kamatemelés körüliárazásváltozás hatása. A külföldiek forintos állampapír-állománya 38 milliárddal3460 milliárdra emelkedett, az átlagos hátralevő futamidő kicsit csökkent. Az MNBülése óta az EUR és USD REPHUN papírok hozamai jelentősebben változtak, igazcsak a külső piaci mozgásoknak megfelelően. Az EUR REPHUN-ok hozama inkábbcsökkent, az USD REPHUN-oké azonban 11-15bp-os mértékben emelkedett. A2024-ben kifutó papíré 13bp-tal 3,62%-ra ugrott. Ennek az amerikai állampapírralszembeni felára továbbra is 1,22-1,23% körül áll, tehát érdemben nem változott.Összességében tehát érdemben nem változott a piaci hangulat, az MMB pedigcsak megerősítette a várakozásunkat, amely szerint továbbra is lehet számítani aktívpiaci jelenlétre, illetve arra, hogy csak jóval a külső ciklusok változása után kezdmajd el szigorítani. A héten decemberi munkanélküliségi és kiskereskedelmiadatok jönnek – mindkettő 4,5% körüli lehet.míg támaszt a december-januári esés 38,2-es szintje ad 309,6-nál.2017. január 31. eur/huf

Kis korrekciót láthattunk a forint árfolyamában, miután nem tudott a 200nmáfelett maradni a kurzus, és vélhetően a lengyel zlotyi forinttal szembeniárfolyamában megfigyelt mozgások is hozzájárultak a megtorpanáshoz.Mindenesetre a mai euróövezeti GDP és infláció nem csak az eurón, hanem aforinton, azaz az MNB kamatpolitikájával kapcsolatos piaci árazáson keresztülis hatással lehet ma. Igaz utóbbit nem tartanánk indokoltnak. Most az 50nmá azellenállás, míg támaszt a december-januári esés 38,2-es szintje ad 309,6-nál.2017. január 27. eur/huf

A 311-nél ellenállást adó 200 nmá elesett, és miután áttörte a kurzus, továbbemelkedett a 312-es szintig, ahonnan azonban egyelőre le is fordult, miután ittis többen zárhatták emelkedésre felvett pozícióikat. Mi azt gondoljuk, hogy akurzus most egy ideig itt, ebben a sávban maradhat, jóllehet, mielőtt megvetnéitt a lábát, előtte még lefelé megpróbál kitörni. És azt sem szabad elfelejteni,hogy a sáv is kicsit eltolódott közben. Ellenállás 312-nél, támasz a 200 nmáadta 311-nél van.2017. január 26. eur/huf

A 200  nmá előtt kicsivel megtorpant tegnap az emelkedő trend, így lényegébentovábbra is az a következő erősebb ellenállás a jegyzések számára. Ennekszintje 311-nél, míg lefelé támasz is változatlanul az 50 nmá adta 309,20-esszintnél van. Feltehetően többen zártak forint elleni pozíciókat 311 előtt, miazonban arra számítunk, hogy az emelkedés ismét lendületbe jön, és a 311-es200 nmá hamarosan áttörésre kerül.2017. január 25. eur/huf

Nem vártunk változtatást a kondíciókat illetően a tegnapi MNB kamatdöntéstől,jóllehet a közlemény mindenbizonnyal a még gyengébb forintot és alacsonyabbkamatokat várók táborának kedvezhet majd, lévén, hogy már a múlt héten isemlékeztettek az MNB döntéshozók, hogy a cél továbbra is minélfüggetlenebbül dönteni a külső (inflációs és kamatpolitikai) ciklusoktól, amiszerintünk a mostani politika tartós fennmaradását vetíti előre az eddigieszközökkel. Az árfolyam ebben az esetben ma már a 200 nmá-ot tesztelheti.2017. január 24. eur/huf

Negyedik napja emelkedik az árfolyam ma, amely részben még mindig annakköszönhető, hogy a piac a múlt heti, továbbra is laza politika fennmaradásátpreferáló jegybanki nyilatkozatok után egy a korábbiaknál erősebbelhatárolódást vár a holnapi közleménytől. Mi továbbra is 310 felettiárfolyammal számolunk rövid távon, amelyhez a jegybanki állásfoglalás melléújabb jegybanki FX swap tenderek is segítségül jöhetnek.Heti elemzés

Ezen héten tartja az MNB első idei kamat-meghatározó döntését.Várakozásunk szerint az alapkamat 2017 egészében, sőt jó eséllyel még2018-ban is változatlanul 0,9 %-on marad. Mindazonáltal az effektívkamatszint jóval ez alatt van, jelenleg már 0,3 % alatt mozog a 3-hónaposbankközi kamat. A hírek szerint az MNB azt szeretné. ha ez még lejjebbmenne, egészen 0,2 %-ig. Ha nem megy magától, akkor viszont az jegybankmeg fogja találni a megfelelő eszközöket arra, hogy a célját megvalósítsa. Akérdés most az, hogy vajon a január 24.-i monetáris tanácsülésen elő állnak-ea jegybankárok valamilyen újabb ötlettel a fenti cél megvalósítása érdekében,vagy egyelőre hagyják, hogy a piac szereplői maguk találjanak el az óhajtottMNB-s célhoz. Mi a valószínűbbnek az utóbbit tartjuk, de azért a hazaimonetáris politikával kapcsolatban a labda mégiscsak a jegybanknál van,ahonnan számos nem szokványos, meglepő lépés érkezett már (egyáltalánnem negatív értelemben). De van itt valamire amire az MNB-ben is érdemesfigyelni:Pénteken (január 20.) közölte a KSH a novemberi bérstatisztikát. Abéremelkedések üteme az év vége felé felgyorsult a magyar gazdaságban, abruttó átlagkereset 8,2 %-kal nőtt éves összehasonlításban, a nettó pedig 9,8 %-kal. 2017-ben a minimálbér és a garantált bérminimum emelés, a korábbanmeghirdetett közszféra béremelési programok (oktatás, egészségügy) és afokozódó munkaerő-piaci szűkösség miatt tovább gyorsuló bérdinamikáraszámítunk – valamivel 10 %-ot meghaladó lehet idén a bruttó béremelkedés.Mindazonáltal a bérinfláció a fogyasztói árakban is egyre határozottabbanmegjelenik az idei évben. Az üzemanyagok csökkenő ártrendje az őszihónapokban megfordult, idén januárban már 15-20 %-kal többe kerül atankolás a kutaknál, mint egy évvel korábban, és komoly árcsökkenést innenmár nem tartunk valószínűnek. Imígy visszatér a hazai gazdaság életébe azinfláció: 2017 derekára elérhetjük a 3%-os inflációs célt, a második félévben acél fölötti számok publikálását várjuk. Véleményünk szerint ez már nem az akörnyezet, amelyben a monetáris politika lazításának sok tere lehetne. Ez atéma pedig talán már január 24.-i monetáris tanácsülésen is szóbakerülhet…2017. január 21. eur/huf

Kitört a csökkenő trendből az árfolyam, és tovább emelkedett a 100 nmáközelébe, amely egy fontos Fibonacci szint erősítésével, kevéssel 309 felett nyújtellenállást jelenleg. Ma tehát a további esetleges emelkedésben ez a szintképezhet majd erősebb akadályt, míg fordítva támaszt továbbra is a 306-307közötti sáv ad. A mai bérdinamikai adat a vártnál korábbi kamatemelésivárakozásokat fokozhatja esetleg, noha mi ezt nem tartanánk indokoltnak, ha jóadatot is kapunk, mivel a jegybank épp a minap hangsúlyozta ismét korábbiálláspontját a tartósan laza kondíciók kapcsán.2017. január 19. eur/huf

Egyre feljebb vannak a napi minimumok, igaz nap végére eddig nem tudottegyszer sem az elmúlt napokban 307,80 felett zárni a kurzus, a 13 nmá ráadásuljön egyre lejjebb, tehát innen pusztán technikai alapon erőteljesebb elmozdulásvárható rövid időn belül, amit akár a mai EKB alatti várható devizapiacicsapongás is kiválthat. Erősebb ellenállás 309-309,20 között, míg támasz 307,30-nál, 306,80-nál, majd 305,90-nél van.2017. január18. eur/huf

Kisebb fordulat jelei tapasztalhatóak a forint árfolyamában, amely mögöttlehetséges, hogy a hét eleji jegybanki diszkont swap tender likviditást növelőhatása áll, igaz annyit nem mozdultak érdemben a swap pontok, no meg arövid kamatok, hogy komolyabb emelkedés legyen ebből, de a csökkenő trendesetleg megállhatott ettől. Ellenállás ma 308,10-nél, míg támasz 306-307 közöttvan.2017. január 17. eur/huf

305,90 alá szúrt le az árfolyam tegnap, aztán felfelé vette az irányt onnan, mahajnalban pedig már ismét a 308-as szintet közelíti. Tegnap az USA-banbankszünnap volt, ezért alacsonyabb volt a piaci aktivitás, ma azonban márnormalizálódik a kereskedés a bankközi piacon, ezért inkább érdekesebb lesz amai irány, mint a tegnapi esés. Erős ellenállás 309,10-309,20 körül (itt 100 nmá ésoktóber-decemberi emelkedés 38,2-es szintje is van), míg támasz 307 körül lesz.Heti elemzés

Változatlan külkereskedelmi többletről és az árak vártnál gyorsabb további drágulásárólszámolt be a héten a KSH. Igazán meglepőnek egyik adat sem mondható, az inflációgyorsulása azonban joggal keltette fel többek figyelmét is. A fogyasztói árindex anovemberi 1,1%-ról decemberben 1,8%-ra ugrott. Itt a konszenzus 1,7% volt. A drágulásmögött főképp az üzemanyagok éves változásából fakadó bázishatás állt, devalamennyi komponens hozzájárult bizonyos mértékben a 2013 júliusa óta nem látottadathoz. A fogyasztás erősödik, a bérek emelkednek, ami szintén átgyűrűzik afogyasztói árak alakulásába, és természetesen a világpiaci olajárak és ezzel együttvalamennyi térségben az energiaárak is feljebb jöttek. A kedvező adat érdemben nemváltoztatott az áralakulással, vagy a kamatokkal kapcsolatos várakozásainkon.Továbbra is arra számítunk, hogy jóval az EKB ciklusa után kezd csak szigorításba azMNB, így a kamatok még egy ideig jelenlegi szintjükön maradhatnak, sőt, a bankközipiaci forint-likviditás fokozatos további emelkedésével az effektív kamatok akár mégalacsonyabb szintekre süllyedhetnek. A 3 havi BUBOR most éppen 0,3%-on áll, miután ahéten eddig 4 bp-ot csökkent. Az FRA-k szerint innen lassan fordulat jön, igaz ennekütemével kapcsolatban némileg enyhültek a várakozások. A 3x6-os FRA 2 bp-ot esett azelmúlt napokban, jelenleg pedig 0,34 %-on áll. A 12x15-ös is ennyivel került lejjebb; ezmost 0,56 %. A hozamok emelkedtek, de közben a külföldi állomány is nőtt kicsit. A 10éves hozam 11 bp-tal nőtt, 3,36 %-ra, az éves nem változott, maradt 0,25 %. Az 5 évesCDS 118-ról 115 bp-ra esett. Az eurós állampapírjaink hozamai vegyesen alakultak, adollárosok jelentősen csökkentek. A 2024-ben kifutó 22 bp-tal 3,49 %-ra esett, míg azamerikai 10 éves nem változott. A forint árfolyama a hét első felében emelkedett, amásodikban inkább csökkent. Komoly érdeklődés továbbra sincsen a piacon, ezértkisebb tételek mellett inkább a technikai szintek alakították az irányt. A nagyobbszereplők azért lassacskán visszatérhetnek, mi pedig továbbra is arra számítunk, hogyaz árfolyam lassan visszamegy a korábbi 310 körüli, vagy magasabb szintekre. Azinflációs várakozások kapcsán jövő héten fontos adat érkezik. Novemberi bérstatisztikajön; várakozásunk szerint 5,4 %-ról 7 %-ra gyorsulhatott az éves bérnövekedés. A piacikonszenzus 6,2 %-ról szó2016. január 16. eur/huf

A várt feletti infláció szerintünk még nem indokol vártnál előbb emelkedőkamatokat, így a mostani – pláne nem túl likvid környezetben végbemenő –forinterősödés sem lehet tartós. Továbbra is 310 közelébe, illetve idővel a fölévárjuk vissza a kurzust, jóllehet addig is, főleg ma, USA szünnap mellett, atechnikai szintek játszanak főszerepet.2017. január 12. eur/huf

Lefordult a trendcsatorna tetejéről a kurzus, ma reggel pedig már tovább csökken, vissza a 308 közeli szintekre, amely alatt támaszok ennek folytatódása esetén 307-307,50 között vannak. Az 50-es Fibonacci szint és a 100 nmá együtt úgy tűnik, hogy erős ellenállásnak bizonyult, ezzel szemben azért a héten még megpróbálkozhat vele.2017. január 11. eur/usd

Tegnap sem volt, és ma sem lesz fontos adat, így az árfolyam mozgását leginkább azáltalános piaci hangulat és a technikai szintek alakíthatják. A kurzus egyelőre úgytűnik, hogy beragadt 1,05 és 1,06 között. Tegnap lefordult az 50nmá-ról, ma pedig areggeli kereskedésben tovább süllyed, és már az 1,052-as támaszt közelíti. Határozottirány továbbra sincsen. Ellenállást tehát az 50nmá (1,062), támaszt egy korábbiFibonacci szint (1,052) ad.2017. január 10. eur/huf

A pénteken közzétett ipari termelés rosszabb, a kiskereskedelmi forgalmi adat jobblett a vártnál – a piac ezt a forint vételével honorálta. Az árfolyam már a 307-esszint alá is benézett egy pillanatra, ma azonban nem kizárt ezzel a lendülettel, hogyhuzamosabb ideig is alatta tartózkodik majd. A kurzus lényegében még mindig azeddigi csökkenő trendcsatornában van, addig amíg a jegybank felől nem érkezikjelzés ennek nem tetszésével kapcsolatban, a forint tovább erősödhet. A technikaiszintek persze ennek csak egy ideig engednének teret, később pedig jó eséllyelvisszarendeződés jöhetnek a 310 feletti szintekre.Heti elemzés

Csendesen indult az év a hazai piacokon. Megjelentek a novemberi ipari termelési,kiskereskedelmi és foglalkoztatási adatok, amelyek nagyjából a vártnakmegfelelően alakultak. Komolyabb piacmozgató hatásuk nem is nagyon volt. AzÁKK tegnap új 3- és 5-éves benchmark papírral jött ki a szokásos 10-éves mellett,kedden pedig lement a 3-havi kincstárjegy aukciója is. Az új hosszú sorozatokratalán a vártnál egy kicsit kisebb kereslet érkezett, emiatt pedig a hozamok kisséemelkedtek is végül. Összességében azonban a görbe érdemben nem változott. Azéves hozam 16 bp-tal feljebb, 0,25%-on, a 10-éves meg 5 bp-tal feljebb 3,24 %-onállt tegnap. A swap értékek ennél kissé többet emelkedtek, a CDS-ek azonbanérdemben nem változtak. A BUBOR kamatok 1-6 bp közötti mértékben süllyedtek –ez már a legutóbbi MNB intézkedés folytatólagos hatása. Idén Q1 végére 750milliárd forintban maximalizálja a 3-havi betétjének állományát a jegybank – ez2016 végén 900 milliárd volt. A bankközi forint-likviditás tehát fokozatosan továbbemelkedik – az FRA jegyzések, amelyek a héten eddig 2-4 bp-tal tovább süllyedtek,jelenleg 0,31-0,32 % körül árazzák a 3-havi BUBOR csökkenő pályájának az alját.A mi várakozásunk 0,3%, tehát nagyjából megegyezik a piaci várakozással. Amiérdekes, hogy mindezek mellett, a héten a forint tovább erősödött. Péntek reggel307,6 körül jár, ami kéthavi csúcsnak felel meg az euróval szemben. Véleményünkszerint, amennyiben az erős forint zavarja a jegybankot, úgy az ismét bevetheti alikviditási sokkok kezelésére ősszel bevezetett, forint likviditást nyújtó EUR/HUFswap eszközét, igaz, ez korábban jelentős többlet-likviditást nyújtott a piacnak, dea forintot tartósan nem tudta a gyengébb szinteken tartani. Jövő héten infláció éskülkereskedelmi adat is érkezik. Az infláció, ahogyan az euróövezetben, úgy itthonis tovább emelkedhetett, 1,1-ről 1,7%-ra, amellyel a 2016-os átlag 0,4% lenne. Ajavuló inflációs folyamatok a jegybankot és a piacot is egyaránt elgondolkodtatják:utóbbi éppen ezért már emelkedő kamatpályával számol 2018-ban, de már aközelebbi, éven belüli FRA jegyzések is egyre feljebb várják az effektív kamatokat.Noha a piac valóban a vártnál előbbi normalizációt áraz, tényleges kamatemelésreaz eddig gondoltnál korábban, azaz 2019 előtt szerintünk nem kerül sor.2017. január 6. eur/huf

Ma jönnek a novemberi ipari és kiskereskedelmi adatok, amelyek a tegnap közöltmunkanélküliségi mutatóhoz hasonlóan szintén javulást jelezhetnek. A forinttovábbra is erős, úgy, hogy közben az euró is erőre kapott más devizákkalszemben. Az MNB jó eséllyel újabb diszkont deviza swap tendert jelenthet be,amellyel a korábbiakhoz hasonlóan valamelyest ismét ronthatná a forint mellettipozíciókat, ezzel feljebb lökve a jegyzéseket vissza a 310-es szint fölé. Minderretermészetesen akkor van esély, ha a jegybankot már zavarja a forint jelenlegierőssége, avagy nem lát elég forint likviditást a bankközi piacon.2017. január 6.

Oroszország   Az orosz bankjegynyomda (Goznak) 2017 közepén kezdi meg a 2018-ban forgalomba kerülő RUR100 emlékbankjegy gyártását, amelyet a 2018-as labdarúgó-világbajnokság (2018. június 14 - július 15, Oroszország több városa) alkalmából bocsátanak ki.

A bankjegy anyaga polimer lesz vagy többrétegű transzparens polimer bevonat a gyapot anyagú bankjegy felületén (Durasafe - ld. CHF 50 (2016).

 Lengyelország   A lengyel jegybank közleményt adott ki az új PLN 10 és 20 bankjegyek ki-bocsátásáról. (Jan Bogus)

A sötétbarna, 120 x 60 mm méretű PLN 10 bankjegy előoldalán I.Mieszko portréja, hátoldalán kora-beli dinár érme szerepel. A kibocsátás dátuma a bankjegyen 2016. szeptember 15. Az egy milliárd db megújított bankjegy 2017. február 27-től kezdődően kerül forgalomba.

A bíbor és rózsaszín, 126 x 63 mm méretű PLN 20 bankjegy előoldalán I. Boleslaw Chrobry ki-rály portréja, hátoldalán korabeli érme szerepel. A kibocsátás dátuma a bankjegyen 2016. szep-tember  15. A 800 millió db megújított bankjegy 2017. január 20-tól kezdődően kerül forgalomba.2014. január 5. eur/huf

Továbbra is ott állnak a jegyzések a 308-309 körüli szinteken. Amennyiben ezaz MNB-t zavarja, úgy holnap újabb diszkont swap tendert jelenthet be,amellyel ismét elronthatja a forint melletti pozíciókat. A technikai szintekváltozatlanul ugyanott állnak, mint eddig. Rövid távon a kurzus korábbi sávbavaló visszatérését várjuk, jóllehet a következő három hónapban inkább ennek asávnak az aljához lesz többet közelebb.2017. január 4.

CHFSvájc A svájci jegybank tegnap sajtótájékoztatón jelentette be az új CHF 20 bankjegy forgalomba kerülésének időpontját.Az új CHF 20 bankjegyet 2017. május 10-én mutatják be a nyilvánosságnak, és 2017. május 17-én kerül forgalomba.Az új CHF 10 bankjegy forgalomba kerülése 2017 őszén várható. Pontos dátuma még nem ismeretes2017. január 4. eur/huf

Az árfolyam az 100 nmá-a (309,30) körül ingadozik, de a csökkenő 13 nmá(309,80) akár erőteljes lefelé irányuló nyomást is okozhat. Támaszt a 308 Ftkörnyékén találunk, míg ellenállás a 13 nmá felett az 50 nmá (310,40). Atechnikai mutatók egyelőre nem jeleznek egyértelmű fordulatot, így kitarthat azelmúlt hetekben tapasztalt ingadozás.2017. január 3. eur/huf

Az év végén jött hirtelen forinterősödés mostanra sem hagyott alább; a kurzustovábbra is 310 körül áll, jóllehet a december utolsó napjaiban megfigyelt 307-308 körüli szintektől azért már némileg eltávolodott felfelé. A következőhónapokban is a 310-315-ös sávban maradhat a kurzus, jellemzőbben inkábbannak alsóbb szegmensében, 310-hez közelebb. Támaszt most a 100 nmá ad309,30-nál, ellenállást pedig az 50-es, illetve a 200 nmá biztosít 310,40-nél és311,30 körül. Ma ÁKK 3 m DKJ aukció lesz; legutóbb visszapattantak a hozamokés terv alatt adott el.2016. december 20. eur/huf

A november eleje óta tartó emelkedő trend három nappal korábban a 13 nmá(313,54) törésével véget ért. Az árfolyam pillanatnyilag ennek a gyengülésnek a38,2%-át adta vissza. Ugyanitt található a 200 nmá (311,46) és a júliustóloktóberig tartó erősödés 50%-a is. A technikai mutatók eladási jelzésen. Ezalapján az 50 nmá (309,75) érintésére számítunk. Azonban az MNB holnapidöntése ennek megvalósulását is megakadályozhatja, de mindenesetre a 310 Ftkomoly támasznak számít. A 313 Ft környéke komoly ellenállás.Heti elemzés

A héten lényegében nem volt fontosabb adat, de lényegesebb esemény sem, amimiatt jobban kellett volna figyelni a piacokat. A Fed vártnál szigorúbbállásfoglalása a következő éveket illetően egész jól érintette a hazaiállampapírokat, sőt, a forint árfolyamában az USD/HUF jegyzéseken és a méggyengébb EUR/USD jegyzéseken keresztül még komolyabb elmozdulást is ki tudottváltani. Az EUR/HUF jegyzések a 314-315-ös sávból 312-ig süllyedtek péntekdélutánra, a jövő héten azonban, a soron következő MNB-üléssel, illetve az évutolsó 3 havi betéti tenderével gyorsan visszarendeződhetnek a korábbi szintekre.Jövő héten ugyanis várakozásunk szerint jó esély van arra, hogy a jegybank újabblazító intézkedéseket jelent be – ezek továbbra is inkább a forint likviditásnövelésére, sem mint a kamatok csökkentésére irányulhatnak. Az MNB dönthetegyrészt arról, hogy a 3 hónapos betétben elhelyezhető mennyiséget továbbkorlátozza a következő negyedévben (a 2017 Q1 végére vonatkozó állományifelső korlátot egyébként is most kellene bejelentenie), de azt is megteheti, hogy mára szerdai aukción is kevesebbet fogad be, mint amire a bankoknak lehetőségelenne a már ismert év végi korlátból fakadóan. Mindezen lépések lényegében úgynövelnék a bankoknál maradt forint likviditást, csökkentve még jobban ezzel abankközi kamatokat, és esetleg a hozamokat is, hogy közben az irányadó ráta, ésjó eséllyel a többi kondíció sem változik. Továbbra is azt gondoljuk, hogy ajegybank kitart hosszú-távú célja mellet, hogy átálljon a hitelezői oldalra; ehhez azis kell, hogy a nála levő likviditást jelentősen csökkentse, a fent említett lépésekpedig éppen ezzel vágnak egybe. A piac mindenesete folyamatosan készül azesetleges további likviditás növekedésre, hiszen a héten is még lejjebb jöttek a rövidkamatok, és a hozamgörbe is tovább süllyedt. Az ÁKK például, amellett, hogyegyébként szűkíti is a kínálatot, kedden és csütörtökön is újabb rekord alacsonykamatokon vont be forrást 3 és 12 hónapra. A másodpiaci referenciahozamok ateljes szegmensen süllyedtek, ami azt jelenti, hogy a 10 éves lejárat a korábbi 3,5feletti szintekről 3,3 % alá süllyedt. A következő hónapokban, főképp, ha ajegybank idő közben tovább fokozza a bankközi likviditást, továbbihozamcsökkenésre számítunk. A 10 éves lejárat Q1-re 3,15%-ig is visszajöhet.2016. december 19. eur/huf

A befektetők már a holnapi MNB-re készülnek; a Tanács a kamatokat szintenhagyhatja, de a 3 havi betét további szigorítását jelentheti be a következőnegyedévre vonatkozóan, amely lényegében további kamatvágások nélkülilikviditás növelést, más szóval élénkítést jelentene. Amennyiben így tesz, az akamatokat és a hozamokat tovább süllyesztheti, de a forintot is visszalökheti apár nappal ezelőtti 314-315 körüli szintekre. Közel egy hét lecsorgás után eztechnikailag is megalapozott lenne.2016. december 16. eur/huf

A piac már a jövő heti MNB-re koncentrál, ahol a kamatok ugyan maradhatnak,de a Tanács a 3 havi betét további szigorításáról határozhat. Mindezalapvetően a forint gyengülését segítheti, amely jelenleg kissé erősödött azeuróval szemben, de itt elsősorban az USD/HUF árfolyamának leképeződésétláthattuk az elmúlt 24 órában. A szintek továbbra is ugyanott állnak – év végérepedig visszamehet a kurzus 314-315 közelébe, vagy akár kicsit feljebb is.2016. december 15. eur/huf

A tengerentúli határidős kamatok vártnál intenzívebb emelkedése, valamint azMNB további likviditást növelő lépéseivel kapcsolatos várakozásokeredményeképpen az árfolyam kissé emelkedhet a napokban; év végéignagyobb elmozdulást ugyan már nem várunk a jelenlegi szintekről, deátmenetileg, akár már ma is, felfelé való kilengést tapasztalhatunk 315,20-315,50-ig; felette akadály még 316,30-nál van. Támaszok 312,60-312,90 között állnak.2016. december 14. eur/huf

Változatlanul ott áll a kurzus 314-315 között, jóllehet a mai Fed innenkimozdítja kicsit. Összességében azonban, már annyira régen és egyértelműenbe van árazva a mára várt emelés, hogy innen, ezekről a szintekről márkomolyabb elmozdulást nem nagyon kellene, hogy kiváltson. A jövő heti MNBdöntések persze majd izgalmasak lesznek, de azok még odébb vannak. Addigis, szerintünk marad a kurzus Fed után is a mostani szinteken belül. De a korrekció sem biztos, így lehet, hogy a mostani sávban marad, vagy annak aljára megy le a kereskedés.

 2016. december 13. eur/huf

Nincsen változás, továbbra is ott áll a kurzus 314-315 között, innen pedig mégakár ki is mozdíthatja egy-két dolog a napokban. Az egyik a holnapi Fed, amásik a jövő heti MNB. Utóbbi a fontos, ott ugyanis igen csak szórnak avárakozások. A jegybank tarthat egy az eddiginél is erősebb kiszorításteredményező 3 havi aukciót, és a 2017 Q1-re vonatkozó 3 havi betéti korlátbejelentésére is sor kerülhet. Utóbbi kapcsán mi azt sem tartjuk kizártnak, hogyaz MNB Q1-re már 0 közelében látná a 2016 Q4-re HUF 900 mrd-ra tervezettfelső korlátot.2016. december 13. eur/huf

Nincsen változás, továbbra is ott áll a kurzus 314-315 között, innen pedig mégakár ki is mozdíthatja egy-két dolog a napokban. Az egyik a holnapi Fed, amásik a jövő heti MNB. Utóbbi a fontos, ott ugyanis igen csak szórnak avárakozások. A jegybank tarthat egy az eddiginél is erősebb kiszorításteredményező 3 havi aukciót, és a 2017 Q1-re vonatkozó 3 havi betéti korlátbejelentésére is sor kerülhet. Utóbbi kapcsán mi azt sem tartjuk kizártnak, hogyaz MNB Q1-re már 0 közelében látná a 2016 Q4-re HUF 900 mrd-ra tervezettfelső korlátot.2016. december 12. Heti elemzés

Több fontos adat is volt itthon a héten. Közülük is a legfontosabb a vártnálmagasabb Q3-as végleges reál-GDP volt, amely a várt 2%-kal szemben 2,2%lett. Az év utolsó három hónapját illetően mi továbbra is optimisták vagyunk;tartjuk eddigi idénre vonatkozó 2,3%-os reál-GDP előrejelzésünket. Jövőre,illetve 2018-ra vonatkozóan az eddigieknél azonban fél százalékponttalmagasabb növekedést várunk: 2017-re így 3,2%-ot, 2018-ra pedig 3,4%-ot. Amódosításokat arra alapozzuk, hogy a nemrég elfogadott költségvetésiintézkedések jelentősen emelik a háztartások fogyasztását, magasabbnövekedést, egyben magasabb inflációt is eredményezve. A magasabbnominális GDP pedig elvileg alacsonyabb államadósság mutatóteredményezhet mindkét évben. Az inflációs előrejelzésünk szerint ezek alapjánmár 2017-ben teljesülhet a jegybanki 3%-os cél, ám mi úgy látjuk, hogy atartósan negatív reálkamatokról szóló jegybanki kommunikáció huzamosabblaza politikát vetít előre: várakozásunk szerint az irányadó ráta legkorábbancsak 2018-ban emelkedhet, jóllehet addigra ez a kamatláb egy aktívhiteleszközhöz lesz hozzárendelve, amennyiben a jegybank tartani tudjaeddigi tervét és a mérlegének csökkentésével együtt átáll aktív oldalra abankszektor hitelezőjeként. Mindemellett a soron következő eseményekreérdemes figyelni még idén itthon: 20-án és 21-én kamatdöntés és utolsó 3-hónapos betéti tender lesz, és kiderül többek között az, hogy 2017 Q1-benmennyire gyors ütemben csökken tovább az irányadó eszközben, a betétbenlevő állomány. Mi arra számítunk, hogy az eszköz, ha nem is kerülmegszüntetésre, majdnem teljesen leapadhat, emellett a jegybank az ad hocmeghirdetett deviza swap tenderekkel további likviditással áraszthatja el apiacot. Mindezek mellett a hozamok és a BUBOR kamatok továbbicsökkenésére számítunk, miközben az EUR/HUF árfolyamát szorosan a 310-315-ös sávban képzeljük el a következő negyedévben, inkább a sáv felsőszéléhez közelebb.2016. december 12. eur/huf

Hajnalban újabb csúcsra ment ki a kurzus – a jegyzések 315,50-ről fordultak le.A héten nincsen semmi, csak az amerikai Fed, ami inkább felfelé hathat, de alényeg itthon a jövő keddi-szerdai MNB, ahol a 3 havi betéti tender mellettannak 2017 Q1-es további korlátozása is eldőlhet. Mi további agresszívcsökkentésre számítunk, így egyelőre nem várunk változást a mostani árfolyamszintekben sem. 2017 Q1-re is 315 körüli árfolyamot feltételezünk.2016. december 9. eur/huf

Az EKB a forintpiacot is megmozgatta. Az eurón keresztül a kurzus kilőtt 315,10-ig, de onnan gyorsan vissza is tért 314 közelébe, ma reggel pedig ugyanottfolytatódik a kereskedés. Ezek után a 20-21-i jegybanki ülések lesznek fontosak,ezeken ugyanis megtudjuk majd, hogy milyen ütemben folytatódik a likviditásnövelése a bankközi piacon. A forint árfolyamát ide 315 köré várjuk év végére,amennyiben a Fed, avagy az olasz bankmentés nem okoz nagyobbmeglepetést.2016. december 8.eur/huf

Még mindig az eddigi szűk sávban mozognak a jegyzések, ma azonban azEKB az eurós lábon keresztül megmozgathatja a kurzust. A fő attrakció a forintszámára persze a 20-i jegybanki ülés, és a 21-i 3 havi aukció lesz, amelyekenkiderül, hogy tényleg a várakozásunknak megfelelően folytatja-e az MNB alikviditás kiszorítását, ezzel pedig a rövid kamatok és a forint esésénektámogatását.2016. december 7. eur/huf

Továbbra is az elmúlt napok kereskedését meghatározó mini sávbantartózkodnak a jegyzések, egy darabig pedig nem is várható, hogykimozduljanak innen. A jegybank mai jegyzőkönyve nem kellene, hogymeglepetést okozzon, annál inkább tartogathat újabb meglepetést a 20-ikamatdöntés és a 21-i 3 havi betéti tender. Szerintünk a jegybankkommunikációjában és lépéseiben tovább hangsúlyozza a likviditás támogatásfontosságát, amely legalább a mostani gyenge szinteken fogja tartani a forintotmég egy darabig.Heti elemzés

A héten megjelenik a harmadik negyedéves részletes GDP, az októberikiskereskedelmi, ipari és külkereskedelmi statisztika, a novemberi infláció és ajegybank legutóbbi ülésének jegyzőkönyve. A részletes GDP is évi 2%-osnövekedésről szólhat, a növekedés szerkezetét illetően pedig nagy változásokranem kell számítani. A kiskereskedelem forgalma éves szinten 5%-ra lassulhatott;a piac 4,2%-ot vár, miközben szeptemberben 5,1%-os volt a bővülés. Az iparkibocsátása éves szinten 2,8%-ra gyorsulhatott; a konszenzus 0,8%-ról szól,miközben előző hónapban 3,7%-os volt a visszaesés. A külkereskedelemtöbblete EUR 1005 millióról EUR 642 millióra csökkenhetett, jóllehet, ez mégmindig jelentős. Összességében tehát kedvező számokat várunk, miközben ajegybanki jegyzőkönyv sem kellene, hogy meglepetést tartogasson számunkra.A jegybank a héten elmondta, hogy az eddig mondottnál még gyorsabbancsökkenti év végéig a 3 hónapos betétet; a forint tovább esett, ahogyan ahozamok és a rövid kamatok is. Az ÁKK mindkét rövid aukciója újabbmélypontot eredményezett: a 3 havi kincstárjegyek hozama 0,25, az éveseké0,43%-on áll. A görbe hosszabb oldala visszaadta az előző hét korrekcióját: a10 éves lejárat 8 bp-tal feljebb, 3,48-on áll. Év végéig 3,45%-ra várjuk vissza a10 éves hozamot – ez 2017 Q1-ben még lejjebb is jöhet, 3,15-ig, onnanazonban már lassú, fokozatos emelkedést várunk a teljes görbében. AzEUR/HUF árfolyama a bankközi piaci likviditás még gyorsabb duzzasztásávala hét második felére 314,60 közelébe emelkedett – nemrég még 309-310 körülmozgott, de alig két hónapja 303,30 közelében is járt. Év végére tartjuk 315-öscélárunkat, jóllehet, az addig is egyre inaktívabbá váló piac még érzékenyebblehet bizonyos, még hátralevő külső eseményekre a következő hetekben(olasz/osztrák politikai események, EKB, Fed). Mindezzel csak arra szeretnénkfelhívni a figyelmet, hogy az EUR/HUF emelkedésre felvett pozíciók zárása itt,314-315 körül már fokozottan ajánlott.2016. december 5. eur/huf

Egyelőre kisebb korrekciót látunk az árfolyamban 315 előtt, jóllehet azok apozíciók, amelyek az emelkedés mellett születtek sokkal lejjebb már 314 körüllezárásra kerültek. Az év hátralevő részében lesz még két-három fontosabbesemény, ezzel szemben ezek a hetek már jellemzően passzívabbak szoktaklenni, ami azt jelentheti, hogy kisebb kötésekkel is nagyobb kilengéseket lehetelőidézni. Ha nem okoz komolyabb meglepetést az EKB és a Fed, akkor valaholitt, 315 körül zárhatja az évet a kurzus2016. december 2. eur/huf

Tovább gyengült a forint, igaz az euró is erősödött tegnap mindennel szemben, alényeg azonban az, hogy az árfolyam már csak hajszálra van a 315-ös szinttől,miközben a trendet alapvetően még mindig a hazai jegybank erőteljes likviditásduzzasztásasegíti. Év végére változatlanul 315-ös árfolyamot várunk, addig perszelesz még a következő hetekben jó pár olyan esemény, amely elviheti innen ajegyzéseket. Sőt, egy korrekció is jöhet, mivel igen gyorsan ért fel ide a kurzus (apiac nagy része nem számított arra, hogy az MNB az eddig ismertnél is gyorsabbanapasztja a 3 havi betétet). Rövid távon ellenállás 315,20 körül, míg támasz 312,90-nélvan.2016. december 1. eur/huf

Az erőteljesebb likviditás-kiszorítás híre tovább gyengítette a forintot, amelytegnap 313,50 körül négyhavi mélypontra zuhant. Nap végére a 312,90-esellenállásig jöttek vissza a jegyzések, ma reggel innen indulhat tovább azemelkedés. Év végére továbbra is 315 körüli árfolyamot várunk; addig 312,90felett pár gyengébb akadály van. Ezek az ellenállások 313,70-nél, majd 314,40-nél lesznek. Előbbi a kialakult emelkedő trendcsatorna felső szára jelenleg.2016. november 30. eur/huf

Az eddig felvázoltnál is agresszívabban folytatja a likviditás kiszorítását (ahárom hónapos betét csökkentését) a jegybank – ez derült ki tegnapiközleményéből. Erre az árfolyam tovább emelkedett, ami azt jelenti, hogy aFibonacci szintek és a 200 nmá által is erősített 311 körüli ellenállás feltehetőenelesett. Innen 315-ig már csak 312,90-nél van erősebb akadály. A felett nemnagyon van semmi ellenállás. Mi további emelkedést várunk, év végéig 315közelébe – ezt a jegybanki politika is segíti.2016. november 29. eur /huf

Megindult a forint felfelé, ami azt jelenti, hogy ma már nem is láttuk 310 alatt ajegyzéseket, sőt, 311 alá is csak egy pillanatra néztek be, 310,90-ig, miközbenmár a 311,50-ös ellenállást tesztelik. Ez a 200 nmá és Fibonacci szintek általerősített ellenállás dönthet ma arról, hogy kap-e nagyobb lendületet aforintgyengülő trend, avagy még egy darabig itt marad 310 közelében.Távolabb, amennyiben megjön a lendület, 312,90-nél, a felett pedig már csak315-nél van erős ellenállás. Év végére 315 közeli árfolyamot várunk.Heti elemzés

Meglepte a piacokat a jegybank keddi döntésével: az egynapos és egyheteshitelek kamata az alapkamat mértékével megegyező 0,9%-ra csökkent. Innentovábbi lazítás az egyhetes hitelben, illetve az egynapos betétben és atartalékrátában lehetséges, amennyiben tényleg tartani szeretné a jegybank azalapkamatot. De miért is ne tartaná, hiszen az egyre kisebb állományra fizetia kamatot. A 3 hónapos betétek mértéke folyamatosan csökkeni fog jövőre is,talán még meg is szűnik, és más veszi át a helyét, mint irányadó eszköz.Emlékezetes, hogy a jegybank korábban sokszor hangoztatta, hogy idővel őszeretne lenni a bankszektor hitelezője – most ez még fordítva van. Ha ezmegvalósulnak, az azt jelentené, hogy az irányadó instrumentum is egy aktívoldali hiteleszköz lenne. De ha jobban megnézzük, a bank azért is ahitelkamatait csökkentette most is tovább, mert állítása szerint már most is vanpár pénzintézet, akik tőle, ezeken az eszközökön keresztül vesznek fel forrást,így a keddi döntés lényegében az ő számunkra lazításként értelmezhető. Amia forintot, illetve a 3 hónapos betétet, vagyis annak leapasztását illeti tehát, mitovábbra is arra számítunk, hogy a likviditás növelése prioritás marad ajegybanknál, amely a forint további gyengülését és az effektív kamatoktovábbi csökkentését segíti. Az EUR/HUF árfolyama továbbra is a 310 felettiszintekkel kacérkodik, ezt pedig a keddi döntések nem is annyira, a most márszinte heti rendszerességű EUR/HUF swap tenderek annál inkább támogatják.Mindez számunkra azt jelenti, hogy az árfolyam év végéig még feljebbkerülhet, vissza a korábbi sáv gyengébbik széléhez, 315-höz. A BUBORkamatok is tovább csökkennek, miközben a hozamok kicsit süllyedtek. ABUBOR kamatok várakozásunk szerint 0,5% körüli szintre is süllyedhetnek2017 elejére, míg a hozamgörbe meredeksége is ismét csökkenhet ez időalatt. A hozamgörbe rövidebb oldala valójában kicsit még csökken is, ahosszabb lejáratok az amerikai árazás változások miatt felpattantak pár heteés csak most kezdenek visszább rendeződni. Az év elején ismét alacsonyabbszinteket várunk a hosszabb lejáratok esetében, még akkor is, ha ezek márnem közelítik meg a korábbi mélypontokat. Tartósabb emelkedésre csak az évmásodik felétől számítunk, ahogyan az inflációs várakozások is indokolttátehetik.2016. november 28. eur/huf

Lényegében beragadt a kereskedés 310-hez közel, egyelőre pedig sem ajegybanki swap tenderek, sem pedig az egyébként továbbra is optimista piacihangulat nem tudja onnan sem felfelé, sem pedig lefelé kimozdítani. Szerintünkez nem marad így, az árfolyam pedig innen előbb-utóbb felfelé indul el, visszaa 310-315-ös sáv forint számára gyengébbik széléhez. Támaszt a 100 nmá ad,most éppen 309,40 körül, míg ellenállást továbbra is a 311-es és 312,90 körüliszintek képeznek.2016. november 25. eur/huf

Tegnap már nem tudott 310 alá visszaerősödni a forint az euróval szemben, mareggel kicsit még próbálkozik, de amennyiben ez a mostani kitörési kísérleteredményesnek bizonyul, akkor akár még a hó közepén ellenállást adó 311-esszint áttörése is meglehet ma. Felette 312,90-nél van akadály. Tartjuk év végi315-ös célárunkat, hiszen azt gondoljuk, hogy ilyen erős forint mellettipozícionáltság további jegybanki likviditást növelő intézkedést fog hozni, amivégeredményben az emelkedő trendet segíti.2016. november 24. eur/huf

Megint visszatalált 310 fölé a kurzus, miután az MNB kedden tovább lazítottbizonyos kondíciókon, illetve a tegnapi 3-hónapos betéti tenderen is kevesebbetfogadott el a meghirdetettnél. Az üzenet világos: amíg a forint mellettipozícionáltság nem csökken kellőképpen, addig további likviditás-növelésiintézkedésekkel kell számolni, vagy a hitelkamatok csökkentésével, vagy azEUR/HUF swap tenderek folytatásával, esetleg a 3-hónapos betét mégerőteljesebb korlátozásával. Továbbra is tartjuk év végi 310-315 közötti, deinkább 315 körüli célárunkat2016. november 23. eur /huf

 Az alapkamat maradt, az egynapos és egyhetes hitelkamatok azonban csökkentek, így most mindhárom eszköz 0,9%-on áll. Innen szerintünk már csak az egyhetesbenvan tér, illetve az egynapos betétben és a tartalékrátában, de azok további csökkentésére kisebb az esély. A deviza swap tenderek azonban valószínűleg tartósan fennmaradnak,illetve, amennyiben a forint nem megy vissza 310 fölé tartósan, a likviditás kiszorítása is erőteljesebb lehet decemberben, illetve az azt követő időszakban. A kamatok és a hozamokcsökkentek, de a forint nem esett. Igazából a tegnapi lazítás már csak az ezeket a jegybanki aktív oldali eszközöket használó pár banknak kedvezett, akiknek a száma a jegybankreményei szerint idővel bővül majd. Mi továbbra is gyengébb forintot várunk, amelyet a likviditás injekciók fennmaradása támogat.2016. november 22. eur/huf

Hat napja csökken az árfolyam, jóllehet még így sem távolodott el sokkal akritikus 310-es szinttől a kurzus. Továbbra is felfelé várjuk, 310-315 közé akurzust, szerintünk pedig a jegybank ennek megfelelően mai hangvételévelinkább ezt fogja támogatni, noha a kondíciók változtatására nem számítunk.Azt mindenesetre továbbra is fenntartjuk, hogy a deviza swap tenderek szerepea jövőben sem csökken majd, céljuk pedig változatlanul az alacsonyabb effektívkamat és a gyengébb forint lesz. Ellenállások 309,60-nál és 310-nél, majd 311-nél és 312,90-nél lesznek.Heti elemzés

Mozgalmas hét áll mögöttünk. Megjelent a harmadik negyedévi előzetes GDP,ami azonban rosszabb lett a vártnál. A növekedés mértéke még a 2%-ot semhaladta meg, igaz a második negyedévi 2,6%-ot a KSH 2,8%-ra felkorrigálta.Részleteket majd csak december 6-án tudhatunk meg, de addig is azt lehetgondolni, hogy az ipar lehetett az, ami nem a vártnak megfelelően teljesített azelőző negyedévben. Mindenesetre mi továbbra is optimisták vagyunk és tartjukeddigi 2,3%-os idei prognózisunkat. Ma még a Fitch is értékel minket, amiegyben idén az utolsó hitelminősítői vélemény is lesz. Valószínűleg marad aBBB- besorolás és a stabil kilátás, noha utóbbi kapcsán vannak javulásra utalóvárakozások. Most mindhárom cégnél itt állunk, ami már a befektetésikategória, jóllehet, annak még a legalja. Innen további emelkedés szerintünkegyelőre nem várható. A piac sem árazza ezt egyébként, sőt, a hazaiállampapírok inkább a külső folyamatokra próbálnak meg reagálni. Ahozamgörbe meredekebb lett, ahogy a hosszabb lejáratokat tovább adják abefektetők. Itt előbb-utóbb lesz egy visszarendeződés, még, ha nem is nézzükmeg ismét a korábbi mélypontokat. Mindebből az következik számunkra, hogyfelülvizsgáljuk eddigi előrejelzéseinket a hosszabb lejáratok esetében, igaz arövidebbeknél tartjuk az eddigi becsléseinket. A rövidebb oldalon továbbra is akereslet dominál, ami a jegybanki intézkedések hatására még erősödik is. Ategnapi éves aukción pl. ötszörös volt a túljegyzés, a hozam pedig újabbmélypontra esett (0,47%). Hasonló a véleményünk ebben a tekintetben a forintkapcsán is, ahol szintén fenntartjuk év végi és közép távú várakozásunkat: azEUR/HUF árfolyama év végére 315 közelébe mehet vissza, ezt a folyamatotpedig még a jegybanki deviza swap tenderek is támogatják. Ebből következik,hogy véleményünk szerint utóbbiak szerepe valószínűleg a jövőben semcsökken majd, miközben a jegybanki politikában már komolyabb horderejűváltozásra nem számítunk idén. A jövő heti kamatdöntő ülésen várakozásunkszerint maradnak a kamatok. Esetleg a tartalékráta, vagy az egynaposhitelkamat mértéke süllyedhet tovább minimális mértékben.2016. november 21. eur/huf

Öt napja jön lefelé az árfolyam, de összességében nem nagyon távolodott eltovábbra sem a 310-es ellenállástól. A Fitch hagyott mindent, ahogy volt, azMNB holnap hasonlóan dönthet. Jóllehet, utóbbi valószínűleg nem változtat akondíciókon, a deviza swap tenderek szerepe a jövőben sem csökken majd.Ilyenképpen a forintot továbbra is felfelé várjuk, vissza a 310-315-ös sávba, évvégi 315-ös célár mellett. Rövid távon ellenállás 310 felett 311-nél és 312,90-nél,támasz 307,70-nél (50nmá) van.2016. november 18. eur/huf

Az árfolyam mozgását elnézve 310-311 között erős ellenállás képződött,amelyet az eddigi lendület mellett nem tudott átvinni a kurzus. Továbbra is felfelévárjuk innen a jegyzéseket, ebben pedig az első fontosabb megállót az említettellenállási sáv felett 312,90 körül várhatjuk. A mai Fitch értékeléstől a jelenbesorolás megerősítését várjuk, miközben kevés esélyt látunk arra, hogy akilátás javuljon. Véleményünk szerint a ma esti felülvizsgálat nem jár majdkomolyabb piaci hatással.2016. november 17. eur/huf

Már lassan negyedik napja van a 100 nmá felett a kurzus, de a 310-311-esellenállási sávval egyelőre nem bír. Mi továbbra is tartósabban 310 fölé várjukvissza az árfolyamot, főleg az év hátralevő részére, ám nincs kizárva most egylefelé korrekció sem, abban az esetben, ha tényleg nem bír sokadjára sem ezzelaz ellenállási sávval a kurzus. 311 felett 312,90-nél van ellenállás. Támasz a200 nmá körül, 310-nél van.2016. november 16. eur/huf

A várt alatti GDP sem lökte el nagyon a jegyzéseket a 310-es szint közeléből,noha, amennyiben innen tovább megy, az inkább felfelé lesz véleményünkszerint. Egyébként is felfelé próbálkozott már a hét elején, de ebben a július-szeptemberisáv 50-es szintje és a 200 nmá útját állták 311 körül. 3100 felett312,90-nél lesz akadály, míg támaszt a 100 nmá ad 309,80-nál. Év végéigtovábbra is felfelé várjuk a kurzustHeti elemzés

Jövő héten jönnek előzetes Q3-as GDP adatok: mi az eddigi ütem folytatódásátvárjuk; 2,6% után 2,7%, Q4-ben pedig 2,8%. A piac pesszimistább, a Bloombergkonszenzus csak 1,9%. Összességében fokozatos javulást várunk, igaz, idén mégcsak 2,4%-os, de jövőre már 2,7%-os, 2018-ban pedig már 2,8%-os bővülésselszámolunk. Ennél nagyobb ütemű növekedést egyelőre a következő években nemtartunk reálisnak, ezeket a számokat, azaz egy 2,5-2,8%-os ütemet gond nélkülfenntarthatónak látunk. A héten kijött az októberi infláció, ami a várt szerint 1% lett.A piac csak 0,8%-ot várt 0,6% után. Véleményünk szerint, amennyiben nem áll beváltozás az energiaárak, illetve a nyersanyagárak esetében, úgy továbbiemelkedést láthatunk 2017-ben. Az év első felében akár már 2% feletti számokat isláthatunk. A folyamatot most még főleg a bázishatás segíti, de idővel abéremelkedés átgyűrűzése is nagyobb segítség lehet. A jobb adatra és arra, hogyTrump miatt a piaci árazású fejlett inflációs várakozások szinte mindenholmegugrottak, a külföldiekkel együtt a hazai hozamgörbe is sokkal meredekebb letta korábbinál. A hosszabb oldal az infláció-érzékeny, ami most azért emelkedik, haa hozamot nézzük, mert meredekebb inflációs és ezzel együtt nomináliskamatpályát vizionál. A hazai helyzet azonban igen csak unikális, hiszen az MNBévek óta azon van, hogy a külső ciklusoktól minél inkább függetlenedjen, és, ha kellis reagálnia egy pl. emelkedő külső kamatkörnyezetre, akkor azt minélvontatottabban (ha úgy tetszik, kényelmesebben) tudja megtenni. Nemrég Matolcsyazt mondta, jó lenne, ha 2019-ig maradnának a mostani monetáris kondíciók. Dekorábban azt is mondta sok MNB döntéshozó, hogy a negatív reálkamatokhoz is elkell kezdenünk hozzászokni. Mindez azt jelenti számunkra (félreérthetetlenül), hogya jegybank, ha be is áll egy ilyen változás a külső környezetben, hogy a vártnálgyorsabban emelkedik az infláció, és a vártnál gyorsabban térnek visszamagasabb szintekre a kamatok, akkor is csak nagyon lassan és mérsékeltenalkalmazkodik majd. Ezért fog tovább gyengülni a forint (mert mindettől függetlenüla jegybank tovább támogatja likviditással a rendszert), és ezért érezhetik megkezdetben jobban a negatív reálhozamot az állampapírjaink piacán. Utóbbikapcsán egyébként azt gondolom, hogy a jelen szinteken is még mindig nagyonattraktívak a papírok, így ezekben a hosszabb lejáratokban visszarendeződéstvárok. Ha nem is újabb mélypontokig a hozamokat illetően, de vissza korábbimélypontok közelébe.2016. november 14. eur/huf

Ismét 310-nél az árfolyam – ezt a szintet a szeptemberi és az októberiemelkedés sem tudta átvinni, most pedig még a 100 nmá is erősíti. Itt tehát törheta korábbi trend, és az új jegybanki eszközökkel az árfolyam két hónap utánvisszatérhet a korábbi, 310-315-ös kereskedési sávjába. 310 felett, 310,7-nélés 311,4-nél lesznek ellenállások első körben. Amennyiben ezúttal sem sikerülnea 310 áttörése, úgy 308,50-ig jöhet vissza a kurzus.2016. november 11. eur/huf

A hosszú hozamok emelkedésével együtt gyengül vissza a forint is, amellyel azárfolyam az általunk várt 310-es szint irányába, majd várakozásunk szerintkésőbb az a feletti szintekre térhet vissza. Jelenleg támaszt a korábbi emelkedés38,2-es szintje ad 307,50-nél, amely felett a legközelebbi akadályt a 310környéke adja. Az emelkedést a régiós devizák mozgása és a hazai jegybankipolitika egyaránt segíti most.2016. november 10. eur/huf

Volt némi megingás, de összességében ugyanoda vissza is tért a kereskedés,ahol a választási véghajrá előtt volt. Fentről egyelőre az októberi emelkedés61,8-as szintje tartja a kurzust 306 körül, alatta pedig a 76,4-es ad támaszt305-nél. Továbbra is felfelé várjuk az árfolyamot, ebben a visszarendeződésbenpedig ellenállásokat legközelebb 307,5, majd 310 körül látunk.2016. november 9. eur/huf

A vártnak megfelelő infláció és a rossz ipar nem érdekelte a piacot, Trumpfeltételezhető győzelme annál inkább – az eredmény összességében gyengüléstváltott ki a fejlődő devizák, így a forint esetében is, az árfolyam pedig gyorsana korábbi sáv 38,2-es szintjénél találta magát. 307,50-307,70 (50 nmá) felett310,10 lehet fontos megálló – mi további emelkedést várunk, de nem is feltétlenülTrump, hanem az MNB politikája miatt.2016. november 7. eur/huf

Az előző hét heves korrekciója után ma ismét felfelé indultak a jegyzések. Ezegyelőre nem jelenti azt, hogy gyorsan vissza is kerül a 308-310-es szintekre,de innen inkább felfelé, mint lefelé esélyesebb az elmozdulás. 306 felettlegközelebb 307,50 körül, majd 308 alatt kicsivel, az 50-es mozgóátlagnálvannak ellenállások, a felett pedig már csak a 310-es szint van. Év végére 310fölé várjuk vissza az árfolyamot.Heti elemzés (R.B.)

Az előttünk álló héten számos friss makrogazdasági adat jelenik meg. Ezek közülkiemelt jelentősége van az októberi inflációs adatnak: várakozásaink szerint 1%-raemelkedik a pénzromlás éves üteme, a szeptemberi 0,6%-ról, elsősorban annakkövetkeztében, hogy az üzemanyag-árak egyetlen hónap leforgása alatt közel 5%-kos dráguláson mentek keresztül, a hónap végén a benzinért 15 forinttal, a dízelértpedig 32 forinttal kellet többet fizetni a kutaknál. Az áremelkedés nem egészen felerészben a jövedéki adó emelésének tudható be, azonban a piaci folyamatokfelelősek a többiért. Mindazonáltal nagyon hosszú ideje először fordult elő az,hogy éves alapon nem csökkent, hanem emelkedett az üzemanyagok ára (3,6%-kal). Mivel az importált csökkenő üzemanyagárak voltak leginkább felelősek a nullaszázalékon beragadó inflációért a megelőz két évben, ennek a hatásnak azelmúlásával az infláció fokozatos emelkedése fog következni: várakozásaink szerintév végére 1,6%-ra jövőre pedig 2%-ra fog emelkedni az pénzromlás éves üteme. Ezazonban az MNB inflációs céljának alsó határán van, így a monetáris politikánakegyelőre továbbra is a moentáris kondíciók lazításán szükséges dolgoznia.Az ipari termelési adat is napvilágot lát a héten - várakozásaink szerint az iparikibocsátás bővülése folytatódik (most az előzetes szeptemberi adat jelenik meg) -ezt támasztják alá a frissen publikált beszerzési menedzser indexek (BMI) is:szeptemberben 57,2 pont, októberben 57 pont volt a BMI értéke. A kiskereskedelmiforgalomban továbbra is viszonylag gyors növekedést várunk (szeptemberi előzetesadat jelenik meg) és a külkereskedelmi egyenleg szepttemberben közel lehet azegymilliárd eurós többlethez. Ha összerakjuk a képet akkor sokkal erőteljesebbnövekést produkáló magyar gazdaságot látunk a harmadik negyedévben, mint azelső félévben, így bizakodóak lehetünk a GDP növekedésével kapcsolatban - ismétközel lehet a növekedési ráta 3%-hoz (az előzetes adat november közepén jelenikmajd meg).2016. november 4. eur/huf

Az október 11-től tartó forint gyengülés 28-ával véget ért. Az 50 nmá (307,96)tört a tegnapi nap folyamán, miután az árfolyam délután fél négykor jelentőserősödésbe kezdett. Az októberi emelkedés 50%-át sem adta még vissza, ígyvan tere a további csökkenésnek. A technikai mutatók is ebbe az iránybamutatnak. Támaszt a 306 Ft alatt körülbelül 1 forintosával találunk. Az 50 nmámár ellenállás.2016. november 3. eur/huf

Az október 11-től tartó forint gyengülés október 28-ával véget ért. Azonban az 50-(308) és 20 nmá-ok (307,12) egyelőre remek támaszt nyújtottak. Nem számítunka 307 Ft szignifikáns áttörésére, de a 310 Ft meghaladására sem. A technikaimutatók is ezt az oldalazást vetítik előre.2016. október 28. eur/huf

A hazai valuta folytatta a hónap közepétől számított emelkedő trendjét, amivel ajúlius vége óta fennálló csökkenő trendvonalat is törte. Cél a 309,80 Ftmeghaladásával a 310 Ft fölé kerülni. Itt a 100 nmá (310,80) akadályozna. Atechnikai mutatók vételi jelzésen, de jelentősen a túlvett tartományban. Az RSI aBrexit hatás óta nem volt ennyire magas szinten. Támaszt az 50 nmá (308,14)és az emelkedő trendvonal képez.2016. október 26. eur/huf

Enyhe mértékben, de tovább gyengült a hazai valuta. Az ellenállást továbbra isa júliustól eredő trendvonal képez 309,40 Ft-nál, ami felett a 310 Ft és a 200 nmá(311,44) a cél. Támaszt az 50 nmá (308,18) képez a 13 nmá (306,57) és atrendvonal előtt. A technikai mutatók egy része már június óta nem látotttúlvettségi szinten.2016. október 25. eur/huf

A forint esetében folytatódott az október 7-től számított meredek emelkedő trend.Az árfolyam már az 50 nmá-a (308,18) felett található és a korábbitrendcsatorna teteje (309,24) képez ellenállást. Amúgy a technikai mutatókvételi jelzésen, de egyes esetekben már június végi túlvettségben. A 310 Ftmeghaladása a cél. Támaszt az 50 nmá után a 307,30 Ft és a lassan forduló13 nmá (306,55) képez.2016. október 24. eur/huf

Áttörve a korábbi erős ellenállást, az árfolyam tovább emelkedett a 308 felettiszintekre – ma reggel újabb több heti csúcsot ért el 308,90-nél. A legközelebbierős ellenállás 310-nél lesz – ezt a korábbi sáv 50-es szintje erősíti, delélektanilag is fontos, mivel ez az alja a korábbi oldalazás sávjának. E felett a200 nmá lesz majd fontos 311,40-311,50 körül. Év végére változatlanul 310 fölévárjuk vissza az árfolyamot, a korábbi sáv gyengébbik széléhez közelebb2016. október 21.

Jövő kedden megint lesz egy kamatdöntő ülés itthon, de ezúttal sem kell sokújdonságra számítani, pláne, hogy a jegybank már nem ezeken az ülésekenjelenti be, ha valami újabb eszközzel lepi meg a piac szereplőit. A nemrégbejelentett finomhangoló eszközökkel egyébként nem is várt sokat – hétfőnEURHUF swap keretében adott is 200 milliárd forintot a piacnak, mivel korábbantúl sokat tettek a még utoljára korlátlan 3 havi betétbe a bankok és leapadt alikviditás. Persze az igazi ok nem feltétlenül ez volt, hanem az, hogy emiatt aforint könnyen le tudott jönni 303-ig a korábbi 310-315-ös sávból, ez pedig ajegybankot – ha van árfolyamcélja, ha nincs – szemlátomást nagyon zavarhatta.A hétfői lépés után a forint feljebb jött, az effektív forintkamatok és a hozamokpedig lejjebb süllyedtek. Csütörtök délutánig a BUBOR kamatok 2-8, a hozamok1-16 bázisponttal csökkentek, a forint pedig már 307-308 között tartózkodik.Szerencsések voltunk egyébként a külső kamatok alakulásával is, ugyanisváltozatlan felárak mellett az euróban és dollárban kibocsátott adósságunkhozama is süllyedt. Az eurós papírok esetében 2-12, a dollárosoknál 2-10bázispontos csökkenést láthattunk eddig. A CDS nem változott – maradt 115bázispont. Összességében tehát a jegybank tett róla, hogy a korábbi –egyébként kedvező – trendek szépen folytatódjanak. Azt gondoljuk, hogyakármilyen is lesz az átmenet a decemberi 900 milliárdos felső korlátig a 3 havibetét esetében, amíg a jegybank ilyen hatékonyan mikromenedzseli az effektívkamatokat, addig ott is, és a forintpiacon is az lesz, amit ő akar. Amennyiben300-tól gyengébb árfolyamot, akkor az lesz, amennyiben ismét 310-315 közötti,esetleg 315-höz közelebbi szintet, akkor el fogja érni. Az egymillió forintoskérdés persze az, hogy mi ez a szint, ha egyáltalán van ilyen, és pontosan mi azindok mögötte, mert, hogy ezzel kapcsolatban igen szépen állunk piacitalálgatásokkal. Összességében, mi tartjuk év végi 310-315 közötti, de inkább315-höz közelebbi várakozásunkat.RB heti elemzés2016. október 19. eur/huf

A forintgyengülés egyelőre megállt, de a rövid és a hosszabb hozamok továbbesnek a jegybank forintlikviditást nyújtó lépése miatt, amelyre még hétfőn kerültsor. Rövid távon további forintgyengülést, év végére pedig változatlanul 310-315 közötti szinteket várunk. A technikai szintek változatlanok2016. október 18. eur/huf

Tegnap öt napi emelkedés után 307,60-ig jutottak a jegyzések, onnan aztánvissza is jöttek kissé, ma reggel pedig szorosan 307 körül folytatódik tovább akereskedés. A további emelkedésben ellenállás 308,30-nál lesz, ahol a sáv 38,2-es szintje és az 50 nmá találkozik. Lefelé 306,40 körül és 305-nél vannak erőstámaszok. Év végére 310 fölé várjuk vissza a kurzust.2016. október 17. eur/huf

Ötödik napja tart a korrekció, amellyel a kurzus már a korábbi sáv 306,40-esFibonacci szintjét teszteli. Csütörtökön volt ennél feljebb is az árfolyam, de akkorelsőre nem volt lendülete, hogy azon a szinten át tudjon törni, vagy akár annakközelében tudjon maradni. Ma ez az emelkedés folytatódhat. A legközelebbierős ellenállás 308,30-nál található, míg egy korrekció esetén támasz 305 körül.Heti elemzés

A KSH a héten közzétette a legfrissebb inflációs adatokat. A szeptemberi előzetesszámok alapján idén csak januárban volt nagyobb mértékű drágulás itthon – évesalapon 0,6%-kal emelkedtek az árak, holott előző hónapban még 0,1%-kal estek. Azemelkedés mértéke megegyezik a piaci várakozásokkal – mi is ennyit vártunk. Nohatovábbra is alapvetően bázishatásból fakadóan, de tovább emelkedhet a mutató azév utolsó hónapjaiban, decemberre pedig akár az 1,6%-ot is elérheti. Ez persze mégmindig nagyon alacsony idei átlagot eredményezne – egészen pontosan 0,3%-osat.Az árak mellett a bérek alakulása is kulcsszerepet tölt be mostanság a hazaigazdasági szereplők életében. A korábbi évek munkaerő-piaci szűkösségeszükségszerű béremelkedési hullámot indított el nemrég, amelynek jelenlegi fázisáróljövő héten kapunk képet a legfrissebb bérdinamikai adatok publikálásával. A KSHjúliusi béradatokat közöl, amelyektől a bérnövekedés gyorsulását várja a piac. Akonszenzus szerint 5,1%-os éves növekedés után 5,3%-os mértékben folytatódhatottaz emelkedés. Mi ennél magasabbat, 6,5%-os növekedési ütemet prognosztizálunk.Piaci szempontból most mindez azonban lehet, hogy nem játszik akkora szerepet arövid távú trendek alakulásában, mint korábban szokott, a befektetők ugyanis már ajövő heti EKB ülésre, valamint a két hét múlva szerdán esedékes első korlátozott 3hónapos MNB betéti tenderre várnak. Legutóbb még korlátlanul lehetett elhelyezniállományt ebben az eszközben – ennek meg is lett az eredménye, hiszen a bankokjóval többet raktak be, a forintpiaci likviditás pedig leapadt, a hazai devizát hirtelenmegdrágítva. A 3 hónapos betét kiszorítása a decemberi 900 milliárdig várhatóannem lineáris lesz. Vannak most és novemberben nagyobb, illetve decemberben másegyéb kisebb lejáratok, amelyek likviditást adnak a rendszernek – a jegybankvélhetően ezekhez fogja igazítani a most 26-i, valamint a novemberi limit összegét.Amennyiben így sem sikerül kisimítani az átmenetet, úgy további ingadozás várható aforint piacán, összességében azonban a 310-es szint közelébe, vagy a fölé térhetvissza a kurzus. A korábbi forinterősödés mögött is látott likviditási sokkok kezelésérejelentette be egyébként a jegybank bő egy hete az új finomhangoló eszközeit is –ezek egy 1 hetes betét, pozitív likviditási sokk esetére, valamint egy 1 hetes, egy 1 ésegy 3 hónapos deviza swap. Ezeket esetileg fogja alkalmazni a jegybank, ésamennyiben eredményesek, úgy decemberig már nem nagyon kellene, hogy akorábbi hirtelen és nagymértékű forinterősödéshez hasonlót lássunk a piacon. Másnem várt esemény persze ezzel az állítással nem függ össze.2016. október 14. eur/huf

Harmadik napja emelkedik az árfolyam – tegnap egészen a 13 nmá adta306,4-es szintig jutott, de onnan aztán kissé vissza is csökkent, ma reggelazonban ismét emelkedik, ennek köszönhetően pedig már újra 306 közelébenállnak a jegyzések. Ez most már egyre inkább fordulatnak tűnik – noha az elmúltnapok mozgásai alapján biztosan nem állítjuk. Év végéig ezzel szembenváltozatlanul 310 fölé várjuk vissza az árfolyamot. Ma nincs adat, az ÁKKközleménye csak holnap jön.2016. október 12. eur/huf

Egyelőre megállt a csökkenés, megtorpant a forint, a jegyzések pedig ma reggelmár inkább 305-höz állnak közelebb. Tegnap még volt egy kísérlet a múltpénteki 303,3-as sok havi mélypont visszatesztelésére, de az gyorsan kifulladt,a kereskedés pedig felfelé vette az irányt. Egyelőre nem tudni, hogy ez márfordulat-e, de év végéig mi továbbra is 310 fölé várjuk vissza az árfolyamotHeti elemzés

Kedvező adatok jelentek meg a héten. A szeptemberi feldolgozói BMI 51,7-ről57-re emelkedett – ez 2014 januárja óta a legmagasabb érték. Akiskereskedelem forgalma augusztusban 4,3%-kal nőtt – ez meghaladja a korábbi3,9%-ot és a mi 4%-os várakozásunkat is. Az ipar kibocsátásának növekedésiüteme is gyorsult – a nyers adat szerint augusztusban 11,1%-kal nőtt a termelés,ami jóval a várt feletti. A külkereskedelmi többlet szűkült ugyan egy kicsit, de mégígy is jelentős – 668 után 601 millió euró volt augusztusban. A mi várakozásunk542 millióról, a piacé 565-ről szólt. Jövő kedden előzetes szeptemberi inflációjön – a korábbi 0,1%-os esés után 0,6%-os növekedést várunk. Ez lenne az ideiév második legmagasabb értéke, bár még ez is annak eredménye lenne, hogytűnik el a tavalyi olajáresés negatív hatása. Egyébként, ha nem borul meg ismétaz olajár, akkor az inflációs folyamatok tovább javulhatnak, év végére pedig már1% felett leszünk, igaz még alig 0,3-0,5%-os átlaggal. Az igazi javulás az lennepersze a későbbiekben, ha a fogyasztás erősödése emelné már az árakat, vagya bérek további emelkedése segítene jobban ebben. Összességében aztgondoljuk, hogy a jövő keddi friss adat nem tud már sokat hozzátenni a piaciárazáshoz, ami jelenleg inkább már arról szól, hogy a forint felértékelődéséhezmit szól majd az MNB. Kétségtelen, hogy a várt előtti második felminősítés javítjaa megítélésünket, így a forintot is, de az is kétségtelen, hogy ez a forint márveszélyt jelenthet a devizatartalékon elérhető, átértékelődésből származónyereségre és jövőbeni nyereségességre. Azt azért fontos megemlíteni, hogy amost látott rohamos forinterősödés nem egyenlő a megítélésünk javulásánakmértékével, csupán arról van szó, hogy a korábban biztosnak gondolt szintekreelhelyezett stop megbízások sorra aktiválódnak, ami magát az árfolyam esésétlátványosan felgyorsította. Ahogy jött egyre lejjebb a sáv, a piac a nagyobbmegállóknál a csökkenés alját látta és belevett, az akkor, lejjebb kirakott stopmegbízások pedig az újabb sávból való kimozduláskor egyre lejjebb és lejjebbrántották a kurzust. Arra számítunk, hogy a jegybank hamarosan megszólal afelértékelődést illetően, amennyiben igaz az, hogy fontos neki a nyereségesség.A piac most erre a kommentárra vár, azt gondolom.2016. október 10. eur/huf

Egyelőre megállt az esés, ami azt jelenti, hogy megtorpant a forint lendülete, ámez még csak a kora reggeli ázsiai kereskedésre igaz, és, noha nem lesz mafontos adat, a mai nap is tartogathat további árfolyamcsökkenést. A piac arravárhat, hogy a jegybank felszólaljon az erős forinttal szemben – ez lehet akulcsa a továbbiaknak. Amennyiben jó marad a külpiaci hangulat, a forint mégközelebb kerülhet a 300-hoz rövid időn belül, de egy jelentősebbvisszarendeződés is jöhet.2016. október 7. eur/huf

Újabb stop megbízások akadhattak be 303,9 körül, az árfolyam ugyanis mahajnalban jelentős mértékben tovább esett. Nem sokkal a hazai bankközi piacnyitása előtt 303,3 körül is megfordultak a jegyzések, és nem kizárt, hogy mamég lesz további csökkenés, 300-ig ugyanis nagyon nincsen már fontosabbtámasz, ami meg tudná tartani a kurzust. Talán a 301,5-302 közötti tartományigen, és amekkora lendülettel esik, egy nagyobb korrekció már benne van apakliban. Az állampapírok stabilak, így valóban stop állományok aktiválódásamozgathatja az azonnali árfolyamot.2016. október 6. eur/huf

Tegnap végül lefelé indult el az árfolyam, fontos technikai támaszok estek el, ésvégül, ahogy sejteni lehetett, nagyobb zuhanás lett belőle, amellyel a jegyzésekegészen 304,5-ig estek. Ma reggel kissé feljebb indult a kereskedés, de lefelémozdult el ismét a kurzus. 305 alatt támaszok 303,9 körül és 303-nál vannak.A hozamgörbe alig változott, a REPHUN-ok árazása sem tükröz szemléletváltásta külföld részéről, így egyelőre úgy tűnik, hogy ez egyedül a forintról szól.Egyre valószínűbb, hogy a piac tesztelni szeretné a 300 körüli fontos támaszt.2016. szeptember 26. eur/huf

A BUBOR kamatok és a hozamok kissé feljebb jöttek, de azért ott állnak nemrég elért mélypontok közelében. Kisebb korrekció csupán. A forint is kissé elgyengült pénteken, de ma reggel ugyanez a séma folytatódik–a kurzus enyhén emelkedik tovább a csütörtöki 305,30-as mélypontról. Felfelé ellenállás 307 alatt kicsivel, támasz pedig még mindig 305-nél. Továbbra is átmenetinek látjuk a forint erejét, így rövid távon a visszagyengülését várjuk 310 közelébe, esetleg 310-315 közé.Heti elemzés

Az MNB 2016 végéig 900 milliárd forintra csökkenti a 3 hónapos betétbenelhelyezhető pénz mennyiségét – ez jelenleg még kevéssel másfélezer milliárd feletti.A korlátozást már nyár közepén bejelentette, a fő számot azonban csak a héten, akeddi kamatdöntést követő sajtótájékoztatón közölte. A döntés lényege, hogykamatcsökkentés nélkül mérséklődjenek tovább a monetáris kondíciók, miközben ajegybank mérlege is szűkül, eredményessége pedig pénzügyi értelemben nő. Mindeza gyakorlatban azt jelenti, hogy a 3 hónapos betétekre továbbra is az alapkamatot,azaz a 0,9%-ot fizeti a bank, de az állomány, amire kifizeti, év végéig háromlépcsőben nagyjából kétharmadára csökken. A kiszoruló likviditás pedig új helyetkeres magának. Ez lehet új hitel, állampapír, másik banknak nyújtott fedezetlen hitel abankközi piacon, illetve más egyéb olyan értékpapír, amely nem borítja meg nagyona bankok mérlegszerkezetét kockázatkezelési, de főleg likviditási szempontból nézve.Mindez azt jelenti értelemszerűen, hogy már a nyári bejelentés óta elkezdtek ennekmegfelelően alkalmazkodni a piacok, a hozamok és a kamatok pedig így a legutolsókamatvágás utáni egy-másfél hónapot követően ismét lefelé vették az irányt. A hétenlényegében talán fel is gyorsult ez a trend, ami azonban nem meglepő, ha figyelembevesszük az S&P pénteki felminősítését. A hozamok tovább csökkentek (a 3 évnélhosszabbak 16-21 bázisponttal), a CDS is tovább esett (9 bázisponttal 117-re), és akülföldiek állománya is ismét nőtt (29 milliárddal, amivel már 3700 milliárd). ABUBOR kamatok és az FRA jegyzések ezzel szemben nem estek – a bankközikamatok esetében többször jeleztük, hogy inkább jelenlegi szintjükön maradhatnak,vagy esetleg még minimálisan süllyedhetnek, összességében azonban azalapkamattól lefelé 10 bázispontnál jobban sokkal nagyobb mértékben nemvalószínű, hogy eltávolodnának. A 3 hónapos betét korlátozása persze nem egyszerilépés, és a folytatás főleg azon múlhat, hogy mennyire lesz elégedett a jegybank alátottakkal. A hozamokban látunk teret lefelé – akár újabb mélypontok iskialakulhatnak. Mindeközben a forintot a fentiek az S&P felminősítésével együttnagyon megvették. Az árfolyam persze ott billegett a négyéves emelkedő trendvonalkörül már hetek óta, így várható volt, hogy, ha felfelé nem megy, akkor lefelé indul ela kereskedés. A kérdés persze az, hogy maga a sáv is eltolódik-e, avagy a mostaniszintek csak átmenetiek. Eddig jövő év első felére vártuk a 305-310-es sávot, eztpedig egyelőre tartjuk is. Továbbra is azt mondjuk, hogy jövőre, az év első felébenjöhet egy újabb élénkítő kör az EKB-tól, akkor pedig indokoltabb lenne egy mégmindig vonzó felárakkal rendelkező forintos állampapír piac, ami a forintot iserősítené. A forint szempontjából elsőre tehát úgy tűnik, hogy egy kicsit előreszaladtak a folyamatok, de egyelőre mi várunk, és ahogyan említettük, pillanatnyilagnem változtatunk a forintpiaci előrejelzéseinken.Raiffeisen heti elemzés2016.szeptember 23. eur/huf

A forint letörte a 307-es falat, ma pedig megy tovább 305 felé. Tegnap a nap alja 305,3 körül volt, innen már nem kell sok a mai kereskedésben, hogy a 305- öt teszteljük. A kötvényeinkbe érkezett külföldi pénz – alapvetően ez hozta le ide a jegyzéseket. A CDS is tovább esett – egyszóval ismét szeretnek minket, a jegybank pedig még nincs sehol, és lehet, hogy nem is avatkozik már közbe 300 felett.2016.szeptember 22. eur/huf

Kis hozamemelkedés és forinterősödés van a piacon, a Fed nem volt hatással a hazai devizára – a jegyzések ismét a 308-as támaszt ostromolják, de az továbbra is kitart, ahogy az elmúlt egy hónapban. Erősebb támasz lejjebb 307- nél van, vagyis az alatt kicsivel – itt az éves sáv alja, illetve az emelkedő trendvonal adta támasz is ide esik. Itt tehát négyéves forintgyengülő trend törhet meg.2016.szeptember 21. eur/huf

Az MNB hagyta a kamatot, de elmondta, hogy év végéig 900 milliárdra szűkíti a 3m betétet – ez kicsit alacsonyabb a várt 1000 milliárdhoz képest, összességében azonban a helyzeten nem változtat. A lépés nem egyszeri, és a hosszabb távú terv azon része, hogy a jegybank idővel a szektor nettó hitelezője lehessen – ehhez már látjuk az újonnan bevezetett eszközöket. Ez természetesen azt is sejtteti, hogy hamarosan (talán 2017 végéig) teljesen kivezetésre kerül a 3m betét. A forint esetében a lépés egyelőre sokat nem csinált – a kurzus visszament a 310-es szintig. Összességében kiegyensúlyozottnak látjuk a piacot – nem számítunk komolyabb elmozdulásra a következő hónapokban, noha fél éven belül lejjebb tolódhat a sáv (305-310 közé).2016. szeptember 20. eur/huf

A forint erősödött, a hozamok és a felárak estek–az euróval szembeni forint árfolyam tegnap megpróbálkozott a 308,30-as támasszal, de napon túl nem került alá, így felfelé indultak el onnan a jegyzések. A 4 éves emelkedő trend és az éves sáv alja is 307 körül van, így a héten mindenképpen ez lesz a fókuszban a technikai szintek közül.2016. szeptember 19. eur/huf

A várttal szemben mégis felminősített minket az S&P pénteken. Így már a második cégnél vagyunk befektetési kategóriában. A forint erősödött a hírre, de csak a korábbi hetek sávjának aljáig jött le. Elképzelhető, hogy tovább erősödik a hazai deviza–307,- majd 305,- körül van erős támasz, amelyet így ennek fényében tesztelhetnek a jegyzések. A forintot emellett a portfólió tőke beáramlás felgyorsulása is segítheti a napokban, ezzel együtt nem számítunk tartósan 310 alatti szintekre.Heti elemzés

A nyári/nyár végi hazai makrogazdasági adatok nem lettek túl fényesek: azipari termelés visszaesést jelez, a lakossági fogyasztás növekedése lefékeződött,a külkereskedelmi termékforgalom éves szinten visszaesett (júliusban). Jogosanlehet feltenni azt a kérdést, hogy mit jelentenek ezek az adatok, és hogy kell-eszámolnunk a magyar gazdaság dinamika-vesztésével általánosabban (azaz afenti mutatókon túl a gazdaság egyéb ágazatiban is hasonló folyamatok mennekvégbe) és tartóssá válik-e a gazdasági pangás. Nos, a mi válaszunk erre az,hogy nem valószínű az, hogy általános lenne a gazdasági mutatókgyengélkedése: a KSH nem közöl részletes és rendszeres adatokat aszolgáltatóágazatok teljesítményéről, valamint a mezőgazdasági teljesítménnyelkapcsolatos információk is meglehetősen hiányosak - ezt az oldalt tehát nem,vagy csak hiányosan mutatják meg a KSH adatai. Márpedig az év első felénekgazdasági növekedése elsősorban ezekhez a területekhez köthető - így az ipargyengélkedéséből önmagában nem kell következnie egy általánosvisszaesésnek. Másfelől azonban nem örvendetes az amit a statisztikai adatokmegmutatnak. Az a tény, hogy a magyar gazdaság életében az EU pénzek,vagy akár egy-két nagyobb autógyár milyen kritikus szerepet játszik egyáltalánnem tartható egészségesnek. Márpedig előretekintve, a függés az autóipartól,vagy az EU pénzektől nem csökkeni fog a következő években, hanem inkábbemelkedni. A gazdaság diverzifikálására égető szükség van. Ebben megvan ahazai gazdaságpolitikának is a szerepe, de sok nemes kezdeményezés mellettmég több mellébeszélésre került sor - inkább.A kormányzati gazdaságélénkítő politikának a közszféra béremeléseken kívültartalmaznia kellene saját erős (tehát nem EU pénzekből finanszírozott)infrastruktúra beruházásokat, az oktatás minőségi (és mennyiségi) mutatóinakjavítását célzó komplex programot alsó-, közép-, és felső szinten egyaránt,valamint egy jelentősebb minimálbér emelés mellett a társadalombiztosításijárulék érzékelhető mértékű csökkentését. Remélhetően ezen elemek mindegyikevisszaköszön majd az ősszel meghirdetendő gazdaságpolitikai akciótervből.Az előttünk álló héten az MNB bejelentésére vár a piac: a nagy kérdés az, hogya 3-hónapos betéti instrumentum milyen mértékű korlátozására fog sor kerülni - apiaci konszenzus szerint a jelenlegi kb. másfél ezer forintos állomány ezermilliárd forintra vagy ez alá fog mérséklődni. (R.B.)2016. szeptember 16. eur/huf

Gazdaság: Ma, valamikor a piac zárása után érkezik a Standard & Poor's hazai adósosztályzatra vonatkozó felülvizsgálata – ez jelenleg BB+, mint a Moody's esetében, de mígutóbbinál már a kilátás is pozitív, addig a Standard & Poor's esetében ez csak stabil. A Fitch már tavasszal visszavitt minket a befektetési kategóriába, míg a másik kettőhitelminősítőnél, azaz a Standard & Poor's esetében is még egyel ez alatt, azaz bóvliban állunk. A mai értékelésben véleményünk szerint jelentős súllyal bírhat az, hogy agazdaságpolitika az év első felében éles fordulatot vett, miután a költségvetési szigor háttérbe szorulásával az élénkítésre helyezte a hangsúlyt. A Standard & Poor's inkább apuhább tényezőket veszi figyelembe, mint amilyen a kiszámítható gazdaságpolitika, amelyet az előbb említett tavaszi éles fordulat is jelentősen befolyásolt – ezért gondoljuk mégmindig azt, hogy sem a mai, sem pedig a többi idei felülvizsgálatnál nem fogunk újabb elismerést kapni konkrét lépések formájában. Arra van ugyan némi esély, hogy a mai napona kilátás pozitívra változzon, de lényegében ez is nagyon csekély. Mindenesetre a piac is kissé visszább vett a pozitív fejlemény árazásában – a forint kilépett felfelé a csökkenősávból, igaz még mindig 310 körül vannak a jegyzések, az állampapírok piacán is megjelentek az eladók, noha nem jelentős mértékben. A forintos és a dolláros papírokat adtákkicsit – a hozamok pár bázisponttal feljebb mentek, az eurós REPHUN-ok hozamai egy bázisponttal csökkentek. A CDS nem változott – továbbra is 131 bp. Amennyiben még mindigaz S&P miatti várakozások tartják itt a forintot 310-nél, úgy a felminősítés és a kilátás javításának elmaradásával estére, de lehet, hogy már csak hétfőre, ismét a 310,7-es ellenállás felett találja magát a kurzus.2016. szeptember 15. eur/huf

A forint kitört felfelé a csökkenő trendcsatornából 310,10-nél és továbbhaladt a legközelebbi ellenállás irányába, amely pedig 310,70-nél képez akadályt. Ezzel ismét a korábbi sávba jutott a kereskedés, ám ahhoz, hogy felfelé tovább haladjon, először az 50-es, majd a 200 nmá áttörése kell. A holnapi S&P szerintünk nem hoz még csak kilátás-javulást sem,így a forint is már itt maradhat 310 felett.2016. szeptember 14. eur/huf

A forint továbbra is egyhelyben áll – lényegében nem csinál semmit. Volatilitásnincsen, a technikai szintek változatlanul ugyanott állnak, mint eddig – ellenállás310,10 felett 310,70-nél, támasz pedig 310 alatt legkorábban 308,30-náltalálható. Adat nincsen, a külpiaci hangulat egyelőre semmit sem tesz a hazaidevizával. Akárcsak, ha nyár közepe lenne. Pénteken S&P lesz, de újabbkedvező döntés szerintünk nem, így mehetünk vissza a sávba 310-315 közé.2016. szeptember 13. eur/huf

A forint lényegében megpróbált kitörni felfelé a csökkenő csatornából, de ez nem bizonyult sikeresnek–a jegyzések visszajöttek a csatorna felső szélét adó 310,10-es szint alá. Ez az ellenállás ma már kicsit lejjebb, kereken 310-nél képez ellenállást. A görbe kicsit emelkedett, a CDS viszont tovább csökkent–már 131 bp alatt áll az 5-éves lejárat. A piac továbbra is reménykedik a pénteki felminősítésben–szerintünk erre nincs esély, így idővel visszamegy a forint 310 fölé.2016. szeptember 12. eur/huf

Továbbra is a csökkenő trendben, de már annak felső szélén állnak a jegyzések, ahol kilépése setén 310,10-től 310,80-ig mehetne akadálytalanul a kurzus. Amennyiben tovább halad lefelé a felminősítési várakozásokon felbuzdulva, úgy a 308,30-as támasz kerülhet ismét a középpontba–ez az elmúlt napokban többször is ellenállt a forintnak. Továbbra is csak átmenetinek gondoljuk a forint jelenlegi szintjét, egyelőre pedig nem várunk felminősítést.Heti elemzés R.B.

Amennyiben minden más változatlanul maradt volna, a gyászos beruházásiteljesítmény a GDP 4,5%-os zuhanásával eredményezte volna. Mindazonáltal aberuházások visszaesése zömében az EU által társfinanszírozott beruházásoktavalyi felfutása (azaz a magas bázis) és idei elmaradozása miatt következhetettbe. Az állami beruházások felére olvadtak az évvel korábbihoz képest, azépület jellegű beruházás közel 40%-kal csökkent, miközben a gép jellegűberuházás nagyjából szinten maradt. A GDP termelési oldalán a nagyon szépteljesítményt mutató szolgáltatási ágazatok mellett az ipar is növekedni tudott.Az építőipar a fenti beruházási adatok tükrében csak visszahúzni tudta agazdasági növekedést, de a mezőgazdaság jó eredményt produkált, amiben aviszonylag alacsony bázis is szerepet kapott. A magyar gazdaság a következőnegyedévekben hasonló összteljesítményt tud nyújtani majd - a fogyasztás és aszolgáltató ágazatok növekedése meghatározó lesz, miközben várakozásainkszerint a legmélyebb dinamikavesztésen túl fognak lendülni a beruházásimutatók. A héten napvilágot látott gyenge júliusi ipari statisztika (közel 5%-osév/év alapú visszaesés) reményeink szerint nem egy negatív trend kezdete ésnagy volatilitás mellett a második félévben is bővülni képes a hazai iparikibocsátás.Az infláció a várakozásink szerint maradt a negatív tartományban (év/évalapon augusztusban -0,1% volt a a mutató), mindazonáltal az inflációsfolyamatok roppant érzékenyek az olajár alakulására. Augusztusban nagyjából10%-kal volt olcsóbb az üzemanyag, mint egy évvel korábban - ha azüzemanyagár csökkenése mérséklődik (amire a következő hónapokbanszámítanak elemzőink), akkor az inflációs mutató fölfelé mozdulhat el: az évvégére 1% körüli, jövőre pedig 2% körüli inflációt várunk Magyarországon.Az előttünk álló hét végén, pénteken felülvizsgálhatja a Standard&Poor'shitelminősítő Magyarország adósságbesorolását, ha most nem is de egy-két évtávlatában befektetési kategóriába kerülhet a magyar adósság mindegyikhitelminősítőnél.2016. szeptember 9. eur/huf

Tegnap már benézett 308,30 alá a kurzus, ma pedig nagyjából ugyanaz a séma folytatódik –a tegnapi EKB és a jövő heti S&P miatti pozícionálás van a dolog mögött, előbbi azonban nem hozott újdonságot, utóbbi miatti lelkesedés pedig szerintünk nem feltétlenül indokolt. Nem várunk újabb felminősítést, így szerintünk a forint idővel visszatér a korábbi sávba, addig persze tesztelheti is akár a 307 alatti erős támaszokat. 306,90-nél van a mostani csökkenő trendcsatorna alja, 306,80-nál pedig a bő négyéves emelkedés trendvonala található. Csak érdekesség képpen, az állampapírok piacán ennyire nem árazzák az újabb esetleges felminősítést, és általában véve, piaci szereplők oldaláról utóbbiaknak szokott igazuk lenni.2016. szeptember 8. eur /huf

A 308,30-as támaszhoz érkezett az árfolyam, ahonnan a négyéves emelkedő trendvonal adta 306,80-as következő akadályig már nincs komolyabb szint, ami megfoghatná a csökkenést. Éppen ezért lesz fontos, hogy a mai EKB ülésre hogyan reagál az euró, illetve a forint és a többi feltörekvő deviza. Amennyiben további lazítás–átalakítás–jön a QE programban, az jót tehet a régiónak és a forintnak is, ellenkező esetben mehetünk vissza 310-ig, majd a korábbi sávba.2016. szeptember 7. eur/huf

A forint árfolyama továbbra is ott áll a 13 nmá körül, de kicsit távolodik a 310-es szinttől, bár csak nagyon kis mértékben, és csak azért, mert a 13 nmá is lefelé jön. Adat nélkül ebben a trendben nagy változás egyelőre nem várható–ellenállás 310,30-nál és 310,80-nál, támasz 308,30-nál és 307,60-nál, ha egyáltalán elmozdul ebből a mini csökkenő sávból.2016. szeptember 6. eur/huf

Öt napja áll a 13 nmá-on a kurzus, összességében azonban ez azt jelenti, hogy mindvégig 310 alatt volt kicsivel eddig–tehát a 310-es kulcs szinttől nem mozdult el. Ma reggel már lehet nagyobb elmozdulás, de ez adatfüggő lesz–érkeznek a részletes GDP adatok és a júliusi ipari termelés statisztikája. Ellenállás ma 310,40-nél, 310,80-nál és 312,10-nél lesz, míg támasz 308,30-nál, majd 307,70-nél. Alatta már csak 306,80-nál, de az egyelőre nincs napirenden.2016. szeptember 5. eur/huf

Egyelőre továbbra is ugyanott állnak a jegyzések, nagy meglepetés eddig nincsen. Minket leginkább a héten az EKB ülése és az MNB jegyzőkönyve, valamint a Q2-es GDP második közzététele fog érdekelni, és az árfolyam szempontjából is ezek lesznek a legfontosabb események. A technikai szintek ugyanott vannak, továbbra is 310 körül várjuk a fontos eseményeket.Heti elemzés R.B.

Kedden kijött a júliusi munkanélküliség – a vártnak megfelelően 5,1-ről 5%-ra csökkenta mutató. Ebben már sok idénymunka is volt, mindenesetre kedvező a továbbijavulás. Jövő héten hétfőn érkeznek kiskereskedelmi adatok – 5,7-ről 4,5%-racsökkenhetett a forgalom növekedési üteme júliusban. Kedden részletes Q2-es GDPjön – megtudhatjuk, hogy valójában minek köszönhető a vártnál magasabb bővülés.Ipari termelési számokat is kapunk kedden – a júniusi -0,3 után 7,8%-os lehetett anövekedés a szektorban. A javulás ellenére a külkereskedelmi adatokban csütörtökrenem várunk komolyabb javulást – szerintünk 678 millióra csökkenhetett a júniusbanmég 1112 millió eurós többlet. A szintén csütörtökön érkező augusztusi inflációsadatoktól sem várunk csodát. Az éves mutató várakozásunk szerint még 0 alattmaradhatott - -0,3 után csak -0,1%-ra javulhatott a mutató. Mindebből a legfontosabbpersze az ipar és a részletes GDP lesz, a piac pedig, lévén, hogy már szeptembervan, kicsit komolyabban meg is mozdulhat. A hét ebből a szempontból még elégcsendes volt, ami azt illeti – a forint inkább erősödött, a kötvények piacán pediginkább az eladók domináltak, legalábbis a csütörtöki aukciókig, amikor is fixingeketdobott piacra az ÁKK. A külföldiek állománya egyébként 56 milliárddal megint nőtt a héten. Az állomány  egyébként 3625 milliárd HUF most, de már jó ideje nemmegy 3,5 ezer alá – oda is csak az önfinanszírozási program alatt kiszálló két nagykülföldi szereplővel ment, akik kb. 1,5 ezret csendben átadtak a hazai bankoknak.Az FRA-k és a BUBOR kamatok érdemben nem változtak,noha előbbi még áraz utóbbiakban kis csökkenést. Szerintünk ez már nem reális,mivel a BUBOR görbe 0,8% alatti értékeket már nem nagyon fog felvenni.Mindeközben a forint a hét elején még 308 közelében állt, aztán lassan visszatért azaugusztusi csökkenő trendcsatorna felső széléhez 310 közelébe, majd kicsit a fölé is.Újabb átmeneti erősödés nem kizárt, de a jövő héten, már rendes forgalom mellett,abszolút adatfüggő lesz. Ehhez erős támaszok 308,3-nál és 306,8-nál lesznek.2016. szeptember 2. eur/huf

Megint nem bírta sokáig 309,50 alatt a kurzus, így a nap második felére vissza is mentek a jegyzések 310 fölé, ma reggel azonban már kicsivel alatta állnak pár ponttal. Egyelőre kivárás van, de nem kizárt, hogy ajó külpiaci hangulattal ismét megindul lefelé a kurzus a nemrég elért 308,30-as szint irányába. Ellenállás 310,50-nél és 310,80-nál lesz ma, de ha figyelembe vesszük, hogy egy új enyhébben csökkenő trendcsatorna alakult ki az elmúlt napokban, akkor inkább lefelé indulhat el az árfolyam, annak ugyanis éppen a tetejénél vannak a jegyzések.2016. szeptember 1. eur/huf

Tegnapelőtt meglódult felfelé a kurzus, miután 308,30 körül elfogyott a forint ereje, tegnap azonban már nem tudott folytatódni a korrekció, ma reggel pedig gyakorlatilag ugyanott állnak a jegyzések a 13 nmá-k körül, mintegy nappal korábban. Innen, miután hazai adat nincs, a külpiaci hangulat alakulása mozdíthatja el a kurzust valamelyik irányba. Lent erős támasz 308 alatt 306,90 körül van, felfelé pedig ellenállást a korábban is fontos 310,80-as, majd 312,30-as szintek adnak. Minden további forint erősödés átmeneti lehet véleményünk szerint.2016. augusztus 31. eur/huf

Kevéssel 308,30 felett megtorpant a forint erősödés, a jegyzések pedig visszatértek a 13 nmá és a 310-es kerek ellenállás közé. Innen a továbbiak azon múlhatnak, hogy mennyire lesz támogató egy újabb erősödési kísérlethez a külpiaci hangulat. Amennyiben nem lesz az, úgy mehet vissza 310 fölé a kurzus. Amennyiben azonban inkább támogató lesz, úgy a kevéssel 308 feletti akadályt már át is kell, hogy vigye a kurzus, amellyel megnyílhat az út a fontosabb 306,90-es támasz előtt, ami egyben a szélesebb értelemben vett bő egyéves kereskedési sáv alja és egy négy éve sem elkedő trend alja is.2016. augusztus 30. eur/huf

Ugyanott áll az árfolyam, kicsivel 308,80 alatt, ami valójában kisebb megálló volt a továbbiak előtt. Igazán erős támasz valójában 306,90-nél van, addig pedig csak annyi a kérdés, hogy hol merik megnyitni a legközelebbi long pozíciókat. Szerintünk továbbra sem lesz tartós a forint 310 alatti szintje, így csak idő kérdése, hogy mikor kerülünk vissza a korábbi sávba.2016. augusztus 29. eur/huf

Lejjebb került az árfolyam a 309-310-es sávtól, ma reggel pedig már ott állnak a jegyzések a 308,80-as támasz körül. Ez alatt legközelebb 307,50-nél, majd 306,90-nél vannak szintek, de tartósnak továbbra sem gondoljuk a forint erejét. Felfelé ellenállást a korábban támaszként funkcionáló 309,30-as és 310-es szintek adhatnak. Adat egyelőre nincsen, a Fed kamatemelésével kapcsolatos árazás-változás pedig egyelőre úgy tűnik, hogy támogatja a forint erősödését, legalábbis nem gátolja azt.Heti elemzés R.B.

 Igen csendes volt a hét. Igaz, volt egy MNB-ülés, de az a vártnak megfelelően nem hozott változást. A piacon sem sok minden történt: a hozamok, a kamatok és az FRA-k esetében kisebb visszarendeződést, a forintárfolyam és a CDS-ek esetében pedig kisebb csökkenést láthattunk. A hozamgörbe valamennyi lejárata +3-9bp-os mértékben emelkedett az elmúlt napokban, az FRA-k átlag 1bp-tal kerültek feljebb. Az FRA-k jelenleg 0,68-0,8% közé teszik a 3 hónapos BUBOR alját, ami a héten 4bp-tal 0,88%-ra emelkedett. A 10-éves hozam majdnem 200bp-tal van feljebb (2,87%). A továbbiakban a BUBOR kamatok esetében nem, a hozamoknál azonban várunk újabb mindenkori mélypontokat – ezt a 3m jegybanki betétből kiszoruló likviditás segítheti. Az MNB a héten megtartotta első olyan 3m betéti tenderét, amelyet már nem követnek heti rendszerességgel újak, miután a szigorítás egyik eleme a hetiről havi tenderekre való átállás volt. Az állomány megugrott ugyan, miután a bankok igyekeztek a romló feltételek mellett minél többet betenni, év végéig azonban a volumen jelentős csökkentésére kell számítanunk. Ezzel kapcsolatban, a jegybank szeptember második felében ad további tájékoztatást. Úgy gondoljuk, hogy az eszköz idővel (a következő egy-másfél évben) teljesen megszűnik majd, csakúgy, mint elődje, a kéthetes betét, amely az idők során folyamatosan szigorodott is, a mostanra már jól ismert önfinanszírozási program lényegének megfelelően. Az MNB stratégiája az, hogy nettó hitelezője legyen a bankszektornak, ne pedig fordítva. Mindez nem csupán a külső kockázatok mérséklésében, de a hitelezés felpörgetésében is segítséget jelenthet, noha utóbbiban azért magának a lakosságnak és a vállalati szektornak is jelentős a szerepe. Az egyébként fokozatosan stabilizálódó magánfogyasztás kapcsán a jövő héten újabb adatokat közöl a KSH a legfrissebb munkanélküliségi ráta formájában. Júliusban a mutató 5,1-ről 5%-ra süllyedhetett tovább, amely természetesen újabb sok-sok éves mélypontot jelentene. Jövő héten ezen kívül más lényeges adat nem lesz, így a jelen trendek folytatódhatnak feltehetően a piacon is. A forint kapcsán ez azt jelentheti, hogy az euróval szembeni árfolyam folytathatja süllyedését 310 alatt a legközelebbi, 308,8 körüli támaszig, esetleg kicsit az alá. Ezeket a szinteket továbbra sem gondoljuk tartósnak, és azt várjuk, hogy a kereskedés lassan visszatér a korábbi sávba. Volatilitás persze továbbra sincs, de a következő héten még nem is várjuk, hogy visszatér a normál ütembe a kereskedés.2016. augusztus 26. eur/huf

Tovább próbálkozik a 309,40-es támasszal az árfolyam: tegnap már alá is ment, de nem tudott alatta maradni nap végéig, ma reggel pedig egyelőre ugyanez a helyzet. Adat nincsen, ami azt jelenti, hogy alapvetően ma is a külpiaci hangulat lesz a meghatározó. A legközelebbi támasz 308,80-nál, felfelé ellenállás pedig már 310-nél van. A piaci aktivitás továbbra is gyenge, de nem csak emiatt, hanem egyéb okokból sem gondoljuk tartósnak a 310 alatti szinteket.2016. augusztus 25. eur/huf

Kissé megbillent az euró, amellyel az árfolyam ismét a korábban már tesztelt 309,30-as támasznál van. Tegnap ez volt a nap alja, és ma is az, egyelőre legalábbis, mer túgy tűnik, hogy felfelé nem akar elszakadni a kurzus a 310-es vízválasztótól. További csökkenés esetén elsőre csak 308,80-ig mehet akadály nélkül a kurzus, onnan lejjebb már nehezebb lesz. Felfelé a korábbi támaszok lehetnek megállók. A sávból való határozott kilépéssel nem számolunk továbbra sem, ettől függetlenül azonban nem zárjuk, ki, hogy kis időre itt ragadjon a kurzus 310 alatt.2016. augusztus 24. eur/huf

A vártnak megfelelően változatlan alapkamat mellett tovább folytatódik azoldalazás, immáron negyedik napja, de egyelőre továbbra sem látni igazánlendületet semelyik irányba sem. A 310 erős támaszt képez, miközben ajegyzések felfelé sem tudnak elpattanni. Egyelőre, adatok nélkül, még maradhata nyári csökkenés illetve a 309,30 és 311,40 közé szorítottsávozás.2016. augusztus 23. eur/huf

Az árfolyam harmadik napja egyre szűkebb sávban tartózkodik. A csökkenő trend továbbra is érvényben van, amit a 13 nmá (310,42)is jelképez. Ezt támasztják alá a technikai mutatók is. Ugyanakkor a 310 Ft tartós áttörésére nem számítunk. Ellenállást a 311,38-nál található Fibonacci szint jelent.2016. augusztus 22. eur/huf

Az árfolyam a 311,38-nál található Fibonacci ellenállásokról fordult le csütörtökön, hogy újra a 13 nmá (310,46)alatt zárjon. A csökkenő trend továbbra is érvényben van. Ezt támasztják alá a technikai mutatók is. Ugyanakkor a 310 Ft tartós áttörésére nem számítunk.Heti elemzés R.B.

Gazdasági adatok hiányában időszaknak megfelelő hetet tudhatunk magunkmögött idehaza. A kedvező kamatkörnyezetet kihasználva az ÁKK a tervezett 45milliárd forint helyett 65 milliárd forint értében bocsátott ki állampapírt éskötvényt. A hozamok az összes papír esetében lejjebb kerültek, sőt több esetbenrekord alacsony szintre. Evvel párhuzamosan a CDS mutatók is tovább javulttavaly április óta nem látott alacsony szintekre. Ide tartozik, hogy a bruttó hazaiállamadósság GDP arányos hiánya az egy évvel ezelőtti 78,8%-ról 75,5%-ramérséklődött a második negyedév végére. A forint árfolyam csökkenése úgy tűniköt hét erősödés után megtorpant a 310-es érték közelében. Érdekesség, hogy egy2011-es mélypontoktól (263-as EURHUF szint) induló emelkedő trendvonal ispontosan itt található 310 környékén. 2015 júniusa óta a legerősebb szintet azárfolyamban a 307 Ft környéke jelentette. Ennek elérésére most egyáltalán nemszámítunk. Sőt az ősz lassú beálltával a volatilitás felélénkülésére és az árfolyamgyengülésére számítunk. Ebben lehet nagy segítség a jövő heti MNB kamatdöntőülése. Ugyan monetáris politikai bejelentésekre nem számítunk – az alapkamatmarad 0,9%-on – de a korábbi ígéretekkel összhangban ősszel újabb nemkonvencionális lazítási intézkedések jöhetnek. Nagy a valószínűsége annak,hogy a jegybank a tavaly kétheti betétről háromhavi betétre átálló vonalatfolytatja és hat havi betéttel váltja fel a jelenlegi betéti eszközt. Alternatívmegoldást jelenthet, hogy ha korlátozzák a háromhavi betétekben pihentethetőösszeget. A heti grafikonból láthatjuk, hogy a bankközi kamat (BUBOR) már mostaz alapkamat alatt található. Korábban ez a kamatcsökkentés előszele volt. Mosterről nem lehet szó, ám valamilyenfajta monetáris lazításról igen. Mindennek alényege, hogy a bankok hitelezései fellendüljenek, és ezen keresztül meglegyen agazdasági növekedés alapja. Azonban, ahogy azt az OTP jelentéséből láthattunkmég nem érkezett el ez az idő. A tényleges hitelkereslet fellendülésére még várni kell.2016. augusztus 19. eur/huf

Az árfolyam a 309,3-as szintről fordult kedden, de tegnap a kétnapos emelkedés korrekcióját láthattunk, amivel újra a 310,55 alá esett be. Mivel nem sikerült a 311, 38-nál található ellenállásokat áttörni, még mindig csökkenő trendről beszélhetünk. Támaszt a 310 után a korábbi mélypont nyújt. Felfelé a 312,88 érintése a cél. A technikai mutatók is a további lejtmenetet vetítik előre.2016. augusztus 18. eur/huf

Komolyabb ok nélkül az árfolyam visszajött 310 fölé, egészen 311,4-ig. Innen ma reggelre 310,6-ig volt egy visszacsorgás. Összességében azonban továbbra sincsen határozott irány, és egy darabig még nem is várható, a külpiaci hangulat abszolút semleges. Innen ellenállás mindenesetre 312,8-312,9 körül, míg támasz 310-nél lenne. Lényegében, ismét a sávban vagyunk.2016. augusztus 17. eur/huf

Egyelőre még 310 alatt állnak a jegyzések, de látszólag már nem sokáig, mert nincs benne semennyi lendület lefelé, igaz felfelé sem. A 308,80-as támasz tesztelése még várat magára, de addig is, ha elindulna lefelé a kurzus, akkor van egy gyengébb szint 309,20 felett kicsivel. Felfelé ellenállás 310-nél, és 310,40-nél lenne.2016. augusztus 16. eur/huf

Egyelőre még 310 alatt állnak a jegyzések, de olyan nagy lendület nem igazán van a kereskedésben lefelé, így, ha meg is nézik a következő támaszt 308,80 körül, az eltarthat egy darabig. A mai napon is még a tegnapihoz hasonló érdektelen kereskedést láthatunk, kis mozgásokkal, alacsony, nyári aktivitással. Felfelé, ha elfáradna a lendület, ellenállások 310-nél és 310,40-nél vannak.2016. augusztus 15. eur/huf

A vártnál sokkal jobb GDP adatokra megadta magát a 310-es támasz, a kurzus jelenleg is kicsivel alatta áll, miközben adatok híján, a héten az lehet fókuszban, hogy megy-e tovább lefelé a legközelebbi, 308,80-as támaszig, ami egyébként a korábbi lokális mélypont. Komolyabb forgalom továbbra sincsen, így hevesebb mozgások lehetnek.Heti elemzés R.B.

Az 1,9%-os piaci konszenzussal és a 2,3%-os várakozásunkkal szemben 2,6%-kal nőtt a magyar gazdaság az év második negyedévében. A naptárhatással ésa szezonálisan is kiigazított mutató 1,7% lett. Részleteket egyelőre még nemközölt a KSH, erre majd csak később fog sor kerülni, azt azonban megtudhattukegy általuk lehozott közleményből, hogy a növekedés normalizálódásaalapvetően a szolgáltatások, az ipar és a mezőgazdaság erőshozzájárulásának volt köszönhető. Rossz hír, hogy az építőipar továbbra isgyengélkedett, ez azonban a következő negyedévektől változhat, így azépítőipar fokozatos felzárkózása miatt már optimistábbak vagyunk. A mostaniadat nagyon jó, de ahhoz, hogy a gyakran hangoztatott 3% körüli szinten, vagylegalább a hivatalosan is várt 2,5%-on legyen az idei növekedés, a másodikfélévben már rendre bőven 3% feletti számokat kell látnunk. Összességében, jóhír, hogy az első negyedéves lassulás hátterében meghúzódó egyszeri tényezők(az építőipar most is gyenge teljesítményét leszámítva) eltűntek, így pedigtovábbra is abban lehet bízni, hogy főképp az ipar lesz majd a következőnegyedévekben az, ami a gazdaságot húzhatja. A vártnál jobb adatra a piac iskedvezően reagált. A forint erősödött, az euróval szembeni árfolyam bejött 310alá, igaz egyelőre nem sokkal, és kicsivel lejjebb meg már útját is állhatja 309alatt közvetlenül több technikai akadály is. Az állampapírokból is bevásároltaka jó hírek hallatán – a hozamok ma is csökkentek ezzel pár bázispontot,de heti viszonylatban is már jóval lejjebb voltak korábban is. A rövidebbek 3-5bázisponttal, a hosszabb lejáratok 7-12 bázisponttal süllyedtek, ezzel kicsitlaposodott a görbe. A 10-éves hozam ezzel ismét nagyon közel kerültmindenkori mélypontjához – jelenleg 2,81%-on áll. A CDS-ek érdemben nemváltoztak – az 5-éves lejárat dollárban továbbra is 138 bázisponton áll. Akülföldi állomány a héten 10 milliárddal 3546 milliárd forintra csökkent,miközben az átlaghozam 3 bázisponttal 5,61%-ra emelkedett. A bankközikamatok és az FRA-k is csökkentek a héten – a 3-havi BUBOR 4 bázisponttal0,87%-ra, ennek háromhavi határidős jegyzése pedig 3 bázisponttal 0,72%-ra.A héten volt még egy júliusi inflációs adat, amely azonban a várakozásunknakmegfelelő csökkenést jelzett az éves mutatóban, amely -0,2%-ról -0,3%-rasüllyedt tovább. A jövő héten nem lesznek fontosabb adatok, így a mai GDPadatok tovább boncolgatásával, illetve a hétre is jellemző trendek folytatásávalkell számolnunk. A forint kis mértékben tovább erősödhet, amellyel az árfolyamlejöhet átmenetileg 309 alá is, miközben a kötvények piacán folytatódhat ahozamok további süllyedése.2016. augusztus 12. eur/huf

Napok óta nagyjából ugyanaz van a kereskedésben, minden egyes nappal egykicsit lejjebb merészkedik az árfolyam, de végül nem sikerül elérnie a 310-esszintet. Az árfolyam lényegében továbbra is ez és a korábbi emelkedőtrendvonal között áll, ami azonban mégis a további csökkenés mellett szólhat,hogy a napi maximumok is jönnek egyre lejjebb. Ha jók lesznek a ma reggeliGDP adatok, akkor eleshet a 310-es támasz, máskülönben kisebb felpattanásjöhet 311-312 közé. A jó adat 2% közeli, vagy a feletti, növekedést jelent.2016. augusztus 10.

Az összkép változatlan, ami azt jelenti, hogy a jegyzések még mindig ugyanott állnak a 310-es kulcsszint és a korábbi emelkedő trendvonal között, lendület pedig még mindig nincsen egyik irányba sem. Ahhoz, hogy a bő egyhavi csökkenő trend folytatódjon, az eddigieknél komolyabb impulzus kellene a piacra, egyelőre azonban úgy tűnik, hogy erre egészen a pénteki GDP adatok megjelenéséig várnunk kell.2016. augusztus 9. eur/huf

Beszorult a korábbi emelkedő trendvonal és a 310-es kulcs szint közé az árfolyam kereskedése, egyelőre pedig semelyik irányban sem látni komolyabb érdeklődést a jegyzésekben. A szintek ugyanott vannak, a 310 tesztelése pedig továbbra is terítéken van. De, ha megtörténik, akkor elsőre 308,80-nál korlátolt a történet.2016. augusztus 8. eur/huf

Nem enged a trendből a piac, az árfolyam tovább süllyed, ma reggel pedig vélhetően ismét megpróbálkozik a 310-es szint letörésével, amely egyben a korábbi lokális mélypont is. Sokkal és sokáig 310 alatt szerintünk nem lesz az árfolyam, a még korábbi, 308,80-as lokális mélypontot azért még megpróbálhatja. Kérdés, mennyire lett tényleg toleránsabb a jegybank a forint erősödéssel szemben. A pénteki GDP adatokig akár a 308,80 is meg lehet.Heti elemzés

A KSH szerdán közzétette a legfrissebb, júniusi kiskereskedelmi forgalmistatisztikákat, amelyek azt mutatták, hogy a várt lassulással szemben továbbra is5,7%-kal nőtt a volumen az előző év azonos hónapjához mérten. A piac és mi isvalamivel alacsonyabb számmal kalkuláltunk, így az adat pozitív meglepetésvolt. A júniusival együtt a kiskereskedelem forgalma immáron 36 hónapja, azazmár 3 éve bővül, ami főként a javuló foglalkoztatás és az alacsony inflációvásárlóerőre gyakorolt kedvező hatásával indokolható, miközben a növekedésfő motorja továbbra is a háztartások fogyasztása. A jó számokat a hét végérekissé beárnyékolta a vártnál sokkal rosszabb ipari termelési statisztika, amelypedig arról számolt be, hogy éves és havi alapon is csökkent ismét a kibocsátása szektorban, holott erre egyik esetben sem lehetett számítani. A piac aztremélte, hogy a májusi 4%-os ütem jellemzi majd a júniusi hónapot is, ehhezképest 0,3%-kal zsugorodott a kibocsátás, miután havi szinten az előzőhónaphoz képest 2,4%-os volt a visszaesés mértéke. Ez egyáltalán nem jó jelannak tükrében, hogy a korábbi, év eleji lassulást mindenki átmenetinek vette. Amásodik negyedéves GDP adatok pedig jövő héten jönnek, így azonban, hogya negyedév utolsó hónapjában ennyire nagymértékben romlott ismét az iparhozzájárulása, megkérdőjeleződik az is, hogy egyáltalán lesz-e szépítés az elsőnegyedéves mindössze 0,9%-os bővülést követően. Mi, a ma reggeli ipariadatok megjelenéséig 2,3%-os második negyedéves GDP növekedésselszámoltunk, most azonban azt gondoljuk, hogy nem kizárt az sem, hogy inkábba korábbi, alig 1%-os értékhez lesz közelebb a mutató. A piac szerencséreegyelőre nem aggódik emiatt. A forint és a hazai állampapírok továbbra iseddigi szintjük közelében állnak. A hozamgörbe meredeksége kissé emelkedetta héten, ami annak köszönhető, hogy a hosszabb lejáratok esetében kisebbkorrekció volt ismét megfigyelhető, míg a rövidebbek esetében a hozamokminimális mértékben, de nem is minden lejáratnál, tovább süllyedtek. A 10-éveshozam persze még mindig bőven 3% alatt áll, a görbe süllyedése pedig idővelfolytatódik majd várakozásunk szerint, annak teljes terjedelmén. A CDS-ek és azFRA-k érdemben nem változtak, a külföldiek forintos állampapír-piaci állományakis mértékben nőtt, összességében tehát nincs érdemi változás. A csütörtökihosszabb lejáratok aukciói a vártnak megfelelően erős kereslet, csökkenőhozamok és rábocsátás mellett zajlottak. A forint árfolyama kissé erősödött ahéten, ami azt jelenti, hogy az euróval szembeni jegyzések 311-312 közöttkiléptek az emelkedő trendcsatornából. A lendület azonban ezúttal is hiányzott,a 310-es kulcsszint alá ugyanis egyelőre nem jutottak be. Erre a jövő hétenazonban jó eséllyel sor kerülhet, átmenetileg persze csak. A fent említett GDPadatok mellett, amelyek pénteken jelennek meg, a KSH kedden júliusi inflációsszámokat is közöl. Nagy meglepetésre azonban itt nem számítunk. A fő mutatójó eséllyel még 0% alatt marad kicsit, majd ősztől erőteljesebben eltávolodhattőle felfelé. Júliusra mi a korábbi -0,2% után -0,3%-ot várunk, idénre pedigtovábbra is átlag 0,5-0,6% körüli értékkel kalkulálunk. A jövő héten érkezik méga jegybank legutóbbi üléséről készült jegyzőkönyve is, amely azonban ezúttalsem lesz már fontos, de legalábbis új információkat nem várunk tőle semmikapcsán.Raiffeisen heti elemzés2016. július 28. eur/huf

Továbbra is nagyjából ugyanaz a helyzet az árfolyamot illetően. Egy viszonylag szűkebb sávban mozgunk, és egyelőre inkább oldalazásnak tűnik, amit látunk, irány pedig határozottan semerre sincsen. Ez persze a nyári érdektelenséggel is magyarázható, meg azzal is, hogy eddig semelyik devizában nem volt fontosabb adat, avagy esemény, amely lendületet tudott volna adni valamerre. Az eddigi szintek vannak érvényben, miközben ma újabb kedvező foglalkoztatási adatok jöhetnek reggel. Kis forint erősödés jöhet a tovább csökkenő munkanélküliségből.2016. július 26. eur/huf

A  200 nmá alá erősödött a forint az euróval szemben. Így az árfolyamnak 310előtt már csak a 312-nél húzódó támaszok jelentenek akadályt: itt van az április-júniusiemelkedés 76,4-es Fibonacci szintje, és ide esik egy több hónaposemelkedő trendcsatorna alsó szára is. További erőteljes árfolyamcsökkenéselképzelhető, de inkább csak a 310-315-ös sáv aljáig. Az alá esetlegátmenetileg léphet ki a kurzus. A mai MNB-től nem várunk újabb eddig nemismert bejelentéseket a monetáris kondíciók kapcsán. 312 alatt lassan egyébkéntkorrekció jöhet.2016. július 25. eur/huf

Folytatta erődösését a hazai valuta, a minapi mélypontján a 200 nmá-a (312,98) alatt is járt. Ez a szint azonban erőteljes támaszt képvisel a 312 Ft előtt. Felfele a 314,50 képez ellenállást. Az előbbi erőteljes nyomást gyakorolhat az árfolyamra. A technikai mutatók alátámasztják a forint erősödését, bár a 10 nappal korábbi, akkor fordulatot okozó szinteknél járunk.Lesz-e nekünk eurónk ?

Az elmúlt hét legfontosabb gazdaságpolitikai híre volt Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter kijelentése, miszerint Magyarország, ideális esetben (vagyis amennyiben a kedvezőgazdasági folyamatok tartósak maradnak és a termelékenység tovább javul), 2020-ban bevezetheti az eurót. Ennek azért van különös jelentősége, mert az elmúlt években a kormányzatikommunikáció inkább negatív volt az euró bevezetését illetően – tehát ha szóba is került a nyilvánosság előtt maga a téma, arra csak olyan szövegkörnyezetben került sor, amelyben ahangsúly azon volt, hogy meddig és miért nem fog sor kerülni az euró bevezetésére - , és nagyon nem tűnt olybá, hogy az euró bevezetésének a gondolatával egyáltalán foglalkozna agazdaságpolitika. Nemrégiben ugyan szintén Varga Mihály utalt arra, hogy a minisztériumában sokat „gondolnak” az euró bevezetésére, de a mostani miniszteri kommunikáció máregyértelműen pozitív töltéssel rendelkezik. Ennek a komolyságát illetően azonban joggal lehetnek kétségeink. Véleményünk szerint egyelőre sokkal inkább a kormány politikai kommunikációsstratégiájának egyik eleme lehet Varga miniszter úr pozitív hozzáállása az euró bevezetéséhez. Míg az újonnan létrehozott gazdasági kabinetet Varga Mihály vezeti, a stratégiai kabinetetLázár János. Utóbbi nemrégiben az EU-ból való kilépés mellett érvelt – ezt ellenpontozhatja a Varga Mihály euró-pártisága. Ennek döntően a hazai választók felé történő kommunikációbanlehet jelentősége (az EU tagságot ellenző szavazóknak és az EU tagságot pártoló, az euró bevezetését szorgalmazó szavazóknak is megvan a hangja a kormányban), de adott esetben(például egy külső pénzügyi sokk esetében) külső kommunikáció és a hazai pénz-piacok megnyugtatása és stabilizálása szempontjából is hasznos lehet.Mindazonáltal mi úgy gondoljuk, hogy az euró bevezetése Magyarország gazdasága számára hasznos lehetne. A tranzakciós költségek csökkentése, az árfolyamkockázat megszűnése ésaz euró rendszer tagjaként elnyerhető addicionális stabilitás (tehát kockázati felár csökkenés és így olcsóbb adósságfinanszírozás) kézzelfogható többletet jelentenek a gazdaság számára.Ezzel szemben komoly ellenérveket nem tudunk felsorakoztatni, legfeljebb bizonyos kérdésekben a kétségeinket tudjuk megfogalmazni az euró bevezetés kapcsán, mint lehetségesveszélyforrások (pl. a megfelelő-e a magyar gazdaság számára hosszabb távon is a csatlakozáskori rögzített árfolyam?; az EKB a mindenkori magyar gazdasági igényeknek mennyiremegfelelő monetáris politikát folytat?). Ezekkel a kérdésekkel azonban a KKE régióból az elmúlt években az euró-övezethez csatlakozó országok már szembesültek, és megnyugtatóválaszokat kaptak és a mérleg nyelve mindegyik esetben a pozitív irányba mutat. A szlovák gazdaság egyik komoly versenyelőnye a magyarral szemben például éppen az euró-övezetitagság. Összességében, tehát ha nem is gondoljuk, hogy a magyar politika elkötelezetten euró-párti lenne, de azt örvendetesnek tartjuk, hogy az euró bevezetésnek kérdése a napirendrekerült és azt is, hogy a kormány egyik meghatározó politikusa ezt pozitív szövegkörnyezetbe helyezve tálalta.2016. július 22. eur/huf

Draghi sajtótájékoztatója során jelentős erősödésbe kezedett az árfolyam, amely így átesett az 50 nmá-án(314,55) és a 314 Ft-os szinten is. Cél a 200 nmá (312,96)érintése lehet. Alatta 312 Ft nyújt nagyon erős támaszt. A 315 Ft már, mint komoly ellenállás szerepel. A technikai mutatók is alátámasztják a forint rövidtávú erősödését.2016. július 21. eur/huf

Nyereség realizálásra még feljebb jöttek a hozamok, közben a CDS nem változott, és az FRA-k is mozdulatlanok. A forint már az EKB értékelésére készül, amely pedig az eurós láb gyengüléséből fakadóan a 200 nmá irányába húzná lejjebb a jegyzéseket. Jelenleg már a júniusi szakasz 61,8-as szintje alatt állnak, amelyet az 50 nmá is erősített. Cél tehát ma a 200 nmál ehet 313-nál.2016. július 20. eur/huf

Nagy újdonság nincsen. A hozamgörbe kissé meredekebb lett, ahogy a 3hónapos lejárat pl. tegnap 13bp-tal még lejjebb jött, míg a hosszabbak egy-egybázisponttal emelkedtek. A CDS és az FRA-k nem változtak. A forint még mindiga júniusi emelkedés 50-es és 61,8-as szintjei között oldalazik, és ma még nem isigen fogja onnan semmi kimozdítani. A holnapi EKB talán, de addig maradhatitt, e szintek között a kereskedés. Előbbit 316-nál semmi, utóbbit 314,6 körül az50nmá is erősíti.2016. július 19. eur/huf

Tegnap kisebb mértékben emelkedtek a referencia hozamok és a CDS is kissé feljebb jött, összességében azonban továbbra is historikus mélypontok közelében vannak. A forint a júniusi emelkedés 50%-os 316-os Fibonacci szintjéről visszatért a 61,8-as 314,60-as szint közelébe ma reggelre. Amely ha elesik, akkor további csökkenés a 76,4-es szint és a 100-200 nmá-ok találkozásánál húzódó 313 körül lehetséges.2016. július 18. eur/huf

A jegybanki bejelentésekkel a hét második felére új mélypontokra csökkentek a bankközi kamatok, a forint pedig ennek megfelelően visszament a sáv tetejéhez, egészen pontosan a júniusi elszállás 50-es Fibonacci szintjéhez, amely 316-nál képez jelenleg ellenállást. Alatta eddig a 61,8-as és a 13 nmá 314,60-nál, míg lejjebb a 76,4-es és a 100-200 nmá 313 körül képzett akadályt. Felfelé ellenállás 317,40-nél van.Heti elemzés (R.B.)

A héten újabb lazító intézkedéseket jelentett be a jegybank. Augusztustól ritkábban(már nem heti, hanem havi rendszerességgel), októbertől pedig kevesebbet lehetbetenni a jelenlegi irányadó instrumentumba, a 3-havi betétbe. A korábbi irányadó 2-hetes, illetve a negatívba vágott egynapos után várható volt, hogy ez lesz a 3-havivalis, a jegybank hosszú távú célja ugyanis az, hogy aktív oldali hitelező legyen, és nepedig nála parkoltassa mindenki a pénzt. A bankoknál tehát több pénz marad, dehogy mit kezdenek vele, az már más kérdés. Kihelyezhetik hitelként, de erre kicsi azesély, mert a kereslet még mindig gyenge, a többségben külföldi tulajdonú bankokpedig, akik egyes esetekben odahaza is küzdenek, nem fognak nagyobb kockázatotvállalni, még akkor sem, ha egyébként szükséges lenne. Vehetnek továbbiállampapírokat, ahogyan egyébként azt teszik már egy ideje, de itt is az a helyzet,hogy egyes pénzintézetek kivételével a többségnek már nincsenek lehetőségei erre,anyabankjuk ugyanis ezt nem teszi lehetővé. Marad tehát a bankközi piac, amelyetmostanra igyekezett legalább annyira felpezsdíteni a jegybank több évi szunyókálásután, hogy rá lehessen dönteni ekkora fölös likviditást. Ezt már inkább érezni fogjuk,ami abban jelentkezhet, hogy a bankközi rövid kamatok a kamatfolyosó alsóbbfertályára süllyedhetnek majd, ami egyben effektíve forintgyengítést iseredményezhet. A BUBOR kamatok végeredményben tehát tovább süllyedhetnek, ígynémi további lazítást tényleg érezhetünk majd, és esetleg az évnél rövidebbkincstárjegyek iránt is erősödhet a kereslet kissé. Utóbbit tegnap már tapasztalhattukis, miután a 12-havi aukción a meghirdetett 30 helyett óriási kereslet mellett 45milliárd forintnyi kincstárjegy talált gazdára, és persze az átlaghozam is sokkallejjebb került, mint ahol az előző hasonló aukción két hete láthattuk. Összességébentehát az újabb bejelentések, illetve a még mindig nagyon kedvező nemzetközikörnyezet hatására a teljes hozamgörbe tovább csökkent a héten, egyes esetekbenújabb mindenkori mélypontokat képezve. További fokozatos csökkenést még eltudunk képzelni, de a hosszabb felén ezt a külföldi állampapír-piaci kereslet, még arövidebb lejáratok esetében inkább a jegybanki kondíciók változása segítheti majd.A forint eközben kicsit megérezte a BUBOR kamatok további feltételezett csökkenését,és kicsit feljebb jött a hét eleji 313 körüli szintekről. Összességében azonbantovábbra is a sávban maradt, egyelőre pedig nem várjuk, hogy felfelé ismétjelentősebb mértékben elhagyja azt.2016. július 15. eur/huf

Tovább csökkentek a hozamok, a görbe mondjuk meredekebb lett, ahogy a jegybanki bejelentések inkább a rövidebb lejáratoknál fejtették ki erőteljesebben hatásukat. A forint kicsit még feljebb jött az euróval szemben, ahogyan várható volt, miután lefelé a 100-200 nmá és egy sor Fibonacci szint 313 alatti találkozásánál elakadt. Fent 314,60-nál fogja az 50 nmá és egy másik Fibonacci szint. Az említett akadályokon túl lefelé támasz 311 körül, felfelé ellenállás pedig legközelebb 316-nál van.2016. július 14. eur/huf

A 3 havit leszámítva minden referencia hozam tovább süllyedt egy kicsit, ezzel együtt a forint erősödésének még mindig ellenáll a kicsivel 313 alatt húzódó erős támasz zóna, amelyet több időtávon Fibonacci szintek és a 100-200 nmá erősítenek. Egy kicsit elemelkedett a kurzus, ennek pedig a 61,8-as Fibonacci, valamint az 50 nmá szabott gátat. További oldalazás, majd a lecsorgás folytatódása várható. Adat ma nem lesz.2016. július 13. eur/huf

A hozamgörbe és a CDS is tovább süllyedt, a 10-éves referencia hozam már2,85%, a forint egyelőre nem erősödött tovább 312,80-nál, így ez a támasz mégfogja egy darabig. További süllyedés lehetséges az árfolyamban, mivel a jóhangulatban könnyebb célt jelent a sáv alja 310 körül, ehhez azonban 312,80-312,90 környékén még le kell törni a 100-200 nmá-okat és egy Fibonacci szintet is.Alatta 311,60-nál, 311-nél, majd végül 310-nél vannak akadályok. A jegybanktegnapi bejelentésének nincs hatása az árfolyamra.2016. július 12. eur/huf

A hozamok a 3 és 5 éves lejárat esetében kicsit tovább süllyedtek, a többi lejárat és a CDS nem változott. Továbbra is jó a hangulat, a forint ennek megfelelően tegnap már tesztelte is a 312,80 körüli erős támaszt, amelyegyben Fibonacci szint is és a 100-as és a 200 nmá is odaesik. Ezen támasz letörése is hamarosan megtörténhet, amennyiben kitart a kedvező külpiaci hangulat. Ma sincs adat, így maradnak a technikai szintek. Támaszok 312,80 alatt 311,60-nál és 310-nél vannak.2016. július 11. eur/huf

Nem kaptunk újabb felminősítést, de ezt a hazai piac szereplői szemlátomást cseppet sem bánják. A forint visszajött a korábbi 310-315-ös sávba, a hozamok tovább süllyedtek (a 10-éves referencia hozam már 2,89%, miközben 2,72% alatt új történelmi mélypont alakulhat ki), a CDS-ünk is stabilan 160 bp alatt áll. A 314,40-es akadály alatt legkorábban 312,80-312,90-nél van erősebb támasz. Itt van a 100-as és a 200 nmá is. Ma adatok híján további erősödés jöhet a forint részéről, amennyiben ezt a külpiaci hangulat is támogatja.Heti elemzés (R.B.)

Két héttel a Brexit döntés után megnyugodni látszanak a kedélyek. A nemzetközi sajtó ugyan még hosszú hónapokig a Nagy-Britanniai kilépéstől lesz hangos, de legalább idehaza előtérbe kerültek a gazdasági adatok. A hét akiskereskedelmi értékesítés havi adatával (5,7% év/év) kezdődött, ami a márciusibeesést nem számítva év eleje óta nem látott alacsony szintre süllyedt. Ugyan amagasabb benzinárak igyekeztek feltornászni az értékesítést, de főleg a nemélelmiszer jellegű termékekből jelentősen kevesebb fogyott. Igaz, hogy csakmájusi adatról van szó, de a jegybank idénre várt, 2003 óta nem látott.fogyasztásbővülési előrejelzéseit egyelőre nem támasztja alá. A költségvetésrőlkiderült, hogy az év első negyedévében, eddig példátlan módon többletettermelt. Azonban a júniusi érték jelentős hiánya a második negyedévben már akorábbi trendekkel megfelelő szintre rántotta vissza a mutató. A másodiknegyedéves leromlás mögötti logika, hogy a kormány kihasználva az erős elsőnegyedévet és a bizonytalan külső környezetet körülbelül 500 milliárd forintosaddicionális kiadást tervezett be, hogy ezen fiskális lazítással igyekezzen elejétvenni a gazdasági lassulásnak. A 2%-os GDP arányos hiánycél nincsenveszélyeztetve. A fiskális lazítás szükségességét a májusi ipari termelési adat (-0,7% hó/hó) is jól tükrözi, hiszen az az áprilisi, úgy tűnik egyszeri megugrástnem számolva, november óta zsugorodik. A részletes adatok még nem ismertek,de félő, hogy az autóipar lendülete kezd visszaesni. Pénteken szintén csalódástkeltő adatot kaptunk, csak most az infláció oldaláról (-0,2% év/év). A fogyasztóiárdrágulás tavaly április után újra kéthavi csökkenésen megy át. Azélelmiszerárakban (-0,4% vs 0,% év/év) volt a legnagyobb visszaesés. Az MNBkét héttel korábban megemelt idei inflációs várakozásával (0,5% év/év)összefüggésben van ez a gyenge adat, hiszen ők is csak az év végével várnakgyorsulást az inflációban, nem utolsó sorban a bérinfláció hatása miatt.Mindezek után ma pénteken dönthet a Moody’s Magyarország felminősítéséről.A legutóbbi márciusi lehetőségén egyszerűen nem nyilatkozott rólunk, de apozitív kilátásokhoz képest csak minimális löket kellene a befektetési kategóriamegszerzéséhez. Csütörtökön kedvezően nyilatkozott a térségről, mondván, hogya Brexitnek csekély gazdasági hatása van a régióban és csak a politikaibizonytalanság tovagyűrűzése okozhat meglepetéseket. Ezek alapján megvanminden esély a felminősítésre. Valószínűleg ennek beárazását láthattuk a forintárfolyamában is, amely csütörtökön a Brexit után először kerül 315 Ft alá azeuróval szemben. Sikeres felminősítés esetén akár a 312 Ft is elérhető lehet. Ajövő hét gazdasági adatokban nem bővelkedik majd, így a forint és a kötvényekárfolyama – továbbra is rekord alacsony szint közelében a 10-éves papírhozama – kerülhet a középpontba.2016. július 8. eur/huf

Az árfolyam áttörte a június elejétől érvényben lévő emelkedő trendvonalát, amivel június 24-e óta nem látott szintekre került. Esetleges gyengülésnél a 13 nmá (316,20) már komoly akadályt képez az emelkedő trendvonallal egyetemben. Támaszt az 50 nmá (314,40) képez a 315 Ft-os szint után. Alatta a 314 Ft nyújthat megállót. A technikai mutatók alátámasztják a forint további erősödését. Ma este nyilatkozhat a Moody's az ország felminősítéséről.2016. július 7. eur/huf

Az árfolyam a tegnapi napi mélypontján újra a 13 nmá-ot (316) igyekezett tesztelni. A június elejétől számított emelkedő trend továbbra is érvényben van, így a 316 Ft erőteljes támaszt képvisel. A technikai mutatók is alátámasztják a további gyengülést, ahol a 318 Ft akadályoz.2016. július 6. eur/huf

Az árfolyamnak a tegnapi mélypontja 315,87 volt. A június elejétől számított emelkedő trend továbbra is érvényben van, így a 316 Ft erőteljes támaszt képvisel. A technikai mutatók is alátámasztják a további gyengülést, ahol a 318 Ft akadályoz.2016. július 5. eur/huf

Az előző heti jelentős kilengések után szűk sávban kereskedett a forint tegnap. Az árfolyama 316 Ft fölött ragadt, de a 318 Ft erőteljes ellenállást képez. Támaszként a 13 nmá (315,96) és a 20 nmá (314,83) szerepel. A technikai mutatók egyelőre a további forint gyengülést vetítik előre.2016. július 4. eur/huf

A forint és a hazai állampapírok már a pénteki újabb felminősítésre készülnek, ahogyan két befektetési kategóriával már szélesebb tér nyílna egyes intézményi befektetők előtt a magyar eszközök számára. A hozamok és a CDS süllyedése alapján eddig inkább haszonélvezői vagyunk a brit kilépési szándéknak, egy újabb felminősítés pedig még tovább fokozhatja a magyar eszközök felülteljesítését. A sáv lejjebb jöhet a héten, vissza 315 alá, hacsak nem jön váratlan fordulat a brit időhúzásban.2016. júlis1. Heti elemzés (R.B.)

A hazai piacot is rendesen megmozgatta a brit kilépési szándék, eddigazonban összességében jól jött ki belőle. A forint kezdetben megbillent, degyorsan magához is tért, a CDS-ünk is már majdnem teljesen visszajött arra aszintre, ahonnan nemrég felugrott, de amit a hozamokban láthattunk, az több,mint pozitív. Lehet, hogy egyesek már a jövő pénteki újabb hitelminősítőiértékelést árazzák, azaz, hogy újabb felminősítést kaphatunk, mindenesetre ahazai állampapírok – a régiót messze felülteljesítve – erősödtek hónapok ótanem látott szintekre. Részben persze érthető is, hiszen az árazásuk jelenkörülmények között, mikor egyre fogynak a még pozitív hozammal forgó fejlettpapírok, még vonzóbb. A 10-éves hozam már 3% alatt jár, ami bő kéthaviminimum, miközben a 3-10 éves szpred fél éve nem látott alacsony szintresüllyedt. Ha így megy tovább, akkor lassan itthon is újabb mindenkorimélypontok alakulhatnak ki. A 10-éves lejárat esetében ehhez nem is kellenemár olyan sok. A legalacsonyabban 2,75% körül volt tavaly év elején, amikorazért vették annyira, mert a piac készült az EKB QE programjánakbejelentésére. Szerintünk ez a fajta felülteljesítés fennmaradhat abban azesetben, ha a britek miatti bizonytalanság még hónapokig elhúzódik. De azEKB vásárlásai és más fejlett jegybankok politikájának elhúzódó szigorodásamiatt alapvetően is pozitívak vagyunk a kilátásokat illetően. A forint kapcsán ahét első felében gondolt gyors visszarendeződés látszólag már zajlik, a sávkissé feljebb került, de idővel visszább csúszhat, ami pedig a volatilitás régióhozképest alacsony szintjeit illeti, ott is arra következtetünk, hogy közép távon ez a315 körüli szint jellemzi majd a kereskedést. A növekedési és inflációskilátásokat illetően nagy változást nem látunk a britek miatt. Némi lefelékorrekciót hozhat a tényleges kilépés, de maximum 0,1-0,2%-os mértékben, ésinkább csak a 2017-es évben. A hazai növekedés, ahogy a jegybank isfogalmazott a héten, többnyire belülről vezérelt, az alapvető folyamatok pedigegyelőre a vártnak megfelelően alakulnak. A héten kijött adatok alapján márcsak 5,5%-os a munkanélküliség, a külkereskedelem többlete pedig továbbra isnagyon magas (legutóbb a valaha volt második legmagasabb értéket mérte aKSH). Jövő héten 5-6% körüli kiskereskedelmi forgalmi és hasonló mértékű iparikibocsátási növekedésről kaphatunk számokat májusra vonatkozóan, deérkeznek a legfrissebb inflációs adatok is, amelyek minimális javulástmutathatnak. Júniusra -0,2% után már csak -0,1%-os éves adattal számolunk.2016. július 1. eur/huf

A CDS és a hozamok tovább csökkentek, miközben a nyugati hozamok süllyedéséből továbbra is a forint jön ki majdnem, hogy a legjobban a térségben. A sáv továbbra is egy kicsit feljebb van, de az árfolyam egyértelműen próbál visszatérni a korábbi alacsonyabb szintekre. Tegnap már 315 alatt is járt, ma pedig megint ott áll a korábbi 310-315-ös sáv tetejénél a kurzus. A jegyzések ma akár el is felejthetik a brit szavazások ozta felugrást.2016. június 30. eur/huf

Már lassan 316-nál jár az árfolyam, miközben a forint még mindig inkább afelülteljesítők között foglal helyet régiós és globális szinten is. A CDS mégmagas, de a hozamok már a szavazás előtti szinten vannak. Az, hogy romlik azeurózónás inflációs kilátás és mindenki állampapírba menekül, nekünk jelentőspuffert ad a mostani turbulens piaci körülmények között. Felszúrások lehetnekmég a minapi szintekre, de összességében megnyugvással számolunk. A sávesetleg átmenetileg 2-3 forinttal feljebb tolódhat, de nagy átlagban maradhatunk315 körül.2016. június 29. eur/huf

Már lassan 316-nál jár az árfolyam, miközben a forint még mindig inkább a felül teljesítők között foglal helyet régiós és globális szinten is. A CDS még magas, de a hozamok már a szavazás előtti szinten vannak. Az, hogy romlik az eurózónás inflációs kilátás és mindenki állampapírba menekül, nekünk jelentős puffert ad a mostani turbulens piaci körülmények között. Felszúrások lehetnek még a minapi szintekre, de összességében megnyugvással számolunk. A sáv esetleg átmenetileg 2-3 forinttal feljebb tolódhat, de nagy átlagban maradhatunk 315 körül.2016. június 28. eur/huf

Noha a sávba nem jött még vissza az árfolyam, a forint ismét kezd felül teljesíteni a többi régiós devizával szemben. A kurzus ma reggel is nagyjából ugyanott áll, ahol tegnap ilyenkor, a 318-as rövidtávú ellenállás pedig egyelőre fogja.Továbbra is azt gondoljuk, hogy átmenetileg még felszúrhat extrémebb szintekre az árfolyam a következő napokban, hetekben, de amennyiben ez megtörténne, akkor sem maradna tartósan ott.2016. június 27. eur/huf

A forint is megbillent a minap a brit hírekre, összességében azonban még mindig a középmezőnyben vagyunk a régióban. A volatilitás pedig messze elmarad a többi térségi devizáétól. A CDS-ünk és a hozam görbe feljebb került valamelyest, de egyes eurós periféria tagország esetében sokkal nagyobb mozgások is voltak. A csapkodás egy darabig még itt maradhat, összességében azonban nem számítunk a minap látott gyenge forint árfolyam tartós fennmaradásával. 318-nál van ellenállás egyelőre, de egy-egy felszúrás 320 fölé még elképzelhető a következő napokban.Heti elemzés (R.B.)

Az amúgy sem unalmas héten a pénteki Brexit szavazás sikeressége tette fel az i-rea pontot. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a Nagy-britanniai kilépéscsekély közvetlen hatással van Magyarországra. A külkereskedelmet vizsgálva amagyar termékeknek csupán 4%-a kerül a szigetországba, míg onnan alig 2%-osaz importarány. A tényleges kilépés – 2018 vége előtt nem várható –következményei még nem ismertek, hiszen a kilépés menete és mikéntje sem.Annyi bizonyos, hogy monetáris szigorítástól nem kell tartani az EU-ban, ami ígymég nagyobb mozgásteret enged a hazai jegybanknak. Az MNB a hétentartotta kamatdöntő ülését, ahol a várakozásoknak megfelelően változatlanszinten hagyta az irányadó alapkamatot 0,9%-on és hozzátette, hogyhuzamosabb ideig ilyen laza marad a monetáris politika. A jegybank aközleményben hozzátette, hogy fenntartja a jogot, hogy nem konvencionáliseszközökkel igazgassa a piacokat szükség esetén. Nagyobb izgalmat okozott acsütörtöki negyedéves inflációs jelentés. Az MNB vártnak megfelelően megemeltemárciusi nagyon alacsony, idei évre vonatkozó 0,3%-os várakozását 0,5%-ra. Ezmár szinte egybevág az általunk várt 0,6%-os szinttel. A jövő évi várakozásokonis módosított a központi bank 2,4%-ról 2,6%-ra. Itt mi alacsonyabb árdrágulással(2,2%) számolunk. Az inflációs adatnál talán még érdekesebb, hogy nemcsökkentette a 2016-os és 2017-es évre vonatkozó 2,8% és 3,0%-os GDPvárakozásait az MNB. Az előbbi szinte kimagasló értéknek számít az elemzőkkörében. Mi csupán 2,2%-os gazdasági bővülést látunk az idei évre, míg jövőreteljesülhet a 3%-os cél. A jegybank a növekedést az idén a fogyasztásbővülésében (4,3% 3,5%-ról – lásd grafikon) látja a béremelések (6% 4,6%-ról)következtében. Ugyanakkor a beruházási komponenst 0,3%-os növekedésről -2%-os csökkenésre módosította le. Továbbá a hitelezési dinamika is visszafogottmarad. Véleményünk szerint a megemelkedett bérszint nem jár majdpárhuzamosan fogyasztás bővüléssel. Erre utalnak a visszafogott hitelkeresletistatisztikák is. A jövő héten gazdasági adatból kevés lesz, így a piacok a Brexithatás feldolgozásán lesznek. A döntés hatására a forint tavaly januárja óta nemlátott szintekre gyengült, de a nap folyamán visszatért a 318 Ft-os több évefennálló és jelentős ellenállásai alá. A fennmaradó bizonytalanságban a 310 Ftmegközelítése egyre távolabbi valószínűség csak.2016. június 24. eur/huf

Tavaly év eleje óta nem látott gyenge szintekig pattant az árfolyam a Brexit sikerességére. Azonban a nagyon erőteljes ellenállást képviselő 318 Ft környéke egyelőre akadályozza a további gyengülést. A technikai mutatók túlvettséget jeleznek, így legalább átmeneti korrekcióra számítunk. A 316 Ft immár támaszként funkciónál.2016. június 23. eur/huf

Folytatódott a forint gyengülése, de a 315 Ft-os szint továbbra is erőteljesellenállást képez a 316 Ft előtt. A technikai mutatók alátámasztják a gyengülésiirányt, de a mai nap jelentős volatilitással telhet. Támaszt a 314 Ft képez az50 nmá (313,20) előtt.2016. június 22. eur/huf

Az 50 nmá-ról (313,12)jelentős gyengülés vette kezdetét, ami három napnyi erősödést törölt le egyetlen nap alatt. Ez szignifikáns fordulós jel. A 315 Ft egyelőre akadályoz, de meghaladása esetén a 316 Ft fölött találhatjuk magunkat. A technikai mutatók alátámasztják a gyengébb forint árfolyamokat. Az 50 nmá alatt a 13 nmá (312,70) támaszt.2016. június 21. eur/huf

Előző hét csütörtökön megtorpant a forint gyengülő trendje, ami akkor átváltott csökkenővé.Tegnap már az 50 nmá-a (313)alatt is járt az árfolyam. Napi mélypontján pedig a 13 nmá-ot (312,56)érintette. A technikai mutatók kezdik alátámasztani a további erősödést, ma mi a 312 Ft meghaladásával a hosszú távú emelkedő trendvonalig (311 Ft környéke) eshetne. Felfelé a 314 Ft képez erőteljesebb ellenállást.2016. június 20. eur/huf

Csütörtökön megtorpant az akkor már hat napja tartó forint gyengülés. Péntekena 314 Ft-nál található támaszok kitartottak, de ma reggel tovább erősödött aforint. Egyelőre a gyengülés pártiak, jelentősen veszítettek erejükből. Cél a 314,80 Ft meghaladásával a 316 Ft érintése. A forint árfolyama február vége óta egy széles kereskedési sávban gyengül,amelyet fentről a 317,80 Ft korlátoz erőteljesen. Erősödés esetén az 50 nmá (313)kerül érintésre.2016. június 17. Heti elemzés (R.B.)

A mögöttünk álló hét nem bővelkedett hazai gazdasági hírekben. A kormánybejelentette bürokrácia-csökkentő programjának keretén belül azon államiintézményeknek a listáját, amelyeket megszűntetni, egymással összevonni tervez.Ennek a karcsúsítási programnak a keretén belül nagyjából 3000 állásmegszűntetésére kerül sor. Az eredeti tervek ambiciózusabbak voltak, de annaktürkében, hogy a legújabb kormányzati irányvonal a keresletélénkítésről és aköltségvetési lazításról szól, sokat ezen nem csodálkozunk.A jövő hét izgalmasabbnak ígérkezik. Kedden egyrészt a KSH közzéteszi az áprilisbéradatokat, másrészt az MNB monetáris tanácsa kamat-meghatározó ülést tartmajd. Csütörtökön megjelenik az MNB új Inflációs jelentése is és az első negyedévesfizetési mérleg statisztika. Ami a béradatokat illeti, várhatóan a bérdinamikafelpörgését tükrözik majd az adatok. A következő hónapokban még nagyobbütemre válthat a béremelkedések üteme – ami egyrészt tovább fűti a lakosságifogyasztásbővülést és így segíti a gazdasági növekedést, másrészt lassanként azinflációs hatásai is megjelennek majd. Egyelőre még nem kell aggódni attól, hogy túlmagas a bérdinamika, de érdemes figyelni, mert akár azzá is válhat 6-12 hónaptávlatában.A kamatszint változatlanul hagyására számítunk kedden, mint ahogyan 2016 és2017 egészében is – a jelenlegi kamatszint egy jó darabig megfelelő lesz amonetáris politika céljai szempontjából. Az MNB új inflációs előrejelzésében amegelőző márciusi számokhoz képest alacsonyabb 2016-os GDP növekedésivárakozás érkezhet (márciusban még 2,8%-ra tették az idei növekedési mutatót, mia magunk részéről már hosszú ideje 2,2%-ot jelzünk előre). Érdekes a jövő éviinflációs előrejelzés esetleges változása is: az MNB korábban 2,4%-ot mondott(ennél csak egy picikét alacsonyabb a Raiffeisen saját várakozása) miközben akormány a jövő évi költségvetést 0,9%-os inflációs pályával tervezte (ez ma mégirreálisan alacsonynak tűnik). Kérdéses, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelőenaz MNB és a kormány számai "összefésülésre" kerülnek-e. Szerintünk nemvalószínű, hogy 2,4%-ról hirtelen levinné az MNB 0,9%-ra a saját előrejelzését (eztnem is gondolnánk megindokolhatónak), viszont akkor fennmarad egy az elmúltévek stratégiai partnerségi kapcsolatában szokatlan feszültség az MNB és akormány várakozásai között. Ennél nagyobb baj persze ne legyen a jövő héten, pedig lehet,hogy lesz, ha a többség megszavazza a BREXIT-et az Egyesült Királyságban.2016. június 17. eur/huf

Hét napos folyamatos forint gyengülésre, mint amit most tapasztalunk, 2014 december közepe óta nem volt példa. Az árfolyam minden ellenálláson áttörve a 316 Ft érintését tűzte ki magának. Ennek meghaladása esetén újra 318 Ft-nál lehetünk. A technikai mutatók alátámasztják a forint gyengülését, de néhol már túlvettséggel van dolgunk, ami legalább átmeneti korrekcióra utal. Támaszt az esetleges erősödésben a 315 Ft és 314 Ft képezhet.2016. június 16. eur/huf

Megint ott áll a kurzus a 310-315-ös sáv tetejénél, amellyel immáron három napja próbálkozik. Hosszabb távon pedig egyébként is egy enyhén emelkedő trendcsatornában araszol már február óta a forint árfolyama, így amennyiben a rossz hangulat fennmarad a britek miatt, úgy az árfolyam átmenetileg ki is léphet a sávból. Ebben az esetben 315 felett 316-nál, majd 318 körül lesznek erős ellenállások.2016. június 15. eur/huf

Öt nap alatt bejárta a sávot a kurzus, tegnap pedig napon belül megközelítette annak tetejét 315 körül, majd visszasüllyedt a májusi sáv közé: 313,90-314,-. Ma innen indulhat a kereskedés, és az most a nagy kérdés, hogy elég erős ellenállás lesz-e a 315,- avagy átmenetileg kilép-e felfelé a sávból. Szintek vannak 313-nál, 314-nél és 315-nél. Minden a külpiaci hangulaton múlik ma is.2016. június 14. eur/huf

Elakadt az árfolyam az 50 %-os Fibonacci szintnél, 313,30-nál, amely felett 314,40-nél lenne a legközelebbi ellenállás, a 38,2 %-os szintnél. Lefelé a 200-as és a 100 nmá ad támaszt 312,60-nál és 312-nél. A CDS kicsit emelkedett, de a forintos hozamok csökkennek, egyelőre nincs pánik.2016. június 13. eur/huf

A pénteki és ma reggeli forint esést egyelőre a korábbi sáv tartja 312,30-312,60 között. E felett az ellenállási sáv felett az 50 nmá 312,90 -nél, majd a korábbi sáv 50-es Fibonacci szintje 313,30 körül képeznek akadályokat. Lefelé támasz továbbra is 311-nél, majd 310-nél van. Ma egyik devizánál sincs adat, így marad a hangulat alapú kereskedés. A következő napokban is inkább a 310-315-ös sávon belül, mintsem az alatt lesz az árfolyam, legalábbis erre van nagyobb esély.Heti elemzés (R.B.)

A héten megjelent részletes GDP adatokból világosan látszik már, hogy az EUforrások csúszása mekkora probléma lehet az idén. Mi korábban is számoltunk némiátmeneti lassulással e-miatt, azt azonban nem gondoltuk, hogy egyes szektorokbanberuházások ilyen mértékben maradhatnak el, mint amit az építőiparban láttunk. Azimmáron ismert 28%-os beszakadás az építőipar hozzájárulásában tehát az igazi oka mögött, hogy csupán 0,9%-kal tudott bővülni a magyar gazdaság az elsőnegyedévben. A feldolgozóiparé egyébként összesen 0,7%-kal, a mezőgazdaságépedig 3,5%-kal csökkent. Egyedül a szolgáltatói szektorok hozzájárulása nőtt, de azis csupán 3%-kal. A gyenge évkezdés ellenére bizakodóak maradtunk, és továbbra isazt mondjuk, hogy idén 2% feletti lesz a növekedés. Ezt a foglalkoztatás bővülése, areáljövedelmek szükségszerű emelkedése, és ezek eredményeképpen a fogyasztásnövekedése segítheti. A CSOK a lakáspiac felfutásával pedig akár az eddiggondoltnál is gyorsabb normalizálódást hozhat az építőiparban. A szintén keddenmegjelent áprilisi ipar kapcsán nem is tették magasra a lécet a Bloomberg általmegkérdezett elemzők, látván a korábbi első negyedéves számokat. A piacikonszenzus 0,3% volt, amely abból jött össze, hogy minket leszámítva a legtöbbmegkérdezett -1,2% és 1,0% közé várta az éves növekedési ütemet, miután azmárciusban 2,4%-os visszaesést mutatott egy évvel korábbhoz képest. Mi 10%-otvártunk. Az adat végül 5,4%-os növekedést mutatott, amellyel kicsit helyre is állt abizalom. Szerdán a májusi inflációs adatok érkeztek, amelyek azonban csalódástokoztak, miután az éves mutató 0,2%-os csökkenést jelzett, holott a várakozásoképpen ilyen mértékű emelkedésről szóltak. A KSH adatai alapján az üzemanyagok ésaz élelmiszerek ára a vártnál kevésbé emelkedett. Ez összességében pedig nemolyan tényező, amely ne tudna változni a következő adatsorban. Összességében mitovábbra is arra számítunk, hogy az év második felétől már nagyobb ütembenemelkedhetnek az árak, év végére pedig az éves mutató 2% fölé emelkedik. A forintegész héten erősödött, és a hét második felére a 310-315-ös sáv aljára ért, ahol megis torpant. Egyelőre 311-312 között áll, várhatóan addig, amíg a befektetők újabbimpulzust nem kapnak valamelyik irányba. Szerintünk van esély arra, hogy idővelátmenetileg kilépjen az árfolyam ebből a sávból lefelé, de összességében továbbra isinkább azt várjuk, hogy ezen szintek között marad a kereskedés még hónapokig. Ahozamgörbe közben laposodott, ami nagyjából azt jelenti, hogy ugyanúgy mozogtaka hozamok, mint az eurós, vagy a dolláros külföldi papírok esetében. Összességébentehát nagy változások nincsenek a trendeket illetően. Jövő héten nincs adat, ígyleginkább külföld lesz a fontos.2016. június 10. eur/huf

A tegnapi napot végül 311-nél fejezte be az euro/forint árfolyam. Ma ismét inkább felfelé állnak a jegyzések, bár több befektetőnek továbbra is igen vonzó a 310 alatti tartomány. Nem kizárt, hogy ismét erőre kapjon a forint, amelyben támasz 310-nél, majd alatta 308,80-nál lenne.2016. június 9. eur/huf

Tegnap megállt a csökkenés 310,90 környékén. Ma reggel kicsivel ez alatt állnak a jegyzések. Tegnap azért a 310 érintése megtörtént, így nem lenne meglepő, hogy ha most egyszerre több piaci szereplő is ezen felbuzdulva újabb pozíciókat venne fel a forint erősödése mellett. 310 alatt abban az esetben, ha kilépne az árfolyam a sávból, legkorábban 308,80-nál lenne támasz.2016. június 8. eur/huf

Alapvetően egyszerű a sorminta. Lassan lépdel lefelé az árfolyam éppúgy, mintha csak a létra egyes fokai lennének. Ami korábban támasz volt, most meg közvetlen ellenállás, a 310,90 körül. Innen lefelé pedig már csak 308,80-nál létezik támasz és igen, ez azt is jelentheti, hogy amennyiben kilép 310 alá a sávból, úgy elsőre ott van esély megtorpanásra. A tegnapi kedvező ipari termelési adat is a forintot segíti egyébként. A mai inflációtól a 0,2%-os éves drágulás fennmaradását várjuk májura.2016. június 7. eur/huf

Tovább erősödött a forint, amellyel az árfolyam már ott is van a következő erősebb támasznál, amely 310,90-nél található. Ma innen folytatódhat 310-ig a csökkenés, amennyiben a forintban van még elegendő lendület. Ebben segíthet a piaci várakozásoknál jobb áprilisi ipari termelési adat. Továbbra is kérdés persze, hogy mi lesz 310-nél. Szerintünk nem kizárt, hogy ismét lenéz alá a kereskedés.2016. június 4. Heti elemzés

A héten megjelentek a májusi feldolgozói adatok és a szintén májusikiskereskedelmi forgalmi statisztikák. Mindkét esetben a várt feletti számokatláttunk. A feldolgozói szektor kibocsátása bővült,amire szükség is van az első negyedéves nagyon gyenge beruházási adatok után. A lakosság a vártnál is nagyobb mértékben növelte fogyasztását. A forgalom 6,4%-kalemelkedett az előző havi 4,3%-ot követően. A külkereskedelem többlete 900millió euró felett maradt az év harmadik hónapjában a végleges adatok alapján.Jövő kedden érkezik az áprilisi ipari termelési adat, illetve a részletes elsőnegyedéves GDP számok. Az ipar kibocsátása 10%-kal nőhet, miutánmárciusban 2,4%-kal zsugorodott. Összességében továbbra is 2%feletti növekedéssel számolunk az év egészét tekintve. Szerdán jönnek a legutóbbi inflációsadatok az előző hónapra vonatkozóan, valamint azt is megtudhatjuk, hogy akamatvágásokat lezáró legutóbbi MNB ülésen ki mekkora vágásra szavazott,illetve, hogy egyáltalán mekkora volt az összhang. Az áprilisi 0,2%-os éves drágulási ütem fennmaradását várjuk. A forint ebben a környezetben tovább erősödhet a sávon belül. Ma már egyébként is a 200-asmozgóátlag alatt jár, és már a 100-ast feszegeti kevéssel 312 felett. Kérdés,hogy mi lesz majd 310 alatt, ha eljut odáig, mivel az MNB már nyíltantoleránsabb a felértékelődéssel szemben. Egyelőre 300-305 közötti szintekkelnem számolunk, de heteken belül 310 alá mehet a forint. Az irányt egyelőre nemsok minden veszélyezteti, és ezt a piac is érzi. A forint egyébként ma is és a héten isabszolút felülteljesítő volt a régióval szemben, miközben egy hete folyamatosanveszik. A hozamok kicsit emelkedtek, a CDS és a külföldi állomány csökkent.Nagy történetek tehát nincsenek, hacsak nem az, hogy az árfolyam benéz-e 310alá még a hónap első felében.2016. június eur/huf

Tegnap tovább erősödött a forint az euróval szemben és egészen a 200 nmá 312,70-es szintjéig jutott. Ma reggel egyelőre folytatódik ezaz erősödő trend, amelyben a forint számára a soron következő akadályt a 100 nmá jelenti 312,20-nél. A mai kiskereskedelmi adattól némi javulást várunk, de komoly piac mozgató hatása szerintünk nem lesz. Összességében továbbra is minden a forint mellett szól.2016. június 2. eur/huf

A forint árfolyama ma tovább csökkenhet, noha az eurós lábra azért némi hatással lehet a délutáni EKB.2016. június 1. eur/huf

Bő egyhavi csúcsra erősödött tovább a forint az euróval szemben, ez pedig egyben azt is jelenti, hogy a kurzus végre elszakadt a 314-es szinttől, és elkezdett a soron következő 313-as támasz irányába süllyedni. Az alatt persze több akadály is sorakozik, egészen pontosan a 200-as és a 100 nmá 312,70-nél és 312,20-nál, ez a támasz zóna tehát már keményebb dió lesz. Egyelőre azonban minden a forint további erősödése mellett szól !2016. május 31. eur/huf

A gyenge beruházási adatok mellett is tovább erősödik a forint, ami azt jelenti, hogy a kurzus folytatja a sávon belüli csökkenését, és bár a 314-es támasszal egyelőre nem bír, annak letörése csak napok kérdése lehet ilyen elszántság mellett. Tegnap negyedik napja zárt 314 felett a kurzus, ma már akár alatta is befejezheti a napot. A következő akadályt az 50 nmá jelenti 313,20-nél. Ellenállás 314,40-nél, található.2016. május 30. eur/huf

Két nap hezitálás után ma ismét lefelé vette az irányt az árfolyam, amellyel a forint újfent a 314 alatti szinteket ostromolja. A napi minimumok csütörtök óta egyre feljebb vannak, ez jelentheti a lendület kifulladását, bár technikailag továbbra is inkább lefelé van nagyobb esély. Lefelé azért kicsit távolabb vannak a soron következő támaszok: az 50-es szint 313-nál, amely körül ott sorakoznak az 50-es (313,20), a 200-as (312,70) és a 100 nmá-ok (312,30).Heti elemzés

Kedden egy utolsó alkalommal még 15 bázisponttal csökkentette, majdbejelentette, hogy egy darabig szinten tartja immáron 0,9%-os irányadó rátáját ajegybank. Mindez a várakozásainknak megfelelően történt, ahogyan az is, hogyaz egynapos hitel kamata is ennyivel csökkent, csütörtökön pedig Nagy Mártonalelnök azt is megerősítette, hogy a megújult fedezetlen bankközi piaconkeresztül kíván további lazításban gondolkodni, amely egyben a még meglevőtöbblet likviditás további fokozatos kiszorítását, azaz a 3-hónapos betétállományának BUBOR piacra való átterelését jelenti. Az egynapos betét nemváltozott, így tehát a folyosó is tovább szűkült. Ennek egyelőre nincsen gyakorlatijelentősége, ám később még lehet. Mindent egybevéve az irányadó kamatszerintünk legkorábban 2018 második felében kezdhet ismét emelkedni.Korábban eltérőek voltak a piaci várakozások, ám az utóbbi hetekben már igenegyöntetű volt a konszenzus abban, hogy a jegybank a héten lezárja harmadikkamatcsökkentési ciklusát, ennek köszönhetően nem is igen okozott meglepetést adöntés. Nem így a múlt pénteki felminősítés, amelyet ugyan régóta vártunk mi is,a jövő évi költségvetési lazítás miatt azonban most mégis esélytelennek hittük. Alegtöbben így voltak ezzel a piacon, így akármennyire is volt furcsa az időzítés,örültek a piacok a hírnek. Gyakorlatilag bő 4 év után először kerültünk visszabefektetésre ajánlott kategóriába egy nagyobb hitelminősítőnél. A másik kétnagyot illetően azért azt el kell mondani, hogy a költségvetési szigor feladásávaltényleg kicsi az esélye annak, hogy legalább még egynél kikerüljünk a bóvliból,ez pedig azért fontos, mert legalább kettő nagynál kell befektetési kategóriábanlennünk ahhoz, hogy az ultra konzervatív nyugat-európai és amerikainyugdíjalapok is visszataláljanak hozzánk. A piac mindenesetre örült adöntésnek: a forintos, az eurós és a dolláros kötvényeink hozamai is süllyedtek, aCDS-ünk csökkent, a forint pedig erősödött. Utóbbi olyannyira, hogy a 318 körüliszintekről gyorsan vissza is tért a 310-315-ös sávba, azon belül pedig már jönlefelé. Ezt a csütörtöki munkanélküliségi adat is segítette persze, amely áprilisraaz előző 5,9%-os szint fennmaradásával szemben 5,8%-os értékről árulkodott.Jövő héten nem lesznek fontosabb adatok, így az állampapírok és a forint piacánfolytatódhat a pozitív tendencia. Leginkább az EKB soron következő ülése lehetmajd inkább hatással a hazai piaci folyamatokra is. (R.B.)2016. május 27. eur/huf

Tegnap egy pillanatra megtorpant a forint, de ma már tovább erősödik, és jelenlegmár 313,80 körül jár. A megtorpanás annak volt köszönhető, hogy a jegybankbejelentette, hogy további lazítás még elképzelhető, de már csak a sterilizációs eszközben levőlikviditás kiszorításával, és annak fedezetlen bankközi piacra terelésével, amelytermészetes módon a BUBOR kamatok kamatfolyosón belüli süllyedéséhez vezethet.Mindezzel persze csak a jövőben kell számolni, és akkor sem lesz ez már komolyhatással, hiszen kicsi a kamattartalom.2016. május 26. eur/huf

A piac 5,9%-os áprilisi munkanélküliségi rátát vár. Ennél is kedvezőbb mutató csak tovább erősítené a forintot, amely már így is szépen jön vissza a sávban. Ma reggel már a tegnap még ellenállásként funkcionáló 314,40-es Fibonacci szint alatt indított, és várhatóan tovább csorog lefelé a soron következő 313-as (50 nmá és 50-es Fibonacci), majd 312,70-es (200nmá) és 312,30-as (100nmá) támaszok irányába.2016. május 25. eur/huf

Papírforma volt a tegnapi MNB ülés, mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez a kamatszint marad 2018. második feléig. Az árfolyam (most, hogy a további vágásokkal kapcsolatos találgatások lekerültek az asztalról) tovább csökkent a korábbi sáv felső széle felé, amely 315-nél van. Ma akár már vissza is térhet a sávba, ahol lassú lecsorgás következhet 314,40-ig.2016. május 24. eur/huf

Ma még 15 bp-ot vág az MNB, aztán bejelenti, hogy leáll. A forint még mindig magasan a sáv felett tartózkodik, délután azonban visszatérhet annak felső széléhez, vagy akár az alá is. A hozamok és a CDS egyébként csökkentek némileg a felminősítés óta, így a forint esése eléggé egyedi dolog. Összességében tehát ismét erősödést várunk.2016. május 23. eur/huf

Egy havi csúcs közelébe segítette a forintot a Fitch. A felminősítés kétségkívül kedvező számunkra, azt azonban nem jelenti, hogy a másik két nagynál is rövid időn belül biztosan kikerülünk a bóvliból. A kötvényeknek jót tehet, a forintot is erősítheti a döntés még egy kicsit, a jegybankot azonban biztosan nem befolyásolja, hogy holnap egy utolsót vágjon a kamaton.R.B. Heti elemzés

A KSH adatai szerint a bérdinamika tovább gyorsult, a bruttó bérek márciusban6,6%-kal, a nettó bérek 8,2%-kal emelkedtek márciusban az egy évvel korábbihozképest. Ebben az időszakban az infláció mínusz 0,2% volt, így a reálbérek 8,4%-kalemelkedtek. Ha a közfoglalkoztatottaktól eltekintünk, akkor a bérdinamika mégjelentősebb - a reálbérek így már 9%-os bővülést mutatnak. Mindeközben afoglalkoztatottak száma is növekedett: egy év leforgása alatt közel 100 ezer fővelemelkedett az alkalmazásban állók száma a statisztika szerint, a növekménykétharmada a versenyszférában dolgozók számának bővüléséből adódik. Lassan lassaneléri a válság előtti létszámot a versenyszférában foglalkoztatottak száma(2008 májusában 1 millió 983 ezren dolgoztak a versenyszférában, idénmárciusban ettől már csak 10 ezerrel maradunk el). A fizikai dolgozók körében aziparban, az építőiparban és a kereskedelemben is éves összevetésben 3% körüli volta létszámbővülés, a közszférában pedig ennél is nagyobb, 4%-os. Immáron több,mint egy éve egyre nyilvánvalóbb, hogy a gazdasági növekedés legkomolyabbkorlátjává a szűk munkaerőkínálat vált, aminek viszont egyenes folyománya abérinfláció beindulása. A márciusi béradatok is ezt igazolják vissza. Mi következikmindebből? 1. A javuló foglalkoztatási és a gyorsuló bérdinamika adatokellentmondanak a gazdasági növekedés lassulásának - legalábbis annak, hogy az évhátralévő részében továbbra is az első negyedévihez hasonlóan gyenge GDPnövekedési adatok lássanak napvilágot. A növekedés legrobusztusabb motorja anövekvő lakossági fogyasztás. Az első negyedéves gyenge GDP adatot követőenjavuló növekedési mutatókat várunk - nem változtattuk meg az egész évre vonatkozó2,2 %-os GDP várakozásunkat. 2. A bérinfláció fokozatosan megjelenik a fogyasztóiárak emelkedésében is, legelső körben a versenyszféra szolgáltatásokáremelkedésében. Az év végére 2% körüli szintre emelkedhet, jövőre pedig ennél ismagasabbra ugorhat az infláció - igaz még a 3%-os célérték alatt marad. Az előttünkálló héten kedden (május 24) tartja az MNB Monetáris Tanácsa soron következőkamatmeghatározó ülését. Várakozásunk szerint ismét 15 bázispontos kamatvágásmellett születik döntés - mindazonáltal véleményünk szerint ez lesz a kamatcsökkentésiciklus utolsó állomása. Egyik logikus érv a kamatcsökkentési ciklus befejezése mellettéppen a tapasztalt gyors bérnövekedés és annak inflációs hatásai lehet.Mindazonáltal várakozásink szerint a 0,9%-os jegybanki alapkamat nagyon hosszúideig - akár évekig is - velünk maradhat.(Raiffeisen heti elemzés)2016. május 20. eur/huf

Az árfolyam január 11-e óta nem zárt ilyen gyenge szinteken. A forint az április közepe óta fennálló emelkedő trendcsatorna felső szárát feszegeti. Az árfolyam nagyon jelentős mértékben eltávolodott az 50 nmá-ától(312,56), amelyett hosszabb távon nem tud fenntartani. A technikai mutatók egyelőre a további emelkedés irányába mutatnak. Erre a 316,80 Ft utána 318 Ft képezhet akadályt. A 316 Ft már, mint gyenge támasz szerepel. Alatta a gyorsan emelkedő 13 nmá (314,82)lép képbe.2016. május 19. eur/huf

Ismét megszaladt felfelé az árfolyam, de továbbra is csak a korábbi emelkedő trendcsatornában teszi mindezt, amelynek felső szára 317 körül képezhet ellenállást. E felett 318 lehet a következő szint, amely azonban egyben az idei csúcs is.Továbbra sem tartjuk indokoltnak az árfolyam jelenlegi szintjét, amely feltehetően arra alapszik, hogy a holnapi Fitch felülvizsgálat szinte biztosan nem hoz majd felminősítést ilyen gyenge évkezdés és lazuló idei és jövő évi költségvetés mellett. Mindez azt jelenti, hogy továbbra is az árfolyam korábbi sávba való visszatérésére számítunk.2016. május 18. eur/huf

Továbbra sem szakad el a 315-s szinttől az árfolyam, miközben napról napra egyre lejjebb csúszik a napi alj is. Az árfolyam már beárazta a pénteki hitelminősítői felülvizsgálatot, amely nagy valószínűséggel nem fog felminősítéssel járni. Leginkább arra van esély, hogy a kurzus rövid távon visszatér a 310-315 közötti sávba, de egy darabig még annak felső szélénél marad, és csak később, a jövő heti–várhatóan utolsó–kamat vágást követően csökken majd tovább a sáv erősebbik széléhez.2016. május 17. eur/huf

Jó hír a forint mellett spekulálóknak, hogy a várnál sokkal rosszabb első negyedéves hazai GDP adatok mellett sem szállt el az árfolyam. Most ismét 315 körül áll a kurzus, a tegnapi–hazai ünnepnap alatti–kereskedésben persze volt egy kisebb hullámvasút, de 316-nál feljebb akkor sem jutott a kurzus. A piac már a pénteki hitelminősítői felülvizsgálatra vár, ami a 2017-es lazább költségvetéssel és a gyenge első negyedévi növekedési számokkal most aligha hozhat számunkra kedvező döntést.2016. május 13, péntek

Csalódást keltő növekedési adatot közölt pénteken (13.-án) a KSH: az elsőnegyedévben a hazai GDP éves alapon csak 0,9%-kal bővült, negyedéves alaponpedig 0,8%-kal visszaesett. Negyedéves alapon ilyen rossz teljesítményt 2012 ótanem láttunk a hazai gazdaságban. Az elemző konszenzus 2% körüli/fölötti GDPvárakozás volt. Egyelőre nincsenek részletes adatok -azt a kiábrándító ipari termelési adatokból és a lehangoló építőipari statisztikábólugyan lehetett sejteni, hogy hosszú idők óta a leggyengébb GDP adat jelenik meg azelső negyedévről, de hogy mi okozta a meglepetést, még nem tudni. Ami a kilátásokat illeti, szerintünk nem szükséges megijedni. Az nem újdonság, hogy2016-ban lanyhább növekedésre kell számítani, és az egész éves GDP növekedésiütem közelebb lesz a 2%-hoz, mint a 3%-hoz (mi 2,2%-os GDP növekedést várunk). Akövetkező negyedévekben javuló ipari statisztikára számítunk - az elmúlt években azauóipar volt a fő húzóereje az iparnak, idén új kapacitások hiányában eleve lassabbnövekedést prognosztizáltunk, de egy esetleges elhúzódó visszaesésnek semmialapját nem látjuk egyelőre. Az építőipartól nagy csodákat nem lehet várni, de azelső negyedéves hatalmas visszaesés a következő negyedévekben szelidülhet,részben az állami beruházásoknak, részben pedig a CSOK várt hatásánakköszönhetően. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kormány éppen lazítja aköltségvetési szigort és nem csak 2017-re, de már 2016-ra is extra forrásokat szánegyes kritikus területekre (oktatás, egészségügy) - ennek a hatása is érezhető lesz.Mindeközben a növekedés legstabilabb forrása a lakossági fogyasztás folyamatosbővülése. A munkaerőpiaci szűkösség a béremelkedések felpörgését eredményezi,ami nem csak az inflációt lendítheti magasabb szintre, de a lakossági kereslet (mindfogyasztási mind beruházási) növekedésének is tartós forrásává válik. Éppen ezértbizakodóak vagyunk: a következő negyedévekben javuló gazdasági teljesítményreszámítunk, az év egészében a kicsivel 2% fölötti GDP várakozást nem látjukveszélyben.2016. május 13. péntek

FIGYELEM ! A régi kibocsátású 20, 50, 1000 SEK bankjegyeket csak 2016.05.14-ig vesszük át ! https://www.facebook.com/quintchange.hu/?ref=settings2016. május 13. péntek

A májusban megindult forint gyengülési trend átmeneti megállóhoz érkezhetett.Ugyan a Bollinger-szalagok (316,26) feszítése folytatódott és a technikai mutatók isegyelőre alátámasztják az emelkedést, de az 50 nmá-tól (312,11) vett távolságkorrekcióra utal. A 316 Ft tartós meghaladására nem számítunk, míg forint erősödésesetén a 314 Ft, illetve a 11 nmá (313,56) lehet az első akadály.2016. május 12. eur/huf

Kicsit mintha ismét megijedtek volna a befektetők valamitől. Lehet, hogy a holnapi GDP adatok miatt ,bár semmi okuk nincsen rá. Igaz egyre több befektetőnek az is feltűnhetett mostanra, hogy a forint mennyire elhúzott a régiós társaitól év eleje óta, ezt pedig most többen is forint eladással kompenzálják. Összességében, amennyiben a holnapi GDP esetleg a vártnál is jobb lesz, úgy az árfolyam magasról eshet vissza a sávba. Ez jó lehetőség is egyben a forint mellett most nyitott pozíciók számára, noha a fokozott óvatosság azért most is elkél, hiszen okozhat meglepetést az adat. A piac 2,4 %-ot vár, mi csak 1,8-at.2016. május 11. eur/huf

Megerősítette az MNB, amit eddig is gondoltunk, hogy legfeljebb is már csak egy kamat vágás lesz, ami után az alapkamat legalább 2018 első feléig 0,9%-on maradhat. Ez az általános piaci konszenzust is helyre rakta, a forint pedig ennek köszönhetően visszasüllyedt a sávba, ahol most ismét lefelé csoroghat. A korábbi elszaladás főleg technikai szintek miatt volt, de a pénteki rossz ipari adat is bezavart. Így valószínű a 310-315-ös sávban maradunk, és oldalazás jöhet, lassú lecsorgással.2016. május 10. eur/huf

Tegnap elesett a 315-ös fontos ellenállás, amelyet követően a kurzus egészen 316-ig mentel. E felett 316,50-nél van a legközelebbi fontosabb akadály, majd 317,40-nél és végül 318-nál. A sávból való kilépés felfelé feltehetően átmeneti lesz ismét. A ma reggeli - a várt feletti - infláció sokat nem módosít az összképen. Inkább technikai jellegű az emelkedés ma reggeli folytatódása is.2016. május 9. eur/huf

A vártnál rosszabb ipari termelésre pénteken igen csak elszaladt az árfolyam a korábbi sáv tetejéig, ma reggel pedig ismét megpróbálkozott a kurzus ezzel a 315-ös szinttel, de ahogy pénteken, úgy ma is lefordult róla. Korábban a 315-ös szint felett a 316,50-ös és a 317,40-es szintekre kellett odafigyelnünk még 318-ig, most azonban nem biztos, hogy lesz ennyi lendület a trendben. Oldalazásnak azonban megteszi. Innen lefelé nyitni azonban még azért nem érdemes, mert a 316-317-es tartományra azért még nagy esély van egy egyértelmű forduló előtt.Heti elemzés

A hét közepén megjelent kiskereskedelmi statisztikák a forgalom növekedési üteménekmárciusi lassulásáról árulkodtak: éves alapon 4,2%-os volt a növekedés, holott a piacennél valamivel magasabb értéket várt (mi 5%-kal számoltunk az előző havi 6,4%után). Igaz, hogy a 3-havi átlag egy éve kisebb megszakításokkal csökken, de mégígy is 4% feletti, ami a fehéredést is figyelembe véve teljesen egészséges érték. A mamegjelent ipari termelési adatok annyira már nem mondhatók jónak. Évesösszevetésben 2,4%-kal csökkent a szektor kibocsátása, amely nagyobb részt azautógyártás, kisebb részt a vegyipar és a gépipar visszaesésével magyarázható. Apiac és mi is 2,5%-os növekedéssel számoltunk a februári 1,6%-os bővülést követően,így roppant kiábrándító az adat, pláne, ha figyelembe vesszük, hogy már ötödikhónapja lassul havi alapon a kibocsátás, amellyel tavaly március óta az éves mutatóis negatívba fordult. A legnagyobb probléma valójában azzal van, hogy azautógyártás, amely egyharmadát adja a teljes ipar kibocsátásának, továbbra semszerepel valami jól. Nem véletlen tehát, hogy a kormány elkötelezettsége a többlábon állás irányába való elmozdulás mellett. A piacok szerencsére mindebből nemsokat reagáltak le, ami részben annak is volt köszönhető, hogy egyrészt mai adatrólvan szó, másrészt pedig egyébként is igen csendesen telt a hét, mind azállampapírok, mind a forint esetében. Összességében mindkét piacon inkább azeladók voltak fölényben, előbbiek esetében ezen a héten a külföldiek is kivették arészüket. A forint mindeközben leginkább oldalazott és egy kicsit gyengült is az euróval szemben, ami azért érdekes, mert a jegybank legutóbb kijelentette, hogy már nem annyira fontos az árfolyam kérdése, lesz ugyanis egy sormás gazdaságpolitikai történés, amely (elsősorban a bérek oldaláról) kellőképpenelősegíti az inflációs mutató remélt emelkedését. Innentől feltehetően azoknak semérdekes már az árfolyam lefelé való kilökése a 310-315-ös sávból, akik korábbanerre alapozták a 310 alatti jegybanki intervenció(k) piaci kikényszerítését(forinteladás, árfolyamküszöb…). Összességében tehát: mi továbbra is akamatvágások befejezését és a forint, valamint az állampapírok jelenlegi sávban,illetve szinteken való stabilizálódását várjuk. Jövő héten jönnek a legfrissebb inflációs és GDP adatok. A GDP-től 2,3%-os növekedést várunk az első negyedévre vonatkozóan (2016 egészére 2,2%-ot), az infláció pedigvárakozásunk szerint áprilisban is nulla körüli lehetett.2016. május 6. eur/huf

Újabb sáv van kialakulóban, amelynek felső széle 313-nál, alsó széle pedig a 100-200 nmá körül van 312,20-312,30 közelében. Egyre feljebb kerülő kis sávozást láthatunk, amellyel várhatóan továbbra is megmarad a korábbi 310-315 közötti sávban a kurzus. Ma rekord magas külker többletről és javuló ipari teljesítményről számolhat be a KSH. Mindkettő a minisáv aljára viheti vissza a kurzust.2016. május 5. eur/huf

A február-márciusi emelkedés 313-as ellenállása fogja a kurzust felülről, miután kitört a kurzus a korábbi mini sávból. Felfelé 313,50-nél, lefelé 312,60-nál és 311,90-nél vannak szintek. A CDS-ünk visszaemelkedett 150 bp-ra, az árazásban változás azonban nincs. Még mindig régiós felülteljesítők vagyunk, iránya zonban most nem nagyon van. Talán még egy kis emelkedés jön 313,50-314 közé, majd onnan vissza. Volatilitás másfél éves mélyponton, sok izgalom tényleg nincsen.2016. május 4. eur/huf

Változatlan az összkép, az árfolyam továbbra is próbálja az eddigi ellenállásokat tesztelgetni, ami azt jelenti, hogy a 100-as és a 200 nmá által erősített 312,20-312,30 körüli mini sávról egyelőre sorra lepattannak a jegyzések, bár inkább csak ideig-óráig, majd ismét elindulhatunk felfelé a 310-315-ös sáv felső végéhez. Ellenkező esetben támasz 310,90-nél van. Ez a mostani oldalazás alja is nagyjából. A mai kiskereskedelmi adatok komoly hatással várhatóan nem lesznek az árfolyam mozgására, ami várhatóan 5% lesz éves alapon.2016. május 3. eur/huf

További oldalazás zajlik a korábbi sávban, összességében tehát nagy változás nincsen. A dollár általános gyengülése még erősen is tartja a forintot, igaz ez az euróval szemben csak nagyon mérsékelten mutatkozik meg. Az árazásban nincsen változás, a technikai szintek pedig ugyanott állnak, így összességében továbbra is inkább az elmúlt napok sémája folytatódhat.2016. május 2. eur/huf

Tovább próbálkozik az erősödéssel a forint, ám egyelőre nem sok sikerrel, alulról ugyanis tartja több fontosabb mozgóátlag is. A technikai mutatók alapján további sávozás a legvalószínűbb. A szintek pedig lent és fent is változatlanul ugyanott állnak, mint a pénteki kereskedésben.Heti elemzés

Jelentős gazdaságpolitikai fordulatnak lehettünk tanúi az elmúlt héten. A jövő évi költségvetésben nem csak a korábban megismert adócsökkentések szerepelnek, hanem nagyobb kiadásnövelés is tetten érhető számos érzékeny területen (pl. egészségügy, oktatás, rendvédelem stb.). A költségvetési lazítás nagyjából egyharmad-kétharmad arányban oszlik meg az adócsökkentés a és kiadásnövelés között. Sőt, már az idei évre is betervezett a kormány százmilliárd forintot jóval meghaladó pótlólagos költekezést. Így a fiskális politika iránya a korábbi években megszokotthoz képest 180 fokos fordulatot vett. Míg ugyanis az előző években a szigorú gazdálkodás, a hiány és az adósságcsökkentés volt a költségvetési politika központi célja, mostanra a hangsúly a gazdaságélénkítésre került - nyilvánvalóan a közelgő választásokra tekintettel politikai szempontok által vezérelt módon. A hazai költségvetési politikában bekövetkező fordulatnak azonban erős korlátot szab az EU részéről elvárt alacsony államháztartási hiány folytatása. Így összességében fékezett habzású költségvetési lazítást tervez a kormány jövőre - számításaink szerint önmagában a fiskális lazítás a GDP 1%-át meghaladó mértékben fog hozzájárulni a gazdasági növekedéshez. A fiskális lazítást azonban nem nézik jó szemmel a hitelminősítők - várakozásunk szerint el lehet felejteni azt, hogy belátható időn belül sor kerüljön Magyarország felminősítésére. A másik fontos eleme a monetáris politikának az önfinanszírozási program befejezése. A program arról szólt, hogy a hazai bankok tekintélyes mértékben vásároljanak hosszúlejáratú magyar állampapírokat. Azt látni kell, hogy a hosszú lejáratú államapapírokat vagy a hazai bankok és pénzügyi intézmények, vagy a külföldiek vásárolják - más szereplő nincs. Ha a külföldiek aránya túl nagy, az sérülékenységet okoz, ezért kívánatos gazdaságpolitikai cél volt ennek csökkentése. A hazai intézményi vásárlói kör viszonylag erőtlen - így abankokat kelett rávenni (kényszerrel és némi csalogatással) a vásárlásokra. Ez be is következett: a külföldiek szerepe mérséklődött (a kezükben lévő állampapír-állomány jelentősen csökkent) bankoké pedig megnőtt. De nem lehet korlátlanul állampapírokat vásároltatni a bankokkal, és 2016 elejére el is jutottunk ahhoz a határhoz, amin túl nemigen lehet erőltetni a dolgot. Ezt felismerte az MNB is, ezért hamarosan be fogja jelenteni a program lezárását. Ebből az következik, hogy a külföldiek ismét fontosabbá válnak az adósságfinanszírozásában a hosszú lejáratú állampapírpiacon, ezért  a forint árfolyama némileg erősödhet (mert a külföldiek inkább venni fogják a magyar eszközöket - igaz a korábbinál számukra kedvezőbb áron). Nem számítunk nagyon gyors és nagyon jelentős forint erősödésre, de előretekintve inkább várható tartósan 310 alatti, mint a feletti EUR/HUF árfolyam. És mindezt azért tolerálja az MNB - akiről korábban azt feltételeztük, hogy a forint gyengén tartása mellett kötelezte el magát - mert az inflációt nem csak a növekvő bérinfláció hatja felfelé a közeljövőben, hanem már a költségvetési lazítás is - így a gyengülő forint inflációfelhajtó hatására már semmi szükség.2016. április 29. eur/huf

A korábbi trendvonal mentén erősödik a forint, amivel visszakerült az 50 nmá-ához (311,22). Itt található a 13 nmá (310,91) is. A technikai mutatók nem jeleznek további forint erősödést, így a 200-(312,22) és a 100 nmá (312,36) kerülthet újra érintésre.2016. április 28. eur/huf

AZ MNB nyilatkozata megerősíti, hogy a keddi közlemény nyelvezetének további vágásokkal kapcsolatos várakozásokat enyhítő hangvétele nem volt véletlen. Ezek alapján összességében még egy 15 bp-os vágást várunk májusban, amelyet követően 0,9 %-on megállhat az alapkamat. A piacon kialakult 0,70-0,75% körüli várakozásokat túlfűtöttnek tarjuk. További szükséges élénkítést más eszközökkel kíván elérni a jegybank (BUBOR megállapítások új menete, kamatfolyosó változtatása stb.) Az áfa csökkentések nem veszélyeztetik az inflációs cél elérését, mivel a béroldali nyomás fokozatosan emelkedni fog. Összegezve tehát most 0,9 %-on látjuk a jelenlegi kamat csökkentési ciklus alját, amellyel a forint árfolyama a 310 és 315 közötti sávból felfelé való kilépése még inkább korlátolt lesz. Az pedig, hogy 310 alatt a jegybank továbbra is ott áll majd, és esetleg néha interveniál, mindenképpen benne van a pakliban.2016. április 27. eur/huf

A vártnak megfelelő vágás és közlemény visszalökte az 50 nmá-ig (311,20) az árfolyamot, amely ma 311,20 és a 311,80 között indította a bankközi kereskedést. A folytatással kapcsolatos várakozások nem változtak, mi is tartjuk legalább 1%-os, de inkább az alatti prognózisunkat az alapkamat pályájának alját illetően. Mivel nem volt változás a közleményben, így könnyen előfordulhat, hogy ismét az erősebbik szélén találja magát a megszokott sávban a forint az euróval szemben.2016. április 26. eur/huf

Most, hogy a piac még alacsonyabb jövő évi inflációval számol, mint eddig, a mai vágás mértékét is nagyobbnak látja. A piacok 25-30 bp-os vágást áraznak, mi továbbra is legalább 10 bp-tal számolunk, illetve azzal, hogy a közlemény szövege is a gyengébb irányba próbálja majd meg eltolni a forint jegyzéseket az euróval szemben. A csökkentés tehát garantált, a mértéke a kérdés. A 100-és 200 nmá-ok felett csak a márciusi csúcs jelent ellenállást, amennyiben nagyobb gyengülést tudna kiváltani a jegybank.2016. április 25. eur/huf

Továbbra is lefelé halad az árfolyam, azonban a 308,80-as támaszról kétszer isfelpattanva visszatért 311 közelébe. Itt, a sáv tetején még a 13- és az 50 nmá isfogja felülről, ráadásul egy korábbi Fibonacci szint is éppen oda esik. Holnapragarantált az újabb kamatvágás, és a közlemény szövege is változhat annakérdekében, hogy minél inkább felfelé mozduljanak a határidős árak is. Kérdés, ajegybank hogyan szövegezi majd meg az erős forinttal kapcsolatosnemtetszését. Maradhatunk 310-315 között.2016. április 23. Heti elemzés

Továbbra is nagyon erős a forint. Az euróval szembeni árfolyam a hétentöbbször is kilépett a medréből, és 308,8-ig esett. Ami a jövő hetet illeti, ennyireerős forint mellett biztosan kamatot vág a jegybank. Hogy mennyivel, az szintemindegy is, a kérdés inkább az, hogy mellé mit tesz annak érdekében, hogyismét felfelé tornássza az árfolyamot, vissza az eddigi 310 és 315 közötti,számára kényelmesebb tartományba. Ehhez leginkább az előretekintőiránymutatás hangvételének megváltoztatása áll rendelkezésre. Ez legalábbisnem kerül semmibe. Összességében tehát nagyon ügyesen kellbánnia a szavakkal. Olyat sem mondhat, amivel a további vágásokat árazza ki,de sokkal lejjebb sem ígérheti a kamatot, mert az már tényleg indokolatlannak,másrészt hiteltelennek tűnne. A piac már így is 0,7%-ot vár idénre, és még ez mellett sem tudott egy-két hétnél tovább 315 közelébenmaradni az árfolyam. Mi mindenesetre 10 bázispontos csökkentéssel számolunk most is, és asoron következő alkalommal is. A többit majd meglátjuk. A hozamok a hétentovább csökkentek, ahogy a külföldiek állománya is. Utóbbi már rég nem érződika hozamokon, miután a papírok jó része a hazai bankoknál van.2016. április 22. eur/huf

Tovább halad a csökkenő trendcsatornában az árfolyam, egyelőre azonban a február-márciusi emelkedés 76,4 %-os Fibonacci szintje megálljt parancsol 308,80-nál. Ma már ennél kicsit feljebb folyik a kereskedés, pontosan 310 körül, ahonnan a további korrekció esetén a legközelebbi ellenállások 310,90-nél és 311,50-nél vannak. Ilyen erős forintnál a jegybank sem lesz tétlen, a keddi vágás pedig garantált, mindez pedig azt jelenti, hogy itt nem hagyják az árfolyamot 310 alatt, így napokon belül gyorsan visszatérhet a 310-315 közötti sávozás.2016. április 21. eur/huf

Pár nappal a soron következő kamat döntő ülése lőtt ismét megmutatták a befektetők, mennyire kedvelik a forintot, még a beígért soron következő kamatvágásokkal együtt is. Az árfolyam már 309 közelében mozog, így a kamatvágás a minimum, ami kedden jöhet. Ezen felül az előretekintő iránymutatáson a hangsúly, amelynek meg kell győznie a befektetőket arról, hogy 310 alatt csak átmenetileg tervezzenek. Sok sikert hozzá !2016. április 20. eur/huf

Azzal, hogy megint 310 alatt áll a forint, szinte biztosra vehető a jövő heti kamat vágás. Ahhoz azonban, hogy ez hatékony legyen az előre tekintő iránymutatás hangvétele is keményebb lehet. A forint nagyon erős, a jegybanknak ezért még ügyesebben kell bánnia a várakozások menedzselésével. Olyat nem ígérhet, amit nem tesz meg, de össze kell zavarnia a piacot, másképp a további vágások gyorsan beárazódnak, és akkor akár egy 1,00%-os alapkamat sem hozza vissza 310 alól az árfolyamot. Innen elsőre elég biztosnak tűnik a forduló.2016. április 19. eur/huf

Az árfolyam ötödik napja az 50 nmá (311,15) körül ingadozik. A hónap elejétől fennálló csökkenő trendvonal szorítja egyrele jjebb az árfolyamot, amely a márciusi emelkedés felét már vissza is adta. Valószínű a 310 Ft érintése is. Amúgy az árfolyam március közepe óta nem járt a 310 Ft-os szintek alatt, így tartósan erre most sem számítunk. A technikai mutatók ennek ellenére további forint erősödést vetítetnek előre.2016. április 18. eur/huf

A 200 nmá-ig esett a forint az euróval szemben, miután az 50 nm-ánál lejjebb nem nagyon jutott a bő két hete elindult korrekció. A forint gyengülését most a legutóbbi jegybanki vélemény is segíti, amely az IRS tenderek esetleges kivezetéséről szól. Szerintünk ez még nagyobb hangsúlyt fektet az alapkamatra, amelynek további–ezek alapján még megfontoltabb–csökkentése most még biztosabbá vált. Az árfolyamra ez most mindenképpen egy felfelé ható erő, amely így tovább támogatja az eddigi sávban történő oldalazást.2016. április 16. Heti elemzés

EUR/HUF árfolyama tovább csökkent, vagyis a héten már tényleges korrekcióbontakozott ki. Összességében az árfolyam a legutóbbi kamatvágás óta a 310-315-ös sáv felső széléig emelkedett, most pedig visszatért onnan 310 közvetlen közelébe.Ez a fajta oldalazás szerintünk nem is nagyon fog megváltozni a következőhónapokban sem, persze azért ebből a sávból némileg ki is léphet az árfolyam, deinkább csak átmenetileg. Most tehát, hogy ismét 310 körül állnak a jegyzések,egyrészt a jegybank is megszólalhat, másrészt az újabb piaci, forintgyengülésmelletti pozíciók is megnyílhatnak. A jegybankot illetően a héten kiderült, hogy alegutóbbi kamatcsökkentés azért nem volt teljesen egységes vélemény eredménye. Atagok 8-1 arányban szavaztak. Az alelnök mai cikke pedig rávilágított arra, hogy ajövőben talán érdemesebb ismét csak a kamatokra fókuszálni, amennyiben a soronkövetkező lehetséges lazító intézkedéseket mérlegeljük. A cikk arról szól, hogy azÖnfinanszírozási program mostanra elérte célját (ami így is van), csökkent a külsősérülékenység, csökkentek a hozamok, csökkentek a régióhoz képest és a fejlettpapírokhoz képest a szpredek, a bankoknál pedig akkora állomány halmozódott felaz eszköztár átalakításával a különböző ösztönzők eredményeképpen, hogy a teljesprogram további szükségessége lényegében megkérdőjeleződött. További apróbbváltozások még lehetnek, de összességében a főbb átalakítások lezajlottak. Az, hogyinnentől elég csak az alapkamatra fókuszálni, lényegében még meg is könnyíti afeladatunkat, hiszen könnyebb kitalálni, hogy egy kamaton mennyit kell csökkenteni akívánt cél eléréséhez (ami a forint gyengén tartása és az inflációs cél teljesítése), minthogy egy sor eszközön mennyit kell változtatni ahhoz, hogy azok együttes eredőjemegfelelő hatást eredményezzen. A lényeg persze az, hogy ettől nem feltétlenül kellalacsonyabb alapkamatban gondolkodni, mint eddig (mi 1%-ot várunk idén), éppenellenkezőleg, arra lehet számítani, hogy inkább még kiszámíthatatlanabb ütembencsökkentenek tovább, hogy összezavarják a várakozásokat és nagyobb hatásttudjanak gyakorolni.2016. április 15. euro/huf

Egyelőre a tegnap-tegnapelőtti szintek környékén mozog a kurzus, innen tovább még nem mozdult lefelé, noha némi tér még adódna. Felfelé a 200 nmá jelent erősebb ellenállást. Viszonylag sokat visszaadott a kurzus a márciusi emelkedésből, egészen pontosan a felét, így itt érdemes lehet kicsit a partvonalra állni, mert ilyen helyzetekben egyáltalán nem világos, hogy merre tovább. Közép távon ettől függetlenül mi továbbra is a 310-315-ös sáv fennmaradását várjuk.2016. április 14. eur/huf

Nem sokat tett hozzá az összképhez a jegybank tegnap megjelent jegyzőkönyve. További vágások biztosan lesznek, pláne a vár talatti márciusi infláció után.  1% körüli értékre mehet le a jegybanki alapkamat, ennél lejjebb várakozásunk szerint nem nagyon megy a jegybank. Az árfolyam inkább technikai alapon folytatta a korrekciót az eddigi 310-315 közötti sávban, ahol várhatóan meg is marad az év hátralevő részében is. Természetesen átmenetileg el is hagyhatja azt.2016. április 13. eur/huf

Az árfolyamot egyelőre az 50 nmá tartja alulról 311,10-nél, az MNB délután megjelenő jegyzőkönyvének tartalma azonban akár tovább is lökheti, vagy vissza is fordíthatja onnan felfelé. Minden attól függ, hogy mit olvas ki a piac a tartalomból. Leginkább mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire volt egyetértés a legutóbbi meglepetés-kamatvágás mögött. Amennyiben nem nagyon, úgy a kurzus letörheti az 50 nmáot, ellenkező esetben viszont a 200 nmá-ig mehet vissza 312,20-ig. Tehát nagyon szűk a sáv: 311,10 - 312,20.2016. április 12. eur/huf

Az árfolyam tovább csökkent, amely azt jelenti, hogy a 311,10 körül húzódó erős támaszt közelíti, miközben a befektetők már a holnapi jegybanki jegyzőkönyv tartalmára várnak. Kiderülhet, hogy mennyire agresszív ütemű kamatvágási sorozattal kell valójában számolnunk, noha mi továbbra is 1%-os aljat várunk. A piaci árazások már 0,7-0,75 körülit várnak. Az árfolyam várhatóan nagyon nem billen ki az eddigi mederből.2016. április 11. eur/huf

A pénteki vártnál is rosszabb márciusi inflációs adatra gyengült a forint. Az árfolyam ma reggel már a 15 nmá fölé is kiszúrt, ez azonban még mindig nagyjából csak az előző hét kereskedési sávjának a teteje. E felett 313,70-nél, majd 314-315 között sorakoznak ellenállások. Legkorábban szerdán lesz bármilyen hazai piac mozgató esemény, akkor jelenik meg az MNB legutóbbi ülésének jegyzőkönyve, amely ezúttal is segíthet a kamat politika várható alakulásának finomhangolásában.2016. április 8. eur/huf

Ma inflációs adat jön itthon és csökkenést várunk. Lényegében az áprilisi kamatvágás a tét, így fontos a mai adat. Amennyiben a vártnál nagyobb visszaesés lenne, úgy az árfolyam visszapattanhat a 314-315 közötti sávba, de legalább annak közelébe. A vártnak megfelelő adat mellett pedig szintén inkább további lefelé araszolásra van nagyobb esély 311,50-311 közé. A következő hónapokban is jó eséllyel 310-315 között maradhat a kurzus, de inkább 315-höz közelebb.2016. április 7. eur/huf

Elesett a 312,30-312,40 közötti támasz, amely három napig tartotta a kurzust, miközben nagyjából erre is lehetett számítani miután az árfolyam lefordult a 314-315 közötti magasságokból és korrekcióba kezdett. Innen 310-ig már csak a 311,10-es szint jelent támaszt, felfelé ellenállást pedig a 313,70-es szint ad.2016. április 6. eur/huf

Továbbra is a rövidtávú mozgó átlag és a meredeken emelkedő–korábban erős támaszt nyújtó–rendvonal alatt tartózkodik a kurzus, noha lentről is fogja egy erős támasz zóna 312,30-312,40 között. Felfelé rövid távon ellenállások 313,70-nél és a márciusi csúcsnál, lefelé támaszok pedig a 312,30-312,40 alatt 311,10 körül, az 50 nmá-nál, 310-nél, majd 309,50-nél,  vannak.2016. április 5. eur/huf

Harmadik napja erősödik a forint. A technikai mutatók megerősítik az erősödést. De 311-312 Ft között komolyabb támaszok húzódnak. A valóság azonban az, hogy ma inkább mérsékelten gyengült a hazai valuta.2016. április 4. eur/huf

Az árfolyam a 315 Ft érintése után erősödésnek indult, de az 50%-os Fibonacci szint (313), komoly akadályokat képez. A technikai mutatók egyelőre nem támasztják alá a forint erősödését, bár egy-két jel már mutatkozik a fordulatra. Ha törné az árfolyam a 313 Ft-os szintet a 312,60 és a 312,30 akadályoznának a 311,50 Ft előtt. További emelkedés esetén a 314/315 Ft képezhez megállót.2016. április 1. eur/huf

Úgy tűnik még várat magára a 315-ös ellenállás áttörése, az árfolyam ugyanis csütörtökön is lefordult róla, és vissza is csorgott a 314,40-es szint alá, amely múlt hét csütörtök óta fogta felülről. Innen további csökkenés esetén támasz 313-nál található. Egy ideig még mindezek alapján további oldalazás várható a fentebb említett szintek által határolt kereskedési sávban.2016. március 31. eur/huf

Tegnap elesett a 314,40-s ellenállás, az árfolyam pedig tovább emelkedett 315 közvetlen közelébe. Itt azonban újabb korrekció jöhet, bár nem kizárt, hogy a 315 feletti legközelebbi 316,20-as ellenállásig még elmegy az árfolyam. Lefelé támaszt első körben továbbra is a január-februári esés 50-es szintje nyújt 313-nál. A tegnapi forint esés főleg amerikai bankközin jött, így ma is kora délutánra várható.2016. március 30. eur/huf

Csupán további sávozást látunk: ezek a szintek 313-nál és 314,40-nél képeznek akadályokat. Ma az euró oldaláról érdemes adatokat figyelni, azok lehetnek ugyanis leginkább piac mozgatóak. 314,40 felett pedig a kerek 315-ös szint képez ellenállást.2016. március 29. eur/huf

Három nap után lefordult a kurzus a csökkenő trendről és visszakorrigált egészen 313-ig.  A 314,40 egyelőre erős ellenállásnak tűnik.2016. március 25. eur/huf

Egyelőre nem gyengül tovább a forint, innen azonban 315-ig már nincs más akadály. Felette 317-318-nál van erősebb ellenállás, addig azonban csak 316,20-nál lehet egy rövidebb megálló. Egyszerre sokat jöttünk fel, így sokan zárhatják nyerő pozíciójukat, ennek megfelelően pedig érdemesebb lehet most kivárni annak, aki újabb forint elleni pozíciók felvételében gondolkodik. Félreértés ne essék, az irány felfelé van, de nem ilyen gyorsan. Lefelé támaszok a 100- és 200 nmá-nál és 311,60-nál vannak. Ma nincs London, így kisebb aktivitással kell számolni.2015. március 24. eur/huf

A meglepetésszerű keddi kamatvágás és a hozzá tartozó útmutatás eredményesnek tűnik, a piac ugyanis egyre hosszabb ciklust áraz. A kommunikáció eredményességének köszönhetően a forint is erőteljesebb gyengülésbe kezdett, az árfolyam pedig átlépte a 100-as és a 200 nmá-ot. Rövid távon tovább gyengülhet a forint, az eddig gondoltnál gyengébb árfolyammal azonban továbbra sem számolunk. A következő 6 hónapban a 315 körüli szintek jellemezhetik az EUR/HUF kereskedését, ami az évvége felé akár felfelé is eltolódhat egy kicsit.2016. március 23. eur/huf

Tegnapi kamatdöntő ülésén 1,35 %-ról 1,20%-ra csökkentette az alapkamatot a jegybank. A többség későbbre várta az irányadó ráta csökkentését. A monetáris tanács jelezte, amíg veszélyben érzik az inflációs cél teljesülését, tovább lazítanak. Az MNB tegnap drasztikusan lefelé módosította az inflációs várakozásokat. Idénre csupán átlag 0,3%-os drágulással számolnak, jövőre 2,4%-kal. A reál-GDP növekedési prognózist idénre 2,5 %-ról 2,8 %-ra javították. A forint a kamatdöntést követően mégsem gyengült jelentősen, amely arra utal, hogy szinte borítékolhatóak a további vágások, ha valóban ennyire nehéz, még magával az alapkamat csökkentésével, azaz kamat tartalmának rontásával is gyengíteni. Mi továbbra is 1%-os alapkamattal számolunk az év első felében, a forint tekintetében pedig legfeljebb is csak 315-ös árfolyammal. Addig is pedig 310-315 közötti, de inkább az erősebb oldalhoz közelebbi mozgásokkal.2016. március 22. eur/huf

Egyelőre nem várunk alapkamat-csökkentést, de a napon túli betét 10 bt-tal akár csökkenhet is. Az inflációs pálya romolhatott, legfeljebb 1%-os idei átlaggal számolhat már csak az MNB. Az alapkamat csökkentésére továbbra is jelentős esélyt látunk, már az év első felében, de ehhez a jegybank biztosan megvárja a 2-hetes betét teljes leapadásának hatását. Továbbra is célja lehet a jegybanknak a forint gyengébb szinten tartása, a jelenlegi felértékelődési nyomás mellett pedig előbb-utóbb csökkenteni fog.2016. március 21. eur/huf

Az S&P is csalódást okozott: se felminősítés, se kilátás-javítás, se egy indokoltnak mondható komment, csupán az eddigi„aggasztó” puha tényezők ismétlése, amelyek természetesen továbbra sem számszerűsíthetők. A piac azért annyira nem csalódott: a forint ugyanis maradt 310-nél, sőt, ma reggel már kicsivel alatta mozog. Ez a holnapi MNB miatt van, ami újabb élénkítést hozhat, noha még nem a vár talapkamat-csökkentés folytatását.2016. március 19.

Megerősítette változatlan stabil kilátással a "BB plusz" szintű magyar államadós-besorolást pénteken a Standard & Poor's.2016. március 18. eur/huf

További felfelé araszolás volt, aztán gyorsan visszatért 310 közelébe a kurzus, ma este pedig érkezik az S&P véleménye, amely kilátás javítást, vagy felminősítést (amire kisebb az esély) hozhat, amely tovább erősítheti a forintot. Mindez az EKB legutóbbi lazításával együtt érdekes környezetet teremt a jövő heti MNB kamat döntés előtt, amelytől újabb lazító intézkedést várunk.2016. március 17. eur/huf

További egy helyben araszolás tapasztalható, de összességében 310-11 körüli kereskedés várható ma. Holnap piac zárás után az amerikai hitelminősítő nagyobb eséllyel a kilátást, kisebb eséllyel a besorolást is javíthatja.Szerintünk egyszerre csak egyre kerülhet sor, az pedig inkább a BB+ osztályzathoz rendelt stabil kilátás pozitívra javítása lehet, ami a forintot is erősítheti. Két hete nem volt komment sem. Ennek az üzenete: felminősítésen gondolkodnak, a jelen helyzet megerősítése nem szükséges. Lehet, hogy ők is elhalasztják a döntést, mint a Moody's ?2016. március 16. eur/huf

Ellenállás 311,70-312,60 között található felfele. Támaszok 309,80-nál vannak lefele. A héten, pénteken S&P hitelminősítői felülvizsgálat lesz, ami erősen tarthatja a forintot, nem is beszélve arról, hogy az EKB döntés után a többi európai jegybank lazítását várja a piac. 310 alá visszatérhet a forint péntekig.2016. március 12. eur/huf

Az MNB az elmúlt napokban többször is jelezte, hogy nem szeretne erősebb forintot. Amint 310 alá kerül az árfolyam, azonnal mozgolódni kezd, és tesz vagy mond olyat, ami ismét visszalöki 310 fölé az árfolyamot. Azt meg, hogy szokott interveniálni, eddig is lehetett sejteni. Az alapfeltevésünk az, hogy az inflációs kilátások romlása olyan mértékű lesz, hogy az MNB kénytelen lesz előbb-utóbb tovább lazítani. Az MNB azonban elsősorban nem az alapkamattal szeretné ezt megoldani. A jegybanknak az eddig gondoltnál is sokkal fontosabb a forint árfolyamának szintje. A külső tényezők azonban közben folyamatos felértékelődési nyomás alatt tartják a forintot. A forint továbbra is 310 körül áll.2016. március 11. eur/huf

Tényleg menedék deviza a forint. Eddig lefelé nem ment az árfolyam, tegnap meg az euró "szárnyalását” adta vissza elég gyorsan a kurzus, ma reggel ugyanis már ismét kicsivel 310 felett, 310,50 körül kereskednek vele, holott tegnap még 311,60-nál is járt, az EKB döntés után. Egy pillanatra azt gondolhattuk, hogy az EKB rossz kommunikációja szívességet tesz az MNB-nek, de nem így lett. Kemény dió lesz ténylegesen elgyengíteni a hazai devizát, ha ennyire ellenáll mindennek.2016. március 10. eur/huf

Az MNB jegyzőkönyve azt hozta amire vártunk, azaz az inflációs előrejelzés lefelé módosult., ennek ismeretében a jegybank jobban hajlik a további lazításra, amely szerintünk újabb kamatvágásokat eredményezhet, a forint gyengén tartása érdekében. A mai EKB döntés ráadásul újabb lökést adhat a forint erősödésének. Mi továbbra is 1%-os irányadót várunk az évelső felében.2016. március 9. eur/huf

A holnapi EKB kamat döntés a forint erősödésének irányába ható lépéseket hozhat. A tegnapi vártnál alacsonyabb infláció nem volt hatással az árfolyamra. A ma napvilágra kerülő MNB jegyzőkönyvből további gazdaság élénkítő lépésekre számítunk. és holnap hasonlót várunk az EKB-tól is. Utóbbi azonban jobban erősítheti a forintot, mint előbbiek amennyire gyengíthetik. E miatt pedig az MNB visszatérhet a korábban folytatott kamat csökkentő lépéseihez, miután egyedül az bizonyulhat hatékony eszköznek a forint gyengébb szinten tartásához.2016. március 8. eur/huf

A vártnál rosszabb januári  ipari termelési adat hatására gyorsan visszatért a kurzus a péntek délelőtti 310 körüli szintekre, ahol egyelőre meg is akadt. További ellenállás 311,50-nél, majd felette 312-313 között található. Támasz 306,80-nál van. Ha a várt alatti lesz a februári infláció, akkor a további kamatvágásokkal kapcsolatos várakozások is erősödhetnek.2015. március 7. eur/huf

Nem foglalkozott velünk a Moody's, így marad fókuszban a holnapi infláció, a jegybank szerdai jegyzőkönyve, és az EKB csütörtöki kamat döntése. Utóbbiaktól a forint felértékelődését erőteljesen árazza a piac, a kurzus pénteken már ennek köszönhetően 307,50-nél is járt és ma reggel sincsen sokkal feljebb 308-nál. Az MNB viszontválaszát is megismerhetjük hamarosan, de addig is az e heti események még kicsit körvonalazhatják. Ha ilyen erős marad ismét a forint, akkor már nem lesz elég a szóbeli intervenció, ezért mi konkrét kamat csökkentéseket várunk továbbra is a következő hónapok során.2016. március 4.

A hazai ipar kibocsátásának éves növekedési üteme decemberben 6,9% volt. Ez nagyjából megegyezik a korábbi két év átlagával. Januárban talán egy kicsit lassulhatott ez az ütem, de összességében továbbra is 7% közeli értékkel számolunk. A januári kiskereskedelmi adatok azonban sokkal rosszabbak lettek a vártnál. A tavaly év végi éves 4,5%-ról 2,1%-ra esett a forgalom. Valamekkora visszaesés még belefér a karácsonyi szezon után, hiszen az ünnepeket követően a háztartások visszafogják kiadásaikat. A 2,1% azért 2-3 százalékponttal elmarad a korábbi hónapok 4-5%-os megszokott növekedési szintjétől. További kamatcsökkentés várható, a forintra nehezedő újabb felértékelődési nyomás miatt. A forintot illetően a ma esti Moody’s felülvizsgálat már hozhat konkrét felminősítést. Az őszi kilátásjavításután, ha ténylegesen is jelezni szeretné a csökkenő hiánymutatókkal kapcsolatos szimpátiáját, nem marad más lehetősége, mint emelni az osztályzaton, ahol egy lépés is elegendő lenne ahhoz, hogy a bóvliból ki-, a befektetésre ajánlottba pedig visszakerüljön az Ország. De, ha nem is a ma esti, a 18-i S&P, vagy a márciusi Fitch felülvizsgálat már felminősítést hozhat.2016. március 4. eur/huf

Továbbra sincs nagy aktivitás a kereskedésében. A sáv ugyanott van, támasz 309-nél, ellenállás kicsivel 311 felett található. Piac zárás után kiderül, mire elegendőek a csökkenő hiánymutatók és a jövő évi ambiciózus tervek a hiány további jelentős csökkentésével kapcsolatban. A  piac egyébként  már rég megelőlegezte a befektetési kategóriát. A stabil kilátás javulhat, de a besorolással még kicsit kivárhat a hitelminősítő. A kilátás javulása is forint erősítő lenne, mellyel visszamehetne a kurzus a februári mélypontig, vagy az alá is, azaz 305 közelébe.2016. március 3. eur/huf

Tegnap kicsit feljebb került a sáv, de összességében továbbra is ott maradt 310 közvetlen közelében a kurzus. A forint piac szereplői azt találgatják, hogy a pénteki piaczárás után érkező újabb hitelminősítői felülvizsgálat (Moody's) mennyiben segíthet Magyarországnak a befektetésre ajánlott kategóriába való visszakerülésben.2016. március 2. eur/huf

Az árfolyam 308,70-310,50 között várakozik a pénteki hitelminősítői lépésre. Érdekes módon valami nem engedi onnan lejjebb menni mostanában. A befektetők már csaknem 1%-os alapkamatot áraznak. A tegnapi aukció ismét megmutatta, hogy kivárnak a befektetők a pénteki és jövő csütörtöki eseményekig, vagy csak a holnapi aukciókra tartogatják a pénzt. Mindenesetre innen 310 közeléből nagyon nem mozdulunk még egypár napig.2016. március 1. eur/huf

Először fel, aztán le, de összességében továbbra is 310 körül található az árfolyam. Nagyjából ez is marad a pénteki piaczárás utáni első idei hitelminősítői véleményig, amely kilátás javulást hozhat, kisebb eséllyel pedig akár felminősítést is. A március 18-i S&P- és a májusi Fitch felülvizsgálat esetében kerülhetünk ki a bóvliból, mivel ott már a besoroláshoz rendelt kilátás is pozitív. Összességében addig reménykedhet a piac, amely a forintot is erősen tarthatja, az euró meg tovább gyengülhet, ha jövő héten nem okoz csalódást az EKB. Érdekes lesz, hogy erre majd mit lép az MNB.2016. február 29. eur/ huf

A forint árfolyamát egyelőre még fogja a 200 napos mozgó átlag: 312,30. A forint árfolyama kisebb lendületet kapott felfelé azáltal, hogy az MNB részéről további lazítással kapcsolatos elképzelések láttak napvilágot.  312,70-312,80 között további akadályok vannak a forint gyengülése ellenében. Nem valószínű, hogy hirtelen többségbe kerülnének a forint gyengülés melletti pozíciók, már csak azért sem, mert a befektetők izgatottan várják a Moody’s pénteki értékelését, a hosszútávú államadósság besorolásával kapcsolatban.2016. február 26.

Nem tetszett a jegybanknak az erős forint, ezért dobta korábbi álláspontját, és már nem zárkózik el az alapkamat esetleges csökkentésétől sem. A szóbeli intervencióra 307 közeléből 310 fölé gyengült vissza a forint, amelyet az MNB és a gazdaságpolitika is szívesebben lát. Az EKB jövő hónapban valószínűleg tovább lazít, a tavaszi hitelminősítői felülvizsgálatok pedig kedvezőek lehetnek. Ezek összességében pedig újabb forinterősödést eredményezhetnek, amelyre szerintünk nem lenne elég az MNB tervezett válasza: a negatív (egynapos betéti) kamat. A fejlett piacokon rontja a bankok kamatnyereségét, akik nem igazán tudnak mit csinálni a jegybanki eszközökből kiszorított rengeteg eddig ott pihentetett pénzzel. Itthon ráadásul elég gyenge a hitelkereslet is, így növekvő pénzkínálatnakforintot gyengítő hatása aligha lenne. Ami azonban tényleg közvetlen megoldást jelentene, az az irányadó (háromhavi betéti) kamatcsökkentése. Az ugyanis közvetlen rontaná a forint kamatelőnyét, és gyengítené azt, így a gyengébb valuta az importált infláción keresztül és az export erőteljesebb élénkítése által tényleges segítség lenne. Ezért várunk mi változatlanul további kamatcsökkentéseket (akár 1% közelébe) a következő hónapok során.2016. február 26. eur/huf

Megtört a másfél havi csökkenő trend, azaz a forint erősödés. E mögött főleg az MNB kamatvágásokkal kapcsolatos álláspontjának puhulása áll, de az euró is erősödött kicsit. A forint szempontjából a legközelebbi fontos esemény az árfolyam számára a március 4-i hitelminősítői vélemény lesz, addig már nagyobb kilengések nem várhatóak.2016. február 25. eur/huf

Az MNB-alelnök tegnapi nyilatkozata megtette hatását, van esély az alapkamat csökkentésére. Jóllehet erre nem márciusban, hanem csak később, kerülhet sor. Ennek következtében az irányadó ráta idén akár 1%-ig is tovább csökkenhet .A forint ennek megfelelően visszatért 310 fölé. Ez a nyilatkozat szóbeli intervenciónak tekinthető, amely jól érzékelteti, hogy ha nincs is konkrét árfolyamcél az MNB-nél, a tartósan 310 alatti forintnak egyáltalán nem örülnek.2016. február 24. eur/huf

A vártnak megfelelően kamattartás mellett döntött az MNB. A közlemény, az alapkamat további csökkentésének lehetőségével kapcsolatban, annyit változott, hogy az árfolyam kicsit korrigáljon 308 fölé. Erre lehetett számítani, ám szerintünk a márciusi EKB és lehetséges felminősítések után nagyobb felértékelődési nyomás alá kerülhet a forint, amely megfékezésére már nem lesz elegendő a kommunikáció finomhangolása. Így továbbra is kamatvágás várható az év első felében, amennyiben tartósan erős maradna a forint.2016. február 23. eur/huf

Az árfolyam tavaly május óta nem látott szinteken zárta a tegnapi kereskedést. A meredek csökkenő trend továbbra is érvényben van, így a 306,69 várja az érintést. Itt található az augusztusi mélypont is. A technikai mutatók alátámasztják a forint erősödését. A 306,70 Ft, alatta pedig a 305 Ft vonzza az árfolyamot lefele, míg emelkedésben a 308,50 Ft az első akadály.2016. február 22. eur/huf

További árfolyam csökkenés előtt nyitotta meg az utat az, hogy a kurzus bőven 309 alatt zárta a hetet. Ez feltehetően az MNB-nek sincs ínyére, bár holnap emiatt szerintünk még nem tesznek semmit. Inkább majd márciusban, amennyiben ilyen erős marad a forint. Akkor ráadásul az EKB is tovább lazíthat, és ezúttal nem úgy, mint decemberben, amikor csalódást okozott. Egyszóval 305,40-ig most szabad a pálya, ez azonban csak átmenetileg marad így. Mi alacsonyabb alapkamatot és fokozatos leértékelődést várunk (év végéig 320 közelébe).2016. február 20.

Az IMF az MNB lehetséges további lazításáról beszélt, miközben azt is mondta, hogy a külső sérülékenység csökkenése mellett azért a hiánymutatók még mindig magasan állnak. Friss hír az is, hogy a korrigált év végi adósságmutató végül a vártnál alacsonyabb, 75,5%-os lett. Erre jött a kormány jövő évi nulldeficites költségvetés-tervezetéről szóló hír, pár héttel a márciusi hitelminősítői felülvizsgálatok előtt (március 4-én a Moody's és 18-án a Standard & Poor’s) igen csak elnyerte a befektetők tetszését. Mindez a kötvénypiacon is megmutatkozott: a tegnapi aukciók jól mentek. A jövő heti MNB-től még nem várunk, vágást, de márciustól már igen, amelyben jelentős szerepe lehet annak, hogy a forint felértékelődése hogyan alakul, a jegybanknak ugyanis ez nem érdeke. A technikai szintek is 309 körül vannak, amelyek az egy hónapja tartó erősödést megakasztották. Alatta 308,90 körül van még szint, amely alatt tavaly augusztus eleje óta nem járt a forint, így innen nagyon lejjebb mi nem is várjuk.2016. február 19. eur/huf

A január elejétől indított forint erősödés tovább folytatódik. Támaszt a 309,40, illetve a 308,90 Ft képez. A technikai mutatók a héten oldalazásba váltottak át, de enyhén a gyengülés felé állnak.2016. február 18. eur/huf

A szerdai IMF kommentre erősödött a forint. A kormány 2017-es 0-ás költségvetési hiány céljának pozitív üzenete (pár héttel a hitelminősítői felülvizsgálatok előtt)  következtében a kurzus ismét 310 körül mozog. Innen lefelé továbbra is korlátolt a tér, 309 alatt kicsivel, felfelé pedig továbbra is a 312,30-312,50 között található ellenállási sáv. Az eurós lábat ma az EKB jegyzőkönyvének tartalma igen csak befolyásolhatja.2016. február eur/huf

Az IMF tegnapi nyilatkozata még inkább megerősíti a további monetáris lazítással kapcsolatos várakozásainkat, és a piac is ezt várja. A befektetők egyre biztosabbak lehetnek abban, hogy szükség esetén nem konvencionális lépésekkel operál a jegybank, visszatérhet a korábbi kamat csökkentési ciklus folytatásához is. A forint ennek megfelelően ismét gyengült, ma pedig tovább emelkedik az árfolyam, amellyel ismét a 310-es szintek felett jár. Véleményünk szerint az év első felében már újabb kamat csökkentésekre kerülhet sor.2016. február 16. eur/huf

Tartja erejét a forint az euróval szemben. Az árfolyam ráadásul kicsit el is távolodott a 200 nmá és az emelkedő trendvonal jelentette 312,20-312,30 körüli ellenállástól, miközben régiós szinten nagyjából a középmezőnyben maradt. Ma sincs adat, az árfolyam pedig tovább próbálkozhat a lecsorgással, amely azonban a február eleji lokális mélypontoknál igen csak akadályoztatva lesz.2016. február 15. eur/huf

Tartja erejét a forint az euróval szemben. Az árfolyam ráadásul kicsit el is távolodott a 200 nmá és az emelkedő trendvonal jelentette 312,20-312,30 körüli ellenállástól, miközben régiós szinten nagyjából a középmezőnyben maradt. Ma nincs adat, így marad a hangulat alapú kereskedés, amely inkább a fenti ellenállás irányába lökheti el ismét a kurzust.2016. február 12. eur/huf

A várttól elmaradó inflációs adat mellett sikerült megőriznie erejét a forintnak, amivel a régiós devizákhoz képest is igen jól szerepelt a tegnapi kereskedésben. Az árfolyam továbbra is a 200 nmá és az emelkedő trendvonal jelentette 312,20-312,30 közötti ellenállási sáv alatt áll ennek köszönhetően, noha a várttól elmaradó adat, illetve a külpiaci események véleményünk szerint csak tovább fokozzák elviekben az újabb kamat csökkentések esélyét. Azt legalábbis biztosan, hogy a jelenlegi kamat szinttel most még inkább tarthatatlanná válik még a (márciusban) módosítandó inflációs pálya is. Nem is beszélve az erős forintról, ami még ilyen külpiaci hangulatban sem esik.2016. február10. eur/huf

A technikai elemek segítik a forint erősödést. Ma a jegybanki jegyzőkönyv véleményünk szerint nem okoz nagy zűrzavart, így leginkább a fenti szintek tesztelgetése folytatódhat a külpiaci hangulat függvényében. A forint egyébként a közép mezőnyben van jelenleg a régióban az euróval szembeni teljesítményét illetően.2016. február 9. eur/huf

Az árfolyam 309 Ft környékéről jelentős emelkedéssel indította a hetet, de a technikai mutatók még mindig eladási jelzésen állnak. A 312,-jelentős akadályt képez a forint gyengülése előtt. Támaszt a 310 és 309 Ft környéke képez.Továbbra is csökkenő trend van érvényben a 312 Ft meghaladásáig.2016. február 8. eur/huf

Rendületlenül folytatta erősödését a hazai valuta, hogy a hetet október 15-e óta nem látott záró szinten zárja. A technikai mutatók alátámasztják a forint erősödését, de az 50nmá-tól (314,10) való távolsága korlátozza az elmozdulás mértékét. Emelkedésben a 310 Ft és 312 Ft nagyon erős ellenállás. Támaszt a 308,50 Ft képez. Végül a 307,11 is érintésre kerülhet. A 13 nmá (311,70) legutoljára a 200 nmá-ot tavaly februárban keresztezte hasonló szinteken lefelé, akkor 296 Ft-ig erősödött az árfolyam.2016. február 5. eur/huf

A hosszú távú emelkedő trend keddi érintése (visszatesztje) után az árfolyam lefelé vette az irányt. Az árfolyam számára a 310,32 képez támaszt, ami alatt a  309,66 és a 309 környéke szerepelhet. A technikai mutatók alátámasztják a forint erősödését, de az 50 nmá-tól (314,20) való távolsága korlátozza az elmozdulás mértékét. Emelkedésben a 312 Ft nagyon erős ellenállás2016. február 4. eur/huf

Kedden a 200 nmá-ot (311,90) és a hosszútávú emelkedő trendet tesztelte vissza az árfolyam, amelyről tegnap lefordult. Támaszt a 310,30 Ft képvisel, de alatt a 309,70 Ft és a 309,20 Ft kerül képbe. A 13 nmá (312,98) gyorsan zuhan, ami további lefelé irányuló nyomást gyakorolhat az árfolyamra. Azonban tavaly júniustól decemberig (szinte végig) a 310 Ft-on felül maradt az árfolyam. A technikai mutatók egyelőre alátámasztják az erősebb forint szinteket. Túladottságról még nem beszélhetünk.2016. február 3. eur/huf

Tegnap kis időre 310 alá is benézett az árfolyam, onnan azonban gyorsan visszapattant a 312-nél húzódó közel féléves emelkedő trendvonal fölé, ma pedig ismét onnan látszik kibontakozni némi forint erősödés, ráadásul úgy, hogy a forinttal mostanában szorosabban együttmozgó rubel és török líra közben jelentősen gyengülnek. A mai kiskereskedelmi adat sok vizet nem zavarhat, ám a meglepetés ereje ezúttal is közbeszólhat. Továbbra sem gondoljuk, hogy tartósan 310 alá megy a forint, ám átmenetileg kicsit elidőzhet ott az árfolyam. Sávozást várunk 310-315 között.2016. február 2. eur/huf

Felbátorodtak a forint erősödés melletti befektetők a 200 nmá sikeres letörése után, ma pedig már új két havi forint csúcsot láthatunk 310 közvetlen közelében. A forint erősödés mögött továbbra is a hazai jegybanki kommunikáció áll, amely az elmúlt napokban több ízben is elhatárolódott a kamat csökkentési sorozat lehetséges folytatásától. 310 letörése esetén erősebb támasz 308,50-309 körül lenne, de ott már a jegybanki kommunikáció is változhat a további vágásokat illetően. Mi nem számítunk arra, hogy jóval 310 alá menjen az árfolyam. Ha mégis, akkor az nem lesz tartós.2016. február 1. eur/ huf

A jegybank múlt héten több ízben igyekezett hűteni az alapkamat további csökkentésével kapcsolatos várakozásokat. Ennek okán, valamint részben a kedvezőbb külpiaci befektetői hangulat miatt az árfolyam újabb közel kéthavi mélypontra süllyedt, ma pedig nagyjából ugyanitt folytatódik a kereskedése 311,50 körül. Ilyen erős szinten valószínűleg többen is zárhatják forint erősödés melletti pozíciójukat, így szerintünk lassan forduló jöhet itt 310-311 körül. Ha mégis 310 alá menne, akkor az ott tartózkodás nem lesz hosszú életű, az MNB-nek és a kormánynak ugyanis nem érdeke az ennyire erős forint, így a kommunikáció is ennek megfelelően lazulhat a további kamatvágás kapcsán. Mi további sávozást várunk.2016. január 29. eur/huf

Az árfolyamot továbbra is az 50 nmá (314,30) és a 13 nmá (314) korlátozza. A technikai mutatók nem támasztják alá a forint további gyengülését. Támaszt az említett mozgó átlagok alatt a 313,24 Ft képez majd a 312 Ft következne.2016. január 28. eur/huf

Az 50 nmá (314,28) érintésével visszatesztelésre került a 314 Ft-nál található korábbi támasz szint. Így újra az erősödésé lehet a főszerep, pláne, hogy a 13 nmá (314,30) is lefelé tolja az árfolyamot. A technikai mutatók alátámasztják a forint várható erősödését.2016. január 27. eur/huf

Az árfolyam jelentős erősödéssel visszatért a június óta fennálló kereskedési sávba (310-314), ahol az elmúlt 8 hónap nagy részét töltötte. A csökkenésben a hosszú távú emelkedő trend és a 200 nmá (311,60) állította meg. További erősödés esetén a 310,57, illetve a 310 következne. Az árfolyam augusztus óta nem zárt a 200 nmá alatt. Gyengüléskor a 313,20 és az 50 nmá (314,10) akadályozna.2016. január 26. eur/huf

Az árfolyam jelentős erősödéssel visszatért a június óta fennálló kereskedési sávba (310-314), ahol az elmúlt 8 hónap nagy részét töltötte. További erősödés esetén a 310,57, illetve a 310 következne. Gyengüléskor a 313,20 és 314,10 képez akadályt.2016. január 25. eur/huf

Végül nemis a felminősítési várakozások, hanem az MNB döntéshozójának szerdai nyilatkozata volt az, ami kimozdította pénteken az árfolyamot a több hetes oldalazásból. Szerdán az hangzott el, hogy még az inflációs pálya feltételezhető romlása mellett sem lazítana tovább a jegybank, semmilyen eszközzel. Csütörtökön az EKB ennél már jóval belátóbb volt, és azt mondta, hogy amennyiben az olajárak lassan emelkedni is kezdenének, még akkor is szükség lehet némi kiigazításra, pláne akkor, ha itt maradnának 30 dollár körül. Mivel az MNB kommunikációja sokkal horgonyzottabbá tette az itthoni monetáris politikai kilátásokat egy pillanat alatt, az EKB meg épp beismerte, hogy több lazítás is jöhet, így értelemszerű, hogy az árfolyam is azonnal ehhez korrigált és a forint jelentősen erősödött. Szerintünk ez nem egy reális ígéret az MNB részéről, ezért, ha a héten nem is, de később mindenképpen sor kerülhet lazításra, amennyiben az EKB is hasonlóképpen tesz. 310 alatti forintot azonban csak az év elején, és csakis átmeneteg tudunk ennek megfelelően elképzelni, továbbá tartjuk azon várakozásunkat, amely szerint az alapkamat az év első felében akár 1%-ig is tovább csökkenhet.2016. január 22. eur/huf

Az euró gyengülésének köszönhetően a forint árfolyama is csökkenni tudott, noha ezzel még mindig nem lépett ki az elmúlt napok mozgását meghatározó sávból, amelynek két széle 313,80-nál és 315,90-nél található. Innét szerintünk csak akkor lesz kitörés, amennyiben konkrét hazai esemény miatt kezdenek foglalkozni a forinttal. Olyan esemény miatt, mint pl. a márciusi hitelminősítői vélemények.2016. január 21. eur/huf

Ugyanaz a minta folytatódik a forint piacán, amit lassan egy hete látunk. Kicsit fel, aztán egy kicsit le, de összességében semerre sincsen elmozdulás 315 közeléből. Még a tegnap Bécsben elhangzott hazai jegybanki nyilatkozatok sem ingatták meg komolyabban az árfolyamot, ami szintén csak azt erősíti meg, hogy igen kiegyensúlyozottak a kockázatok felfelé és lefelé is. Fel 317-318 között, lefelé meg 314,10 és 313,70 körül lehetnek fontos megállók.2016. január 20. eur/huf

Továbbra is oldalazás jellemzi a kereskedést, amely hol 315 alatt, hol pedig felette áll. Most igen kiegyenlítettek a felfelé és lefelé mutató kockázatok: az olajár esése a csökkenő inflációs kilátásokat, továbbá a jegybanki lazítás esélyét növeli. Szerintünk lassan további csökkenés jöhet, amely azért következhet be, mert ebből az egyensúlyi helyzetből a hazai felminősítési várakozások lefelé billenthetik ki a kurzust. Persze középtávon fokozatos leértékelődéssel számolunk továbbra is.2016. január 19. eur/huf

Nincs új a nap alatt. Folytatódik az oldalazás, noha ma reggel éppen 315 feletti szintről indul lefelé a kurzus. Valójában a kedvező kínai adatok még valamennyire segíthetik is ezt, noha ahogy azt pár napja mondtuk, az erőviszonyok most nagyon kiegyenlítettnek látszanak lefelé és felfelé egyaránt. A zuhanó olajár és a romló inflációs kilátások nemcsak az EKB, hanem az MNB mozgásterét is növelhetik, így az árfolyam eurós és forintos lába is egyszerre árazhatja a további szükséges lazítást, ergo sávozás van egyelőre, de innen nagyon nem mozdul el az árfolyam. Legalábbis egy darabig még biztosan nem. Persze a következő hetekben lesznek még fontosabb események, amelyek ezen segíthetnek2016. január 18. eur/huf

Továbbra is a 313,80-313,90-es támasz zóna fogja a kurzust, amely szemlátomást inkább lefelé jönne, noha annyi erő nincsen benne, hogy ezt egyszuszra meg is tegye.Több nagyobb pénzintézet és elemző ház jelezte a napokban, hogy további kamatvágást vár az MNB-től, amellyel párhuzamosan vélhetően forint gyengülés melletti pozíciók felvételét is javasolták ügyfeleinek. Így a forint, noha erősödne, nem nagyon tud elmozdulni az elmúlt hetek jellemezte 314-318 közötti sávból. Ma sem itthon, sem az euró oldalán nincs adat, így marad a hangulat alapú kereskedés.2016. január 15. eur/huf

A vártnak megfelelő decemberi infláció segítette a forintot a 315 alatti szintekhez való visszajutásban. A forint erősödése azonban tegnap 314,60-nál elakadt, és ma reggel sem bírtak ezzel a szinttel a jegyzések. Amennyiben a kedvező külpiaci hangulat további forint erősödéshez vezetne, úgy az 50 nmá 313,90-nél, majd a korábban fontos 312,50 lehetnek lefelé fontosabb akadályok.2016. január 14. eur/huf

A ma érkező inflációs adatok itthon mindenképpen hatással lesznek a forint árfolyamának kereskedésére. Mi az infláció gyorsulásával számolunk bázis hatás miatt, ám ez szerintünk összességében is csupán kisebb mozgást válthat ki az árfolyam mai mozgásában. A 315 esetleg elesik, alatta pedig az 50 nmá már erős támaszt képez 313,90-nél. Ellenállás vártnál rosszabb adat esetén 317-318 között lenne.2016. január 13. eur/huf

Ahogy sejteni lehetett, az MNB bejelentéseit követően gyorsan visszatért a forint ereje, ami azt jelenti, hogy a kurzus ismét a 315,90-es támaszt ostromolja, amely akár már délelőtt eleshet. Összességében tehát gyors visszarendeződés jellemzi a forint piacát, miután kiderült, hogy semmi eddig nem vártat nem tesz a jegybank stábja, csupán az eddig ismert forgatókönyvek némelyike kerül megvalósításra. 315 közelébe, vagy akár az alá is visszatérhet az árfolyam, akár már napokon belül is.2016. január 12. eur/huf

Ma 14:00-tól az MNB stábja új monetáris politikai eszközöket jelenthet be, de legalábbis képet adhat arról, hogy milyen irányba kíván elmozdulni rövid távon, hogy tovább ösztönözze a hazai bankrendszert állampapír portfóliója átlag futamidejének növelésére. A piacon vannak találgatások, de inkább bizonytalanság a jellemző a várható bejelentések kapcsán, ezért is esik a forint. A héten eddig így abszolút alul teljesítőek vagyunk a szűkebb értelemben vett régióban (a lírát és a rubelt leszámítva), ám szerintünk, hacsak nem valami extrém bejelentés érkezik, a forint vissza fog térni gyorsan a 315 közeli szintekhez az euróval szemben.2016. január 11. eur/huf

További gyengülés jellemzi a forint kereskedését, amellyel az árfolyam a 316 és 317 közötti sávba szorult. A 317-318-as ellenállási sáv korábban többször is sikeresen megfogta a forint esését, ezúttal pedig szintén erre számítunk, és azt gondoljuk, hogy noha hosszabb távon van létjogosultsága a leértékelődésnek, az év első negyedévében inkább erősödéssel számolunk a 310 körüli szintekig, amelyet az EKB miatti tőkeáramlás, valamint a hazai felminősítési várakozások segíthetnek. Szintek innen lefelé 315-nél, majd 312,50 és 312,- között vannak 310-ig.2016. január 8. eur/huf

Nem nagyon van irány egyelőre a forintban rövid távon. Leginkább tehát egyfajta bizonytalanság, illetve iránykeresés jellemzi a kereskedést. Támasz ma 313,60-nál van, míg az alatt 311,90-nél. Ellenállások ma 314,60-nál, majd 315,90 körül lehetnek. A mai ipari termelésben nagyobb visszaesésre számítunk ugyan, de csupán bázishatás miatt, így ez alapvetően nem kellene, hogy komolyabb hatással legyen a forint kereskedésére. A külkereskedelem többlete azonban akár 800 millió euró fölé is mehet, amely kisebb erősödést hozhat a forintnak.2016. január 7. eur/huf

A kormány és a piac által vártnál is kedvezőbb tavalyi hiány mutatók nyomán tegnap a forint erősödött. Ma reggel az árfolyam 315-ön nyitott. Támasz innen 313,60-nál van. Ellenállások 317-nél és 318-nál vannak, jóllehet utóbbi tesztelése azért még várat magára. Mai kiskereskedelmi adatok kevésbé fontosak lesznek a forint számára, amely ma reggel kb. fej-fej mellett halad a régióval, az euróval szembeni kereskedésben.2016. január 6. eur/huf

Az NGM délelőtti sajtótájékoztatóján a tavalyi tervezett 2,4 %-osnál is alacsonyabb költségvetési hiányról számolhat be (hivatalosan délután jönnek a decemberi kummulált adatok), amely nyomán a sajtó esemény bejelentésének hírére a 315 feletti szintekről egészen 313,50 -ig süllyedt vissza a kurzus. Innen további esés 312,50-ig, majd 312-ig, alatta310,50-ig folytatódhat, amennyiben tényleg a vártnál lényegesen alacsonyabb lesz a 2015 évi hiány. Egyébiránt az sem kizárt, hogy bőven 2  % alatti lett. Ha ez okozna is forint erősödést, az is csak átmeneti lehetne, és 310 körül erősen korlátolt lenne.2016. január 5. eur/huf

Kissé alul teljesítő ma reggel a forint a régióhoz képest, noha az euróval szembeni jegyzések még így is csak 315-ig jutottak. Az év végi MNB fixing bőven 315 alatt, a kereskedés vége pedig kicsivel felette ért véget. A következő hetekben az előző két hónap 4-5 forintos kereskedési sávja szűkülhet, némi forint erősödéssel párosítva 310 irányába, amely mögött elsősorban a felminősítési, valamint az EKB miatti tőke áramlással kapcsolatos számunkra kedvező várakozások állhatnak majd. Felfelé ható kockázatot jelenthet azonban a későbbiekben az MNB további bármilyen élénkítő lépése, amely miatt 310 alatti tartós kereskedésre éppen ezért nem is számítunk a közeljövőben.2015. december 18. eur/huf

Próbál szépen lassan eltávolodni a 317-318-as ellenállási sávtól a forint árfolyama, amelyhez még az is lehet, hogy némi segítséget nyújthat Varga Mihály legfrissebb kommentje a forintról: arról beszélt az NGM minisztere, hogy év végéig még jó lenne egyszer 308-310 körül látni a kurzust (az adósság mutatók miatt). Ez persze többek szemében felcsillanthatja a reményt, miután újabb, rövid távú forinterősödés melletti pozíciók kiépítésére sarkallhat, amellyel, ha nem is 308-310-ig, de 310-315 közé nagyon nagy eséllyel visszatérhet év végére az árfolyam.2015. december 17. eur/huf

Kissé visszább jött a forintárfolyama 315 közelébe, ahogyan az várható is volt, hiszen a piac a forint esetében is már régen beárazta a Fed lépését, így nagyobb meglepetést nem is okozott. Év végéig akár 315 alá is visszacsoroghat a kurzus, de az sem kizárt, hogy a jelenlegi (315-316) szintek közelében zárja az évet.2015. december 16. eur/huf

A vártnak megfelelően tartotta az 1,35%-os irányadó kamatot az MNB, az újabb állampapír-vásárlási ösztönzőkkel kapcsolatos várakozások azonban kielégítetlenek maradtak, és miután ezek már be voltak árazva, ezek hiányára a forint is erősödött némiképp. Ezután idén már csak a Fed ma esti kamat emelése okozhat további gyengülést, ám vélhetően a 25 bp-os emelés is már benne van a mostani jegyzésekben. Innentől, továbbra is esélyes, hogy az év hátralevő részében 315 körül találja meg egyensúlyi árfolyam szintjét a forint. Technikai szintek felfelé 317-318-nál, lefelé 315-nél, majd 312,40-312,60 között vannak.2015. december 15. eur/huf

Egyelőre tartja a 318-as ellenállás a forintot, amely az elmúlt 24 órában kicsit magához tudott térni. A délutáni MNB lesz ma mindenképpen érdekes, mert újabb ösztönzők érkezhetnek, amelyek a hosszabb lejáratú állampapírok tartása kapcsán nagyobb kockázat vállalásra sarkallhatják a hazai pénzintézeteket. Emellett az is elképzelhető,hogy a jegybank maga vásárol kötvényeket. Végeredményben mindkétfajta lépés további lazítást eredményez, amelyet a piac már nagyjából beárazott, így további jelentős forint gyengülésre egyelőre nem számítunk.2015. decembar 14. eur/huf

Részben a Fed miatt, részben pedig az MNB holnapi döntése miatt tovább gyengülhet a forint. Arra számítunk, hogy a jegybank itthon olyan újabb kereskedelmi banki ösztönzőket jelent be, amelyek a hosszabb lejáratok tartása esetében is nagyobb kockázat vállalásra sarkallják a hazai pénzintézeteket. Ezen lépések pedig végeredményben további lazításnak felelnek meg, amely a Fed emelésével együtt remek lehetőséget biztosított az elmúlt napokban újabb felfelé irányú pozíciók nyitására. A 318-as erős ellenállás egyelőre működik, és vélhetően ki is tarthat év végéig, ha nagyon nem lepi meg az MNB a piacot. A Fed emelése már be van árazva.2015. december 10. eur/huf

Egészen a 316-os szint fölé emelkedett a kurzus, amely mögött a fundamentumok változatlanok, csupán a piac vett fel egyszerre nagyobb volumenben forint gyengülés melletti pozíciókat egy héttel a soron következő MNB ülés előtt. Szerintünk 2016 ban további kamat csökkentések jöhetnek, jövő héten pedig újabb nem-konvencionális lépéseket jelenthet be a bank, amelyek felfelé mutató kockázatot jelentenek az EUR/HUF számára. Egyelőre ráadásul nem is sokat tudni arról, hogy milyen formában jöhetnek ezek a lépések, így ez is a szokottnál nagyobb izgalomban tarthatja a befektetőket.2015. december 9. eur/huf

Átlépte az euro árfolyama a 313 Ft-ot, a tegnapi kereskedésben, és ma reggel már inkább 314 körül folyik a kereskedés, jóllehet, tegnap napközben ennél gyengébb szinteken is állt a forint átmenetileg. A vártnál egy hajszállal alacsonyabb inflációs adat is feljebb segíthette az árfolyamot, de a régiós hangulat is szerepet játszhatott ebben. Mindenesetre egyelőre nem számítunk a 315-ös ellenállás áttörésével, noha 15-e után erre akár sor is kerülhet.2015. december 8. eur/huf

Próbál 313 fölé menni az árfolyam, egyelőre azonban ehhez nem biztos, hogy van elég lendülete. Ami biztosabb, hogy ha ki is tör onnan, a trend továbbra is a 310-315-ös sávon belüli oldalazás folytatása lesz. A hó közepéig legalábbis biztosan, akkor ugyanis az MNB és a Fed is kamatdöntő ülést tart majd, amelyek kimenetele a forint számára is érdekes lehet. Ellenállás 315-nél, majd 317-318 között, támasz pedig 313 alatt 311,80-nál az 50 nmá-nál, majd alatta 310-nél van. A mai inflációs adat fontos lehet.2015. december 7. eur/huf

Továbbra is fogja felülről 313-nál a szűkülő ék alakzat felső szára az árfolyamot, amely a csütörtöki EKB óta inkább lefelé próbálna elindulni, jóllehet a csütörtöki mozgások annyira kirázták a pozíciókat, hogy egyelőre nincsen komolyabb lendület sem lefelé, sem pedig felfelé benne. Támaszok 312,50-nél és 312-nél, ellenállás pedig 315 körül van. Mi további forint gyengüléssel számolunk 315 környékéig év végére, addig pedig jó eséllyel fennmarad a 310-315 közötti sáv is.2015. december 4. eur/huf

A forint piacán is kitisztult a kép kicsit, miután az árfolyam egyértelműbben indulhat el ismét felfelé a 315-ös, illetve az a felett húzódó 317-318-as ellenállások felé. A betéti kamat csökkentésével természetesen nem lőtte el az összes puskaport az EKB, ami azt jelenti, hogy továbbra is kell számolni olyan lépésekkel Frankfurtból, amelyek esetleg ismét a forint erősödését okozhatják, és amelyekre az MNB részéről is érkezhet viszontválasz.2015. december 3. eur/huf

A reggeli gyengülést erőteljes erősödés követte. Így a forint folytatta oldalazását. Az árfolyam újra a 13 nmá (311,46) alatt zárt a korábbi mélypontoknál. Forint gyengülés esetén a 312 Ft áttörésével maximum 313 Ft-ig szaladhat. Erősödés esetén a 310 Ft környéke újra megtorpanásra késztetheti. A technikai mutatók jelen pillanatban nem segítenek irányt mutatni.2015. december 2. eur/huf

A forint folytatta oldalazását. Az árfolyam újra 311,52 felett zárt. További forint gyengülés esetén a 312 Ft áttörésével 313 Ft-ig szaladhat. Erősödés esetén a 310 Ft környéke újra megtorpanásra késztetheti. A technikai mutatók jelen pillanatban nem segítenek irányt mutatni.2015. december 1. eur/huf

Tovább folytatódik az oldalazás, melyben támasz 310-nél, ellenállás pedig 312 és 312,50 között húzódik. A piac már az EKB csütörtöki ülésére készül. Az ott bejelentett lépések nem csak a gyengébb eurón keresztül hathatnak az árfolyamra, a döntés ugyanis tőke beáramlást hozhat a forintos eszközöknek is, amely önmagában a forintot is felértékelődési nyomás alá helyezheti. Ez persze ellentétes lenne az MNB céljával, így az ellenlépés sem váratna magára sokáig.2015. november 30. eur/huf

Az árfolyam három napon keresztül nem bírt a 312,40-en található Fibonacci szintekkel ezért pénteken lefordult róluk. A forint törte a 312 Ft-ot támaszt és az 50 nmá (311,94) alatt zárt. Napi mélypontján a 13 nmá (311,61) nyújtott megállót, de ez csak gyenge támaszt képez. Csökkenés esetén, ahova bizonytalanul ugyan, de a technikai mutatók is mutatnak, a 311 a cél. A 310 Ft érintésére nem számítunk. Esetleges emelkedésben a 312 Ft felett a 313,30 állíthatja meg a forint gyengülését.2015. november 27. eur/ huf

Itt is inkább az látszik, mint az EUR/USD kereskedésében, hogy beragadtak a jegyzések egy viszonylag szűk sávba, ahonnan nem nagyon billenti ki semmi az EKB jövő heti kamatdöntő üléséig. Ráadásul itt egy folyamatosan szűkülő ék alakzat is meghatározza a várható elmozdulás mértékét, hiszen ebből lassan kitör. Kérdés, hogy melyik irányba. Átmenetileg 307-308-ig is leeshet a kurzus, de tartósan akkor sem marad ott. Középtávon pedig inkább a 310-315 közötti oldalazás folytatására van esély, fokozatos felfelé araszolás mellett.2015. november 26. eur/huf

Úgy tűnik beragadt a kereskedés 312 és 312,40 közé. A származtatott volatilitás eddig is igen alacsony volt, de a mozdulatlanság most az árfolyam mozgásán is szemmel láthatóan jól kivehető. Jövő heti EKB előtt az eurós láb irányíthatja a kereskedést leginkább, ami 310 alá viheti a kurzust, de sok időt nem fog ott tölteni (egyrészt a Fed miatt sem), és visszajön 310-315 közé. Év végére 315 körüli szintet várunk.2015. november 25. eur/huf

Tegnap 311,80 felett nyitott a kereskedés, ma reggel pedig már valamivel azoktól eltávolodva folytatódik 312,50 körül, amely az elmúlt két hónapban erős ellenállásnak bizonyult. E felett már csak a 315-ös szint jelenthet komolyabb akadályt a nyár végi 317-318 közötti lokális csúcsok tesztelése előtt. Ma sem hazai, sem eurós adat nem lesz, így az amerikai adatok régiós hangulatra gyakorolt hatása alakíthatja a forint piac mozgását is.2015. november 24. eur/huf

Felpattant az árfolyam a 310 körüli szintekről, így folytatódik az oldalazás 310-315 között, igaz a sáv szűkülhet kissé. Lent jelenleg még mindig a 310,-, fent pedig a 313,50 és a 315,- jelentenek akadályt a kurzus számára. A piac nem csak az eurós lábra, hanem a forintos lábra is koncentrálhat, amennyiben az MNB is lépne egy esetleges nem kívánatos forinterősödési hullám ellen. Amennyiben az EKB tényleg oda teszi magát, úgy a nem kívánt forint erősödés is gyorsan bekövetkezhet (307-308-ig).2015. november 23. eur/huf

Maradt a változatlan Fitch értékelés után is az árfolyam, melynek alsó szára 310 körül, felső szára pedig 313,50 közelében jelent akadályt a kurzusnak. Ezeken túl, lefelé 308,80-nál, felfelé pedig 312-nél van akadály. Innen 310 közeléből lassan felfelé fordulhat a kurzus, és tovább folytatódhat az oldalazás az eddig megszokott sávban.2015. november 20. eur/huf

Tegnap 309,70-ig csökkent az árfolyam. A technikai mutatók alapján folytatódhat az erősödés. Ehhez a 310 Ft-ot és utána a 308,75-öt kell megtörni. Azonban jelenetős erősödés is bekövetkezhet. Ellenben az árfolyam nem szeret huzamosabb ideig az 50 nmá-tól (311,90) eltávolodni.2015. november 19. eur/huf

Tovább csökkent az árfolyam, ma reggel pedig a hazai bankközi nyitását követően újabb lokális mélypontot alakított ki a kurzus 310 közvetlen közelében. A holnapi hitelminősítői véleményezés a két héttel ezelőtti váratlan kilátás-javítás után most kicsit nagyobb bizakodással tölti el a forint piac szereplőit azzal kapcsolatban, hogy esetleg már idén kikerülhetünk a bóvli kategóriából. Ennek köszönhetően erősödik most a forint, mellyel az elmúlt egy hét legerősebb devizája lett a térségben a rubelt és a lírát leszámítva.2015. november 18. eur/huf

A vártnak megfelelő kamat tartásra nem nagyon csinált semmit a forint, bár egy kis további erősödés azért érezhető volt az euróval szemben. Amennyiben nem történik valami fontosabb esemény a külpiacon, avagy nem jön fontosabb régiót befolyásoló adat, 310 körül ismét felfelé veheti az irányt a kurzus. Továbbra is 310-315 közötti sávozást várunk az év hátralevő részében. Ellenállások felfelé 312,10 és 312,60 körül vannak. Felette pedig 315-nél, majd 317-318 között.2015. november 17. eur/huf

Az elmúlt napokban kivárás jellemezte a forint kereskedését, ahogy az árfolyamon is látszik, amely nem nagyon mozdul el az 50 nmá közeléből sem lefelé, sem pedig felfelé. Szerintünk nyugodt hangvételű lesz a közlemény, és konkrét lépésre egyelőre nem számítunk a jegybank részéről. Így arra sem látunk esélyt, hogy kilátásba helyezzenek a döntéshozók bárminemű újabb élénkítő lépést, egészen addig, amíg az EKB nem lép decemberben. Támasz 310-nél, ellenállások 312-312,50 között, majd 315-nél vannak.2015. november 16. eur/huf

50- és 13 nmá-ok alatt indul a hét, mely további csökkenést sejtet 310-ig. Alatta a 200 nmá ad támaszt 308,70-nél. Ellenállás fent 315-, majd 317-318 között lenne. MNB várhatóan nem tesz semmit, miután a külföldi állomány előző ülés óta tovább csökkent, a 3 havi kincstárjegy hozama megemelkedett. Esetleg a hitel program kapcsán jönnek újabb információk. A kamat csökkentés további folytatásával kapcsolatban egyelőre nem számítunk konkrét utalásokra, noha nem tartjuk kizártnak, hogy 2016 Q1-ben 1%-ra csökken tovább az alapkamat, ha az EKB is beindul. Továbbra is sávozást várunk 310-315 között, 315 körüli év végi cél árral.2015. november 13. eur/huf

A 312,30 - 312,50 között áll ma reggel az árfolyam, miközben a befektetők azt várják, hogy kijöjjön a hazai GDP adat. Természetesen ma nemcsak a hazai, hanem az eurózónás és a német GDP adatok is hatással lehetnek az eurón keresztül az árfolyam mozgására, amely feltehetően marad az eddig megszokott sávban 310-315 között.2015. november 12. eur/huf

Tovább csökkenhet az árfolyam 310-ig a napokban, legalábbis a héten érkező hazai GDP adatok publikálásáig jó eséllyel. Onnan a további irányt majd az adatok határozhatják meg, de komoly meglepetésre nem kell számítanunk, a kereskedés feltehetően marad 310-315 között, ahogyan eddig is vártuk. Egy a vártnál sokkal jobb, vagy rosszabb szám tudná csupán tartósabban kibillenteni ebből a sávból a trendet. A technikai mutatók alapján 310-nél sokkal lejjebb nem fogunk menni. De valószínűleg ezt az MNB sem bánná.2015. november eur/huf

Annak ellenére, hogy éppen hogy csak egy hajszállal lett magasabb az infláció a vártnál, a forint hirtelen sokat erősödött az elmúlt napok mozgásaihoz képest. Ebben persze az is benne van, hogy számos befektető nyereséget realizálhatott, miután 315 és az alatta húzódó csökkenő trendvonal erős ellenállásnak bizonyult. Egyelőre! 312-312,50 közötti mozgóátlagok adnak támaszt 310-ig. Továbbra is 310-315 közötti oldalazást láthatunk ezek alapján, illetve kivárást a hazai GDP adatok megjelenéséig2015. november 10. eur /huf

A csökkenő trendvonal jellemzi a kurzust, amely így napról napra lejjebb kerül egy kicsivel. Az euró tegnapi gyengülése is segített kicsit. Arra azonban nem elegendő, hogy sokáig lenn tartsa az árfolyamot, amely csak idő kérdése és ismét elindul felfelé 315-ig, vagy afölé, 317-318 közötti ellenállási sávig. A héten érkező hazai GDP adatok eldönthetik ezt a kérdést. Támasz addig is változatlanul 312,40 körül van.2015. november 9. eur/huf

Az elmúlt napokban megszokottnál ugyan valamivel nagyobb mozgást láthattunk az árfolyamban, a kedvező hitelminősítői döntés (a kilátás stabilról pozitívra javítása) sem mozdította el akurzust 315 közeléből. A piac továbbra is inkább felfelé látja az árfolyamot a következő hónapokban. Továbbra is tartjuk az évvégi 315 körüli célárunkat. Ellenállások 317-318-nál, támasz 312,40-nél van.2015. november 6. eur/huf

Négy nap 500 pontnyi emelkedője után várható volt, hogy éppen 315-nél többen elteszik a nyerőt, amelyet követően a forint árfolyama is beállt várakozó állásba a mai amerikai adatokra, és persze az esti hitelminősítői értékelésre, noha utóbbitól nem nagyon kell semmilyen konkrét lépést várni egyelőre. Sanszosabb, hogy ők is megvárják a tavaszt a konkrét felminősítéssel (a jelenlegi Ba1 eggyel a befektetésre ajánlott kategória alatt van), és ez alkalommal talán még a stabil kilátás sem javul, jóllehet jelzés értéke miatt erre azért látunk egy kis esélyt. Ma a két dolog együtt mozgathatja a forintot. Ellenállások 315-nél, 317-318 között, támaszok pedig 312,40 és 310 körül vannak.2015. november 5. eur/huf

Miután ismét egyértelművé tette az MNB, hogy nincsen árfolyam célja, a forint még tovább gyengült. Az árfolyam első körben ugyan elfordult a 315-ös ellenállásról, noha benne van a pakliban, hogy ez a szint is elesik, és akkor mehet tovább elsőre 317-318 közé. Nyáron és ősszel itt akadt el többször is az emelkedés. Azonban az sem kizárt, hogy négy nap és 500 pontnyi emelkedés után többen nyereséget realizálnak. Így a korábbi 312,50-es ellenállás szolgálhat támaszként. Látunk esélyt további gyengülésre, de az évet inkább 315-höz, mintsem 320-hoz közelebb fejezhetjük be.2015 november 4. eur/huf

A héten és így a hónapban is a leggyengébben teljesítő deviza a forint az euróval és a dollárral szemben, ha a térségi, azaz a kelet-középeurópai devizákat vizsgáljuk.Volatilitás továbbra sincs, a sávozás pedig vélhetően fennmarad, ahogy most is látszik. 313,50-es ellenállás tartja egyelőre a forintot, de benne van a 315-is, még ebben a hétben. Az MNB tegnapi bejelentései elvileg segíthették felfelé a forintot. Támasz az 50 nmá-nál van.2015. november 3. eur/huf

Végül csak elbírt az 50 nmá-gal (312,50) a kurzus, ugyanis miután azt tegnap átvitte, a mai kereskedésben egyelőre még nem is tesztelte vissza. Az árfolyam a 313,50, majd a 315 körüli ellenállásokkal próbálkozhat, bár egyelőre nem biztos, hogy lesz benne ekkora lendület még. Ami viszont biztosabb, hogy a kurzus most megint maradhat egy jó ideig 310-315 között, amelyre mi egészen év végéig látunk esélyt. Az MNB délutáni sajtó tájékoztatója hozhat meglepetést !2015. november 2. eur/huf

Nagyot erősödött a forint ma reggel, amelyben egyértelműen a líra erősödése is szerepet játszik, miután a forint az elmúlt években többször inkább a lírával, és más fejlődő devizával mozgott együtt, mintsem a visegrádi országok zlotyi-korona párosával, vagy éppen a lejjel. A kurzust egyelőre fogja alulról a 200 nmá 308,50-nél, míg fent a 13 nmá ad ellenállást közvetlen 311 alatt. A forint erősödése átmeneti lehet, és addig tarthat, amíg a líra esetében is, egyedi sztori ugyanis továbbra sincs a hazai devizában.2015. október 30. eur/huf

Egyelőre nem sikerül elszakadni a 310-es szinttől, ma pedig mára 13 nmá alatt indult az ázsiai kereskedés is. Tegnap némileg bezavarhatott a képbe az állami OTP pakett eladása, mivel a piac csak találgatja a valódi okokat, de még így is inkább erősödött a forint a kisebb állami jelenlét hírére a bankszektorban. Támasz 310-nél, ellenállás 310,80-nál a 13 nmá-nál, majd 312,50-nél az 50 nmá-nál van.2015. október 29. eur/huf

Ma már inkább lefelé próbálkozik az árfolyam, de egyelőre fogja a hónap első felében még ellenállásként szolgáló 13 nmá 311 közvetlen közelében. Jelenleg alulról a 13 nmá, felülről pedig az 50 nmá képeznek akadályokat. Egy darabig még marad 310-312,50 között a kurzus, de aztán inkább felfelé léphet ki ebből a szakaszból, amellyel a nagyobb, 310-315 közötti sávban való oldalazás folytatódhat az év hátralevő részében. Jó hír a forintnak, hogy a Fed üzenete egyáltalán nem érintette rosszul.2015. október 28. eur/huf

Kedden már láthattunk felszúrási kísérleteket a 312,50-es 50 nmá fölé, noha 312 felett már rosszul érzi magát a forint, és inkább visszamegy alá. Összességében maradt tehát 310-312,50 között, de ha kicsit szabadabban vesszük, akkor az 50-es és a 200 nmá-ok között, utóbbi ugyanis a leszúrásokat fogta meg többször is az elmúlt napokban. A lényeg, hogy ebből a sávból inkább felfelé mozdulhatunk el, a sávozás pedig inkább már 310-315 között, azaz egy kicsit szélesebb téren folytatódhat.2015. október 27. eur/huf

Az árfolyam már negyedik napja nem tud érdemben elmozdulni a 310-es kerek támasz és a 312,50-ös 50 nmá szegélyezte kereskedési sávból. Szerintünk azonban a lengyel választási eredmények miatt most kicsit idegesebb régiós hangulat miatt hamarosan kiléphet ebből a sávból a kurzus és inkább felfelé, azaz a forint kárára, mintsem fordítva. Összességében ezzel visszatérhet az árfolyam a 310-315 közötti sávos kereskedéshez, amely véleményünk szerint fennmarad a következő napokban-hetekben egyaránt.2015. október 26. eur/huf

Ismét megtört a csökkenő trend, a kurzus pedig a korábbi két és fél havi emelkedő trendvonal mentén távolodik el a 310 körüli szintektől. Ellenállást az 50 nmá képez 312,50-nél. Összességében továbbra is azt gondoljuk, hogy az év hátralevő részében marad a sávos kereskedés 310 és 315 között, ahogy az elmúlt napi mozgások is mutatják.2015. október 22. eur/huf

A szeptember vége óta tartó csökkenő trendcsatornából tengap erőteljesen kitört az árfolyam. A július vége óta tartó emelkedő trendvonal újra támasz a 310 Ft-tal egyetemben. Cél a 312 Ft meghaladása és az 50 nmá (312,40) érintése.A technikai mutatók alapján valószínűsíthető, hogy meghaladásra kerül ez a szint és akár 314 Ft-ig is elszaladhat.2015. október 21. eur/huf

Az árfolyam a szeptember vége óta tartó csökkenő trendcsatornát próbálja meg elhagyni, de ebben a 13 nmá (310,99) és a július vége óta számított emelkedő trend is akadályozza. Szerencsére a technikai mutatók alá támasztják a közelgő forint gyengülést. Támaszt a 310 Ft után a 200 nmá (308,76 )képez. Cél az 50 nmá (312,39) érintése. Az árfolyam amúgy sem szeret hosszú ideig eltávolodni tőle.2015. október 20. eur/huf

Az árfolyam próbál most kitörni felfelé a hó eleje óta tartó csökkenő trendcsatornából, melynek felső szára ebben 310,80 közelében ad ellenállást. A csatorna alja egyébként 307,10-nél van. Amennyiben felfelé kitörne a kurzus, úgy további ellenállások 312-nél a 100 nmá-nál, majd 312,40-nél az 50 nmá-nál lennének. Az MNB közleménye fontos lehet a forint számára, noha nem várunk újabb konkrét bejelentéseket.2015. október 19. eur/huf

Továbbra is inkább a külpiaci hangulattól függ a forint árfolyamának rövidtávú mozgása. A fundamentumok változatlanok, a fontosabb mutatók úgyszintén, a kurzus pedig lassan fordulhat vissza 310 fölé, először 312-ig a 100 nmá-ig, majd tovább 313-313,10 közé. Ma is marad mindent összevetve a hangulat alapú kereskedés.2015. október 16. eur/huf

Azon túl, hogy kedvező a régiós hangulat, nem sok mindent lehet felsorakoztatni amellett, hogy a forint miért erősödött ennyit az elmúlt napokban, ráadásul abszolút felül teljesítő is volt az euróval és a dollárral szemben egyaránt. A fundamentumok nem változtak, a hosszabb hozamok ráadásul feljebb is jöttek kicsit a héten, bár ez meg a külföldiek állományában nem látszik, ergo nem igazán tudni, mi áll a valószínűleg már nem sokáig tartó erősödés mögött. Támaszt továbbra is 309 körül, ellenállást fordulat esetén elsőre 312-nél találunk.2015. október 15. eur/huf

Egyelőre megállíthatatlannak tűnik a forint, miután napokon belül már a második fontos emelkedő trendvonalat törte le az euróval szemben. Ennek köszönhetően az árfolyam most ismét a szeptemberi 309,40 körüli támasszal próbálkozik, ez azonban az elmúlt egy hónap során eddig rendre megfogta a csökkenést. Amennyiben mégis törne ez a szint, úgy 307-307,50 közé jöhet tovább lefelé a kurzus. Ellenállás egyébként 312-nél van.2015. október 13. eur/huf

Tegnap letört az emelkedő trendvonal 310,50-nél, amely kb. két hónapon át eddig szépen fogta az emelkedő trendet. Ma ez alatt a trendvonal alatt indult a kereskedés, amely további csökkenést sejtet. Mindenesetre, ahogy tegnap is jeleztük, ez a forint erősödés inkább csak átmeneti, és 309,40 körül –ahonnan szeptemberben is visszapattant– korlátolt.Tehát egy-két nap elteltével ismét felfelé indulhat az árfolyama 312,- majd a 313,50-314,- közötti szintekig.2015. október 12. eur/huf

Rövid távon további csökkenés valószínű, de az árfolyam egyelőre nem bír az augusztus eleje óta húzódó emelkedő trendvonallal, amelyről a hónapban, és csak a múlt héten két alkalommal is felpattantak a jegyzések. Pedig ez a (ma 310,50 körüli) technikai akadály jelentheti az utolsó bástyát a nyár eleje óta tartó emelkedő trend megtörésében. Szerintünk azonban erre nem, vagy csak átmenetileg kerül sor.2015. október 9. eur/huf

Az árfolyamot felülről az augusztusi emelkedés szintje (311,90), alulról pedig egy nyár elejétől húzódó enyhébb emelkedő trendvonal (310,40) határolja. Felfelé a legközelebbi ellenállást 313,10-nél, lefelé a következő támaszt 309,40-310 között találjuk. A forint nem reagált rosszul a tegnapi gyenge inflációs adatra, mivel maga a maginfláció meg fokozatosan javul. Így a piac nem is kezdett újabb kamatvágást, vagy tartós deflációt árazni2015. október 8. eur/huf

Úgy tűnik, hogy megtorpant a forint a hét első felében, és elfogyott a lendület nem sokkal 310 felett, így a kurzus már inkább felfelé kacsintgat a 313,60 körüli ellenállás irányába, amelyet ma meg is nézhet, amennyiben az EKB jegyzőkönyve nem gyengíti jelentősen az árfolyam eurós lábát. Jelenleg erős támasz 311,90-nél van. A mai inflációs adat, ha rosszabb lesz a vártnál, az a forint gyengülését segítheti inkább.2015. október 7. eur/huf

Tegnap még inkább lefelé volt esélyesebb a kurzus, ma azonban szemlátomást gyorsan visszatapsolták 310 közeléből, így a hazai bankközi nyitása után ismét 311-312 között mozog. Ha be is megy 310 alá, az is inkább átmeneti lehet, sőt innen inkább fordulat jöhet nagyobb eséllyel. Támasz mindenesetre 309,40-310 között, ellenállások meg 313,50-313,60, majd 317-318 között vannak. Új fejlemény továbbra sincs az árfolyam mozgása mögött, a mai ipari termelési adat meg szokás szerint sok vizet nem fog zavarni.2015. október 6. eur/huf

Tegnap még tovább jutott a forint az euróval szemben, de az augusztusi emelkedés szintjét (310,70) már nem tudták a jegyzések megközelíteni. Ma az 50 nmáról (312,20) startolt a kereskedés az ázsiai bankközin, noha a kezdeti emelkedés gyorsan óvatos csökkenésbe váltott át. Egyelőre bizonytalan a kép, véleményünk szerint azonban 310 alá is csak átmenetileg mehet be a kurzus, onnan pedig felfelé.2015. október 5. eur/huf

Az árfolyam tovább süllyedt, és végül az 50-es (312,10) és a 100nmá (311,70) között fejezte be a hetet. Ma reggel innen kicsit lejjebb jutott, ám a tényleg erős 309,40-309,70 közötti támaszzónától még így is kb. 200 pontra van. További óvatos csökkenés a reggeli adat függvényében lehetséges.2015. október 2. eur/huf

Elesett a tegnapi kereskedés során a 313-nál húzódó emelkedő trendvonal, ma pedig már alatta folytatódik a kereskedés, amely technikailag további csökkenést vetít előre. A legközelebbi támaszok 309,50-310 között húzódnak, szeptemberben legalábbis ennél erősebb szintekre nem nagyon jutott el a forint az euróval szemben. Ellenállás pedig 315 felett, 317-318 között helyezkedik el.2015. október 1. eur/huf

Továbbra is erősödéssel próbálkozik a forint, ám a nyári emelkedés 50-es Fibonacci szintje és az emelkedő trendvonal együttesen 312,90-313 környékén nem engedi erősebb szintekre az euróval szemben. Ezen szintek alatt az 50-és100 nmá-ok jelenthetnek még erősebb támaszt a 309,50-310 közötti támasz zónáig, amelyet szeptemberben nem sikerültl etörnie az árfolyamnak. A külpiaci hangulat javul, az euró gyengül a rossz inflációs adatra, nem hazai esemény van a mozgás mögött.2015. szeptember 30. eur/huf

Egy heti folyamatos gyengülés után tegnap magára talált a forint, ma pedig további erősödés látszik kibontakozni, miközben a külpiaci hangulat is javul valamelyest. Mindezzel 150-200 pontra távolodott el lefelé a kurzus a hételeji magasságokból, és lassan megközelíti a soron következő fontosabb támaszokat 313,10-nél, mely a nyári emelkedés 308,20-es szintje, és 312,80-nál, ahol pedig egy fontosabb emelkedő trendvonal húzódik. Erősebb ellenállás továbbra is 317-318 között van.2015. szeptember 29. eur/huf

Már hat napja gyengül megállás nélkül a forint, bár az árfolyam még nagyon nem távolodott el a csütörtöki hirtelen emelkedéssel elért 315-től. Noha azóta minden nappal kicsit feljebb kerül. Ám az igazi megmérettetést nem is a 315 jelenti, hanem a 317-318 közötti szakasz, amiről az elmúlt hónapokban eddig még mindig lefordult.2015. szeptember 28. eur/huf

315-nél zárta a hetet a forint euróval szembeni árfolyama, miután a jegybank újabb lazító intézkedéseire a forint csütörtökön több heti 310 körüli pihenés után hirtelen 315 fölé gyengült. Itt azonban még nem garantált a további tartós gyengülés, erős ellenállás ugyanis 317-318 között van. Ez a szakasz az elmúlt hónapok során többször is megfogta a hazai devizát, így amennyiben ez elesik, akkor érdemes csak 320 feletti szintekről beszélni.2015. szeptember 25. eur/huf

Az MNB legújabb lépéseire jelentős gyengüléssel reagált a forint, ami azért érdekes, mert az intézkedések nem is feltétlenül jelentenek több pénzt a rendszerben, hiszen céljuk éppen az államadósság iránti kereslet növelése, nem pedig a monetáris bázis emelése. Mindenesetre ,amíg a piac olyan üzeneteket kap a jegybanktól, melyek az egyéb explicit célok teljesülése érdekében védtelenül hagyják a forintot, addig ez meg fog látszani az árfolyamban is2015. szeptember 24. eur/huf

Egyelőre erős ellenállásnak bizonyul a nyári emelkedés 50-es szintje és a majdnem féléves emelkedő trendvonal által határolt szakasz 311,90 és 312,10 között. Amennyiben ez a trendvonal áttörésre kerül, úgy visszatérhet az emelkedő pályára a kurzus, mellyel pedig megint célkeresztbe kerülhet a 315-317-es ellenállási régió. A legutóbbi jegybanki kommunikáció is ezt erősíti, a bank ugyanis a romló növekedési és inflációs kilátások miatt még hosszabban tartaná a jelen kamatszintet.2015. szeptember 22. eur/huf

Egyelőre fogja az árfolyamot a 100 nmá 311-nél, mely már harmadik napja képez erős ellenállást, habár a forint jelen erejében azért az euró általános gyengélkedése is szerepet játszik. Ma azonban inkább a forintos láb lesz érdekes az MNB délutáni kamatdöntő ülése miatt. A hazai és az eurózónás inflációs kilátások időközben romlottak ugyan, de szerintünk a jegybank ezért nem fog újabb lazítást kilátásba helyezni, legfeljebb megerősíti az eddigi iránymutatását a tartósan alacsony kamatok kapcsán.2015. szeptember 21. eur/huf

Maradtunk a bóvliban és maradt a besorolásunkhoz tartozó stabil kilátás is, éppúgy, ahogy a forint is 310 felett az euróval szemben, miután a befektetők, ugyan nem csalódottan, de kissé kiábrándultan inkább zárták a forint vételi pozícióikat. Ez persze nem azt jelenti, hogy a két másik nagy hitelminősítő – melyeknél a kilátások is pozitívak – nem hozhathó napokon belül számunkra kedvező ítéletet. A 310 tehát egyelőre fogja a kurzust, míg ellenállás továbbra is 311,80-311,90 között, majd 315-nél és 317-318 között van.2015. szeptember 18. eur/huf

A kedvező hitelminősítői várakozások az S&P mai értékelésével kapcsolatban és a Fed kivárása együttesen – a vártnak megfelelően – 310 alá vitte átmenetileg az árfolyamot, mellyel együtt le is tört egy fontos emelkedő trendvonal 311,50-nél.Támaszok innen 309,50-nél, majd 306,90-307 között lehetnek, noha az is lehet, hogy az S&P ma még a kilátáson sem javít (melyet mi várunk), nemhogy a besoroláson. Így ellenkező esetben ellenállások 311,60-nál és 311,90-nél vannak2015. szeptember 16. eur/huf

Továbbra is erősebb szinten maradt a forint az euróval szemben, de az árfolyam az 50 nmá alá nem tudott kerülni, mely még mindig a legközelebbi támaszt jelenti 311,60-nál. Alatta egy sokkal erősebb támasz húzódik egy hosszabb emelkedő trendvonal formájában 311,40-nél, mely alatt a következő akadályt mára 100 nmá jelentheti 310,80-nál. Felfelé az augusztusban többször tesztelt 317 és a júliusi féléves csúcsa 318 jelenthetnek ellenállást. A forint teljesítménye a héten egyébként kiemelkedő a térségben. Persze csak a rubel és a líra után.2015. szeptember 15. eur/huf

Tegnap ismét lejött az 50 nmá (311,70) közelébe az árfolyam, de csak 312-ig jutott. Az elmúlt egy hónap során az 50-es így már negyedszerre fogta meg a leszúrást, ami azt is jelenti egyben, hogy a rövidebb, augusztus elejétől induló emelkedő trend még érvényben van. A hosszabb emelkedő trend támasza 311,20-nél helyezkedik el, alatta pedig a 100-as (310,70) is ott áll. A forintot a Fed és az S&P is befolyásolhatja a héten, bár előbbi nyilván fontosabb, ezért idegesebb a piac.2015. szeptember 11. eur /huf

Egyfajta feszültség azért tapintható a Fed ülése előtt pár nappal a forint kereskedésében is. Az árfolyam ismét a kritikus 315-ös szint felett áll, jóllehet a 317-es ellenállást még nem közelítette meg. A mai napon még egy kis emelkedésre lehet számítani, a jövő héttől pedig már konkrétabb jeleit is láthatjuk már a forint piaci befektetőknek a Fed kamat emelésével kapcsolatos elképzeléseinek.2015. szeptember 10. eur/huf

Újra 315 közvetlen közelébe gyengült a forint az euróval szemben, melyet a következő napokban akár át is vihet, amennyiben a Fed kamatemelése körüli várakozások erősödnek. Ebben az esetben ellenállást ismét a 317-es szint jelentene, mely augusztusban már többször is megfogta az árfolyam emelkedését, azaz a forintgyengülését. Támasz a korábbi napokban megszokott 312-313-as árfolyam sávnál van.2015. szeptember 9. eur/huf

Az árfolyam második napja csökken, mely azért érdekes, mert önmagában az euró általánosan nem gyengült, a forintnak meg inkább gyengülnie kellett volna a várttól elmaradó ipari termelési és inflációs adatokra tekintettel. Így összességében elmondható, hogy a Fed közelgő ülése miatt jelenleg inkább kivárás jellemzi a forint piacát is, és az árfolyam emiatt a következő napokban akár maradhat is 315 alatt, annak közvetlen közelében. Az más kérdés, hogy ha a Fed emel, akkor ismét 317 felé veheti az irányt a forint.2015. szeptember 8. eur/huf

Amennyiben a vártnál is gyengébben alakult júliusban az ipar kibocsátása, úgy a forint könnyen tovább gyengülhet az euróval szemben, mellyel az árfolyam ismét a kritikus 315-ös szint fölött találhatja magát. Ott pedig ismét a 317-es ellenállás kerülne célkeresztbe. Az infláció augusztusi várt lassulása is a forint gyengülést segítené.2015. szeptember 7. eur/huf

Péntek után ma tovább gyengült a forint, mellyel az árfolyam egyre jobban távolodik felfelé a csütörtökön elért lokális mélypontjától, és közelíti vissza a kritikus 315-ös szintet. Amennyiben ismét 315 fölé kerülne a kurzus, úgy a 317-es ellenállás is ismét célkeresztbe kerülne, hiszen a rövidtávú forinterősödési kísérleteket leszámítva a hosszabb távú trendet változatlanul a forint gyengülés jellemzi.2015. szeptember 4. eur/huf

Az árfolyam folytatta mérséklődését a 317-es szintekről. Gyenge támaszt a 20 nmá (312,50) képez, míg erősebbet az 50nmá (311,80). Az április közepe óta érvényben lévő emelkedő trend csak 310,20 Ft-nál található, így akár eddig is korrigálhat az árfolyam. Gyengülés esetén a 315 Ft szabhat gátat a haladásnak2015. szeptember 3. eur/huf

A külpiaci hangulat javulásával a forint is visszaerősödött 315 alá. Ma pedig, amennyiben az EKB tovább ront az inflációs kilátásokon, úgy az eurós láb gyengülésével a forint is erősödhet némiképp. Ebben az esetben támaszok 312,60-nál, majd az 50 nmá-nál (311,80) vannak.2015. szeptember 2. eur/huf

Ma akár vissza is tesztelheti a korábban erős 317-es ellenállást a forint árfolyama, miután a kedvezőtlen befektetői hangulat mára visszahozta 315 fölé az árfolyamot. A technikai indikátorok összességében további emelkedést sejtetnek, a régiós hangulat pedig nem éppen az egyébkéntis sérülékenyebb forint pártján áll, így ezúttal el is eshet a 317, mely felett 318,10 a következő ellenállás.2015. szeptember 1. eur/huf

Szokatlanul szűk sávban folyik a kereskedés ma is, az árfolyam pedig nagyjából ugyanott van, ahol tegnap ilyenkor. Alulról a 10 nmá fogja, az alatt az 50 nmá (311,80) nyújt támaszt, míg ellenállás továbbra is 317-nél van, mely múlt hónapban rendre megfogta a forint gyengülését az euróval szemben. Továbbra sem látunk inflációs nyomásra utaló jelet, így az MNB ígérete a tartósan alacsony kamatokról teljesíthetőnek tűnik számunkra.2015. augusztus 28. eur/huf

Továbbra is 315 felett a forint árfolyama, miközben a volatilitás ismét kissé feljebb jött, bár a CDS-felár enyhén csökkent a hét eleji több mint féléves csúcsához képest. Ellenállást továbbra is a 318,10-es júliusi lokális csúcs jelent –noha egyelőre úgy tűnik, hogy elfogyott a lendület felfelé– amennyiben tovább emelkedne a kurzus. Míg támaszt a 312,80-as szint nyújt. További emelkedés jöhet 318-ig, amennyiben a fejlődő devizáknál is fokozódna a feszültség.2015. augusztus 27. eur/huf

Több mint 3 éves mélypontra süllyedt tovább a külföldiek forintos állampapír állománya. Mindez azt jelenti, hogy a mostani forint gyengülés mögött már jelentős tőkekiáramlás húzódik, mely feltehetően egy hosszabb folyamat kezdete. Az árfolyam ismét 315 felett kezdi a napot.2015. augusztus 26. eur/huf

A hét eleji visszarendeződést ismét forint esés követte, mely egybevág azon elképzelésünkkel, hogy a kereskedést innentől inkább a 315 körüli és a feletti szintek jellemezhetik majd a közeljövőben. Most még 315 alatt indul a kereskedés a hazai bankközin, de a 315 gyenge ellenállásnak bizonyult, a forint pedig nagyon sebezhető, így ha a régiós hangulat ismét elromlik, akkor az árfolyam gyorsan elszaladhat 317 fölé. Támaszt az 50 nmá (311,50) nyújt2015. augusztus 25. eur/huf

A hétvégi megugrást követően tegnap már korrigált az árfolyam, bár előtte még július eleje óta nem látott szintek (316,98) közelébe gyengült. Az április közepe óta fennálló emelkedő trend érvényben van. Rövid távon erősödésre számítunk, amit az 50 nmá (311,40) akadályozhat a 310 Ft előtt. A technikai mutatók egyelőre még emelkedést jeleznek, de közel van a fordulópont. Hosszabb távon inkább a 315 körüli és a feletti, mintsem a 310 alatti szintek lehetnek jellemezőek, hiszen a forint soha nem volt még ennyire sebezhető, ami a forintos pénzügyi piaci eszközök alacsony prémiumának köszönhető.2015. augusztus 24. eur/huf

A rubel és a líra után a forint esett a legnagyobbat, az egy hét alatt, az euró ellenében. A térségi devizáktól tehát ismét leszakadt a forint, miközben az árfolyam 100 pontra megközelítette a júliusi csúcsát, mely a következő fontos ellenállást jelenti. E felett 320-321 között, 324-nél és 327,60-nál van ellenállás. A holnapi MNB sok meglepetést nem okozhat, főképp, hogy a gyengülés egybe esik a jegybankárok gazdaságpolitikát támogató elképzeléseivel. Kisebb korrekció azonban jöhet, mert sokat esett a forint két nap alatt.2015. augusztus 19. eur/huf

Ismét az áprilisi-júliusi emelkedő szakasz alá süllyedt az árfolyam, a 200 nmá és a szintén áprilistól húzódó emelkedő trendvonal által is erősített 308,40-es támasznál lejjebb azonban nem jutott, és vélhetően nem is fog, miután a tegnapi erősödés is csak az ÁKK aukciója iránti erős külföldi keresletnek volt köszönhető. Utóbbi meg is látszott a terv feletti kibocsátásban. A hazai bankszünnap alatti alacsony forgalomban szép lassan visszaaraszolhat az árfolyam 310 fölé.2015. augusztus 18. eur/huf

Fontos technikai szint alatt nyitott ma az árfolyam, melyből rövid távon akár további csökkenés is kibontakozhat. Ettől függetlenül azért a nyár hátralevő részében inkább a forint gyengülésének van nagyobb esélye.2015. augusztus 17. eur/huf

A vártnál gyengébb GDP adat nem sok vizet zavart a forint piacán. Az euróval szemben további oldalazás látszik inkább. Az árfolyam szépen lassan visszatért tartósan a 310-es szint fölé és vélhetően ott is marad 315-öt közelítve a következő hetekben.2015. augusztus 14. eur/huf

Folytatódott a forint erősödése. Napi mélypontja (310 Ft) alatt is járt, de a 10 nmá (310,12) megállította a csökkenést, egyelőre. Támaszt a 310 Ft és utána a 100 nmá (307,50) nyújt. A technikai mutatók jelentősen veszítettek értékükből, de még vételi jelzésen vannak. Az árfolyam emelkedése esetén az 50 nmá (311,57) akadályoz.2015. augusztus 5. eur/huf

Az árfolyam tegnap sem bírt a júliusban már tesztelt 306,80-307-es támasszal. Innen pattantak vissza a jegyzések. Amennyiben mégis törne a szint, úgy a legközelebbi támasz 305-nél van. Felfele ellenállás pedig 309,50-310 között.2015. augusztus 4. eur/huf

Tegnap újabb május óta nem látott mélypontra süllyedt a kurzus 307 közvetlen közelébe, ahol jelenleg a 306,85 Ft nyújt támaszt. Amennyiben ez a szint elesik, úgy már csak a 305-ös támasz foghatja meg a további árfolyam süllyedést. Itt húzódik a Bollinger szalag alsó szára is (304,90). Ellenállás felfele 310-nél van.2015. augusztus 3.

Az árfolyam május óta nem látott szintre süllyedt, miközben komolyabb hír, vagy esemény nem következett be sem a forint, sem pedig az euró piacán. Az árfolyam azonban határozottan letörte a 200 nmá-ot 308,3-nál, és tovább süllyed a Bollinger szalag alsó száráig 305 közelébe. Rövid távon viszont inkább 310-et tesztelheti vissza a kurzus.2015. július 30. eur/huf

A forint tegnap abszolút vesztes volt a feltörekvő piaci devizák között, de különösebb okot nem kell keresnünk, már csak azért sem, mert a mozgások is minimálisak voltak. Az árfolyam nagyjából ott folytatja, ahol tegnap ilyenkor volt, csak kicsit feljebb, miután araszol felfelé a trendcsatornában. Támasz ennek alján 308,80-nál, ellenállás meg 310-nél van.2015. július 29. eur/huf

A kéthetes emelkedő trendcsatorna alsó szárát közelíti az árfolyam 309-nél. Ez alatt 308,30-nál a 200-as mozgó átlag ad támaszt. Ellenállás 310 felett az 50-es mozgó átlagnál van, 311,50-nél, afelett pedig a csatorna felső szára 313-nál.2015. július 28. eur/huf

Jól tűrte a forint a tegnapi feltörekvő piaci hullámvasutat, és inkább a visegrádiakkal mozgott együtt, mintsem a lírával és a rubellel. A némi védettség feltehetően onnan jön, hogy a jegybank megállt a kamatvágásokkal. Holnapig, a Fed miatt, a forint piac is idegesebb lehet.2015. július 24. eur/huf

Egy heti mélypontra gyengült vissza a forint az euróval szemben, miután az árfolyam tegnap sem járt sikerrel a 308,20-as 200 nmá letörésével. Egyébként mi többször is hangsúlyoztuk a keddi MNB óta, hogy minden erősödési kísérlet csupán átmeneti lehet, és az árfolyam a nyár hátralevő részét jó eséllyel inkább 310 felett, mint alatta töltheti. Mi továbbra is 310-315 közé várjuk.2015. július 23. eur/huf

Egy kisebb napon belüli hullámvasút után végül maradt 308 közelében, közvetlen a 200 nmá (308,20) alatt az árfolyam. Alatta tegnap már nem is nagyon járt, mely nem jelenti azt, hogy nem próbálkozhat további erősödéssel a forint rövidtávon, de azért szerintünk olyan nagyon már nem fog eltávolodni lefelé a 310-es szinttől, sőt, inkább lassan vissza is tér annak közvetlen közelébe, majd vissza 310-315 közé. Mi továbbra is 310-315 közé várjuk a forintot a harmadik negyedévben, melynek végére inkább ezen sáv felső szélét közelíthetik majd a jegyzések.2015. július 22. eur/huf

A jegybanki bejelentések azonnali forint erősödést váltottak ki, mellyel az árfolyam letörte a 200 napos mozgóátlagot 308,20-nál,majd tovább süllyedt egészen 307-ig a hazai bankközi kereskedésben. Nem kizárt a további forint erősödés rövid távon, de azért olyan komoly felértékelődésre nem kell számítani. Minden a tegnapihoz hasonló lefelé irányuló árfolyam mozgás véleményünk szerint csupán átmeneti, melyet az MNB is így láthat, különben nem állt volna itt meg a vágásokkal. Elvégre a jegybank is a gyengébb forintot preferálja, bízva a Fed „cselekvőképességében”.2015. július 21. eur/huf

Ha 10-zel vág a jegybank, akkor a közleményen a hangsúly, mely vagy marad ugyanaz, mint júniusbanvolt, vagy jelzi a sorozat végét, és akkor két hónapja először a 200 nmá alá is benézhet a kurzus (308,20 alá). De amennyiben az tartana, és a közlemény sem utalna további vágásokra, akkor akár 305-ig is lejöhet az árfolyam. Bármi lesz, egy átmeneti enyhébb, vagy hevesebb forint erősödés is csak átmenetileg tudná 310 alatt tartani a forintot, mely szerintünk a nyarat már inkább 310-315 között vészelné át2015. július 20. eur/huf

A holnapi várt 10 bp-os kamat vágás az MNB részéről véleményünk szerint már be van árazva a forint piacán, így csak a nnyi a kérdés, hogy amennyiben tényleg 10-zel vág, úgy mi lesz a közleményben a további vágásokat illetően. Ha jelzik a folytatást az eddigi módon, úgy a forint nemk ellene, hogy tovább erősödjön 305 irányába. De ha esetleg a vágási sorozat végét jelzik, akkor van esély a 305-re. Fontos támasz addig is 308,20-nál a 200 nmá körül van.2015. július 17. eur/huf

A 310 Ft második napja veri vissza a támadásokat. A Bollinger-szalag (307,50) feszül, ami trendszerű erősödésre utal. Erős támaszt képez a 200 nmá (308,20). Ezt követően a 307,40 állíthatná meg a csökkenést, de a 305 előtt komoly akadályt nem találunk. A technikai mutatók is a forint erősödés irányába állnak. Esetleges gyengülés esetén az 50 nmá (311) akaszthatja meg.2015. július 16. eur/huf

Átmenetileg akár a 200 nmá közelébe, azaz 308,20-ig is erősödhet a forint az euróval szemben, miután a görög parlament által elfogadott reformokkal egy újabb akadály hárult el az újabb mentő csomag előtt. Persze még mindig vannak kockázatok, és fontos, hogy mit mond ma az EKB, de a forint egyelőre a régióval együtt tud örülni a befektetői hangulat javulásának. Az áthidaló kölcsönről érkező híreken van most már a hangsúly.2015. július 15. eur/huf

Ahogy az EUR/USD, úgy az EUR/HUF árfolyama sem mutatott komolyabb elmozdulást a tegnapi kereskedésben. Az árfolyam eurós lábára természetesen a kivárás a jellemző a görög parlamenti szavazás miatt, míg a forint piaca a többi régiós devizáéhoz hasonlóan szemmel láthatóan megnyugodott. 310 körül erős támasz van, melytől felfelé csak akkor távolodhatna el a héten komolyabban a kurzus, ha a görög fejlemények ismét kedvezőtlen fordulatot vennének.2015. július 6. eur/huf

A görög hírekre január 20-a óta nem látott gyenge szintre emelkedett az árfolyam, de hamar visszakerült a Bollinger-szalagok közé. Úgy tűnik az áprilistól eredeztetett emelkedő trendvonal folytatódik, ahol a 316,50 Ft-os szint meghaladása után a 318 Ft érintése is lehetséges. Támaszt a 313,90 Ft nyújt, majd a 10 nmá (313,50) következik. A technikai mutatók alátámasztják a gyengülést.2015. július 3. eur/huf

Támaszt a 10 napos mozgóátlag (312,70) képez, míg emelkedésben a 315 Ft akadályoz.2015. július 2. eur/huf

Az euro/forint árfolyam gyorsan visszatért a korábbi 310-314 Ft-os kereskedési sávba. Támaszt a 10 nmá (312,70) képez, míg emelkedésben a 315 Ft akadályoz.2015. július 1. eur/huf

Az árfolyam kilépett az oldalazó trendből de egyelőre megrekedt 315-316 között. A régió valutáival együtt gyengül a forint.2015. június 30 eur/huf

Ismét újabb mélypontra esett a forint az euró ellenében a tegnapi kereskedésben, miután a görögök miatt igen rossz nemzetközi befektetői hangulat a hozamelőnnyel már alig felvértezett forintpiac ára is meghozta az eladókat. Ennek köszönhetően tegnap valamennyi feltörekvő piaci deviza közül a forint szerepelt a legrosszabbul az euróval szemben. További emelkedés esetén ellenállás 316,60-nál, majd 318-nál van. Támasz 315-nél.2015. június 29. eur/huf

Új 5 havi mélypontra esett a forint az euróval szemben a görög hírekre, de nemcsak a forint kezdte ennyire rosszul a hetet, a többi régiós deviza is hasonlóan rosszul indított. Ellenállást éppen a 315-ös szint jelenthet az árfolyam számára, támaszt pedig a korábbi 311-312-es sáv adhat. A mostani ugrással az oldalazó trend is megtörni látszik, mellyel a kurzus 316,40-316,50 körül visszatérhet a korábbi emelkedő trendcsatornába is.2015. június 26. eur/huf

A hónap eleje óta a 310-314 Ft-os sávban tartózkodik az árfolyam. Ezzel a mozgásával az április közepétől számított emelkedés túlvettségét tompítja időben és nem árban. Azonban a sávból történő kitörésre utal, hogy a Bollinger-szalagok december közepe óta nem voltak ilyen szűkek. A technikai indikátorok egyelőre megoszlanak, hogy erősödés vagy gyengülés fog bekövetkezni az árfolyamban. A 310 Ft alatt a 200 nmá (307) támaszt, míg felfelé a 317.2015. június 25. eur/huf

A 10 napos mozgóátlag fogja a jegyzéseket felülről 311,70-nél, miközben az árfolyam tovább oldalazik. Komolyabb ellenállást továbbra is az 5 havi forint mélypont jelent 314,40-nél, míg erős támasz az április-májusi leértékelődésnél, 310-nél található. Ma is az eurós láb mozgathatja a kereskedést a görög hírekre, miközben a hazai CDS kicsit lejjebb jött.2015. június 24. eur/huf

Az MNB a várt 15 bp-os kamatvágás után 0-ról 0,3%-ra emelte idei évi inflációs várakozását, a jövő évit viszont lejjebb hozta 2,6-ról 2,4%-ra, mellyel annyira nem javult az inflációs kilátásokról alkotott képe, hogy kiárazódjanak a további vágásokkal kapcsolatos várakozások, melyeknek helyet is adott a közleményben. Ennek megfelelően, a forintárfolya mamaradt 310-en. Mi a közlemény után is úgy látjuk, hogy marad stabilan 310 körül a forint a következő hetekben.2015. június 23. eur/huf

Jelentősen esett tegnap az árfolyam, mellyel tényleg kilépett lefelé az emelkedő trendcsatornából, és már inkább a 310-et közelíti. A mai vélhetően 15 bp-os kamatcsökkentés után a friss inflációs várakozások mutathatják az irányt, melyek, ha kellő mértékben módosulnak felfelé, akkor az árfolyam bemehet ideiglenesen 310 alá. Továbbá mára közleményben is jöhet konkrét jelzés a ciklus befejezésére.2015. június 22. eur/huf

Ténylegesen még mindig nem lépett ki az emelkedő trendcsatornából az árfolyam, mely így tovább emelkedett a múlt heti lokális csúcsok fölé, és megközelítette ma reggelre a 314-et. Ma nem lesznek itthon adatok, így ma leginkább az eurós lábat mozgathatják a görög fejlemények. A forintos lábat majd holnap az MNB ülése érdekelheti, amennyiben a várt 15 bp-os vágáson túl valami újjal is meglepi esetleg a befektetőket a közleményben.2015. június 19. eur/huf

Ismét kísérletet tett a csatornába való visszatérésre a kurzus. Fontos támasz a korábbi ellenállásnál, 310-nél van. Adatok híján ma is a régiós trenddel együtt mozoghat az árfolyam.2015. június 18. eur/huf

Ahogy tegnap, úgy ma is a három havi emelkedő trendvonal alatt indul a kereskedés, noha tegnap napközben azért több kísérletet is láthattunk az emelkedő trendcsatornába való visszatérésre. Fontos támasz 310-nél van. Adatok híján ma is a régiós trenddel együtt mozoghat az árfolyam.2015. június 17. eur/huf

Letört az emelkedő trendcsatorna alsó szára tegnap 311,6-nál, ma pedig már 60-70ponttal alatta is nyitott tisztán a kurzus, mely önmagában akár eladói jelzés is lehetne, de azért nem árt óvatosnak lenni. 310 alatt 308-nál ott a 200 nmá, mely a következő fontosabb támaszt jelentheti. Összességében: a héten abszolút fölénye van a forintnak a térségi devizákkal szemben, noha hír nincs mögötte. A nyári időszakban azért szerintünk továbbra is fennmarad a 310-315-ös sáv.2015. június 16. eur/huf

Az euro árfolyamát 311,60 és 315 közé várjuk. A görög helyzet bizonytalansága a régiós valuták, így forit gyengülésének irányában hatnak.2015. június 15. eur/huf

A vártnál lényegesen magasabb hazai inflációs adatokkal és a régiós hangulat javulásával a forint gyengülő trendje is megtorpant a múlt héten .A csökkenő árfolyam végül a háromhavi emelkedő trendcsatorna alsó szárában akadt el csütörtökön, mely azóta is fogja, igaz folyamatosan egyre feljebbi szinteknél. Ma ez a trendvonal 311,20 körül nyújt támaszt az árfolyamnak. Ha elesik a trendvonal, akkor irány a 310. Ha megtartja, akkor vissza a csatornaközepére 315-ig.2015. június 12. eur/huf

Az árfolyam a térségi hangulat javulásával és az euró gyengélkedésével, egészen az emelkedő trend csatorna aljáig jött le. Itt 310,90-nél van most a legközelebbi támasz, mely ha elesik, akkor 309-ig jöhet tovább a kurzus2015. június 11. eur/huf

Javult kissé a hangulat a térségi devizák piacán. A forint némileg eltávolodott az euróval szembeni kritikusabb 314 körüli szintek közeléből. Ma reggel a 311,70-nél húzódó 10 nmá körül jár, mely,ha elesik, akkor támaszt már csak a trendcsatorna alsó szára nyújt 310,50 körül.2015. június 10. eur/huf

Az EKB és az MNB múlt heti ellentétes hatású lépéseire az árfolyam zavartalanul araszol felfelé, melyben 315 felett ellenállás már csak 316,50- nél van. Akár a 320-ig is elmehet az árfolyam. A vártnál is jobb hazai infláció csak átmenetileg segítette a forintot, a török líra meg egyébként is rontja a régiós összképet, így esélyes, hogy a héten még meglesz a 315,- Ft.2015. június 9. eur/huf

Ahogyan arra tegnap már felhívtuk a figyelmet, a líra látványos gyengülése, mely a hétvégi török választások eredménye, a forintot is húzta magával, mely így az euróval szemben új négy és fél havi mélypontjára jutott el 314,40-nél. Ezzel a héten eddig a líra után a forint a leggyengébben teljesítő deviza a térségben. A forint piaci volatilitás nem látványo, a CDS érdemben nem változott, és a hazai hozamgörbe is csak annyit emelkedett, amennyit a német további emelkedése indokol. Ezzel szemben továbbra is esélyes a napokban a 315 tesztelése.2015. eur/huf

Az árfolyam az EKB és az MNB ellentétes hatású lépéseire nemrég négy és fél havi csúcsra, 314,20-ig emelkedett. A vasárnapi török választások eredménye határozott líra gyengülést váltott ki, ami rövid távon a forinteszközök piacán még inkább elbizonytalaníthatja a külföldi befektetőket.2015. június 5. eur/huf

Az euró általános lendület vesztésével a forint is fellélegezhetett és az árfolyam visszasüllyedt a tegnap elért 314 körüli szintekről 311-312 közé. A gyengébb nyári forgalom miatt valószínűleg most egy ideig itt marad 310-315 között a kurzus, noha egy-egy lendület vétellel azért átmenetileg benézhet 310 alá. Az elemzők 10 bp-os kamat vágást jeleznek a júniusra várt 15 bp-os vágás után.2015. június 4. eur/huf

Az árfolyamot tegnap is az euró mozgatta, az euró is lényegesen tovább erősödött, így az árfolyam már 313,30-nál is megfordult. Az MNB minapi bejelentése is ezt segíti. Ellenállás 315-nél. Támasz 310-nél.2015. június 3. eur/huf

Az árfolyam nagyobbrészt az euró hirtelen, mindennel szembeni jelentős erősödésének, kisebbrészt pedig a hazai jegybanki bejelentéseknek köszönhetően végül áttörte a 310-es, lélektanilag is fontos ellenállást és azzal a lendülettel el is jutott 312 fölé. Így a kurzus tovább halad felfelé. A legközelebbi ellenállás 314,70 körül található.2015. június 2, eur/huf

A forint az euróval szemben most kissé visszább tudott jönni, mely mögött részben a tegnapi kedvező külker. számok és álltak, de az euró piaci idegesség is közrejátszhatott, miután az euró is gyengült szinte valamennyi fontosabb devizával szemben. Az árfolyam a nap folyamán megközelítette a 310-es ellenállást, de érinteni nem tudta azt. Ez azonban csak napok kérdése lehet, amennyiben a tegnapi kedvező adatok hatása eltűnik, és az euró ismét magára talál.2015. június 1. eur/huf

Továbbra sem talál magára a forint, ott van 310 alatt már 5. napja. Szerintün van esély további kamat vágásokra 1,5 % alatt, ami tovább gyengítheti a forintot az eurohoz képest.2015. május 29. eur/huf

Ahogy két napja, úgy tegnap is megfogta a forint erősödést a 200 napos mozgóátlag, mely korábban még erős ellenállásnak bizonyult, most viszont úgy tűnik, hogy útjában állhat annak is, hogy a forint a 310 feletti régió tesztelése előtt még vegyen egy utolsó lélegzetet. A tegnapi, és ma hajnali mozgásokhoz az is hozzájárult, hogy a görög megállapodással kapcsolatos szerdai optimizmus gyorsan szertefoszlott, így pedig ismét egyfajta idegesség lett úrrá a térség fejlődő devizáin, melybe a forint is beletartozik.2015. május 28. eur/huf

A forint a térségi devizákkal együtt erősödik az euróval szemben, miközben a görögök